Rijnenburgkrant

493 views

Published on

Nieuwsbrief voor belangstellenden en belanghebbenden over de voorgenomen plannen om woningbouw te realiseren in de polder Rijnenburg. Deze ligt in het Groene Hart, ten zuid-westen van de stad Utrecht. Gemeente Utrecht, september 2009.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rijnenburgkrant

  1. 1. Rijnenburgkrant Eenmalige uitgave september 2009 Introductie Vanaf 23 september ligt de concept structuurvisie over de polder Rijnenburg en de bijbehorende milieu- effectrapportage ter inzage voor inspraak. Tot en met 3 november 2009 kunt u hier op reageren. Het is een toekomstvisie die de gemeente Utrecht heeft opgesteld voor het gemeentelijk grondgebied ten zuiden van de A12. De huidige polder Rijnenburg is van de drie deelgebieden het grootste. De gemeente Utrecht wil het ontwikkelen tot een woon- en werkgebied. De twee andere deelgebieden zijn Lange Vliet/IJsselwetering, waar de provincie een regionaal recreatiegebied ontwikkelt, en Reijerscop dat zijn agrarische karakter behoudt. De plannen met Rijnenburg zijn inmiddels flink gevorderd. Hier komen in de toekomst 7.000 woningen en 90 hectare bedrijvigheid. Vandaar dat dit deelgebied in de visie de meeste aandacht krijgt, dus ook in deze speciale Rijnenburgkrant. Deze krant is bedoeld is om u wegwijs te maken door de plannen. Hoe gaat Rijnenburg er in de toekomst uitzien? En hoe kunt u reageren op de plannen? Maar we willen u ook enthousiast maken. Wat is er bijzonder aan Rijnenburg?Rijnenburg: een bijzonder gebied Hoe gaan we om met duurzaamheid en het klimaat? En met de natuur en de bodem? En waarom zou u er willen gaan wonen? U leest er hier alles over.Een mooi en bijzonder gebied om te wonen, werken en recreëren. Groen en waterrijk, met een grote diversiteitaan mensen en woningen. In een landelijke sfeer van ruimte en rust. Dat is wat de gemeente Utrecht voor ogenheeft met Rijnenburg. Een aantrekkelijk alternatief voor mensen die ‘buiten’ willen wonen, maar toch dichtbijde stad Utrecht met al zijn voorzieningen. Rijnenburg. Daarnaast komt er ook sociale gen, dus van winkels, scholen, zorg en woningbouw, wat bijdraagt aan een diversi- recreatie, sluit aan bij het landschappelijke teit aan woningen. karakter en moet vooral het vervoer per fiets stimuleren. Kom naar het Een groen Rijnenburg vormt de natuurlijke verbinding tussen verstedelijkt gebied en het Vanwege al deze ambities is deze gebieds- Rijnenburg festival! Groene Hart. We koesteren de typische ontwikkeling geen gemakkelijke opgave. kenmerken en kwaliteiten van het huidige Er is veel creativiteit, inzet en samenwerking polderlandschap. Met zorg voor de toekomst. nodig om de toekomst van Rijnenburg op een Op zaterdagmiddag 26 september van We willen Rijnenburg duurzaam en klimaatbe- goede manier te kunnen realiseren. Daarom 12 tot 17 uur staat de Nedereindse Plas in stendig maken. Dus het gebied moet bestand hebben al veel partijen intensief in de het teken van de nieuwe plannen voor de zijn tegen de klimaatveranderingen die ons te planvorming geparticipeerd. Zo hebben polder Rijnenburg. Iedereen is welkom om wachten staan. Tegelijkertijd hebben we goed onder meer groenpartijen, bewonersvereni- kennis te maken met Rijnenburg. Hoe ziet nagedacht over duurzaamheid, zoals gingen en medeoverheden de plannen voor het gebied eruit, nu en in de toekomst? vergaande energiebesparing en zelfs Rijnenburg verder versterkt. Kinderen kunnen meebouwen aan eenDe druk op de woningmarkt in de stad en energieopwekking. In dit proces hebben duurzaam Rijnenburg. Het programma isregio is en blijft hoog. Nieuwe woningen zijn gemeente, provincie en waterschap intensief Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Laten we verrassend en biedt voor elk wat wils!hard nodig, het duurdere segment is daarbij samengewerkt. van Rijnenburg, ook in de toekomst, eenachtergebleven. Als stad willen we ook mooi en bijzonder gebied maken! Kijk voor meer informatie opbewonersgroepen uit dit segment aan ons Het ‘Rijnenburg van de toekomst’ moet de achterpagina.binden. Ruim en comfortabel wonen is dan vooral leefbaar zijn. Wegen met een lande- Harrie Bosch,ook een opgave voor de ontwikkeling van lijke uitstraling en spreiding van voorzienin- Wethouder Ruimtelijke Ordening 1
