Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Francuski i kontaktujesz

2,842 views

Published on

Cala masa argumentow, dlaczego warto uczyc sie jezyka francuskiego oraz plan promocji i wsparcia nauczyceli jezyka francuskiego przez Ambasade Francji w Polsce.

Published in: Education
 • Jest więc praca dla nauczycieli - język francuski w Szczecinie. Możesz to sprawdzić na http://preply.com/pl/szczecin/oferty-pracy-dla-nauczycieli-j%C4%99zyka-francuskiego
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Francuski i kontaktujesz

 1. 1. Francuski @@@ i kontaktujesz!
 2. 2. Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego...
 3. 3. 1 Znajomość języka francuskiego to inwestycja w Twoją przyszłość <ul><li>Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce i piątą potęgą ekonomiczną świata </li></ul><ul><li>Od 1 lipca 2008 roku, rynek pracy we Francji jest całkowicie otwarty dla Polaków </li></ul><ul><li>Ucząc się języka francuskiego zwiększasz swoje szanse na rynku pracy w Polsce i w krajach frankofońskich </li></ul>
 4. 4. 2 Znajomość języka francuskiego daje możliwość studiów na prestiżowych wyższych uczelniach w krajach francuskojęzycznych <ul><li>Francja co roku przyjmuje blisko 300.000 studentów z zagranicy </li></ul><ul><li>Francja jest piątym krajem na świecie pod względem liczby studentów </li></ul><ul><li>Francuskie prace naukowo-badawcze cieszą się międzynarodowym uznaniem – 31 naukowców narodowości francuskiej zostało laureatami nagrody Nobla a 9 otrzymało medal Fiedlsa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki. </li></ul>
 5. 5. 3 Znajomość języka francuskiego daje możliwość swobodnego podróżowania po Francji i krajach frankofońskich oraz dostęp do kultury krajów francuskojęzycznych <ul><li>Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie; co roku odwiedza ją 75 milionów turystów. </li></ul><ul><li>Znajomość języka francuskiego pomoże Ci w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów z ponad milionową społecznością pochodzenia polskiego żyjącą we Francji oraz ponad 300 polsko-francuskimi stowarzyszeniami działającymi na terenie Francji. </li></ul><ul><li>Znajomość języka francuskiego umożliwia poznanie wielkich dzieł kultury europejskiej oraz różnorodnych kultur frankofońskich obecnych na 5 kontynentach. </li></ul>
 6. 6. 4 Znajomość języka francuskiego to opanowanie języka Unii Europejskiej i kontaktów międzynarodowych <ul><li>Język francuski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej; jest także językiem roboczym NATO, ONZ oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji tego typu. </li></ul><ul><li>Znajomość francuskiego jest nieodzowna w celu podjęcia pracy w instytucjach europejskich i międzynarodowych </li></ul>
 7. 7. 5 Znajomość języka francuskiego to okno na świat <ul><li>Francuski jest językiem oficjalnym w 32 krajach </li></ul><ul><li>Językiem francuskim posługuje się 200 milionów osób mieszkających na 5 kontynentach </li></ul><ul><li>Znajomość francuskiego otwiera dostęp do ponad 170 milionów serwisów w tym języku </li></ul>
 8. 8. Plan promocji języka francuskiego (2009) Patrick Renard 2008
 9. 9. <ul><li>Dwie najważniejsze kompetencje , które powinien zdobyć każdy uczeń obok umiejętności czytania, pisania i liczenia, to znajomość języka obcego oraz znajomość technik informacyjnych . </li></ul><ul><li>Przewidziany dla nauki języka obcego innowacyjny projekt „Francuski @@@ i kontaktujesz!” zaznajomi uczniów z technikami informacyjnymi , a nauczycielom zapewni przygotowanie lekcji w innowacyjnej metodzie pracy na bazie łatwego w obsłudze elektronicznego sprzętu cyfrowego . </li></ul>
 10. 10. Zestaw dydaktyczny dla szkół <ul><li>Spis treści </li></ul><ul><li>Tablica interaktywna </li></ul><ul><li>Platforma internetowa z materiałami dydaktycznymi </li></ul><ul><li>Oficjalne certyfikaty językowe </li></ul><ul><li>Pomoc przy organizacji manifestacji kulturalnych </li></ul><ul><li>Zaproszenie na Francuskie Dni Kariery (5, 6 marca 2009) </li></ul>
