Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hattresan en berättelse och 25 förslag
Hattresan - från RamviSå var det äntligen dags för Hattresan,  för Centerpartiet. Därför vill jag träffaatt få ge mig ut...
k till Mosshult delar uppfattningen att Centerpartiet     Ambitionen - att på nytt bli ett brett, måste bli långt br...
svensk politik. Att vi är de som kan     en stark och angelägen kraft i svenskförmå att beskriva den vision väljarna ...
medlemmarna kommer från Ramvik,     sig, tackat, kommit med råd och tänjtGävle, Sätrabrunn eller Eskilstuna.   på ...
Dag 1, RamvikMitt första stopp skedde på klassisk     vandlingen från Bondeförbundet tillcentermark, i Ramviks Folkets...
”    förut var det lite låg stämning      här i partiet, men ikväll var      stämningen absolut på topp.   ...
”Ett eurointräde ligger   minst tio år bort”         SvD 17/8          Foto: Björn Olsson
Dag 2, HudiksvallDen andra dagen på Hattresan träf-     för åtminstone den kommandefade jag centerpartister i Hudiksva...
Dag 3, Gävle och UppsalaDen här dagen började i Gävle och     engagemang. Det ska vara möjligt attBerggrenska gården,...
byborna saken i egna händer, tog över   sortera eller fundera över om nästa bilskolan och investerade. Idag har den   ...
”Idag är jag väldigt glad fördet jag har hört dig berätta.Det var precis för det här somjag valde att bli centerpartist! ...
Dag 5, SalaVeckan avslutades på Sätrabrunn      Det känns tydligt att många delar minutanför Sala, i en härligt rofy...
Dag 6, EskilstunaHattresans andra vecka inleddes i        Det finns få saker som ger mig såEskilstuna. Så här långt ...
Centerpartiet fortsätter bry sig om   en stark och tydlig röst. En stark röstungas villkor.              f...
I Hattresans spår följde pressen. Såväl tidningar, som radiooch TV har mött upp för att rapportera från mina möten medmedl...
Dag 7, FalunMedlemsmötet i Falun blev ännu      som tidigare tillhörde Öst- ochett fullsatt möte, med intresserade ...
”... en hållbar tillväxt i hela landet såatt fler barnfamiljer kan välja att bopå landsbygden        ”
Dag 8, KarlstadI Karlstad blev det ännu ett spännande    möjligheter. Ska vi lyckas med det ärmöte. Där träffade jag en...
Dag 9, ÖrebroI Örebro träffade jag centerpartister i  och omsorgsutbildningar vi erbjöd.en fantastiskt vacker miljö vid ...
L                            åt                               s...
Dag 10, HuddingeI Huddinge träffade jag centerpartister  Våra förtroendevalda måste ocksåsom liksom jag själv bor i Stock...
Vi har, och har haft, god ordning på   vill jag hellre prioritera åtgärder somstatsfinanserna i Sverige och har sett  ...
Foto: Fredrik Wass“Jag har lärt mig politiken, hantverket ochförhandlandet inifrån. Jag har varit med ochförhandlat i Alli...
Dag 11, LinköpingI tisdags kväll mötte jag ett femtiotal  Men vi kan också göra mer frånöstgötska centerpartister på Bru...
Dag 12, HalmstadNär jag inledde Hattresan valde jag     liberalism, så var det självklart attatt göra det i Ramvik i Å...
ska bli något av, då måste man ta saken  hört fick jag höra hemma vid mormorsi egna händer och vara beredd att     o...
Hattresans 25 politiska slutsatserI mina möten med medlemmarna har        investerar direkt i tillväxtföretag.det ...
uppkoppling och kapacitet i hela      bli kompenserad för det djurskydd  landet.                  ...
som vill undervisa i skolan. Elev-   från resurskrävande produktioner till  erna ska få vara med utvärdera     r...
kommande tioårsperioden.          bör den fördubblas. Uppnås inte  Den ekonomiska utvecklingen i       ö...
Fria tankars hem - En programförklaringFör 90 år sen startade två bröder i Slöinge, norr om Halmstad, en studiecirkelmed n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hattresan - En berättelse och 25 förslag

1,581 views

Published on

Min

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Hattresan - En berättelse och 25 förslag

 1. 1. Hattresan en berättelse och 25 förslag
 2. 2. Hattresan - från RamviSå var det äntligen dags för Hattresan, för Centerpartiet. Därför vill jag träffaatt få ge mig ut i Centersverige, möta så många medlemmar som möjligt förintresserade medlemmar och diskutera att lyssna och ge svar på frågor. Just såmina tankar om hur en varm, grön som det anstår en modern folkrörelse.socialliberalism kan göra Centerpar- Mina möten har överträffat allatiet till ett brett allmänborgerligt och förväntningar. Uppslutningen i bygde-tongivande parti igen. En tre veckors gårdar, på caféer och i samlingslokalerlång resa tillsammans med min familj i har varit väldigt stor. Mitt medhavdaen husbil, som avslutas i samband med anteckningsblock har fyllts till bräddenden första nationella kandidatutfråg- och jag känner mig full av kraft ochningen i Göteborg. I skrivande stund tillit till Centerrörelsen som en varm,är det dock några dagar och besök ansvarsfull och idémässigt drivandekvar dit. kraft i svensk politik. Hattresan är frukten av en härlig Jag har upplevt ett stort sug runt om ikombination av min makes kärlek till landet efter att få prata politik, framtidbildmässig kommunikation och min och vägval, med utgångspunkt såvälkärlek till att möta medlemmar, öga i globala frågeställningar som lokalamot öga och i jämnhöjd, och diskutera utmaningar i hembygden. Jag harcenterpolitik. Det har varit en fantas- känt ett starkt stöd för min vision omtisk resa som jag i denna enkla skrift behovet av ett varmt, grönt och social-vill dela med mig av. liberalt parti. Jag kandiderar till partiordförande Jag upplever att många medlemmar