  2. 2. “Mensen kunnen hier wonen op Rijnenburg, interessante locatie voor senioren een boerenerf. De Een groep van 250 senioren is op Buurgemeenschap zoek naar een woonlocatie. Ze heb­ Polder Rijnenburg zou een mooie locatie voor bewoners maken ben hun vraag gelegd bij een advies­ hen kunnen zijn. Het ligt centraal, er is ruimte bureau. Deze attendeerde hen op voor groen en het ligt vrij dicht bij een halte samen gebruik van Rijnenburg. van de sneltram naar Utrecht. Een interes- sante woonomgeving. De senioren wil een de openbare ruimte.” De senioren van nu willen op een andere buurgemeenschap oprichten. Daarbij denken manier oud worden. Niet in rijtjeshuizen en ze aan een complex met verschillende typen appartementencomplexen. En ook liever niet woningen. Appartementen, vrijstaand, twee eindigen in een verzorginghuis. Ze willen onder een kap, waarin de bewoners gespreid gemeenschappelijk wonen, samen dingen wonen, maar zich toch om elkaar bekom- ondernemen en later als dat nodig zou blijken meren. Zij regelen dan veel zaken gemeen- gezamenlijk de verzorging regelen. De groep schappelijk. Bijvoorbeeld het terugdringen senioren die een locatie zoekt is te karak- van particulier autogebruik door samen een teriseren als: mensen die op dit moment al contract voor een leenauto af te sluiten. Of Stedenbouwkundige Cor Geluk mooi wonen, en in de toekomst nog beter het gezamenlijk inkopen van comfort- en willen wonen, het liefst op een plek waar hun zorgdiensten. Gemeenschappelijk energie netwerk versterkt kan worden. Ze willen een inkopen kan ook, maar zelf energie opwek- “Het landschap van het eigen initiatief” rustige woonomgeving, wonen in het groen, centraal in Nederland en vlakbij stedelijke voorzieningen. ken is natuurlijk ook een optie! De senioren houden de plannen rondom de ontwikkeling van polder Rijnenburg goed in de gaten. “Geen spectaculaire architectuur, maar het landschap staat centraal”, zo vat stedenbouwkundige Cor Geluk zijn ambities samen. “Daarbij houden we rekening met de komende klimaatverandering en mikken we op kleinschalige woonkernen waar het goed wonen is.” Een kijkje in Reeuwijk Cor Geluk beschrijft het gebied als een Kleine kernen kunt. Dit netwerk van vaarroutes koppelen Wonen naast de stad en aan het water luchtfoto. “Een eenvoudig stukje Groene In Rijnenburg kunnen mensen landelijk wo- we dan door aan de Hollandse IJssel. We Hart, met weiden, slootjes, en een lintje nen. De mogelijkheden zijn divers. “Mensen hebben plannen om de Nedereindse Plas te Hoe zou het zijn om te wonen in een gebied dat doorsneden wordt door erdoor. De Nedereindseweg met mooie kunnen hier wonen op een boerenerf”, legt verlengen. Begroeide oevers met daarnaast vaarten? Waar naast ruim opgezette woningen ook ruimte is voor wat klein­ boerderijen aan weerszijden.” Maar eenmaal Geluk uit. “Je moet dan denken aan erfjes wandelpaden en steigers vergroten de land- schaliger bouw? In een dorpsomgeving met stedelijke voorzieningen onder in de polder valt je iets anders op, merkte met een groep woningen die een ‘collec- schappelijke beleving van de plas.” handbereik? We vroegen het aan stedenbouwkundige Cor Geluk van Juurlink Geluk. “Het verkeerslawaai domineert het tiviteit’ heeft. De bewoners maken samen [+] Geluk. “Ga eens in Reeuwijk kijken”, was zijn suggestie. gebied. Je voelt de stedelijke druk op de gebruik van de openbare ruimte, wat een Geluk besluit: “In polder Rijnenburg gebeurt Nedereindseweg. Wat daarnaast opvalt, is bijzondere woonsfeer schept.” wonen, werken en recreatie door elkaar. En zo fiets ik voor dit artikel op een zon- springt er uit om de brug open te draaien. “Zelf dat met name IJsselstein heel erg dichtbij is. