Session 39 Anna Arvidsson

251 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 39 Anna Arvidsson

 1. 1. KLIVIN - Vinterväghållningens behovav salt när klimatet förändrasAnna Arvidsson, Göran Blomqvist & Gudrun Öberg 2012-01-11
 2. 2. Bakgrund2009 slutfördes ERA-NET ROAD projektet IRWIN - Improved localwinter index to assess maintenance needs and adaptation costs inclimate change scenariosIRWIN använder en analog modell för statistisk nedskalning för attkombinera historisk väderdata från VViS-stationerna och modellernasklimatförändringsscenarier.Göteborg hade ett medel av 118 dygn november till mars medminimumtemperatur på 0°C eller lägre (1970-2000). Detta antalkommer att minskas med 22% till slutet av detta århundrade (2070-2100).Hur kommer saltanvändningen förändras med ett ändrat vinterklimat?
 3. 3. KlimatmodellerGCMs (General Circulation Models) är numeriska modeller somrepresenterar de fysiska processerna i atmosfär, kryosfär, oceanoch på land.ECHAM5 är den 5:e generationensatmosfäriska GCM från tyskaMax-Planck Institutet för Meteorologii Hamburg. Källa: IPCC
 4. 4. UtsläppsscenarierIPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) har tagit fram olikautsläppsscenarier fram till 2100. De bygger på olika antaganden om ex. jordensbefolkningsmängd, ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling. Det är fyrahuvudgrupper:A1 – en framtida värld med mycket snabb ekonomisk tillväxt, global befolkning som toppar i mitten av århundradet och minskar därefter och snabbt införande av ny och effektivare teknik.A2 – en mycket heterogen värld med ständigt ökande global befolkning och regionalt inriktad ekonomisk tillväxt som är mer fragmenterad och långsammare än i de andra.B1 – en konvergerande värld med samma befolkning som i A1, men med snabba förändringar i den ekonomiska strukturen mot en service och informations ekonomi och minskat i material intensitet och införandet av ren och resurseffektiv teknik.B2 – en värld i vilken tyngdpunkten ligger på lokala lösningar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med ständigt ökande befolkning (mindre än A2) och mellanliggande ekonomisk utveckling.
 5. 5. Lite om IRWINModellen bygger på den atmosfäriska cirkulationsmodellen ECHAM5och IPCC utsläppsscenario SRES A1B, som definieras av en snabbväxande ekonomi och en global befolkning som toppar i mitten avårhundradet och därefter minskar. Scenariot förutsätter också att nyoch effektivare teknik snabbt införs.För att få vägytans temperaturer tar modellen väderdata i scenariotoch jämför med de historiska som är mätta av VViS.Den väderdata som används är yt- och lufttemperatur,daggpunktstemperatur som beräknas från luftfuktigheten,nederbördstyp och mängd, vindhastighet och riktning.Den historiska parametrarna är från åren 1998 till 2008där en vintersäsong är från november till mars.50 av de ca 770 VViS-stationerna3 områden som representerar olika klimatzoner
 6. 6. Trafikverkets definitioner för åtgärderHR1 – Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning Vägytans temperatur under 1°C och 0.5°C – 2.0°C lägre än daggpunktstemperaturenHR2 – Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning Vägytans temperatur under 1°C och minst 2.0°C lägre än daggpunktstemperaturenHT – Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till Fuktig/våt vägyta som fryser när vägytans temperaturen faller under 1°CHN – Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana Vägytans temperatur under 1°C och nederbördHS – Halka på grund av litet snöfall (< 0.30 cm )Snö 0.31-1.00 – Snöfall med snömängd mellan 0,31 – 1,00Snö 1.01-2.50 – Snöfall med snömängd mellan 1,01 – 2,50Snö ≥ 2.51 – Snöfall med snömängd större än 2,50
 7. 7. Klimatförändring1961-1990 2011-2040 2041-2070 2071-2100 Källa: SMHI Global ökning av medeltemperaturen 1,5 - 7°C
 8. 8. Klimatförändring forts.Medeltemperaturen vintertid (2071-2100) 2,8 - 5,5°C varmare än 1961-1990Störst ökning utmed Norrlandskusten och i Svealand, störst minskning av snötäcket strålningsbalansen påverkas och temperaturen kan öka ytterligareTemperaturzonerna flyttar norrutVegetationsperioden kommer att förlängas 1 - 2 månader  trädgränsen kommer att flytta 500 m vid en temperaturökning på 3 - 4°C  nästan alla kalfjällsområden försvinner.Nederbörden förväntas att öka med 10-20% (mest på vintern)Snösäsongen blir kortare och snötäcket tunnare på grund av högre temperatur
 9. 9. Resultat
 10. 10. Beräkning av åtgärder Nederbörds NederbördsDatum Tluft Tyta Tdagg Vindmedel Vindmax mängd typ1970-01-01 00:00 -12,8 -12,4 -14,1 2,7 4,5 0 01970-01-10 21:30 -0,7 -2,4 -1,9 3,3 6,4 0 02012-01-10 16:00 -4,3 -4,7 -6 3 4,6 0,03 22050-01-10 07:30 -7 -8,7 -9,4 4,8 7,8 0 0 Motsvarar 0,3 cm snöVägytans temperatur under 1°CVägytans temperatur 0,5°C – 2,0°C lägre än daggpunktstemperaturenHR1 Måttlig rimfrost4 timmars intervall mellan åtgärder
 11. 11. HR1 för VVIS station 0601 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Yearpga de stora variationerna mellan vintrarna sammanfattasresultaten i 30-årsperioder2020-, 2050- och 2080-talet
 12. 12. Beräkning av saltExempel från en VVIS station i GöteborgsområdetFör HR1 rekommenderas 24 g/m väg och vägen är 7 m bred  24/7 = 3,43 g/m2Vintern 1983/84 fanns det 42 åtgärdstillfällen för HR1 144 g/m2
 13. 13. Årlig saltförbrukning 1970-2100 4000 3500 3000 2500Salt (g/m2) 2000 1500 1000 500 0 1970/71 1980/81 1990/91 2000/01 2010/11 2020/21 2030/31 2040/41 2050/51 2060/61 2070/71 2080/81 2090/91 Winter Season
 14. 14. Saltförbrukning jämfört med 1970-2000 50 40 30 20 Salt use change (%) 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 1980s 2020s 2050s 2080s Gothenburg Stockholm Sundsvall Gothenburg Snow Stockholm Snow Sundsvall Snow
 15. 15. Total saltförbrukning 18% 3000 2500 Salt use (g/m2) 2000 1500 1000 500 0 1980s 2020s 2050s 2080s Gothenburg Stockholm Sundsvall Gothenburg Snow Stockholm Snow Sundsvall Snow
 16. 16. Geografiska skillnader Snö Halka
 17. 17. 1980-talet 2080-taletAnimering

×