 3. 3. k till Mosshult delar uppfattningen att Centerpartiet Ambitionen - att på nytt bli ett brett, måste bli långt bredare i vårt politiska allmänborgerligt parti – förutsätter ett uppdrag än vi är idag och sluta begrän- tydligare Centerparti. Ett Centerparti sa oss själva till att vara ett parti som i som står upp för sina grundläggande första hand förknippas med de frågor värderingar, tillämpat på olika poli- vi har departementsansvar för. tikområden. Att man alltid känner Vi ska självklart stå upp för våra igen oss i att vi står på den enskildes företagsamma värderingar och för sida gentemot överheter. Att man miljöhänsyn, och vi ska ta vara på po- alltid känner igen oss i att vi står för sitionen som den främsta försvararen en socialliberal miljöpolitik byggd på för att det ska gå att bo, leva och växa sunda ekonomiska styrmedel. Att man upp i hela Sverige. Men vi ska inte alltid ser att det är Centerpartiet som stanna där. Vi ska också ta debatten står på de företagsammas sida, och som om hur en skola som ger vartenda barn är beredd att ge företagsamma lärare godkända kunskaper ser ut, liksom om i skolan eller duktig personal i vården hur vi kan få en välfärd som verkligen riktigt bra betalt. Att man alltid kan låter oss känna oss trygga och säkra. lita på Centerpartiets övertygelse och Och vi ska alltid stå upp mest för dem engagemang för att alla delar av landet som behöver samhällets stöd bäst – kan och ska växa på ett hållbart sätt. mest i sänkt skatt för den som tjänar Jag har under min resa varit tydlig minst, mest i höjd pension till den som med att Centerpartiet måste bli den har lägst. förnyande och visionära kraften i
 4. 4. svensk politik. Att vi är de som kan en stark och angelägen kraft i svenskförmå att beskriva den vision väljarna politik.längtar efter – som är långt större och Jag är övertygad om att den somberör långt mer än bara ett femte jobb- leder den kraften kommer ha allaskatteavdrag eller att återställa gamla förutsättningar att bli en kommandesocialbidragssystem. Det är en vision svensk statsminister, en positionom ett varmt, grönt och socialliberalt Centerpartiet har haft och ska fåSverige där vi slösar med vare sig natu- väljarnas stöd att ödmjukt erhålla igen.rens eller våra mänskliga resurser. Hand i hand med en politisk för- Ett av de viktiga val Centerpartiet nyelse behövs en förnyelse av center-har framför sig är att bestämma sig rörelsen. På samma sätt som minför om vi ska fortsätta vara ett litet politiska vision lätt kan sammanfattasparti eller om vi vill bli ett parti för de i att ”varenda en behövs” så gäller detmånga. Jag väljer det senare. Center- samma i centerrörelsen.partiets idéer – om entreprenörskap, Varenda medlem behövs och varendasjälvbestämmande, ett starkt civilsam- en kan göra en insats. Gammal somhälle, miljöhänsyn, rättvisa, hållbar ung. I den stora vida världen, eller iutveckling såväl i staden som på lands- den egna hembygden. Centerpartietbygden och internationell solidaritet - är ett unikt parti. Vi är såväl politiskaär alldeles för viktiga för att låta sig beslutsfattare som en av civilsamhälletsbegränsas i ett sexprocentsparti. viktiga byggstenar. En varm och grön socialliberalism, Bland våra medlemmar finns folk-som når ut med sin vision om skolan, valda i politiska församlingar, menarbetsmarknaden, välfärden, den många har också ett stort engage-ekonomiska politiken, tillvaratagan- mang i civilsamhällets föreningar ochdet av våra unika naturtillgångar och nätverk. Det känns tydligt, oavsett omom global rättvisa kan långsiktigt bli
 5. 5. medlemmarna kommer från Ramvik, sig, tackat, kommit med råd och tänjtGävle, Sätrabrunn eller Eskilstuna. på frågeställningarna. Till alla er som Det här är jag stolt över och det är kommit och till alla er som bidragit:något jag vill utveckla. Folkrörelsen Stort tack!Centerpartiet ska utvecklas, inte av-vecklas. Centerpartisters engagemangi föreningsliv ska uppmuntras, intenegligeras. Vi ska ha många olikamötesplatser. Vi behöver finnas såväl Anna-Karin Hatti sociala medier som i sociala sam- Partiledarkandidat för Centerpartietmanhang. Det är genom många olikamötesplatser tankar bryts och män-niskors engagemang fångas upp. Såutvecklas vår politik och rörelse.Så växer Centerpartiet. Till sist: Mångahar under resansgång delat med
 6. 6. Dag 1, RamvikMitt första stopp skedde på klassisk vandlingen från Bondeförbundet tillcentermark, i Ramviks Folkets hus. ett modernt socialliberalt centerparti Att jag valt att börja Hattresan just med namnbytet 1957 och ett nytt parti-där är ingen slump. Om man, som program 1958. Därmed lades grundenjag, vill förnya ett parti och ge det ny för ett brett parti som kunde famnakraft för framtiden då behöver man hela den politiska dagordningen.känna sin historia, och då och då också Ångermanland är också hembygdhämta kraft från de rötterna och den för Thorbjörn Fälldin, som tog vidhistorien. Och Ångermanland är där Hedlund lämnade över och somett landskap som rymt flera viktiga blev historisk när han 1976 blev dencenterprofiler, som spelat stor roll för första borgerliga statsministern sedanCenterpartiets utveckling. 1936 och bröt ett 40-årigt socialdemo- I Ångermanland levde och verkade kratiskt maktinnehav.Gunnar Hedlund, som var partiledare Både Hedlund och Fälldin ladei hela 22 år mellan 1949 och 1971. grunden för Centerpartiets förra stor-Han ledde, tillsammans med sin vice hetstid på 1970-talet och det är skäletordförande Lars Eliasson och parti- till att jag valt att inleda Hattresansekreteraren Gustaf Jonnergård om- just i Ramvik. Och starten blev just så I samspråk med Thorbjörn Fälldin efter medlemsmötet i Ramviks Folkets Hus