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt nige dag vanuit Gouda richting het Groene woon ik niet in Reeuwijk, maar met mijn ouders Het is heel bijzonder dat een gebied zo dicht Daarnaast komen er ook wat meer stedelijke van de kenmerken van het huidige Groene Hart. Al snel laat ik de stad achter me en in een boerderij in het Groene Hart. Als hier niet bij een grote stad zo landelijk is. Ik heb als gedeeltes, de buurtschappen met clusters Hart: lintbebouwing, boerenerven en zicht rijd ik langs een vaart. En weer vijf minuten gebouwd was zou je hem zo kunnen zien lig- opgave om een landelijk plan te maken. Ik van 200 – 500 woningen. “Qua sfeer gaan op het weidelandschap.” later sta ik aan een klein haventje, tussen gen.” Zijn vrienden zijn inmiddels doorgevaren. ben zelf een dorpse jongen en ik zie meteen: deze kernen lijken op bestaande Oudhol- een rij met huizen. “Het is heerlijk wonen “Ze halen me zo wel weer op”, verwacht hij. Een dat kun je hier zijn.” landse kernen zoals Montfoort of Den Briel,” hier”, zegt Harrie Maaskant, die zijn caravan andere sloep nadert de brug. “Zal ik hem even zegt Geluk. “Hier zullen veel van de voorzie- reisklaar aan het maken is. “Reeuwijk is een voor jullie opendraaien?” vraagt Sander aan de Klimaatinvloeden ningen, zoals winkels, gevestigd zijn.” kleine dorpsgemeenschap, iedereen kent man en vrouw die erin zitten. Onder invloed van het veranderende klimaat elkaar. Maar we zitten ook vlakbij de stad. gaan er dingen veranderen in de toekomst. Rommelig Vanuit mijn huis kijk ik uit op dit haventje. Weinig doorgaand verkeer Dat gegeven vormt een belangrijk onderdeel Geluk noemt polder Rijnenburg ’het land- Zo’n twee keer per week vaar ik met mijn Een paar straten verderop laat Sabine Dissel- van de plannen. “Het zal natter worden, schap van het eigen initiatief’. “Hier ben je bootje naar de Reeuwijkse Plassen. Heerlijk.” hoen haar hond uit. Haar huis grenst niet aan maar ook droger en warmer”, voorspelt je bewust van de aarde en de bodem”, zegt het water. En drie straten verder kijkt ze uit Geluk. “We zullen zelf in moeten grijpen in hij. “We gaan het zeker niet te mooi maken. Tuin aan het water over het Groene Hart. “Samen met mijn man het landschap en bewuster moeten gaan Werken wordt niet apart van wonen gere- Er hangt een bijzondere sfeer in deze woon- en dochter van negen jaar ben ik hier drie jaar leven om met die veranderingen om te gaan. aliseerd, maar er tussenin, denk aan een gemeenschap. Verkeerslawaai is er nauwe- geleden komen wonen”, vertelt ze. “Het is hier Om bijvoorbeeld de aanwezige veengrond schuur bij een woning. Het mag best een lijks. Op een hoek van de straat staan wat heerlijk rustig. Er is weinig doorgaand verkeer te behoeden voor inklinken, moeten we de beetje een rommeltje zijn.” bewoners samen te praten. Veel achtertuinen in de wijk.” Haar dochter gaat in de buurt naar bodem nat houden. Een oplossing hiervoor grenzen aan de sloten. Een man helpt zijn school. En een supermarkt is om de hoek. zou kunnen zijn om huizen in de nattere Ook qua recreatie biedt de polder veel mo- vrouw uit een bootje te stappen. Op som- “Maar de bioscoop is in Gouda.” Dat zij niet de gebieden te bouwen op palen. Dat kan een gelijkheden voor de bewoners van Rijnen- mige plaatsen zijn bruggen die je zelf kunt enigen zijn die hier graag wonen bewijst de tijd ‘vrij wonen-gevoel’ geven. Met eromheen burg. “We verbreden weteringen en vaarten, bedienen. Sander Jongeneel komt net met dat een huis te koop staat. “Zelfs tijdens de kre- een ruige tuin die mag overstromen.” zodat je er met kano’s en sloepen doorheen een stel vrienden aanvaren in een sloep. Hij dietcrisis zijn de huizen hier heel snel verkocht.” Naar een duurzaam en klimaatbestendig Rijnenburg Juurlink [+] Geluk Iedereen merkt dat het klimaat verandert. Het wordt warmer in Nederland. 1. Duurzaam landschap ningen. Ook is er veel aandacht voor een het waterpeil regelmatig op of boven het rioolwater door vergisting energie op maakt structuurvisie Rijnenburg We krijgen te maken met extreme weersomstandigheden zoals zware regen­ Het ontwikkelen van een duurzaam land- goede lucht- en geluidkwaliteit en recreatie. maaiveld komen te staan. Daarom wordt een te wekken. Minder vervuild water kan buien, maar ook met meer en langere perioden van grote droogte. schap dat aansluit bij het huidige slagen- gedeelte van het bebouwde gebied ‘water- worden gezuiverd en terugvloeien in het landschap en waarbij het veen in de bodem 3. Betrokken bewoners robuust’ ingericht. In de natte gedeeltes kun watersysteem. Stedenbouwkundig bureau Juurlink [+] Geluk Juurlink [+] Geluk is begin 1995 opgericht Voor de ontwikkeling van Rijnenburg is om de verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk wordt behouden. Hiervoor is Innovatieve bedrijven proberen samen met je denken aan drijvende woningen, ‘zwe- uit Rotterdam heeft de structuurvisie voor door Huub Juurlink en Cor Geluk. Het