Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uganda

511 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uganda

 1. 1. NEUMAN KAFFE GRUPPE
 2. 2. LOCALITZACIÓ DEL PAÍS IINFORMACIÓCAPITAL: KampalaGENTILICI: UgandèsTIPUS DE GOVERN: RepùblicaPRESIDENT: Youeri K. MusveniPRIMER MINIESTRE: Amama MauabaziSUPERFÍCIE: 230.040 KM2POBLACIÓ: 33. 308.682
 3. 3. HISTÒRIA I GOVERNHistòria del país:Uganda no va ser coneguda fins l’arribada delprimers no africans en el primer mileni a.CVa ser governada pel Regne unit des del1894 fins la independència al 1962.Govern i política:Hi ha un president que es diu Yoweri k.Museveni, que és el cap d’estat.Hi ha un parlament on hi ha 300 membres.
 4. 4. UGANDALa major part d’Uganda, correspon a labioma de sabana. El WWF (fons mundial dela naturalesa) i distingeix varies eco regions.-Sabana Sudanesa oriental del nord.-Sabana del nord del Congo al nord-est.-Sabana arbustiva de Kenia en el nord-oest.-Sabana de la Conca del llac.
 5. 5. CLIMAÉs tropical, però atenuat per l’altitud.L’estació càlida dura entre Desembre i Febrer. Lestemperatures són més càlides al nord.Hi ha dos temporades de pluja:Del Març al Maig i del Octubre al Desembre.Té un clima bastant estable.
 6. 6. VEGETACIÓEl seu recurs més important de vegetació, és elpropi terra, que proporciona la base del’economia agrícola. Té una gran i extensadiversitat agrícola.A part d’això, també tenen dipòsits d’or, coure,estany i tungstè.També tenen grans recursos hidràulics, com perproduir energia hidroelèctrica.
 7. 7. PRODUCTES QUE PLANTA ICULL L’EMPRESANeumann Kaffe Gruppe, planta cafè verd.EL café verd és un tipus de café que s’utilitza per aprimar.Els passos perfer el cafè són els següents:EL café verd és un tipus de café que s’utilitza per aprimar. • Cultiu i collita: • Procés: • Torrament.
 8. 8. ACAPARAMENT DE TERRES Com ha afectat?
 9. 9. Al 2001 el govern de Uganda va cedir a laempresa 2.500 hectàrees a la empresa alemanaNeumann Kaffee Gruppe per a la explotació decafé verd.
 10. 10. En aquelles 2.500 hectàrees vivien 394famílies (més de 2.000 persones) que vanser desallotjades violentament pel govern,que van destruir tots els seus cultius,cases...Van morir 5 persones durant elsdesallotjamentsAra han passat 10 anys i cap de les famílieshan sigut indemnitzades.Si abans tenien 10 hectàrees perautoconsum, ara només en tenen 1 que noés fèrtil i no els hi serveix per casi res.
 11. 11. REALITZAT PER:-Claudia Beltran-David Borrell-Bogdan Mariño-Sara Ramos

×