Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Artiklar

369 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Artiklar

 1. 1. SÖK ARTIKLAR! <ul><li>Det finns olika typer av artiklar </li></ul><ul><li>Artiklar i aktuella dagstidningar </li></ul><ul><li>Artiklar i gamla tidningar </li></ul><ul><li>Artiklar i ämnestidskrifter </li></ul><ul><li>Vetenskapliga artiklar </li></ul>
 2. 2. Sök artiklar i olika dagstidningar <ul><li>Olika typer av artiklar söker du på olika sätt! </li></ul><ul><li>Google news </li></ul><ul><li>+ Hålla sig uppdaterad om </li></ul><ul><li>vad som händer i världen </li></ul><ul><li>- Söka svenska äldre artiklar </li></ul><ul><li>http:// news.google.se / </li></ul>
 3. 3. Sök artiklar i olika dagstidningar <ul><li>Sök på dagstidningens hemsida </li></ul><ul><li>Till exempel: www.dn.se www.sydsvenskan.se </li></ul><ul><li>Många dagstidningar har egna arkiv </li></ul><ul><li>OBSERVERA: Många har dåliga sökverktyg och träfflistan är ofta ordnad efter datum på artikel! </li></ul><ul><li>Träfflistan annorlunda mellan egna hemsidan och googlessökning </li></ul>
 4. 4. Sök artiklar i google! <ul><li>Varför ska jag även söka artiklar </li></ul><ul><li>i google och inte bara på </li></ul><ul><li>tidningens hemsida? </li></ul>
 5. 5. Sök artiklar i google! <ul><li>Svar: Många dagstidningar har dåliga sökverktyg och träfflistan är ofta ordnad efter utgivningsdatum på artikel! </li></ul><ul><li>Träfflistan annorlunda mellan egna hemsidan och googlessökning! </li></ul><ul><li>Google är experter på att göra sökningar och använder en mer avancerad sökteknik! </li></ul><ul><li>Söker på länkade artiklar, besök, hur ofta ordet förekommer i artikeln med mera… </li></ul>
 6. 6. Sök artiklar i google! <ul><li>Jämför sökning på www.sydsvenskan.se och </li></ul><ul><li>i Google ”Avancerad sökning” http://www.google.se/advanced_search </li></ul><ul><li>i verktyget ”Sök inom en webbplats eller domän” </li></ul><ul><li>Skriv in ditt sökord och www.sydsvenskan.se i rutan ”Sök inom en webbplats eller domän”. </li></ul>
 7. 7. Sök artiklar i Presstext <ul><li>Presstext innehåller artiklar från 45 stora dagstidningar </li></ul><ul><li>Artiklar från1990-talets början till idag </li></ul><ul><li>Presstext är en databas som biblioteket betalar för </li></ul><ul><li>Databas är en samling av information </li></ul><ul><li>+ Många artiklar på samma ställe </li></ul><ul><li>+ Det går att leta upp gamla artiklar som inte tidningarna har på Internet. </li></ul><ul><li>+ Tydligt upphov och datum </li></ul><ul><li>- Databasen kostar pengar att använda </li></ul><ul><li>- Går endast att söka på biblioteket, men är gratis för alla som besöker biblioteket </li></ul><ul><li>- Går endast att söka några personer åt gången, inte en hel klass samtidigt </li></ul><ul><li>www.presstext.se </li></ul>
 8. 8. Sök gamla artiklar <ul><li>+ Artiklar från när det verkligen hände! </li></ul><ul><li>+ Artiklar som visar olika personer åsikter förr i tiden </li></ul><ul><li>(om till exempel kvinnlig rösträtt) </li></ul><ul><li>+ Bilder från förr i tiden </li></ul><ul><li>- Artiklar kan vara dåligt inskannade och svåra att läsa </li></ul><ul><li>- Artiklar kan ha ett gammaldags språk som är svårt att förstå </li></ul>
 9. 9. Sök gamla artiklar <ul><li>Kungliga bibliotekets databas </li></ul><ul><li>Digitaliserade svenska dagstidningar </li></ul><ul><li>http://magasin.kb.se:8080/ searchinterface / </li></ul><ul><li>Många artiklar från 1700-tal till 1900-tal </li></ul><ul><li>Projekt är inte helt klart </li></ul><ul><li>Alla artiklar går inte att läsa på grund av dålig inskanning </li></ul><ul><li>Artiklarna kan sparas som pdf-fil </li></ul>
 10. 10. Söka gamla artiklar <ul><li>Google News archive </li></ul><ul><li>Artiklar på olika språk, men främst engelska </li></ul><ul><li>Artiklar från 1700-talet fram till 2009 </li></ul><ul><li>Slutade skanna in 2011 och har inte skannat in så </li></ul><ul><li>många nyare artiklar. </li></ul><ul><li>Vissa artiklar kostar. Det står ”Pay per view” under artikeln </li></ul><ul><li>Lista på tidningar: http://news.google.com/newspapers </li></ul><ul><li>Sök artiklar i arkivet genom Google News (engelska versionen) </li></ul><ul><li>http://news.google.com/ </li></ul>
 11. 11. Sök i Google news! <ul><li>Sök på engelska sidan: http://news.google.com/ </li></ul><ul><li>Skriv in ditt sökord till exempel ”world war” </li></ul><ul><li>och tryck på sökknappen </li></ul><ul><li>Till vänster kommer en meny upp. </li></ul><ul><li>Tryck på Custom range under Archives </li></ul><ul><li>Skriv in mellan vilka datum som du vill att artikeln ska vara skriven </li></ul><ul><li>Vill du hitta artiklar från första världskriget skriv in datum från när kriget började och ett datum en bit efter det slutade. </li></ul><ul><li>Till exempel: 23/07/1914 till 12/30/1918 </li></ul>
 12. 12. Sök gamla artiklar <ul><li>British Library arkiv </li></ul><ul><li>Digitaliserade engelska dagstidningar </li></ul><ul><li>http:// newspapers.bl.uk/blcs / </li></ul><ul><li>+ Många gamla artiklar från 1800-talet </li></ul><ul><li>- En del av artiklarna kostar att ladda ner. </li></ul><ul><li>Trycki ”Display only free content” </li></ul>
 13. 13. Sök artiklar i ämnestidskrifter <ul><li>Vilka tidningar finns inom det ämnet du vill skriva om? </li></ul><ul><li>Hitta tidningar på bland annat </li></ul><ul><li>http://tidskrift.nu och http://www.tidningsbutiken.se/ </li></ul><ul><li>Leta på upp ditt ämne på hemsidan </li></ul><ul><li>Exemplet: Ämnet historia: </li></ul><ul><li>Populär historia </li></ul><ul><li>http://www.popularhistoria.se </li></ul><ul><li>Allt om historia </li></ul><ul><li>http:// www.alltomhistoria.se / </li></ul>
 14. 14. Sök artiklar i ämnestidskrifter <ul><li>När du vet vilken tidning du vill söka i använd inte hemsidan </li></ul><ul><li>utan sök i Google ”Avancerad sökning” http:// www.google.se / advanced_search </li></ul><ul><li>i verktyget ”Sök inom en webbplats eller domän” </li></ul><ul><li>Bästa resultaten med Google! </li></ul><ul><li>Skriv in tidskriftens adress i rutan: </li></ul><ul><li>” Sök inom en webbplats eller domän” </li></ul>
 15. 15. Gratis serietidningar <ul><li>Läs serier från Marvel Comics gratis </li></ul><ul><li>http://marvel.com/digital_comics/list?isFree=1 </li></ul>

×