bureau de ambitie uitgesproken om het gebied tegen te gaan. Tegelijkertijd wil het de het van belang in natte perioden voldoende pioniers onder de bewoners nieuwe tech- vende’ woningen (bijvoorbeeld op palen), en 6. Klimaatwand de ontwikkeling van Rijnenburg gemaakt. heeft vijftien medewerkers in dienst waar- klimaatbestendig en duurzaam te ontwik- samenleving aanpassen aan de gevolgen water in het gebied vast te houden, zodat nieken in duurzame bouw uit. De bewoners een drijvende en zwevende infrastructuur. Het gebied wordt minimaal energieneu- Het Rotterdamse bureau is door een jury onder stedenbouwkundigen, landschapsont- kelen. Hier werkt het klimaatatelier aan: van de klimaatverandering en bijdragen aan ook in tijden van droogte het veen niet zijn erg betrokken bij het gebied. Ze bepalen Maar de meeste woningen zullen worden traal. Duurzame energiebronnen als gekozen uit vijf bureaus die in de Europese werpers en architecten. Juurlink [+] Geluk een initiatief van de gemeente Utrecht, de een gezonde samenleving, waarin mensen droog komt te staan. voor een deel hoe hun woning eruit gaat gebouwd op hooggelegen delen. zonnepanelen, windmolens en koude/ aanbestedingsprocedure zijn geselecteerd. werkte bij het ontwerpen van de structuur- provincie Utrecht en het hoogheemraad- op een prettige en gezonde manier kunnen zien. Ook denken ze mee over hoe ze om- warmteopslag produceren de benodigde De visie van Juurlink [+] Geluk en de aan- visie samen met de DG Groep, Raadhuis schap de Stichtse Rijnlanden. Deze drie leven. Ook is gekeken naar een duurzaam 2. Gezonde leefomgeving gaan met waterverbruik en afval. 5. Gesloten kringlopen energie. Het geluidsscherm langs de A12 dacht die daaruit sprak voor landschap- Advies en architecten van Mourik. overheden hebben samen met experts gebruik van materialen. Een van de uitgangs- De leefomgeving nodigt bewoners uit om Het klimaatatelier onderzoekt hoe water, kan worden gecombineerd met zonnepa- pelijke woonvormen gaven voor de jury de bouwstenen ontwikkeld. punt hierbij is het ‘cradle to cradle’ principe, dagelijks te bewegen. Dit kan worden gerea- 4. Waterrobuust bouwen afval en energiekringlopen in het gebied len en windmolens die energie opwekken doorslag. Juurlink [+] Geluk heeft voor de dat uitgaat van een kringloop waarin afval liseerd door het aanleggen van een fijnmazig In het gebied is voldoende ruimte voor water zoveel mogelijk kunnen worden gesloten. voor het gebied. gemeente Utrecht een duurzaam en klimaat- Uitgangspunten weer voedsel is. Dit leverde de volgende zes net van voet- en fietspaden en door te letten om zelfvoorzienend te zijn, ook in tijden Hoe afval kan worden gebruikt als voed- bestendig woonlandschap ontworpen. Het klimaatatelier kijkt naar maatregelen bouwstenen op voor Rijnenburg. op de afstand tussen woningen en voorzie- van droogte. In delen van Rijnenburg zal sel. Bijvoorbeeld door uit (groen)afval en2 3
  3. 3. Wonen op de komgrond Waterrijk en vrij wonen in het (natte) landschap. Op de hogere delen woningen met een tuin, op de lagere delen woningen met veranda of vlonder, omdat de waterstand wisselt. Bijzonder zijn steiger- en paalwoningen in de ruige, natte natuur. Vrijstaande woningen en twee onder een kap, met hier en daar een apparte- mentengebouw en een rij woningen. Aantal: zeven bouwvelden van 50 tot 250 woningen. Woningdichtheid: 8-12 woningen/ha. De plankaart, wat komt Wonen en werken op de komgrond Direct aan de A12 is ruimte voor verschillende vormen van bedrijvigheid. Legenda Plankaart straks waar? Reijerscop Reijerscop blijft agrarisch gebied. Meer naar het zuiden een combinatie van werken en wonen. Ook hier komt ruimte voor eigen initiatief. Bijvoorbeeld In opdracht van de provincie Utrecht een paviljoen in combinatie met een De plankaart op hoofdlijnen is de formele structuurvisiekaart. Met behulp wordt het gebied beter toegankelijk verandawoning of wonen op het erf met een van de legenda kunt u zien hoe het gebied grofweg wordt ingedeeld. Zo kunt gemaakt voor fietsers en wandelaars. schuur. De klimaatwand langs de A12 geeft u herkennen waar in de toekomst bepaalde vormen van wonen, groen, water, intimiteit aan het wonen en werken in dit voorzieningen en infrastructuur te vinden zijn. deel. Aantal: vijf woonwerkvelden van De teksten en