Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teletreball com a resposta a la crisi

800 views

Published on

La implantació del teletreball es tracta d'un projecte multidisciplinar dins de l'organització ja que implica un canvi de paradigma organitzatiu per pasar de cultu

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teletreball com a resposta a la crisi

 1. 1. El teletreball: La flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Anna Forment i Garcia Responsable de Consultoria Organitzativa i de RRHH a COSTAISA 29 de Novembre del 2010
 2. 2. Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 2
 3. 3. Dues claus per superar la crisi Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi COMPROMÍS DE LES PERSONES COMPETITIVITAT Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 3
 4. 4. Posició de les empreses davant de la crisi Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi + Competitivitat - - Compromís persones + Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 4
 5. 5. Com treballar el compromís de les persones Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi COMPROMÍS PERSONES + COMPETITIVITAT EQUIPS D’ALT RENDIMENT Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 5
 6. 6. Les grans revolucions en la organització del treball Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi REVOLUCIÓ AGRICOLA NEOLÍTIC REVOLUCIÓ INDUSTRIAL s. XVIII-XIX TAYLORISME s. XX REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA s.XXI Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 6
 7. 7. Teletreball: Un projecte estratègic Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi TELETREBALL: UN PROJECTE ESTRATÈGIC Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 7
 8. 8. Índex Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Enfocament estratègic Metodologia Consultoria organitzativa i tecnològica Desplegament i gestió del canvi Tecnologia Conclusions El teletreball en xifres Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 8
 9. 9. Enfocament estratègic Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Model de Gestió Orientació a resultat Processos Habilitar llocs de treball Seguretat Tecnologia i recursos Tria perfil Comunicació Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 9
 10. 10. Enfocament estratègic Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Beneficis per l’empresa: Augmentar el compromís amb les persones: Conciliació laboral Retenció i atracció de talent Reducció de l’absentisme Guanyar competitivitat: Augment de la productivitat Orientació a resultats Optimitzar el model de gestió Optimitzar processos de treball Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 10
 11. 11. Enfocament estratègic Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Beneficis pel treballador: Reducció de despeses: Derivades de l’activitat professional (desplaçament, menjar, vestuari...) Per atenció a familiars Conciliació laboral Atenció a familiars Flexibilitat horària Reducció temps de desplaçament Guanyar temps personal Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 11
 12. 12. Enfocament estratègic Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Beneficis per la societat: Reducció despesa ecològica en desplaçament Millor atenció a persones amb dependència Increment fecunditat -> sostenibilitat estat del benestar Millorar l’educació dels nostres fills i filles Aprofitament de les TIC com a motor de competitivitat Canvi de paradigma de treball basat en resultats Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 12
 13. 13. Enfocament estratègic Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Situació econòmica Economia globalitzada Treball en xarxa FACTORES IMPULSORES Perfil professionals Increment interés per RSC Demografia Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 13
 14. 14. Enfocament estratègic Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Canvi de paradigma Cultura presencialista Sentiment desvinculació FACTORS DE RISC Riscos laborals Seguretat informàtica Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 14
 15. 15. Enfocament estratègic Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi ORGANITZACIÓ RRHH MODEL DE TELETREBALL COMUNICACIÓ TIC Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 15
 16. 16. Enfocament estratègic Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Com implementar un model de teletreball: Consultoria organitzativa i tecnològica: Definir el model de teletreball Model organitzatiu teletreball RRHH Sistemes d’Informació Model de comunicació interna Anàlisi viabilitat tecnològica i econòmica Habilitar els requeriments tecnològics que suporten el model SW, HW, Comunicacions Prova pilot Tria col—lectiu Comunicació, formació i suport Seguiment Avaluació Ajustos Desplegament i gestió del canvi Disseny Implementació Ajustos Seguiment Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 16
 17. 17. Metodologia Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Consultoria organizativa i Desplegament teletreball i gestió del canvi tecnològica Kick-off Comunicació Identific ació Formació cl—lectiu Model SI Modelo Anàlisi Pla de Creació organitz Model de cost- desplegame nt i gestió oficina Equipament tecnlògic RRHH tècnica ació benefici del canvi Model de CI Logística Documentació Suport Ajustos Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 17
 18. 18. Serveis tecnològics Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Definició infrastructura tecnològica: Corporativa: hw, sw, comunicacions Equipament tecnològic del teletreballador Política de seguretat per entorn de teletreball: Identificació vulnerabilitats Autentificació d’usuaris Integritat Accessibilitat Control accés remot Processos de seguretat de teletreball Processos d’accés remot (Seguretat dels dispositius mòbils, autentificació usuaris, protecció de dades, control de la xarxa de comunicacions...) Protocols de comunicació i accés (accés remot a estacions de treball, aplicacions web, accés directe a aplicacions, VPN’s, citrix...) Protecció de dades teletreballadors (màquines virtuals, backup de dades...) Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 18
 19. 19. Conclusions Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Projecte win-win: Empresa: Compromís de les persones Atracció i retenció de talent Conciliació Reducció de l’absentisme Guanyar competitivitat Economitzar despeses fixes i derivades de l’activitat Augmentar la productivitat Potenciar les noves tecnologies per catalitzar la competitivitat Treballadors: Flexibilitat laboral: conciliació Reducció despeses desplaçament, vestuari, atenció a familiars Enfocament del projecte cap a un compromís bilateral (Organització-treballadors) basat en la confiança i en els objectius del negoci més que basat en la presència Implementació de models híbrids per activitats concretes del professional Avançar en l’economia de la informació i el coneixement derivada de la terciarització econòmica Potenciar la RSC i segells d’Empresa Familiarment Responsable (EFR- Fundación Más Familia) Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 19
 20. 20. Teletreball en xifres Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Estalvi de Costos: Lloguer immobles (Més d’un 30 %) (Informe Agility@Work – Regus i Unwinred Ventures) Dietes (Fins a un 30%) (extrapolant a 3 dies de teletreball) Estalvi del teletreballador: 1200 €/any (Segons Servicio Navarro de Empleo, 2009) 216 hores anuals en desplaçament al lloc de treball (Segons Servicio Navarro de Empleo, 2009) Productivitat: increment d’un 20% (Commutication of the ACM Ag. 2008) Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 20
 21. 21. Teletreball en xifres Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Teletreball al món (segons dades de la Fundació Más família): EEUU: 12,9% Europa: 6% Suecia: 15,7% España: no arriba al 1% de la població activa (segons dades de l’INEM) ...hi ha molt camí per recórrer.... Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 21
 22. 22. Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 22
 23. 23. Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 23
 24. 24. Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi Video teletreball Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 24
 25. 25. Teletreball: la flexibilitat laboral com a resposta a la crisi MOLTES GRÀCIES!!! Anna Forment: aforment@costaisa.com 29 de Novembre del 2010 25

×