 7. 7. ” förut var det lite låg stämning här i partiet, men ikväll var stämningen absolut på topp. ”bra som jag hade hoppats på. Under Det i sig hade varit gott nog, meneftermiddagen fick jag möjligheten kvällen kröntes av att också Thor-att sitta ned en stund vid Thorbjörns björn Fälldin och hans hustru Solveigköksbord på gården hemma i Ramvik kom och lyssnade aktivt på mig och påoch lyssna på hans tankar om Center- mötet.partiets historia, liksom hans hustru Jag har ju fått förmånen att arbetaSolveigs skarpsynta analyser. Det här tillsammans med två statsministrar iär ett minne som jag för alltid kommer regeringen: både sittande statsminis-bära nära mitt hjärta. ter Fredrik Reinfeldt och före detta På kvällen dök ett 50-tal engagerade statsminister Carl Bildt. Och nu harcentermedlemmar, trots väldigt kort jag fått chansen att resonera om Cen-varsel, upp i Folkets hus. Däribland terpartiet och vår historia med Thor-före detta centerministern Görel Thur- björn Fälldin. Det är ingen svår sakdin och nuvarande riksdagsledamoten att konstatera att av de statsministrarEmil Källström. Medlemmarna delade jag mött så är Thorbjörn Fälldin denmed sig av sina tankar om hur Center- största personligheten och den mestpartiet bör utvecklas framöver. färgstarka politikern av dem alla. En Hållbar tillväxt i hela landet, miljö- stor ledare med en tydlig och genuinfrågor, välfärden, huruvida vi ska vara inre drivkraft, som kan tjäna som enett nischparti eller ett brett parti var god förebild för många!bara några av de frågor som vi hann Kanske summerade distriktsord-diskutera efter det att jag berättat om föranden känslan efter kvällen bäst avmina visioner för Centerpartiet och om alla: ”Du Anna-Karin, förut var detmina tankar om en tydlig varm, grön lite låg stämning här i partiet, mensocialliberalism. ikväll var stämningen absolut på topp.”
 8. 8. ”Ett eurointräde ligger minst tio år bort” SvD 17/8 Foto: Björn Olsson
 9. 9. Dag 2, HudiksvallDen andra dagen på Hattresan träf- för åtminstone den kommandefade jag centerpartister i Hudiksvall, tioårsperioden. Bakgrunden är denoch det blev många engagerade frågor ekonomiska oro vi befinner oss i, ochom tillväxt i hela landet, om hur vi kan osäkerheterna kring hur det framtidafå en fungerande samhällsservice på eurosamarbetet ska fungera.landsbygden och om Sveriges nytta av Innan frågan om ett svenskt euroin-att ha stått utanför eurosamarbetet. träde kan bli aktuell igen måste vi se Det var en väldigt intressant diskus- förbättringar vad gäller statsskuldernassion som väckte flera tankar, så efter andel av BNP i eurozonen och ett heltmötet började jag skriva på en debat- annat ramverk för EMU.tartikel i ämnet. Dessutom ska det prövas och visa Artikeln publicerades några dagar sig fungera även i praktiken. Minsenare i Svenska Dagbladet. Jag skrev bedömning är detta kommer att tabland annat att Sverige borde avföra minst tio år.frågan om att gå med i eurosamarbetet
 10. 10. Dag 3, Gävle och UppsalaDen här dagen började i Gävle och engagemang. Det ska vara möjligt attBerggrenska gården, med ännu en dag bo, leva och växa upp i hela vårt land.av full medial täckning och kloka cen- Det är också viktigt att inte sätta ettterpartister som vill se mer av värme motsatsförhållande mellan stad ochoch hjärta i Centerpartiet. Mer av ett landsbygd. Vi behöver varandra.parti som bryr sig om de mest utsatta Dessutom är det en avgörandeoch som har en tydlig vision för skolan framtidsfråga att vi tar tillvara alla deoch för en välfärd där den enskilde tillväxtmöjligheter som nu finns påfår mer makt och inflytande över sitt landsbygden. För här finns svaren påeget liv. Vi diskuterade behovet av flera av de stora globala utmaningarna;en fungerande samhällsservice i hela att öka världens matproduktion, attlandet och väldigt konkret kring mo- ställa om från fossil till förnybar energibiltäckning på landsbygden. liksom att göra affärsmöjligheter av Någon lyfte också upp att många människors längtan efter närheten tillcentermedlemmar och människor på djur och natur.landsbygden inte känner igen sig i På kvällen träffade jag medlemmarpartiet. Man upplever att vi glömt bort i Börjes idrottsgård utanför Uppsala.landets mindre orter. Det är en plats som i sig tronar som Den här känslan hos medlemmar en symbol över civilsamhället när detär viktig för mig att ta på allvar. Vi i är som allra bäst. För när kommunenCenterpartiet måste stå upp för vårt hotade att dra in bygdens skola, då tog
 11. 11. byborna saken i egna händer, tog över sortera eller fundera över om nästa bilskolan och investerade. Idag har den ska bli en miljöbil. På samma sätt harlångt fler elever än tidigare. Och man många svenska företag sett affärsidén ihar dessutom anlagt fotbollsplaner och att jobba med hållbara produkter.startat förskola och fritidsverksamhet. Tack vare att Sverige under lång I Börje har många andra talat, däri- tid haft miljöarbetet högt på agendanbland Per Albin Hansson. Jag hop- har vi i dag många entreprenörer ochpas att jag en dag kan få göra honom forskare som utvecklat ny miljövänligsällskap som statsminister, å Center- teknik och miljövänliga lösningar.partiets och centersympatisörernas Om vi spelar våra kort rätt, ochvägnar. ser till att det finns tillräckligt med Inför kvällens möte i Börje skrev jag forskningsresurser och riskkapitali Uppsala Nya Tidning om att Sverige för utveckling och tillväxt, har vi allaska vara förebilden för hållbar utveck- chanser att öka exporten av miljö-ling både lokalt och globalt. kunnande och miljöteknik. Sedan Centerpartiet började föra Jag är för min del beredd att arbetafram miljöfrågorna på 60- och 70-talen för att driva fram beslut om styrmedelhar miljö- och hållbarhetsfrågorna som leder till målet att göra den sven-blivit en naturlig del av vår vardag, ska fordonsparken oberoende av fossilaoavsett om det handlar om att käll- bränslen till 2030.