beelden rondom de kaart zijn een illustratieve uitwerking van 50-250 woningen per veld. het gebiedsontwerp. Dit hoeft niet precies zo gerealiseerd te worden; wel geeft het een (sfeer)beeld. Klimaatwand Langs de A12 aan de noord kant van Linten en boerderijen Buurtschappen en voorzieningen Rijnenburg wordt een wand geplaatst van Bestaande linten Ringkade en Nedereindse- Wonen in een sociaal middelpunt. Maar ook 2,5 km lengte en circa 12 meter hoogte. weg en de soms monumentale boerderijen stedelijk wonen in en aan het landschap. Geen geluidsscherm, maar een klimaat- met erven vormen het uitgangspunt en een Hier zijn veel van de voorzieningen voor da- Lange Vliet/IJsselwetering wand. Naast het afschermen van geluid en inspiratiebron voor het ontwerp. De bestaan- gelijkse behoeften gevestigd, zoals winkels Lange Vliet/IJsselwetering lucht wekt de klimaatwand energie op voor de bebouwing weerspiegelt de landelijke en voorzieningen op het gebied van zorg, wordt in het kader van het Rijnenburg. Bijvoorbeeld via zonnepanelen sfeer en is ingepast in de toekomstplannen. onderwijs, gezondheid, sport, kinderopvang programma Recreatie om de en windmolens. Er komen twee nieuwe linten en een fijn en speelplaatsen. Verschillende typen wonin- Stad (RodS) door de provincie vertakt netwerk naar de woningen in de gen zoals hofjes, appartementen, patiowo- ontwikkeld tot een regionaal bouwvelden. ningen en herenhuizen. recreatiegebied. Aantal: zeven buurtschappen van 200 tot 500 woningen. Woningdichtheid: 35-40 woningen/ha.   Wonen op de stroomrug Ruim wonen op het hoger gelegen gebied. Informele en collectieve bebouwing rondom een groene ruimte (een erf), zoals bijvoorbeeld een collectieve groentetuin of een buurtweide. Maar ook wonen op grote kavels aan de rand van het bouwveld met uitzicht op de graslanden. Vrijstaande woningen en twee onder een kap en rijwoningen, met hier en daar een appartementengebouw. Aantal: veertien woonvelden met ieder 100 tot 500 woningen. Hoofdfietsroutes Woningdichtheid: 15-20 woningen/ha. Wonen en werken in het Heuvelpark Voor fietsers komen er vier ‘grotendeels Het Heuvelpark is het verlengstuk van het e ­ xclusieve’ hoofdfietsroutes dwars door het bestaande groene recreatiegebied rondom gebied. Er zijn ongeveer tien aansluitingen de Nedereindse Plas. Het Heuvelpark op het omliggende fietsnetwerk. schermt het verkeerslawaai van de A2 af. In het Heuvelpark komen bedrijven gericht op de A2, aan de Rijnenburgkant komen ca. 100-300 woningen in en op de heuvel. Weteringen/vaarten Comfortabele patiowoningen of vrijstaande De weteringen en vaarten worden deels woningen verspreid in het landschap. uitgediept, verbreed en verbonden tot een recreatief waternetwerk, waar sloepen en kano’s kunnen varen. Ze staan in verbinding Randweg met de Nedereindse Plas. Op termijn komt Via een randweg langs de noord- en oostzij- er mogelijk een aansluiting op de Hollandse de van het gebied kan het verkeer zich over IJssel. het interne wegennet verdelen. De randweg wordt ook gebruikt als ontsluitingsroute voor de bedrijvenzones aan de oost- en noordzijde van het plangebied. Graslanden De graslanden zorgen samen met weiden en sloten voor het landschappelijke ‘Groene Verlengde Nedereindse Plas Hart’-beeld, met lange vergezichten. Ze zijn De Nedereindse Plas wordt mogelijk ver- een belangrijk onderdeel van het water- en lengd naar 2.300 meter. Er is een grotere ecologische netwerk. Het zijn zes weidestro- plas nodig voor de waterberging. Ook is ken, met ieder twee of drie landbouwkavels er dan meer ruimte voor oever- en water- voor kleinschalige stadslandbouw. Bewoners recreatie. Hier zou een wedstrijdroeibaan krijgen ruimte voor het verbouwen van (eco- inpassen. logische) producten.4 5
