Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conclusions

386 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Conclusions

  1. 1. <ul><li>ENGLISH WEEK’s PROJECT </li></ul><ul><li>INS Serrallarga 2011-12 </li></ul><ul><li>1ESO-D </li></ul>
  2. 2. <ul><li>Arguments </li></ul><ul><li>És més divertit i entretingut. </li></ul><ul><li>M’agrada perquè tinc més relació amb els companys. </li></ul><ul><li>Aprenc dels companys. </li></ul><ul><li>Aprenc més vocabulari i diferent . </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Arguments </li></ul><ul><li>No sé estudiar del llibre i em costa molt. </li></ul><ul><li>He aprés més coses, a part d’anglès: treballar amb companys, buscar al diccionari i a la wikipedia, i més coses sobre els sports. </li></ul><ul><li>He aprés a escriure algunes paraules noves en anglès. </li></ul><ul><li>He aprés a estar tranquil i no barallar-me, he estat entretingut . </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Arguments </li></ul><ul><li>La proposta de fer projectes, sobretot si és de teatre , és compartida entre els alumnes. </li></ul><ul><li>Hi ha que volen canvi de grup en cada projecte perquè pensen que han treballat més que d’altres companys. L’esforç no ha estat del tot equilibrat. </li></ul><ul><li>Comenten que el vocabulari que han hagut de buscar era nou i que no tenia res a veure amb el dels exercicis del llibre. Això desperta més el seu interés i sobretot si és de un tema com els esports, que els hi agrada molt. </li></ul><ul><li>Hi ha alumnes que diuen que l’anglès els hi costa molt i que treballar en grup els ha servit d’ajuda per aprendre d’altres companys, a fer la recerca del vocabulari, redacció de les preguntes... </li></ul><ul><li>Hi ha una alumna que comenta sobre el ‘ timing ’. Diu que el fet de tenir un temps limitat però flexible per fer la feina li ha agradat molt. </li></ul><ul><li>Competició. Hi ha un petit grup d’alumnes que parlen de la seva motivació per acabar la seva part del projecte millor que la resta de grups. </li></ul>
  5. 6. Presentació de la rúbrica AVALUACIÓ FINAL PER PUNTS: 0 a 30 punts INSUFICIENT 31 a 50 punts SUFICIENT 51 a 60 punts BÉ 61 a 70 punts NOTABLE 71 a 80 punts EXCEL.LENT   No ha estat motivat i no ha participat en l'activitat, ni individualment ni en grup. La seva actitud ha estat incorrecta. Ha estat motivat i participant en tot moment de manera activa i correcta a vegades Ha estat motivat i participant en tot moment de manera activa i correcta a gairebé sempre Ha estat motivat i participant en tot moment de manera activa i correcta Actitud durant l'activitat   Manques de dibuix i pintura i sense acabar. Presentació molt senzilla, amb manca de pintura. Ben presentat i pintat Molt ben presentat i pintat Qualitat del projecte. Diseny final del tauler   Malament presentades i malament escrites, amb moltes faltes d'ortografía. Ben presentades però escrites amb algunes faltes d'ortografía Molt ben presentades i escrites amb algunes faltes. Molt ben presentades i correctament escrites Diseny final de les preguntes/cartolines   Mai,per dirigir-se a la professora, als seus companys ni durant l'activitat. Per dirigir-se a la professora, als seus companys i a l'activitat a vegades Per dirigir-se a la professora, als seus companys i a l'activitat gairebé sempre. Per dirigir-se a la professora, als seus companys i a l'activitat sempre Ha utilitzat l'anglès…   No ha portat el material necessari en cada sessió per poder seguir amb l'activitat durant totes les sessions. Ha estat ordenat i net. Ha portat el material necessari en cada sessió per poder seguir amb l'activitat durant totes les sessions. Ha estat ordenat i net, a vegades. Ha portat el material necessari en cada sessió per poder seguir amb l'activitat durant totes les sessions. Ha estat ordenat i net, gairebé sempre. Ha portat el material necessari en cada sessió per poder seguir amb l'activitat durant totes les sessions. Ha estat ordenat i net. Auto-organització ( porta el material necessari per realitzar el projecte: retoladors, regla, compàs, ordinador, llibreta…)   No ha treballat a bon ritme i col.laborant amb els seus companys. Ha treballat a bon ritme i col.laborant amb els seus companys, a vegades. Ha treballat a bon ritme i col.laborant amb els seus companys, gairebé sempre. Ha treballat a bon ritme i col.laborant amb els seus companys Ha treballat individualment i en equip i ha col.laborat en tot el projecte, de principi a fí.   No ha utilitzat l'ordinador, segons el pactat, per fer la recerca de les preguntes Ha utilitzat l'ordinador a vegades, segons el pactat, per fer la recerca de les preguntes Ha utilitzat l'ordinador gairebé sempre, segons el pactat, per fer la recerca de les preguntes Ha utilitzat l'ordinador sempre, segons el pactat, per fer la recerca de les preguntes Ha utilitzat l'ordinador (TIC)-'wordreference' i 'wikipedia' per fer la recerca de les preguntes   Aplica i coneix molt pocs dels continguts de les 3 unitats estudiades a classe Aplica i coneix alguns dels continguts estudiats en les 3 unitats a classe Aplica i coneix la majoria dels continguts estudiats en les 3 unitats a classe Aplica i coneix els continguts de les 3 unitats estudiades a classe Ha aplicat els coneixements previs adquirits a classe (Present simple unidats 1,2 i 3) SUSPENS= MAI (0 PUNTS) SUFICIENT = A VEGADES ( 5 PUNTS ) NOTABLE=GAIREBÉ SEMPRE ( 8 PUNTS) EXCELLENT = SEMPRE ( 10 PUNTS) COMPETÈNCIES RÚBRICA D'AVALUACIÓ DEL PROJECTE : TRIVIAL of SPORTS
  6. 7. <ul><li>IMPRESSIONS </li></ul><ul><li>Hem dedicat una sessió per comentar la rúbrica. L’he presentat com a novetat per avaluar l’activitat, tot i que ja havia explicat que el projecte farà mitja amb l’exàmen final de trimestre. </li></ul><ul><li>Els comentaris han estat en tot moment positius respecte als items que hi havia a la rúbrica : </li></ul><ul><li>Està molt bé i és molt clara. </li></ul><ul><li>És fàcil de saber si ho fas bé o no i què fas bé i què no. </li></ul><ul><li>És més fàcil aprovar d’aquesta manera. </li></ul><ul><li>Millora molt la nota. </li></ul><ul><li>Saps què nota trauràs. </li></ul>
  7. 8. <ul><li>La presentació de la rúbrica : </li></ul><ul><li>Els hi ha donat tranquil.litat. </li></ul><ul><li>Als alumnes amb menys nivell i més dificultats, els hi ha obert la possibilitat d’aprovar aquest tipus d’activitats. </li></ul><ul><li>Els ha semblat ‘justa’ i equilibrada. </li></ul><ul><li>Pensen que és important conèixer els items abans de començar un altre projecte per poder actuar en conseqüència. </li></ul>
  8. 9. L’AMBIENT DE TREBALL …

×