Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les Ciutats D’Espanya

1,438 views

Published on

Treball de l'àmbit social de A. Pacheco, de l'IES Federica Montseny

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Les Ciutats D’Espanya

  1. 1. Les Ciutats d’Espanya
  2. 2. Origen Prerromà, Romà i Medieval <ul><li>Espanya posseix una gran tradició urbana. Moltes de les seues ciutats tenen un origen prerromà, romà i medieval. En aquest sentit, les ciutats espanyoles tenen les característiques monumentals de les ciutats europees i poden presumir de cascs històrics de gran bellesa. </li></ul>
  3. 3. Xarxa urbana europea i espanyola <ul><li>La característica que més diferencia la xarxa urbana espanyola de l’ europea és que en la península no es va produír l’explosió urbana fins els anys seixanta com a consequència de l‘èxode rural </li></ul>
  4. 4. Xarxa urbana espanyola i jerarquitzada. <ul><li>Les dos grans nuclis milionaris d'Espanya són Madrid i Barcelona. En ells s'acumulen funcions administratives, financeres, comercials i industrials que arriben a una dimensió internacional. </li></ul>
  5. 5. Xarxa de ciutats xicotetes. <ul><li>Un tercer nivel té una extensa xarxa de capitals de província, centres comercials que, en la seua majoria, tenen una importància secundària. </li></ul>

×