Successfully reported this slideshow.
PREMENOPOZAL ERKEN EVRE MEME KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİ Dr.Bülent Yalçın AÜ TF T . Onkoloji BD.
MEME KANSERİ NDE NEDEN ENDOKRİN TEDAVİ MEME KANSERİ 100 Premenopozal 26 Postmenopozal 74 ER (–) 46 ER (+) 54 ER (–) 27 ...
Östrojen ve karsinogenez
Memeyi Etkileyen Hormonlar Hipotalamus LH ACTH Adrenal bezler Hipofiz Ö stro j enler Progesteronlar LHRH Androjenler Ö s...
Premenopozal kadınlarda güncel sorular <ul><li>HR (+) premenopozal meme kanserinde tamoksifene over ablasyonu eklenmeli mi...
Premenopozal kadınlarda Over Supresyon Yolları <ul><li>Cerrahi / RT </li></ul><ul><li>Kemoterapi </li></ul><ul><li>LHRHa ...
Sitotoksik  Kemo terap i <ul><li>Güncel KT rejimleri ile daha az over disfonksiyonu? </li></ul><ul><ul><li>Nod (+) kadınl...
KT-ilişkili Amenore Oranları (Yaş ve KT rejimine göre) 1. Bines J, et al. J Clin Oncol. 1996;14:1718-1729. 2. Goldhir...
Antra. ve Taksan Alan Genç ( ≤ 40 Yaş) Kadınlarda Uzun-süreli Amenor e Fornier MN. Cancer. 2005;104:1575-1579. Özellikle...
Goodwin PJ. J Clin Oncol. 1999;17:2365-2370 Matemati ksel Menopoz Risk Model i : Tanı sonrası ilk yılda 0.2 0.4 0.6 0.8 ...
Over Supresyon Çalışmaları <ul><li>Over supresyonu vs .  takip </li></ul><ul><li>CMF‘ye tamoksifen eklenmesinde over sup...
LHRH-Analogları <ul><li>LH veya Gn-RH agonistleriyle (goserelin, leuprolide, triptorelin) (aylık injeksiyon) </li></ul><...
Over supresyonu vs. KT <ul><li>Zoladex Early Breast Cancer Research Association (ZEBRA) </li></ul><ul><li>IBCSG VIII </li...
ZEBRA: Çalışma  Şeması N = 1640; Premenop osa l N+ ER+/ER- CMF x 6 Goserelin 3.6 mg 28 günde bir, 2 y ıl R andom. O...
ZEBRA: Hastalıksız Sağkalım ER ( + ) hastalarda  Kaufmann M. Eur J Cancer. 2003;39:1711-1717 HR: 1.05; 95% CI: 0.88-1....
IBCSG VIII: Çalışma Şeması Random . N = 1063 Premenop ozal N (-) ER+/ER- Goserelin x 2 y ıl (n = 346) CMF x 6 (n = 360...
IBCSG VIII: DFS ER+ hastalarda Yaş <ul><li>Yaş ≥39 : </li></ul><ul><li> 5-y ıllık DFS , tüm kollarda benzer) </li></ul...
<ul><li>n = 600, N+ , ER+ </li></ul><ul><li>CMF x 6  vs. l ö prolid x 2 y ıl </li></ul><ul><li>Löprolidle o v e r sup...
EBCTG meta-analizi 2005 - O verin Ablasyonun Etkisi EBCTCG. Lancet. 2005;365:1687-1717. 40 60 80 100 20 0 Yüzde 0 5 10 ...
Tamoksifen vs. Kemoterapi
<ul><li>N = 1246, N+ , pre- ve perimenop oza l </li></ul><ul><li>Tedavi kolları: </li></ul><ul><ul><li>AC x 4 -> CMF ...
Tamoksifen + Over Supr vs. Kemoterapi <ul><li>ABCSG-5 </li></ul><ul><li>GROCTA 02 </li></ul><ul><li>FASG 06 </li></ul>
ABCSG Trial 5 <ul><li>N = 1034, N-/+ , ER+ </li></ul><ul><li>Tedavi kolları </li></ul><ul><ul><ul><li>CMF x 6 , veya </li...
Jakesz R. J Clin Oncol. 2002;20(24):4621-4627. ABCSG Trial 5 : Tam x 5 Y ıl + O ver supr x 3 Y ıl vs . CMF Risk altı...
GROCTA 02 <ul><li>N = 244, N-/+ , ER+ </li></ul><ul><li>Tedavi kolları </li></ul><ul><ul><li>O ver S upresyonu ( cerrah...
French Adjuvant Study Group Trial 06 <ul><li>Premenop oza l, N = 333, N+( 1-3 ) , ER+ </li></ul><ul><li>Tedavi kolları </...
ZIPP (yayınlanamadı) Premenop ozal ER+ ve / veya PR+ N + N = 2631 Goserelin x 2 y ıl <ul><ul><li>Goserelin x 2 y ıl ...
ECOG 5188/I NT 0101 N = 1503 N+ HR+ Randomize CAF CAF + G oserelin CAF + goserelin  + tam oks ifen Goserelin ve t...
E5188/INT 0101: DFS (yaş ≥ 40 ) <ul><li>9-y ıllık DFS ; 3 tedavi kolunda da benzer </li></ul><ul><ul><li>Tamo ks ifen ...
<ul><li>N = 466, N+/- , ER+/- </li></ul><ul><ul><ul><li>Ortanca takip : 5 y ıl </li></ul></ul></ul><ul><li>Tedavi kolları...
<ul><li>O ver S upresyonu +/- T amo ks ifen ; CMF kemoterapisine eşit görünüyor (premenop ER+ meme Ca)  </li></ul><ul><...
<ul><li>Over supresyonunun güncel KT/HT’lere eklenmesinin rolü ne ? </li></ul><ul><li>Güçlü HR (+) meme kanserinde endokri...
<ul><ul><li>KT sonrasında veya tek başına tamoksifen alanlarda, 6 ay geçmesine rağmen premenopozal kalan hastalar </li></u...
<ul><li>Adjuvan tedavi başlangıcından itibaren OFS alan hastalar </li></ul><ul><ul><li>TEXT* </li></ul></ul><ul><ul><ul><l...
Suppression of Ovarian Function Trial (SOFT) Random . Hedeflenen N : 3000 Premenop ozal N0-1 KT sonrası veya KT’siz serum ...
SOFT: Gerekçesi <ul><li><35 yaş ER (+) meme Ca, adjuvan KT’ye rağmen, ER (-) lerden daha kötü prognoz </li></ul><ul><li><...
SOFT: E kz emestan <ul><li>E kz emestan irreversibl aromataz inhibitörü </li></ul><ul><li>P la z ma ö stro j en i %90’da...
Tamo ks ifen ve E kz emestan Trial (TEXT) Randomiza sy on Hedef N : 1845 Premenop ozal ER ≥ % 10 ve / veya PR ≥ % 10...
PERCHE (IBCSG 26-02, BIG 4-02) Premenopozal ER ≥ %10 Ve/veya PR ≥ %10 KT tipi çok önemli olmayan (daha düşük riskli) OFS...
PERCHE: Te d a vi Kolları <ul><li>K emoterap i </li></ul><ul><ul><li>≥ 2 ay  ( antra sik lin li KT) </li></ul></ul><ul>...
Sonuç <ul><li>5 yıllık Tamo ks ifen standar ttır. Bazı araştırmacılar AI’lerini alternatif olarak görüyor </li></ul><ul>...
 