 12. 12. ”Idag är jag väldigt glad fördet jag har hört dig berätta.Det var precis för det här somjag valde att bli centerpartist! ” Hattresan besöker Bro Arnes gård i Sätra Brunn utanför Sala.
 13. 13. Dag 5, SalaVeckan avslutades på Sätrabrunn Det känns tydligt att många delar minutanför Sala, i en härligt rofylld miljö ambition att med en varm och gröndär tiden tycks gå lite långsammare socialliberalism göra Centerpartiet tillän på andra ställen. En plats där själen ett modernt allmänborgerligt parti.kan få chansen att komma ikapp efter Vägen dit innehåller utmaningar,intensiva dagar. men kan nås om vi bygger vidare Många av de västmanlänningar på det som är Centerpartiets starkasom var där kom med kloka, insikts- grund: att värna en hållbar tillväxt ifulla frågor och bjöd på berättelser ur hela landet, att slå vakt om ställningensitt eget liv. Som den unga tjej som som Sveriges första miljöparti och attberättade att hon var en av dem som stå upp för den enskilde gentemotgymnasieskolan lämnat i sticket med överheter.ofullständiga betyg, men att hon tagit Vi ska frimodigt lyfta fram Center-saken i egna händer och nu var på rätt partiets unika bidrag i svensk politikväg. och de värderingar som Sverige Men allra, allra starkast kändes det behöver mer av – eget ansvar,när en medelålders kvinna bad om självbestämmande, företagsamhet,ordet och ställde sig upp och berät- miljöhänsyn och ett starkaretade att hon varit medlem länge men civilsamhälle.de sista åren inte känt för att engagera Efter min härliga dag i Sala tog jagsig, därför att hon inte känt igen sitt och Hattresan helg för att tvätta, packaparti. ”Men idag är jag väldigt glad för om och hämta kraft bland tomaternadet jag hört dig berätta. Det var precis och pelargonerna hemma i växthuset.för det här som jag valde att bli justcenterpartist!”
 14. 14. Dag 6, EskilstunaHattresans andra vecka inleddes i Det finns få saker som ger mig såEskilstuna. Så här långt har varje möte mycket som att få möta medlemmar,varit en alldeles unik upplevelse i sig. Så öga mot öga och i jämnhöjd, ochockså denna kväll. Det var både folkligt diskutera allsköns frågor, stora somoch fullsatt, och arrangörerna fick i små.flera omgångar ta fram fler stolar och Ikväll pratade vi mycket om hurtill slut be några att sitta och lyssna från Centerpartiet ska kunna bli ettkorridoren och försöka kika in genom tydligare miljöparti, hur vi ska stådörren. Sådana möten ger Centerpartiet upp för hållbar tillväxt i hela landetsjälvförtroende och energi! men också om hur viktigt det är att
 15. 15. Centerpartiet fortsätter bry sig om en stark och tydlig röst. En stark röstungas villkor. för att sänka trösklarna in på arbets-Kanske allra mest om de unga, ofta marknaden. En stark röst för att ocksåunga killar, som lever i det vi ibland de som lämnat skolan utan fullständigakallar småorts-Sverige. Som kanske betyg ska få en andra chans att få eninte fått med sig någon färdig gym- utbildning. Och en stark röst för attnasieutbildning, och som inte riktigt det ska gå att bo, leva och växa upp ikänner framtidstro. hela Sverige. För alla dem ska Centerpartiet vara Foto: Johan Jönsson
 16. 16. I Hattresans spår följde pressen. Såväl tidningar, som radiooch TV har mött upp för att rapportera från mina möten medmedlemmar runt om i landet. Vill du själv ta del av vad somsagts och skrivits så titta in på min blogg annakarinhatt.se
 17. 17. Dag 7, FalunMedlemsmötet i Falun blev ännu som tidigare tillhörde Öst- ochett fullsatt möte, med intresserade Centraleuropa, drabbas av ekonomiskmedlemmar från hela Dalarna. kris och kör sina budgetar medTrots att jag tagit med mig gott om underskott. Då är vi snabba att agerainformationsmaterial tvingades jag och att dra åt tumskruvarna rejält.konstatera att de sista som kom inte Men när andra, stora länder – intekunde få ett eget exemplar! sällan de som var med och bildade Det är härligt att höra den spänn- kol- och stålunionen när det begavvidd som finns i centerrörelsen, och sig – gör precis samma sak, misskötersom märks på bredden i de frågor som sina offentliga finanser och skjuter sinamedlemmarna ställer till mig. Det är ekonomiska problem på kommandealldeles uppenbart att så många längtar generationer, då gör vi nästan ingen-efter ett bredare Centerparti, som ting.tar sig an också varma områden och Det är djupt omoraliskt att vi såhar visioner bland annat för skolan, tydligt behandlar medlemsländer i EUvälfärden och internationella frågor. så olika. Vi måste få till en ordning En av de frågor jag fick idag handlar där alla länder – oavsett storlek, ochom hur jag ser på det som nu händer i oavsett historia i det europeiska sam-Europa. Och mitt svar på det är att jag arbetet – får följa samma regler ochär djupt bekymrad. spela enligt samma regelverk. Vi har de senaste åren sett hur Någon ordning måste det ändå vara,vi gemensamt agerar när små också i ett europeiskt samarbete.nyblivna medlemsstater i EU, länder
 18. 18. ”... en hållbar tillväxt i hela landet såatt fler barnfamiljer kan välja att bopå landsbygden ”
