Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ohjeistus onnistuneen sisältöstrategian luomiseen ja verkkokauppa-analytiikkaan

Opinnäytetyön toiminnallinen osio, ohjeistus koskien verkkokauppojen analytiikkaa ja sisältöstrategiaa.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ohjeistus onnistuneen sisältöstrategian luomiseen ja verkkokauppa-analytiikkaan

 1. 1. Ohjeistus onnistuneen sisältöstrategian luomiseen ja verkkokauppa-analytiikkaan Emilia Turunen 4.11.2014
 2. 2.  Sisältöstrategian luominen on vastaus kanavavalintoja koskeviin kysymyksiin  Onnistuneen sisältöstrategian avain on asiakkaiden ohjaaminen eri kanavien läpi sinne, mistä yrityksen tuottama sisältö löytyy  Monikanavainen sisältöpolku ohjaa sekä asiakasta, että markkinoinnin työtä
 3. 3.  Onnistuneeseen sisältöstrategiaan tarvitset kolmenlaista sisältöä: tavoittavaa, sitouttavaa ja aktivoivaa  Analytiikan näkökulmasta:  Tavoittavaa sisältöä ovat klikkaukset ja kävijämäärät  Sitouttavaa puolestaan verkkokauppaan palaavat kävijät  Aktivoivaa taas funnelit ja maalit  Yhdessä nämä muodostavat sisältöjen jatkumon, jossa asiakasta johdetaan kanavien läpi ja ostoprosessin eri vaiheissa
 4. 4.  Onnistunut sisältöstrategia vastaa näihin kysymyksiin:  Mitkä asiat brändille ovat tärkeitä?  Kuka on tyypillinen asiakas?  Mikä kanava on kyseessä?  Kuka tuottaa sisällön?  Markkinointia omissa kanavissa vai ostettu mainostila?  Miten tehtyjä toimenpiteitä mitataan?
 5. 5. Käytä sisältömarkkinointia  Kasvata kohderyhmien brändiuskollisuutta Onnistuneen sisältöstrategian ja -markkinoinnin pohjalla on oltava verkosta kerätty data  Datan analysoimiseen tarvitset verkkokauppojen seurantaa ja mittausta
 6. 6. (Keronen & Tanni 2013, 47.)
 7. 7.  Tehokkaan monikanavaisuuden perustana on oltava asiakaslähtöinen segmentointi  Seuranta voidaan aloittaa, kun haluttu kohderyhmä on valittu  Kuuntele asiakasta Ymmärrä kohderyhmäsi verkkokäyttäytymistä ja opi siitä analytiikan avulla
 8. 8.  Tilastot, raportit ja kerätty data  Kuka tulkitsee?  Ulkoistetaanko analytiikka asiantuntijoille?  Koulutetaanko yrityksen sisältä verkkokaupan analytiikkaan perehtyneitä asiantuntijoita?  Tärkeintä on, että kerättyä dataa osataan tulkita ja analysoida oikein
 9. 9.  Kerää kaikkien sähköisten kanavien käyttäytymistietoa  Voidaan hyödyntää verkkokaupan lisäksi myös esimerkiksi kivijalkakaupan valikoiman suunnittelussa  Tee muutoksia verkkokauppaan analytiikan perusteella  Vertaile saatuja tuloksia aikaisempiin tuloksiin ja tee toimenpiteet saavuttaaksesi tavoitteesi  Seurannan avulla voit mitata markkinoinnin eri osa-alueiden, kuten kohdennetun mainonnan tuloksia
 10. 10.  Verkkokaupan jokaisen myynnin lähde on mahdollista selvittää seurannan avulla  Hyödynnä tätä mm. palaavien kävijöiden kohdalla ja personoi ostokokemus  Aseta tavoitteesi; esimerkiksi konversion kehittäminen  Seuraa ja mittaa tuloksia  Konversio-optimoinnin avulla voit kasvattaa konversiota muun muassa muuttamalla sivuston linkkien tekstejä
 11. 11.  Hyödynnä analytiikkaa ja mittauksen tuloksia hakukoneoptimoinnissa  Hyödynnä kävijäseurantaa markkinoinnissa  Kävijäseurannan avulla näet verkkosivustosi kompastuskivet, sekä suosituimmat sisällöt Voit kehittää verkkokauppaasi entistä paremmaksi