  4. 4. Programmamanager Wiely Hilhorst “Er moet ruimte blijven voor creativiteit” Programmamanager Wiely Hilhorst is, vanuit de gemeente Utrecht, vanaf het sen zullen meer last krijgen van verkeer”, zo Minder aangeharkt begin met de plannen voor Rijnenburg bezig. Hij is er heel enthousiast over. verwacht hij. “Er komen maximaal 7000 wo- Rijnenburg zal gefaseerd worden gebouwd. “Om te kunnen voldoen aan de nog steeds groeiende woningbehoefte in deze ningen, omdat het gebied niet meer verkeer “Maar we willen dat Rijnenburg altijd af is. regio is dit gebied formeel uit het Groene Hart gehaald. De opgave is om hier aankan.” Dus dat mensen steeds volwaardig kunnen een bijzonder woonmilieu te creëren. Noem het landschappelijke stedenbouw. Maar er zijn ook positieve gevolgen. “On- leven, zonder zich te hoeven behelpen”, zegt Hiermee willen we met name ook de hogere inkomens bereiken.” dernemers in de omgeving zullen meer Wiely. “We willen voorkomen dat het te ‘aan- klanten krijgen. De nieuwe inrichting van het geharkt’ wordt. Mensen moeten de ruimte Atelierdagen We staan open voor kritiek. En hoe meer landschap geeft meer mogelijkheden aan krijgen om initiatieven te ontplooien. Zo “Doe het samen In de planvorming zijn uitdrukkelijk belang- mensen er hun licht over laten schijnen, des fietsers en wandelaars. Het gebied zal meer stimuleren we kleinschalige bedrijvigheid. hebbenden betrokken. Dit gebeurde tijdens te beter het plan wordt. Wat dat betreft ben routes van noord naar zuid en van oost naar Wil iemand een schuur bijbouwen? Prima. met ons, hebben atelierdagen. Hierin zijn ook bewoners die ik benieuwd wat er uit de inspraak komt. west krijgen. We willen veel comfort aan de Of wellicht willen mensen een boomgaard zijn georganiseerd in verenigingen gevraagd We willen het proces heel zorgvuldig doen. fietser bieden, en wat minder aan de auto- beginnen? Moet mogelijk zijn! we gevraagd. Het om over het plan mee te denken. Wiely: Daarover moet geen discussie zijn.” mobilisten. Zo proberen we het autogebruik We gaan het gebied niet volzetten en alles “We zijn er van begin af aan heel open over te ontmoedigen. Er komt openbaar vervoer bedenken. Er moet ruimte en lucht zijn in is beter om van geweest. Waarom doen we het zo, waarom Gevolgen voor omgeving in Rijnenburg. Geen tram, maar wel een bus, het plan én in het denken daarover.” deze keuze? Tegelijkertijd wilden we kennis Wiely bevestigt dat het plan gevolgen zal die dan weer aansluit op het hoogwaardig tevoren te sturen.” en belangen boven water en op tafel krijgen. hebben voor de omgeving. “Sommige men- openbaar vervoer in de omgeving.” Verkeer zorgenkind van huidige bewoners Ton van Kippersluis en Jos van Vliet (r) van bewonersvereniging Polder Rijnen­ ringweg zou voor Rijnenburg een oplossing over het plan. Dat is natuurlijk ook slim; burg hebben zich inmiddels verzoend met het vooruitzicht dat er in de polder kunnen zijn.” zo creëer je draagvlak bij de belangheb- gebouwd gaat worden. Waar ze zich met name ongerust over maken zijn de benden.” Ton: “De bijeenkomsten zijn goed verkeerstechnische gevolgen van het plan. Meedenken bevallen. Maar alles staat of valt wel met het Toen het duidelijk werd dat er in het gebied resultaat. We zijn heel benieuwd wat er nu gebouwd zou worden, is in 2002 de bewo- precies gaat komen.” Voorzitter Jos van Vliet: “Reken eens met ons te komen met de auto”, zegt Ton. “De auto’s nersvereniging Polder Rijnenburg opgericht. mee. Als er 7.000 huizen worden gebouwd, rijden bumper aan bumper. Voor fietsers is “Met het idee om samen met de gemeente Benieuwd naar de plannen kun je ervan uitgaan dat er 14.000 auto’s het echt uitkijken geblazen. En wij zijn bang op te trekken”, zegt Jos. “Doe het samen met Over het maximale aantal van 7.000 huizen het gebied in en uit moeten. Die ontsluiting, daar maken we ons druk over.” De Neder- eindseweg, de huidige ontsluitingsweg van dat het in de toekomst alleen maar erger wordt.” ons, hebben we gevraagd. Het is beter om van tevoren te sturen, dan om achteraf voor voldongen feiten komen te staan.” zijn ze niet ontevreden. Ton: “Zo blijft er ruimte over voor vee en voor groen.” Wat dat betreft zijn ze in blijde afwachting. Toch Inspraakwijzer structuurvisie Rijnenburg Inspraak nu alleen de polder, is een smalle weg met aan beide De gemeente wil dat het karakter van blijven ze sceptisch. Jos vat dat kernachtig over gemeentelijke kanten een fietsstrook. Het is er nu al druk de Nedereindseweg gehandhaafd blijft. Wat dat betreft heeft de gemeente Utrecht samen: “We hebben het gevoel dat we ge- Iedereen kan reageren op de concept structuurvisie Rijnenburg en het bijbeho­ Wat gebeurt er met uw inspraakreactie? met sluipverkeer.” Er zal verkeerstechnisch dus iets anders het goed aangepakt, vinden ze. “Ze hebben hoord worden. Maar of de gemeente rende milieueffectrapport. Deze reacties kan