 19. 19. Dag 8, KarlstadI Karlstad blev det ännu ett spännande möjligheter. Ska vi lyckas med det ärmöte. Där träffade jag en kvinna en av de viktigaste sakerna vi kan görafrån Sörmland som hade missat mig i att se till att staten är riktigt stark i attEskilstuna och nu passade på i Karl- garantera en grundläggande samhälls-stad. Hon frågade mig hur det mod- service i hela landet.erna Centerpartiet kunde kanalisera Ska man kunna bo, leva, växa uppdet engagemang som många har för att och driva företag i hela landet så måstevi ska kunna behålla de små landsorts- det kunna gå att tanka sin bil, handlaskolorna runtom i landet. sin mat, sätta sina barn i en bra skola Hur kan Centerpartiet, som för 100 och få vård när man behöver det.år sedan var det parti som tog initiativ Och faktum är, att om staten är starktill en folkskola som skulle omfatta alla i att garantera en bra samhällsservicebarn i Sverige, också landsbygdens, i hela landet, då kommer också meridag ta vara på det engagemanget? av den kommersiella servicen att Jag vill att Centerpartiet ska räta på kunna finnas kvar. Och då kommer viryggen och tydligare stå upp för att vi långsiktigt också att kunna se att flerär den starkaste politiska rösten för en barnfamiljer kan välja att bo på landet,hållbar tillväxt i hela landet, där vi tar så att också de små landsbygdsskolornavara på både stadens och landsbygdens kan finnas kvar.
 20. 20. Dag 9, ÖrebroI Örebro träffade jag centerpartister i och omsorgsutbildningar vi erbjöd.en fantastiskt vacker miljö vid Natu- Jag tror att det finns några viktigarens Hus. Det blev ett inspirerande saker vi måste göra för att klara det.samtal om många olika frågor. En av För det första. Om vi ska kunna fådem som deltog frågade mig om hur en skola som ger alla elever godkändavi ska kunna lösa välfärdens utman- kunskaper och rustar dem för morgon-ingar framöver, när vi vet att vi går dagens arbetsmarknad, då måste detmot en stor demografisk utmaning och finnas riktigt bra lärare som vill under-utmaningar både vad gäller att finan- visa i skolan. Och om riktigt bra per-siera en god och solidariskt finansierad soner ska vilja bli lärare måste lärar-välfärd, och se till så att välfärden yrkets status höjas. Ett sätt att göra detframöver kan hålla hög kvalitet. är att se till så att riktigt bra lärare ock- Jag tror att en stor utmaning handlar så kan få riktigt bra betalt, att elevernaom att se till så att tillräckligt många får vara med och utvärdera lärarna ochkommer att vilja arbeta i skolan, och i att den utvärderingen finns med somvården och i omsorgen. Det är frågor ett av underlagen inför lönesättningen.som ligger mig varmt om hjärtat, och Jag vill att centerpartister i våra kom-som jag arbetade med varje dag när jag muner, som är skolhuvudmän, verkarsom VD för Didaktus Skolor skulle för att riktigt bra lärare ska kunna fålocka unga och vuxna att läsa de vård- riktigt bra betalt.
 21. 21. L åt st åBra lärare ska !!!ha bra betalt !För det andra. Om det ska bli mer at- beskriva hur de måste kompletteratraktivt att arbeta i vården och omsor- sina kunskaper innan de kan gå ingen, då måste statusen höjas också där. och jobba i vården och omsorgen. DetSjälvklart är lönefrågan viktig även måste det snarast möjligt bli ändringdär, men vi måste också se till så att på.det skapas karriärvägar i vården och Lyckas vi med det – att se till så attomsorgen, så att de som funderar på riktigt bra lärare kan få riktigt braatt börja jobba där vet att det kommer betalt, att skapa karriärvägar i vårdenatt finnas chans till professionell och och omsorgen och att ta till vara depersonlig utveckling. Det måste gå människor som flytt eller flyttat tillatt göra karriär, innehållsmässigt och vårt land och som har med sig enlönemässigt, i vården och omsorgen. vårdutbildning från sitt gamla hem- För det tredje. Det är stor synd och land – då kommer vi också att haskam att det sitter utländska utbildade bättre chanser att se till så att det finnsläkare i förorter som heter Bergsjön, tillräckligt många kloka hjärnor ochRinkeby och Rosengård, som inte tas varma händer som vill jobba i dentill vara och får jobba i läkarbristens svenska skolan, vården och omsorgen.Sverige, bara därför att Socialstyrelsenvarit och är alldeles för långsammamed att validera deras kunskaper och
 22. 22. Dag 10, HuddingeI Huddinge träffade jag centerpartister Våra förtroendevalda måste ocksåsom liksom jag själv bor i Stockholm. få vettiga förutsättningar att arbeta.Ett av många ämnen som kom upp till Därför kan partiets riksorganisationdiskussion var hur Centerpartiet kan behöva stötta distrikt och kretsar änta större plats. mer. Jag tror att det handlar om att vara De senaste dagarna har handlatglasklara med våra värderingar. Vi mycket om att ge besked i flera viktigabehöver fler modiga politiker – inte ekonomisk-politiska frågor.fler informatörer. Vi måste bli bättre Jag har som jag tidigare nämntpå att tala om för allmänheten vad vi skrivit en artikel om min syn på EMU,driver och vad vi har lyckats med. Och och att Sverige borde avföra frågan omvi måste också vara tydliga med våra att gå med i eurosamarbetet för åtmin-positioner när vi förhandlar inom Al- stone den kommande tioårsperioden.liansen. På samma tema blev jag intervjuad För att lyckas har partiet en intern om de kommande budgetförhand-hemläxa att göra. Det gäller att fin- lingarna. Här var jag tydlig med attnas och vara närvarande under hela jag skulle vilja att vi avvaktade med attmandatperioden, även i kommuner genomföra det femte jobbskatteavdra-där partiet inte har några mandat i get, ett initiativ sprunget ur Hattresanstyrande församlingar. som därefter har fått brett stöd.