 12. 12.  Tuota sitouttavaa sisältöä Tee erilliset raportit sisältöprosessin onnistumisen mittaamisesta sekä sisältöjen vaikutuksen mittaamisesta  Näin näet, tavoittaako luotu sisältö oikean kohderyhmän  Valitse työkalusi analysointiin  Valitusta työkalusta huolimatta tärkeintä on kuitenkin se, että seurantaa ylipäätään tapahtuu, ja että verkkokaupan toimintaa koskevat toimenpiteet ja päätökset pohjautuvat toteutetulle analytiikalle
 13. 13. Ole aidosti kiinnostunut  Data ilman analyysiä on pelkkiä numeroita
 14. 14.  Pääset seurannassa alkuun esimerkiksi kirjaamalla valittujen mittareiden osalta kaiken raakadatan Exceliin joka kuukausi  Raportoinnissa muodolla ei ole väliä  Pääasia että dataa ylipäätään kerätään  Mittaamisen tarkoituksena on tehdä verkkotekeminen läpinäkyväksi
 15. 15. Mittaaminen on helppoa, kunhan ensin tiedetään mitä mitata
 16. 16.  Pyri muodostamaan eheä kokonaisuus, jossa eri kanavien toiminta tukee toisiaan  Esim. verkkokaupan tilausten nouto kivijalkakaupan puolelta  Ohjaa asiakkaan toimintaa eri kanavien välillä tai ostoprosessin eri vaiheissa sopivassa määrin  Asiakkaita osallistava toiminta esim. somessa  Luo tuotteelle tarina ja vahvista siten brändiä
 17. 17.  Tee asiakkaiden yhteydenotto helpoksi kaikissa kanavissa  Sitouta näin asiakas yritykseesi  Luo yhtenäinen tietosisältö ja palvelulupaus kanavasta riippumatta  Näin toimit aidosti monikanavaisesti  Eheässä monikanavaisessa palvelukokonaisuudessa verkkokauppa on vain yksi kanava muiden joukossa  Älä nosta verkkokauppaa muiden kanavien yläpuolelle vaan kehitä monikanavaista kokonaisuutta
 18. 18. (TNS Gallup.) Vuonna 2011 suurin osa kuluttajista hoiti ostoksensa kivijalkakaupan puolella. Nykyään yhä useampi kuluttaja valitsee ostokanavakseen verkkokaupan.
 19. 19.  Panosta valikoimaan, verkossa se on helpompaa ja halvempaa kuin kivijalkakaupassa  Hinnoittele oikein  Liian korkeilla hinnoilla menetät asiakkaat ulkomaisille kilpailijoille  Panosta ulkoasuun Toimiva käyttöliittymä ja visuaalinen ilme on tärkeä tekijä asiakkaan sivustolla viihtymisen kannalta  Personoi ostokokemus  Panosta seurantaan ja tarjoa asiakkaalle tuotteita edellisten ostosten perusteella, näin asiakasta inspiroiden ja muistaen
 20. 20.  Huomioi myös muista maista tuleva asiakasliikenne  Kielivaihtoehtoina suomen lisäksi ainakin englanti ja toimitus ulkomaille jos mahdollista  Panosta mobiiliin  Moni asiakas valitsee ostokanavakseen mobiilin, joten toimiva älypuhelinsovellus tai verkkokaupan mobiiliversio on erittäin ajankohtainen  Hyödynnä asiakkaiden käyttökokemukset ja suositukset  Ilmaista markkinointia yrityksellesi
 21. 21. (TNS Gallup.) Verkkokauppa kasvoi Suomessa vuoden 2013 aikana yhdeksällä prosentilla 10,5 miljardiin euroon, ja jatkaa yhä kasvua.
 22. 22. Tiedä mitä teet verkossa  Toimiva verkkokauppa on menestyksen edellytys
 23. 23.  Hallavo, Jaakko 2013. Verkkokaupan rautaisannos. Talentum, Helsinki.  Havumäki, Heidi & Jaranko, Eila 2014. Sähköinen kaupankäynti. Sanoma Pro, Helsinki.  Keronen, Kati & Tanni, Katri 2013. Johdata asiakkaasi verkkoon. Opas koukuttavan sisältöstrategian luomiseen. Talentum, Helsinki.  TNS Gallup: http://www.tns-gallup.fi/doc/digi/Verkkokauppatilasto_2013.pdf http://www.tutkimusseura.org/tiedostot/200312/tns.pdf

×