Hallituksen raportti piirineuvostoon 1 2012

781 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hallituksen raportti piirineuvostoon 1 2012

 1. 1. HALLITUKSEN RAPORTTI Piirineuvosto I/2012 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
 2. 2. TERVEISISSÄ TÄNÄÄN <ul><li>Toiminnanalojen tärkeimmät tavoitteet 2012 </li></ul><ul><li>Ajankohtaiset, kasvua edistäneet toimenpiteet & tapahtumat </li></ul><ul><li>Kysymys piirineuvostolle </li></ul>
 3. 3. AKSELI / PIIRINJOHTO
 4. 4. AKSELI / TAVOITTEET 2012 <ul><li>Järjestön johtaminen: Piirin resurssit pystytään suuntaamaan toimintasuunnitelmaan 2013-2014 nähden mitattavasti ja joustavasti (työntekijärakenne, luottismäärät). </li></ul><ul><li>Toimintakykyarviointien ensimmäiset tavoitteet käytäntöön kevään 2012 aikana. </li></ul>
 5. 5. AKSELI / KASVUTOIMET <ul><li>Nähty tärkeäksi raivata tilaa hallituksesta kasvulle, selkeyttäen päätöksentekoa ja päätöksentekotasoa. Heijastuu valintoina ja muun muassa puheenjohtajakokouksen linjauksina. </li></ul><ul><li>Työntekijärakennetta selkeytetty luomalla kasvutiimi. </li></ul><ul><li>Sitoutuminen näkyy piirissä joka tasolla. </li></ul>
 6. 6. AKSELI KYSYY <ul><li>Kuinka piirin monikulttuurisuustyö järjestetään vuodesta 2013 eteenpäin? Projekti, toimikunta vai joku muu? Onko piirin työntekijän rooli kummina ja käynnistäjänä tavoiteltavaa? </li></ul>
 7. 7. ANNA / PIIRINJOHTO
 8. 8. ANNA / TAVOITTEET 2012 <ul><li>Kasvu: 10 000 jäsentä 31.12.2012. </li></ul><ul><li>Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Onnistuneen vuosikellon luominen ja pilotoiminen. </li></ul><ul><li>EPT- ja Kannus-yhteistyösopimusten päivittäminen ja sitä kautta työntekijöiden ja luottisten päällekkäisten hommien poistaminen. </li></ul><ul><li>Luottistoiminnan muuntaminen kivakivasta piiri-HR:ksi. </li></ul>
 9. 9. ANNA / KASVUTOIMET <ul><li>Kasvun johtaminen on järjestäytynyt ja päässyt hyvään vauhtiin. Lanseerattiin piirin ja lippukunnan kasvuteot vierailemalla aluetapaamisissa. </li></ul><ul><li>Muutoksentekijät-vaikuttajakoulutus starttasi seminaarilla. Keväällä keskitytään seurakuntavaikuttamiseen, syksyllä kunnallisvaaleihin. </li></ul>
 10. 10. ANNA KYSYY <ul><li>Vuosien 2013 toimintasuunnitelman tekeminen aloitetaan tänä keväänä. Kysymys jokaiselle pinelle: Millainen poikkitoiminnanalainen painopistetapahtuma/projekti* toteuttaisi mielestäsi parhaiten jatkuvaan kasvuun tähtäävän strategian painopisteitä laatu, näkyvyys ja avoimuus? Sen pitäisi myös olla niin innostava, että kaikki lippukunnat ja luottikset tahtoisivat olla mukana tekemässä. </li></ul><ul><li>*) vrt. KAMU, PLUS, piirileiri, kasvu, Kohtaaminen... </li></ul>
 11. 11. NINNI / OHJELMA
 12. 12. NINNI / TAVOITTEET 2012 <ul><li>Eskarien seikkailupäivä toteutetaan partioviikolla. </li></ul><ul><li>Ikäkausien viikoittaiset kokousvinkit julkaistaan syksyllä. </li></ul><ul><li>Kaikki suunnitellut ohjelmatapahtumat toteutetaan. </li></ul><ul><li>Toimintakykyinen toiminnanala! Tasa-toimikuntaa vahvistetaan ja piirin vaeltajaryhmän perustetaan. </li></ul>
 13. 13. NINNI / KASVUTOIMET <ul><li>Eskarikampanjan ensimmäinen vaihe on tehty. </li></ul><ul><li>Ikäkausien kokousvinkkien tekeminen on aloitettu. </li></ul><ul><li>Ikäkausipainotteisia aluetapaamisia suunnitellaan. </li></ul>
 14. 14. MATSKU / OHJELMA
 15. 15. MATSKU / TAVOITTEET 2012 <ul><li>Kohdennetaan voimavarat peruspartiotaitojen tukemiseen: koulutetaan erä-, suunnistus- ja leiritaitoja. </li></ul><ul><li>Nostetaan partiotaitokisojen osallistuja- ja tekijäaktiivisuutta. Kaikki kisaprojektit käynnistetään onnistuneesti. </li></ul><ul><li>Selkiytetään ohjelmaprojekteja ja taitotoimikuntia sekä turvataan niiden jatkuvuus. </li></ul>
