Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D:\documents\informācijas stunda

491 views

Published on

Informācijas stunda

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

D:\documents\informācijas stunda

 1. 1. Informācijas stunda<br />IEPAZĪŠANĀS AR BIBLIOTĒKU <br />
 2. 2. BIBLIOTĒKAS VĒSTURE :<br />Dibināšanas gads – 1950.<br />Atrašanās vietas <br />Bibliotēkas darbības veids<br />Bibliotēkas darbinieki<br />
 3. 3. pakalpojumi<br />Grāmatu un preses izdevumu krājums<br />Elektroniskais iespieddarbu katalogs<br />Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas<br />Bezmaksas internets<br />Kopēšana /A4 formāts/; izdrukas no interneta<br />Tematisku literatūras sarakstu sagatavošana<br />Novadpētniecības materiāli<br />Bezmaksas datu bāzi – LETONIKA<br />Tematiskas literatūras izstādes<br />Literatūras popularizēšanas pasākumi<br />
 4. 4. Bibliotēkas izmantošana:<br />Lietotāju skaits – 165<br />Apmeklējumi – 1686<br />Izsniegums – 2457<br />SBA pakalpojumi<br />
 5. 5. Bibliotēkas krājums :<br />Fizisko vienību kopskaits -7182<br />Grāmatas – 6724 <br />Bērnu grāmatas – 611<br />Seriālizdevumi<br />Pārējie dokumenti<br />
 6. 6. Finansiālie rādītāji/latos/ :<br />Ieņēmumi no pašvaldības budžeta – 22845<br />Ārvalstu fondu līdzekļi – 5400<br />Dotācijas no valsts budžeta – 420<br />Krājuma komplektēšana – 459<br />Pakalpojumi – 239<br />Informācijas tehnoloģijas – 910<br />Kapitālie izdevumi - 20860 <br />
 7. 7. Informācijas tehnoloģijas :<br />Datoru skaits – 7<br />Printeri – 1<br />Multifunkcionālās iekārtas – 1<br />Internets – bezvadu<br />Abonētās datu bāzes - 2<br />
 8. 8. Bibliotēkas darba kvalitāte :<br />Dokumentu skaits uz vienu lietotāju – 49<br />Apmeklējumu skaits uz vienu lietotāju – 12<br />Kārtējie izdevumi uz vienu lietotāju – 53 <br />Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju – 17 <br />Projektizstrāde – 2<br />Profesionālā pilnveides pasākumi – 14<br />Tematiskie pasākumi – 11<br />Literatūras izstādes - 23<br />
 9. 9. Paldies par uzmanību !<br />INFORMĀCIJU SAGATAVOJA :<br />bibliotēkas vadītāja - Anna<br />

×