 23. 23. Vi har, och har haft, god ordning på vill jag hellre prioritera åtgärder somstatsfinanserna i Sverige och har sett stärker tillväxten och utvecklings-till att samla i ladorna under hög- kraften i tjänstesektorn och de småkonjunkturen. Därför har vi stått oss företagen, exempelvis sänkt arbets-relativt väl genom den ekonomiska givaravgift för småföretag och sänktkrisen. restaurangmoms. Men den ekonomiska utvecklingen Den tredje frågan som jag nyligeni världen och Europa är fortfarande har givit ett rakt besked i handlarhögst osäker. Därför måste vi dra om att jag tycker att det är hög tid attansvarsfulla slutsatser både vad gäller införa en obligatorisk a-kassa. När varSveriges förhållande till euron och hur tredje arbetslös saknar rätt till a-kassaprioriteringarna ska se ut i höstens är det fel på systemet. En obligatoriskbudget. arbetslöshetsförsäkring skulle skapa Men, för mig är det en hederssak att en betydligt bättre arbetsmarknad ochlöften till väljarna också ska hållas. skulle göra att fler fick en ekonomiskOch därför vill jag samtidigt vara trygghet och därmed också kundetydlig med att jag tycker att det femte kännas sig tryggare när samhällsom-jobbskatteavdraget ska genomföras vandlingar kommer.innan vi på nytt går till val 2014. Tre tydliga besked, som på olika sätt Men i den kommande budgeten är väldigt viktiga för Centerpartiet och för Sverige.
 24. 24. Foto: Fredrik Wass“Jag har lärt mig politiken, hantverket ochförhandlandet inifrån. Jag har varit med ochförhandlat i Alliansens innersta kärna sedan för-beredelserna inför Högforsmötet 2004. Till 2010var jag en lojal medarbetare steget bakom MaudOlofsson. Jag har sett mycket som har varit väl-digt rätt, men jag har också sett en hel del somkunde göras bättre.”
 25. 25. Dag 11, LinköpingI tisdags kväll mötte jag ett femtiotal Men vi kan också göra mer frånöstgötska centerpartister på Brunneby politiskt håll. Jag skulle gärna stärkamusteri. äganderätten och skärpa reglerna så att En av dem som kom på mötet markägare som upplåter sin mark kanfrågade mig om hur vi ska kunna få få en skälig intrångsersättning. Kanen vindkraftsutbyggnad som sker i man få det blir det också lättare att levasamklang med lokala opinioner och med om ens mark tas i anspråk för enmed en lokal förankring. kraftledning, en vindkraftsetablering Det är ingen hemlighet att de vind- eller för något annat samhällsviktigtkraftsbolag som lyckats bra med att ändamål.bygga ut vindkraft med ett gott lokalt Om fler vindkraftsbyggare ser tillstöd har lagt ganska mycket energi på att dela med sig av vinsterna till deatt skapa just det stödet. som är berörda, och vi stärker ägan- Framgångsreceptet är i mångt och derätten och förbättrar reglerna förmycket att samla alla dem som är intrångsersättning nationellt, då är jagberörda, och hitta smarta modeller som övertygad om att vi kan åstadkommagör att de kan få del av de ekonomiska den kraftfulla utbyggnad av förnybarvinster som en vindkraftsetablering på energi som vi behöver för att minskaderas mark, eller i nära anslutning till och stegvis avveckla Sveriges beroendederas fastighet, ger. Fler vindkrafts- av kärnkraften som energikälla.byggare borde ta efter den framgångs-rika modellen. Foto: Oscar Oglecki
 26. 26. Dag 12, HalmstadNär jag inledde Hattresan valde jag liberalism, så var det självklart attatt göra det i Ramvik i Ångerman- börja min resa där.land. Och det var ju ingen slump. Jag Sedan dess har Hattresan gåttville börja min egen resa mot parti- genom landet, från ort till ort, frånledarvalet och stämman i Åre i den centermedlem till centermedlem. Idagbygd som spelat så stor roll i Center- gick den till Halland och Halmstad.partiets historia, och som står för en så Men också förbi den bygd där jag harstor del av Centerpartiets egna rötter. mina personliga rötter: Hyltebruk och För Ångermanland var ju hem- barndomsbyn Mosshult.bygd både för Gunnar Hedlund, den Jag är en sån där som i min identitetlegendariske centerledaren som ledde bär med mig flera olika delar av Sver-omvandlingen från Bondeförbund till ige. Och fastän jag sedan mer än 10 årett modernt socialliberalt Centerparti, bor strax söder om Stockholm så finnsoch för Thorbjörn Fälldin som kunde för alltid en del av mitt hjärta hemmata vid där Gunnar lämnade och både i betesvallarna, i skogarna och vidföra Centerpartiet till sin storhetstid sjöarna där jag växte upp.och bryta 40 års socialdemokratiskt Mosshult är mitt Ramvik. Och det ärmaktinnehav, när Centerpartiet fick där jag fått de värderingar som präglarförtroende att axla statsministerposten den jag är och det jag gör. Det var där1976. jag tidigt fick lära mig att ta ansvar för För mig som vill utveckla Center- mig själv och att stötta andra. Det varpartiet så att vi på nytt blir ett brett där jag insåg att ensam inte alltid är såallmänborgerligt parti som kan stark. Det var där jag med egna ögonpåverka lika mycket som på Fälldins kunde se hur viktiga de personligatid, och som ser att vägen dit hand- banden mellan olika generationer ärlar om att ta vara på våra rötter och och kan vara, särskilt för ett litet barn.hämta kraft ur dem för att stärka Och det var där jag förstod att om detoch utveckla en varm, grön social-