 16. 16. MATSKU / KASVUTOIMET <ul><li>Taitokoulutus ja ohjelmaprojektit takertuvat kasvun ensimmäiseen virstanpylvääseen - laatuun - kuin hukkuva oljenkorteen. Toteutetaan 22 koulutusta ja tapahtumaa. </li></ul><ul><li>Taitotoimikunnat osallistuvat kokousvinkkien tuottamiseen omalta osaltaan. </li></ul>
 17. 17. MATSKU KYSYY <ul><li>Jokaiselta piirineuvokselta yksi ehdotus: Mitä piiri voisi tarjota toiminnan laadun parantamiseksi? </li></ul>
 18. 18. PELTSI / TALOUS & KIINTEISTÖT
 19. 19. PELTSI / TAVOITTEET 2012 <ul><li>Talousohjesäännön päivittäminen </li></ul><ul><li>Kiinteistöjen profilointi </li></ul><ul><li>Purkki & keskusjärjestön IT-hankkeiden tukeminen </li></ul>
 20. 20. PELTSI / KASVUTOIMET <ul><li>Lippukuntien kämppäasioiden ja taloudenhoidon tuki toimii tilauspohjaisesti > autetaan apua pyytäviä. </li></ul><ul><li>Olemme muutenkin käytettävissä ja tukemassa. </li></ul>
 21. 21. PELTSI KYSYY <ul><li>Tärkeimmät kehittämistarpeet ovat Nuuksion ja Kiljavan kiinteistöt laajasti ymmärrettyinä (kämpät & maastot). Keitä näiden tulisi ensisijaisesti palvella ja mitkä asiat pitää tavoitetilan saavuttamiseksi muuttaa? </li></ul>
 22. 22. ANNA / KOULUTUS
 23. 23. ANNA / TAVOITTEET 2012 <ul><li>Koulutusjärjestelmän mukaiset koulutukset järjestetään </li></ul><ul><li>Ikäkausijohtajille tiiviimmin tukea koulutukselta (esim. akela-sampo-pj-kurssi) </li></ul><ul><li>Yhteistyö Uudenmaan kanssa IkaVa- ja LPK-kursseilla </li></ul><ul><li>Pj-valtakirjan haku helpompaa </li></ul><ul><li>Luottistoimikunnan ja koulutuksen välisten käytäntöjen vakiinnuttaminen </li></ul><ul><li>Koulutusvastaava-tapaamiset Sarasteella </li></ul>
 24. 24. ANNA / KASVUTOIMET <ul><li>Suunnitellaan kursseille jokin tai joitakin valmiita tapoja tukea osallistujien lippukuntien kasvua. </li></ul><ul><ul><li>25.1. toimintatapojen ideointi koulutusryhmässä </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2. PAKO-illassa ideointi jatkuu </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2. jälkeen suunnitellaan valmis paketti kursseille </li></ul></ul>
 25. 25. ANNA KYSYY <ul><li>Olisiko kursseilla (esim. pj-kurssi) syytä varata mahdollisuus käsitellä piirin ”ajankohtaisia asioita” toistuvasti? Jos, mitkä olisivat vuosittain tällaisia asioita? </li></ul>
 26. 26. NASU / ALUE
 27. 27. NASU / TAVOITTEET 2012 <ul><li>Huolehtiminen yhteydenpidosta lippukuntiin. </li></ul><ul><li>Uusien lippukuntien perustaminen. </li></ul>
 28. 28. NASU / KASVUTOIMET <ul><li>Kaupunkien yhteisissä aluetapaamisissa aloitettiin lippukuntien kasvusuunnitelmien tekeminen. </li></ul><ul><li>LPK2020:n teemana on kasvu. Lpkj:lle tarjotaan kasvun avuksi konkreettisia toimenpiteitä. </li></ul><ul><li>SP:n aluetyöryhmä tulee vierailulla ja tarjoaa apua kasvuun. </li></ul><ul><li>Vuoden toisessa aluetapaamisessa seurataan kasvusuunnitelmien toteutumista ja innostetaan syksyn markkinointiin. </li></ul>
 29. 29. NASU KYSYY <ul><li>Mikä motivoi toimimaan partiossa? </li></ul>
 30. 30. PROFFA / VIESTINTÄ
 31. 31. PROFFA / TAVOITTEET 2012 <ul><li>Lippukuntien toiminnan markkinoiminen </li></ul><ul><li>Lippukuntatoimijoiden kouluttaminen </li></ul>
 32. 32. PROFFA / KASVUTOIMET <ul><li>www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi julkaistaan pian. </li></ul><ul><li>Markkinointimateriaalia tehdään vauhdilla, lippukunnat pääsevät käpistelemään LPK2020-semmassa. </li></ul><ul><li>Lippukuntien koulutus käynnissä. Muistakaa puffata koulutuksia, jotta niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty! </li></ul>
 33. 33. PROFFA KYSYY <ul><li>Mitä muuta markkinointimateriaalia lippukunta/alue tarvitsisi kuin julisteita? </li></ul>

×