de gemeente Utrecht gebruiken Op grond van de inspraakreacties kan de plannen “’s Ochtends is het moeilijk om de polder uit geregeld moeten worden. Ton: “De nieuwe betrokken partijen uitgenodigd om te praten geluisterd heeft, dat is vers twee.” om de plannen beter maken. De inspraakperiode duurt van 23 september t/m concept structuurvisie wijzigen. Daar besluit 3 november 2009. het college van burgemeester en wethouders van Utrecht over. U ontvangt de beargu- Wie goed op de plankaart kijkt, ziet Waar liggen de plannen? Hoe kunt u reageren? menteerde beantwoording van alle, gebun- dat de gebieden Lange Vliet/IJsselwe- U kunt de plannen inzien bij vier publieks- Bij voorkeur via internet, door het ‘Inspraak- delde inspraakreacties. In deze fase is geen tering en het gebied Reijerscop, voor Toekomstig verkeer in goede banen leiden balies van de gemeente Utrecht: • nformatiecentrum Gemeente Utrecht I (ingang aan de Neude). formulier structuurvisie Rijnenburg’ in te vullen op www.utrecht.nl/rijnenburg. Als u dit formulier gebruikt, kunnen wij uw reactie beroep mogelijk. De Utrechtse raad stelt de structuurvisie vervolgens vast. zover dit binnen de gemeentegrenzen van Utrecht ligt, vallen binnen het plangebied voor de structuurvisie • ijkservicecentrum Vleuten-de-Meern. W snel en op een goede manier verwerken. Wanneer kunt u weer reageren? Rijnenburg. Ze worden dan ook af en Kleinschaligheid en ontspanning zijn het uitgangspunt voor de verkeersont­ Strijkviertel naar de Letschertweg in Leid- noorden van de wijk Galecop. Dit ook • nformatiecentrum Leidsche Rijn. I De volgende stap is de uitwerking van de toe genoemd in het gebiedsontwerp sluiting van Rijnenburg. Dit betekent voor Rijnenburg een fijnmazig wegen­ sche Rijn, nu vooral door fietsers gebruikt. in relatie tot ontwikkelingen in de A12- • alie Bouwen Wonen en Ondernemen B U kunt ook reageren per e-mail via structuurvisie naar een bestemmingsplan. op hoofdlijnen. netwerk, waar auto’s, openbaar vervoer en fietsers zoveel mogelijk tegelijk De bestaande onderdoorgang wordt zone, het gebied tussen de A2 knooppunt van StadsOntwikkeling. rijnenburg@utrecht.nl of door een brief te Mensen die een zogenoemd belang hebben, gebruik van maken en, waar het kan, zoveel mogelijk over dezelfde rijbaan. ‘opgewaardeerd’, zodat deze ook geschikt O ­ udenrijn en de A27 bij Houten. sturen naar: Burgemeester en wethouders kunnen dan zienswijzen indienen. Dit zijn Echter in deze gebieden zijn geen Berekeningen laten zien dat de maximale belasting per weg per etmaal bijna is voor autoverkeer (en openbaar vervoer). • e bestaande Nedereindseweg richting D De adressen en openingstijden van van Utrecht t.a.v. StadsOntwikkeling, reacties op grond van de wet ruimtelijke ont- ruimtelijke ontwikkelingen voorzien nergens boven de 4.000 auto’s uitkomt, en daar vooral onder blijft. • en nieuwe aansluiting ter hoogte van de E Nieuwegein en omgekeerd, vooral een deze balies zijn: Programma Rijnenburg wikkeling. Dan is beroep wel mogelijk; wie die niet eerder bekendgemaakt zijn. Oudenrijnseweg in bedrijventerein Ouden- wijk-wijk verbinding. Uitgangspunt hierbij • nformatie Centrum Gemeente Utrecht, I Antwoordnummer 3376 dan geen zienswijze indient, heeft ook geen De gemeente Utrecht heeft geen rijn. is dat het wel leefbaar moet blijven in Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), 3500 VP Utrecht beroepsmogelijkheid. nieuwe plannen met Reijerscop en Fietsroutes concept structuurvisie een randweg ingete- • e bestaande onderdoorgang naar De D Nieuwegein en voor de bewoners langs de Utrecht geopend: maandag t/m vrijdag Een postzegel is niet nodig, graag op Lange Vliet/IJsselwetering. Reijerscop Voor fietsers komen er vier ‘grotendeels kend langs de A12 en A2, aan de noord- en Meern (aansluiting op de A12), Meerndijk. Nedereindseweg in Rijnenburg. van 9.00 - 17.00 uur, donderdag tot 21.00 de envelop vermelden ‘Rijnenburg’. Heeft u vragen? blijft agrarisch gebied, met groenont- e ­ xclusieve’ hoofdfietsroutes door het ge- oostzijde van het gebied. Van hieruit kan De verkeersknoop bij de aansluiting A12/ uur en zaterdag van 10.00 - 13.00 uur. U vindt alle informatie op onze website, wikkeling onder verantwoordelijkheid bied: twee in noord-zuidrichting en twee het verkeer zich over het fijnmazige netwerk De