 27. 27. ska bli något av, då måste man ta saken hört fick jag höra hemma vid mormorsi egna händer och vara beredd att och morfars köksbord i Mosshult, närgräva där man står. jag växte upp. För mig är Mosshult och mosshultar- Det om något är en trygg bas attna Småland när det är som bäst. Spar- hämta kraft och inspiration ur. Intesamma, strävsamma, uthålliga. Men minst om man med stolthet ochockså omtänksamma, varma och mest ödmjukhet vill bära förtroendet somav allt väldigt, väldigt jordnära. Några partiledare och en möjlig framtidaav de allra största klokskaperna jag statsminister. Mosshult är mitt Ramvik
 28. 28. Hattresans 25 politiska slutsatserI mina möten med medlemmarna har investerar direkt i tillväxtföretag.det kommit upp många viktiga frågor Många av dagens kapitaltillgångari vitt skilda ämnen. När jag nu i slutet är låsta i gamla system. Flerav augusti parkerar husbilen och företag kan starta och växa genomöppnar min anteckningsbok vill jag eget och externt kapital.lyfta fram följande 25 idéer och förslag: • Underlätta generationsskifte.Skapa en hållbar tillväxtpolitik för hela Skatteeffekter ska inte avgöralandet. Som utgår från att alla delar av om man säljer sitt företag tilllandet kan och ska växa. Och som ser närstående eller utomstående.landets alla småföretagares potential • Förkorta karenstiden föratt skapa jobb och tillväxt. företagare. Många företagare• Sänk egen- och arbets- upplever att dagens karenstid givaravgifterna för småföretag. är för lång och skapar Satsa på tillväxtstärkande åtgärder inlåsningseffekter. Huvudregeln i höstbudgeten genom en generell bör vara sju dagars karens med sänkning av egen- och arbets- möjlighet att välja kortare. givaravgifterna för småföretag. • Garantera en grundläggande• Sänk restaurangmomsen från samhällsservice i hela landet. Varje 25 till 12 procent. Detta är också medborgare och varje permanent en jobbskapande åtgärd som bör hushåll i Sverige ska i lag ha ga- prioriteras i höstbudgeten. ranterad tillgång till bland annat elektricitet, telekommunikationer,• Avskaffa ansvaret för den andra bredband, postdistribution, hälso- sjuklöneveckan. Dagens sjuk- och sjukvård. Om staten är stark löneregler försvårar för personer i att garantera en bra samhälls- med lång sjukdomshistoria att service i hela landet, då kommer få anställning, och sjuklönen slår också mer av den kommersiella hårdare ju mindre företagen är. servicen att kunna finnas kvar.• Öka tillgången på kapital genom • Garantera mobiltäckning och att införa ett riskkapitalavdrag för bredband i världsklass, med bra privatpersoner och aktiebolag som
 29. 29. uppkoppling och kapacitet i hela bli kompenserad för det djurskydd landet. som hon eller han tillhandahåller utöver EU-lagstiftningen.• Behåll de små landsbygdsskolorna. Försvinner skolan försvinner • Förstärk äganderätten och skyddet också bygdens attraktionskraft för av åkermarken. Markägaren ska få barnfamiljerna. Små landsbygds- del av framtida vinster när exem- skolor kan erbjuda andra värden pelvis ledningar dras över dennes än större skolor. mark. Minerallagen behöver ses över ur ett markägarperspektiv.• Bra infrastruktur i hela landet. När det gäller allemansrätten Bra vägar och järnvägar i hela behöver regelverk ses över så att landet är en förutsättning för kommersiell verksamhet på an- att bo och bedriva företag i hela nans mark begränsas. Skyddet för landet. Med Åsa Torstensson värdefull åkermark behöver öka. (c) som infrastrukturminister beslutade regeringen under förra • Se över lagstiftningen om offentlig mandatperioden om satsningar för upphandling (LOU). Istället för att 497 miljarder kronor 2010-2021, vara ett modernt upphandlings- däribland en miljard kronor till regelverk missgynnas små och enskilda vägar. Grunden är lagd. medelstora företag. Upphandlings- Nu måste vi ta steg med ytterlig- underlag måste utformas med are satsningar på järnvägen. Det fokus på inriktning och värde- behövs för moderna och gröna grund, inte enbart på pris. Detta transporter i hela Sverige. ger småföretag och idéburna organisationer bättre möjlighet att Stärk lönsamheten för de gröna när- vinna upphandlingar.ingarna. De är en strategisk resursi den hållbara marknadsekonomin. Garantera en solidariskt finansieradEfterfrågan är stor; råvara och förnybar välfärd med hög kvalité i hela lan-energi från skogen, bra mat från åkern det. Öka attraktiviteten i att jobba ioch upplevelser nära djur och natur. välfärdens kärna.• Inför en ersättning för högt djur- • Höj läraryrkets status och löner. skydd. Den svenska bonden ska Det måste finnas riktigt bra lärare
