Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Referoiminen ja aineistosta kirjoittaminen

4,427 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Referoiminen ja aineistosta kirjoittaminen

  1. 1. Toisen tekstiin viittaaminen Suorat ja epäsuorat lainaukset tekstissä
  2. 2. Lähteiden käyttö teksteissä Kun olet kirjoittamassa esim. esitelmää, mielipidetekstiä tai esseetä, sinun on käytettävä jotain pohjatekstiä eli lähdettä, jota hyödynnät omassa tekstissäsi. Sinä voit joko siteerata eli lainata tekstiä tai referoida eli viitata lähdetekstiin.
  3. 3. SITEERATA = lainata suoraan, sanasta sanaan, suora lainaus sitaatit eli lainausmerkit REFEROIDA = lainata epäsuoraan, omin sanoin, epäsuora lainaus
  4. 4. Mitä pohjatekstistä pitää tietää? Julkaisuaika ja –paikka (esim. Aamulehti 27.11.2007) Tekstilaji (uutinen, artikkeli, mielipidekirjoitus, blogi) Kirjoittaja (nimi, ammatti / koulutus) = KETÄ TEKSTI EDUSTAA?
  5. 5. Sitaatti eli suora lainaus: - Suomalaiset nuoret ovat ihastuttavan ystävällisiä ja avoimia, kertoo Hyvinkäällä vaihto-oppilaana ollut Ewa Sauder ” Suomalaiset nuoret ovat ihastuttavan ystävällisiä ja avoimia”, kertoo Hyvinkäällä vaihto-oppilaana ollut Ewa Sauder
  6. 6. Referointi eli epäsuora lainaus: Leea Virtanen toteaa nykyperinnettä käsittelevässä teoksessaan Varastettu isoäiti, että … Yksi vinkki koulumenestyksen parantamiseen annetaan Tiede-lehden (4/2002) uutisessa, jossa kerrotaan …
  7. 7. Sopivia referointitilauseita: Artikkelissa käsitellään … Kari Sajavaaran mukaan … Sajavaara on sitä mieltä, että … ”…”, Sajavaara toteaa / epäilee, mainitsee

×