radyoterapi ile eş zamanlı hormonoterapi - Müge Akmansu

1,510 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

radyoterapi ile eş zamanlı hormonoterapi - Müge Akmansu

 1. 1. Meme Kanseri Ve Hormonlar Kursu 26 Mart 2011 Radyoterapi ile Eşzamanlı Hormonoterapi<br />Dr. Müge AKMANSU<br />
 2. 2. Tamoxifen<br /> Hem RT ve hem de Tamoxifen TGF Beta’yı indükleyerek radyasyon fibrosisini artırıyor<br />
 3. 3. Tamoxifen<br />Koc M, RadiotherapyandOncology 64:171-5,2002<br />Bese N, Breast 15: 456-60,2006<br />CONSET Trial, ACTA Oncologica 50: 154-155, 2011<br />
 4. 4. Tamoxifen<br />Klinik çalışma prospektifnonrandomize<br />Co-60<br />Pulmonerfibrosis oranı <br />24/75 (%35) eşzamanlı vs 5/37 (%13) tek başına RT p: . 001<br />Koc M, RadiotherapyandOncology 64:171-5,2002<br />
 5. 5. Tamoxifen<br />21 winstar albino rat<br />C0-60 <br />3 grup<br />16 haftada sakrifiye ediliyor<br />pulmonerfibrosis<br />Tek başına RT %3<br /> Ardışık RT+tamoxifen %10<br />Eşzamanlı RT+tamoxifen %36 p: <005<br />Bese N, Breast 15: 456-60,2006<br />
 6. 6. Tamoxifen<br />CONcurrent vs SEquentialradiotherapyandTamoxifen in breastcancer :CONSET Trial<br />NCT00896155 faz 3 randomize , planlana hasta sayısı:260<br />çalışmaya alınma kriterleri:<br />5 cm den büyük tm nedeni ile<br />Mastektomi veya meme koruyucu cerrahi<br />CLD> 2cm <br />Eşzamanlı vs ardışık<br />Tamoxifen 5 yıl<br />Primer sonlanım: acfibrosisi<br />Sekonder sonlanım: bölgesel ve uzak met<br />Highresolution CT ve SFT<br />Aralık 2008<br />EORTC QA 30 <br />95 hasta beklenti: %30 vs %15<br />
 7. 7. Sonuçta Tamoxifenkulananan bir hastada RT uygulanacaksa ;<br />Periferik lenfatik radyoterapi alınına dahil edilecekse; ardışık tedavi tercih edilmeli<br />SLN (-) olan sadece meme RT’si alınacak hasta ise eşzamanlı RT+T kullanılabilir.<br />
 8. 8. LetrozoleCOncomitantHOrmono-RadioTherapy(CO-HO-RT)<br />ClinicalTrials.gov NCT00208273<br />İki merkezli randomize (Fransa ve İsviçre )<br />2005-2007 <br />150 hasta (75 vs 75)<br />Letrozole 2.5 mg/gün konkomitant grupta 3 hafta önce, ardışık grupta 3 hafta sonra<br />Randomizasyon (KT,boost,radiationinduced lenfosit oranı%16)<br />RT programı ICRU 62 <br />5000cGy 6MV-18MV 3Boyutlu konformal RT<br />RT planı gerekli hastalarda periferik lenfatik ve hatta m.interna ayrı alan alınıyor (13 vs 10)<br />EORTC QA kull.<br />Kozmetik analizleri 2 ayrı bağımsız hekim değerlendiriyor.<br />
 9. 9. LetrozoleCOncomitantHOrmono-RadioTherapy(CO-HO-RT)<br /><ul><li>RT boyunca ve sonraki 3., 6. ve 12. hafta için akut cilt reak fark yok
 10. 10. Ortalama takip 26 ay
 11. 11. Subcutanfibrosisort 14 ay
 12. 12. Grad 2ve 3 fibrosis gelişenlerin hepsi gruptan bağımsız olarak RILA oranı %16 dan az
 13. 13. DFS 2.yıl: %97 26 ayda ardışık grupta 1 lokal rekürrensve 1 NHL, eşzamanlı grupta 1 karşı meme nüksü</li></li></ul><li>LetrozoleCOncomitantHOrmono-RadioTherapy(CO-HO-RT)<br />EORTC QA 24 ay: her iki grup arasında fark yok,<br />Baseline kıyaslama ardışık grupta ağrı ve dispne anlamlı artış var <br />Ağrı 17.6 vs 29.3 p: .02, <br />Dispne 1.9 vs 20.5 p: . 04)<br />
 14. 14. LetrozoleCOncomitantHOrmono-RadioTherapy(CO-HO-RT)<br />Sonuçta letrozoleperiferik lenfatik bölgeyi ışınladığımız durumlarda bile eşzamanlı olarak güvenli şekilde verilebilir<br />Azria D, LancetOncology, 11:258-6,2010<br />
 15. 15. Anastrozole<br />1998-2008 Postmenapoze, co-morbidite oranı eşit, tm boyutları, SLN by, hormon reseptör oranları benzer, <br /> CON-ANZ SEQ-ANZ<br /> Hasta sayısı 57 126<br />Ort yaş 6556<br /> Takip 28 ay 30.8 ay<br />İnvasiv histoloji %94.7 %68.3<br />RT öncesi antrasiklin veya taxan KT oranı<br />%38 %23<br />RT programı:<br />3 boyutlu konformal RT<br />6MV-18MV<br />11(6+5) hastada bölgesel nodal ışınlama mevcut<br />Valakh V, AmericanJournal of ClinicalOncology, 2010<br />
 16. 16. Anastrozole<br />
 17. 17. Anastrozole<br />Sonuçta;<br /> Eşzamanlı kullanım akut ya da geç komplikasyon oranını artırmıyor.<br />Ort yaş ve histoloji her iki grup arasında farklı<br />CON-ANZ grubunda KT kullanımı daha yoğun<br />Akciğer toksisitesi oranı?<br />Valakh V, AmericanJournal of ClinicalOncology, 2010<br />
 18. 18. Aksilla +SCF Rt (+)<br />Tamoxifen eşzamanlı olmamalı,<br />Letrozole güvenli <br />Anastrozol? <br />SLN(-) Periferik lenfatik RT (-)<br />Tamoxifen güvenli<br />Letrozole güvenli<br />Anastrozol güvenli<br />

×