 30. 30. som vill undervisa i skolan. Elev- från resurskrävande produktioner till erna ska få vara med utvärdera resurssnåla. lärarna utvärdera lärarna, och bra • Gör den svenska fordonsparken lärare ska få riktigt bra betalt. oberoende av fossila bränslen• Stärk lärarkompetensen och till- till 2030. För detta krävs tydliga gången till speciallärare i utanför- styrmedel och att underlätta för skapsområden. Sju av tio elever i ett verkligt genombrott för el- dessa områden saknar kunskaper bilen. Gör en rejäl utbyggnad av för att fortsätta till gymnasiet. Det laddningsstationer i hela Sverige. är skolans och undervisningens • Centerpartiet ska jobba för att kvalitet, inte elevernas bakgrund, uranbrytning inte sker i Sverige. som är avgörande för elevernas Brytning av uran innebär stora kunskapsutveckling och i förläng- och svåra miljökonsekvenser, ningen deras resultat. liksom stora ingrepp i värdefulla• Gör det attraktivt att arbeta i marker. Genom fortsatta satsning- vården. Status och löner måste ar på förnybar energi i Sverige och höjas också i vård och omsorg. Det internationellt minskar behovet av måste skapas möjliga karriärvägar kärnkraft. för professionell och personlig Sunda och stabila statsfinanser. Sverige utveckling. har och har haft god ordning på stats-• Ta tillvara kompetensen hos finanserna. Det är viktigt att vi fortsatt läkare som har utbildats i utlandet. står upp för denna princip. Valideringen av deras kunskaper • Avvakta med att genomföra måste snabbas på så att de får det femte jobbskatteavdraget. komma ut i jobb i läkarbristens Det femte jobbskatteavdraget Sverige. får skjutas på framtiden, någotGör ekonomin grönare. Grunden för som hela regeringen nu landat i.hållbar tillväxt är företagande som inte Samtidigt måste löftet till väljarnabrukar våld på vare sig på ekosystem, hållas. Därför ska det genomförassamhällsekonomi eller andra män- under mandatperioden.niskor. Utmaningen är att ställa om • Avför frågan om att gå medfrån ändliga resurser till förnybara, i euron för åtminstone den
 31. 31. kommande tioårsperioden. bör den fördubblas. Uppnås inte Den ekonomiska utvecklingen i önskad effekt är jag öppen för världen och Europa är fortfarande en stegvis individualisering av högst osäker. I det läget måste vi föräldraförsäkringen. dra ansvarsfulla slutsatser vad • Avskaffa vårdnadsbidraget. gäller Sveriges förhållande till Eftergiften till KD var ett kraftigt euron. En svensk anslutning till kliv bakåt i svensk jämställdhets- euron kan inte bli aktuell under politik. Det innebar en kvinno- den närmaste tioårsperioden. och fattigdomsfälla framförallt• Inför en obligatorisk a-kassa. När för utrikes födda kvinnor som var tredje arbetslös saknar rätt redan har en svag anknytning till till a-kassa är det fel på systemet. arbetsmarknaden och bör därför En obligatorisk arbetslöshets- avskaffas. försäkring skulle skapa en betyd- • Utveckla barnomsorgen. Flera ligt bättre arbetsmarknad och undersökningar visar att barn- skulle göra att fler fick en ekono- omsorgen inte motsvarar misk trygghet och därmed kunna föräldrars behov. Mer än varannan känna sig tryggare när samhälls- kommun saknar barnomsorg omvandlingar kommer. utanför kontorstid, att ta ettEn jämställd familjepolitik. Kvin- jobb med oregelbundna tidernors löner är fortfarande långt efter. kan därför bli en omöjlighet.En orsak är familjepolitiken som får Det strider mot regeringensnegativa ekonomiska konsekvenser arbetslinje och borde prioriterasför kvinnor och som gör att männen av kommunerna.förlorar i tid med sina barn. Ett barn-vänligt arbetsliv, med en fungerandebarnomsorg, är också oerhört viktigt.• Fördubbla jämställdhetsbonusen. Regeringen är inne på rätt linje när vi premierar ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Men tyvärr är bonusen för låg och har upplevts för krånglig. Därför
 32. 32. Fria tankars hem - En programförklaringFör 90 år sen startade två bröder i Slöinge, norr om Halmstad, en studiecirkelmed namnet ”Fria tankars hem”. Det var en protest mot dem som styrde i bynoch som inte tillät ungdomar att hålla egna möten. Jag gillar begreppet. Jag villgöra Centerpartiet till ett modernt ”Fria tankars hem” för dem som vill vara medoch förnya Sverige: Ett idémässigt hem för dem som längtar efter ett samhälle och en välfärd som ger mer makt och ansvar åt den enskilde, där kraften i ett starkt civilt samhälle ses och tas tillvara, men där det samtidigt finns en hand till stöd den dag orken tryter. Ett hem för dem som vill se en näringspolitik som premierar de före- tagsamma, som sänker skatten mest och som förenklar reglerna mest för dem som driver mindre företag. Ett hem för dem som vill se en stark rättviseprofil vid fördelningen av gemensamma resurser. Där vi sänker skatten mest för den som har lägst inkomst, och höjer pensionen mest för den som har lägst pension. Ett hem för dem som anser att hela Sverige ska tas till vara och få växa – från landsbygden till storstaden – och som vill att staten ska vara stark i att garantera bra grundläggande tillväxtvillkor i hela landet. Ett hem för dem som längtar efter en skola som ger alla elever full- ständiga kunskaper, som ser hela barnet och rustar för framtidens arbetsmarknad. Med mindre av katederdisciplin, och mer av moderna lärverktyg, tidiga uppföljningar och både ramar och kramar. Ett hem för dem som vill ha en tydlig socialliberal miljöpolitik, byggd på sunda ekonomiska styrmedel. Där det kostar att smutsa ner och för- bruka ändliga resurser, och lönar sig att leva miljövänligt. Ett välkomnande hem för dem som vill komma hit och utveckla Sverige, ett nybyggarland, där vi frågar mindre om varifrån man kom- mer, och mer om vart man är på väg.Nu väntar ett lagarbete där alla goda krafter och begåvningar i partiet måste tastill vara. Där medlemmar i land och stad får hjälpa till med att föra Centerpartiettill en ny storhetstid. Det arbetet vill jag leda.

×