 11. 11. Dla każdej szkoły, z którą nawiążemy współpracę, przewidzieliśmy tablice interaktywną do zamontowania w sali języka francuskiego. <ul><li>Po podłączeniu tablicy interaktywnej do komputera i rzutnika multimedialnego uzyskujemy interaktywną przestrzeń dotykową o bardzo dużej powierzchni (240 cm x 180 cm). </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Tablica interaktywna umożliwia dostęp do wszystkich zasobów audiowizualnych i informatycznych (dokumentów dźwiękowych, filmów, zdjęć, tekstów, gier i stron internetowych online) . Lekcja staje się w ten sposób bardziej interaktywna, zabawna i twórcza. </li></ul><ul><li>Nauczycielom szkół biorących udział w projekcie proponujemy udział w szkoleniu n a temat pracy z tablicą interaktywną oraz dostosowany do niej zestaw ćwiczeń. </li></ul>St rona  : www.e-beam.com
 13. 13. Platforma internetowa umożliwiająca nauczycielom wymianę zasobów i materiałów dydaktycznych, a uczniom – samodzielną pracę. <ul><li>Każda szkoła, z którą nawiążemy współpracę, otrzyma nieograniczony dostęp do internetowej platformy „Edu.maxicours.fr” . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Na platformie znajduje się ponad 100 scenariuszy dydaktycznych dla nauczycieli, są one dostosowane do pracy z tablicą interaktywną . Platforma umożliwia wymianę online między klasami. </li></ul><ul><li>Na platformie znajdują się filmy i interaktywne ćwiczenia dla uczniów, które urozmaicają proces uczenia się </li></ul>S trona  : www.edu.maxicours.fr
 15. 15. Uczniowie będą mieli możliwość zdawania egzaminów językowych w Instytutach Francuskich i ośrodkach Alliance Française w całej Polsce i otrzymania oficjalnych certyfikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej (Francja) potwierdzających znajomość języka. <ul><li>Wszyscy uczniowie otrzymają możliwość przystąpienia do egzaminów potwierdzających znajomość języka francuskiego i otrzymania certyfikatu Diplôme Elémentaire de Langue Française (DELF) . </li></ul><ul><li>Zestaw ćwiczeń przygotowujących do egzaminów DELF dla nauczycieli i uczniów będzie dostępny online. </li></ul>S trona  : www.ciep.fr
 16. 16. Pomoc przy organizacji Dni Frankofonii, konkursów i festiwali. <ul><li>Szkoły podejmujące się inicjatyw wspierających język francuski otrzymają wsparcie od Ambasady Francji w Polsce. </li></ul><ul><li>Za organizację projektów pozaszkolnych przewidywane są nagrody (między innymi wycieczki językowe). </li></ul>
 17. 17. Dla dyrektorów szkół oraz szefów wydziałów edukacji: zaproszenie na trzecią edycję Francuskich Dni Kariery – Forum na Rzecz Zatrudnienia (5-6 marca 2009) oraz na okolicznościowe przyjęcie do rezydencji Ambasadora Francji. <ul><li>Zaproszenie na Francuskie Dni Kariery w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. </li></ul><ul><li>Spotkanie z dyrektorami wielkich firm, pracownikami naukowymi, politykami, władzami edukacyjnymi (francuskiego i polskiego pochodzenia). </li></ul><ul><li>Zaproszenie do udziału w spotkaniu roboczym (seminarium) w celu przedyskutowania metod promocji języka francuskiego . </li></ul>
 18. 18. Zobowiązania wzajemne Ambasady Francji i szkół, z którymi została nawiązana współpraca Zobowiązania Ambasady Francji Zobowiązania szkół Wspieranie inicjatyw szkolnych (dni frankofonii, konkursy, festiwale itp.) Zwiększenie wymiaru godzin nauczania języka francuskiego w szkole Udostępnienie tablicy interaktywnej Udostępnienie nauczycielom języka francuskiego projektora multimedialnego oraz komputera Nieograniczony dostęp do internetowej platformy z zasobami w języku francuskim dla nauczycieli i uczniów Umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły Organizacja szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego Umożliwienie nauczycielom udziału w organizowanych szkoleniach Zaproszenie na spotkanie z decydentami w dziedzinie edukacji, polityki i ekonomii Organizacja spotkania informacyjnego na temat projektu dla rodziców uczniów Podpisanie konwencji o współpracy Podpisanie konwencji o współpracy
 19. 19. Koordynatorzy regionalni Ambasady Francji w Polsce POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA (Śląskie, Małopolskie, Dolnośląskie) M. Michel BERTHAUD Tél. 012 424 53 52 [email_address] POLSKA WSCHODNIA (Mazowieckie, Lubelskie, Podlaskie) Paul ROMANOVITCH T e l. 022 529 30 87 [email_address] POLSKA CENTRALNA (Łódzkie, Świętokrzyskie) Marc BOUDIN T e l. 088 817 25 36 [email_address] POLSKA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA ( Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie ) Pascal SCHALLER T e l. 056 651 01 42 [email_address] POLSKA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA (Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie) Michel IMBERT, T e l. 071 341 02 80 [email_address]

×