Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам

8,769 views

Published on

Багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам

Published in: Education
 • Be the first to comment

багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам

 1. 1. БАГШЛАХУЙ 1-р баг Гүйцэтгэсэн: Х. Баяржаргал Ц. Бурмаа М. Батцоож Т. Мөнхцэцэг Туулцэцэг Д. Энхмэнд
 2. 2. БАГШ ГЭЖ ХЭН БЭ? Өсвөр залуу үеийнхэнд амьдрал ахуйд нь хэрэгтэй мэдлэг, арга барил, чадвар туршлага олж авахад нь туслах, тэднийг иргэн – бие хүн болон хөгжин төлөвших, нийгэмших ажлыг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах ур чадвар бүхий хүн юм.
 3. 3. ЧАДВАР, УР ЧАДВАР ГЭЖ ЮУ ВЭ?  Чадвар “умение” бол хүний аливаа үйлдлийг ухамсартай гүйцэтгэхэд бэлтгэгдсэн байдал  Ур чадвар “мастерство” бол тухайн хүний аливаа үйлдлийг өөрийн гэсэн арга барилаар гүйцэтгэхэд бэлтгэгдсэн байдал
 4. 4. СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УР ЧАДВАР ГЭЖ ЮУ ВЭ? Багшийн ажлыг зүрх сэтгэлээсээ хийх, хүүхдийг хайрлах зэрэг цаг үргэлж боловсронгуй болж байдаг урлаг
 5. 5. М.И.Дьяченко “Сурган хүмүүжүүлэх ур чадвар бол сурган хүмүүжүүлэх ажлын явцад гарч ирдэг янз бүрийн зорилтыг бүтээлчээр шийдвэрлэх чадвар” гэж тодорхойлсон
 6. 6. БАГШИД СХ УР ЧАДВАР БИЙ БОЛЖ ТӨЛӨВШИХӨД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС  Багшийн төлөвшил  Мэдлэг сонирхлын цар хүрээ  Мэргэжлийн болоод сэтгэл судлал, СХУ-ы мэдлэгийн түвшин  Ажил амьдралын туршлага  СХ-х ажилдаа судлаачийн байрнаас хандах  Шинийг эрэлхийлэх  Бусад багш нараас болон сурагчдаасаа суралцах  СХ-х бүтээлч сэтгэлгээний түвшин
 7. 7. Ер нь багш болгон өөртөө Сурган хүмүүжүүлэх ур чадварыг хөгжүүлэн төлөвшүүлэх нь тухайн багшийн хичээл чармайлт, өөрийгөө дайчлах чадвараас бүрэн хамаарна
 8. 8. Сурган хүмүүжүүлэх ур чадвар Зохион байгуулах ур чадвар Харилцааны ур чадвар Сурагчдын сурч танин мэдэх үйлүүдийг төлөвлөн зохион байгуулах Багш өөрийнхөө сурган хүмүүжүүлэх үйлүүдийг бэлдэж төлөвлөх
 9. 9. ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УР ЧАДВАР Сурагчид хичээлийн явцад юу хийх, яаж хийх, ямар цаг хугацаа зарцуулах зэргийг тухайн нөхцөлд зохицуулан оновчтой нарийн төлөвлөхийн хамт эдгээрийг сурагчдаар хийлгүүлэхийн тулд багш өөрөө юу хийх, юу бэлдэх гэх зэргийг давхар төлөвлөх үйлүүдийг өөртөө багтаадаг нарийн нийлмэл чадвар юм.
 10. 10. ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАР Багш сурагчидтай харилцаа тогтоох, түүнийгээ үргэлж эерэг байлгах онцгой чадвар юм. Багш Суралцагч
 11. 11. А.С.Макаренко “Сурган хүмүүжүүлэх ур чадварын мөн чанар нь мэдлэг болон эв дүйгээр илрэн гардаг” гэсэн байдаг.
 12. 12. СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭВ ДҮЙ Багшийн хүүхдэд үзүүлэх сурган хүмүүжүүлэх нөлөөллийн хэмжээг /тунг/ тухайн нөхцлөө харгалзан тохируулан оновчтой хэрэглэх өвөрмөц чадамж юм.
 13. 13. ДҮГНЭЛТ Сурахуйн үйл явцыг хөтлөн зөвлөгч (guide), туслан дэмжигч (helper) гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнийг багш гэнэ.
 14. 14. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

×