Meern is van cruciaal belang voor de Zuidzijde • ijkservicecentrum Vleuten-de-Meern, W Wat voor reacties? www.utrecht.nl/rijnenburg. van de provincie. In Lange Vliet/IJssel- in oost-westrichting. Er zijn dan ongeveer van Rijnenburg verdelen of het gebied juist ontsluiting van Rijnenburg. Er zijn drie • ls ambitie staat in de concept structuur- A Dorpsplein 1, Vleuten, geopend: maandag De concept structuurvisie (‘ontwerpstruc- Ook komen er twee inloopbijeenkomsten, wetering ontwikkelt de provincie een tien verbindingen met het fietsnetwerk verlaten. varianten ontwikkeld, alle drie blijken visie een nieuwe verbinding aan de zuid- t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur, donder- tuurvisie’ in het kader van de Wet Ruim- waar u het gebiedsontwerp kunt bekijken recreatiegebied. in de omgeving (stedelijk gebied en het toereikend voor het oplossen van de zijde naar IJsselstein en Nieuwegein, naar dag tot 21.00 uur. telijke ordening) is een ruimtelijk plan en uw vragen kunt stellen. Tijdens deze Groene Hart). Nieuwe verbindingen problemen bij een toenemend verkeers- de A2-aansluiting IJsselstein/Nieuwegein. • nformatiecentrum Leidsche Rijn, Verleng- I op hoofdlijnen. Hier staat in waar in de bijeenkomsten kunt u een inspraakformulier De inspraak gaat nu alleen over Ook voor de huidige bewoners van het aanbod. In de volgende planfase wordt de De betekent ook de ambitie om de knoop de Vleutenseweg 32, geopend: maandag toekomst bepaalde vormen van wonen en invullen en daarbij eventueel hulp vragen. gemeentelijke plannen, dus niet over Autoverkeer ingewikkeld gebied en van Nieuwegein en IJsselstein is keuze gemaakt, in overleg met betrokken A2 ter plaatse ingrijpend aan te pakken. van 13.00 – 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag werken te vinden zijn, en waar groen, water, ontwikkelingen waarvoor de provincie Het ontwerpen van een goed verkeerssys- het belangrijk te weten hoe het toekomstig overheden. Deze verbinding ontlast bovendien de 9.00 – 17.00 uur, zaterdag 10.00 – 14.00 voorzieningen en infrastructuur. Uw reactie De inloopbijeenkomsten zijn op: verantwoordelijk is. teem voor Rijnenburg is ingewikkeld. Het verkeerssysteem eruit komt te zien. In goed verkeersdruk op de Nedereindseweg. uur. is vooral van belang als deze gaat over wijzi- • oensdag 7 oktober van 19.00 – 22.00 W is belangrijk dat Rijnenburg, verkeers- overleg met verschillende partijen heeft de Westzijde • alie Bouwen Wonen en Ondernemen van B gingen in hoofdzaken. Reageert u op zaken uur in AC-restaurant De Meern; kundig gezien, goed is verankerd in zijn gemeente een aantal oplossingsrichtingen • erbindingen naar de Meerndijk/N228, V Openbaar vervoer StadsOntwikkeling, Rachmaninoffplant- die in deze fase nog niet zijn te overzien, • oensdag 14 oktober van 19.00 – 22.00 W omgeving. Om dit voor elkaar te krijgen verkend. via nieuw te realiseren verbindingen en de Voor het openbaar vervoer is de ambitie: soen 61, Utrecht, geopend: maandag t/m dan zal de gemeente u verwijzen naar latere uur in De Lantaern in Nieuwegein. wil de gemeente Utrecht zoveel mogelijk Uiteindelijk heeft de gemeente de volgende bestaande verbinding via de Nedereindse- een reguliere busverbinding die aansluit op vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. (detail)plannen. extra verbindingen vanuit Rijnenburg verbindingen met de omgeving in de con- weg. bestaande (hoogwaardige) openbaarvervoer Ook als u reageert op zaken waarvoor de U kunt ook telefonisch contact opnemen naar de omgeving. In het woongebied cept structuurvisie opgenomen: verbindingen in de directe omgeving van De concept structuurvisie en de milieu- provincie verantwoordelijk is, zoals met met het programmateam Rijnenburg van de moet alleen bestemmingsverkeer komen Oostzijde, richting Nieuwegein Rijnenburg. effectrapportage zijn ook gepubliceerd name ontwikkelingen in Reijerscop en Lange gemeente Utrecht. Telefoon 030 – 286 00 00. om de verkeersdruk in Rijnenburg zelf zo Noordzijde • en nieuwe verbinding naar Nieuwegein E op de website van de gemeente Utrecht, Vliet/IJsselwetering, dan kan de gemeente klein mogelijk te houden. Daarom is in de • e A12-onderdoorgang ter hoogte van D (en eventueel Utrecht en de snelweg), ten www.utrecht.nl/rijnenburg. slechts naar deze plannen verwijzen.6 7

×