TEŞEKKÜRLER
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

premenapozal hastalarda endokrin tedavi - Bülent Yalçın

2,013 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

premenapozal hastalarda endokrin tedavi - Bülent Yalçın

 1. 1. PREMENOPOZAL ERKEN EVRE MEME KANSERİNDE HORMONAL TEDAVİ Dr.Bülent Yalçın AÜ TF T . Onkoloji BD.
 2. 2. MEME KANSERİ NDE NEDEN ENDOKRİN TEDAVİ MEME KANSERİ 100 Premenopozal 26 Postmenopozal 74 ER (–) 46 ER (+) 54 ER (–) 27 ER (+) 73 İLERİ EVRE 19 ERKEN EVRE 81 Decision Resources Epidemiology Data & Primary MR
 3. 3. Östrojen ve karsinogenez
 4. 4. Memeyi Etkileyen Hormonlar Hipotalamus LH ACTH Adrenal bezler Hipofiz Ö stro j enler Progesteronlar LHRH Androjenler Ö strojenler Periferal dokularda dönüşüm (Kas, Yağ, Karaciğer vs.) Overler CRH
 5. 5. Premenopozal kadınlarda güncel sorular <ul><li>HR (+) premenopozal meme kanserinde tamoksifene over ablasyonu eklenmeli mi? </li></ul><ul><li>Over supresyonunun tipi ve süresi ne olmalı? </li></ul><ul><li>Endokrin tedavilere over supresyonunun en iyi kombinasyonu nasıl yapılmalı? </li></ul><ul><li>Kemoterapinin eklenmesinin etkisi ne? </li></ul><ul><li>Aromataz inhibitörleri kullanılmalı mı? </li></ul>
 6. 6. Premenopozal kadınlarda Over Supresyon Yolları <ul><li>Cerrahi / RT </li></ul><ul><li>Kemoterapi </li></ul><ul><li>LHRHa </li></ul>Overler
 7. 7. Sitotoksik Kemo terap i <ul><li>Güncel KT rejimleri ile daha az over disfonksiyonu? </li></ul><ul><ul><li>Nod (+) kadınlarda s tandar t yaklaşımdır </li></ul></ul><ul><ul><li>Her zaman relaps riskini azaltmayabilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Over supresyonu kesin değildir </li></ul></ul><ul><li>KT ile oluşan over supresyonu vs. diğer over supresyon yöntemleri ? (faz III çalışma yok) </li></ul><ul><ul><li>Amenor e ≠ over supresyon </li></ul></ul>Pater JL. J Natl Cancer Inst. 2003;95:1811-1812. Del Mastro L. Breast Cancer Res Treat. 1997;43:183-190.
 8. 8. KT-ilişkili Amenore Oranları (Yaş ve KT rejimine göre) 1. Bines J, et al. J Clin Oncol. 1996;14:1718-1729. 2. Goldhirsch A, et al. Ann Oncol. 1990:183-188. 3. Zambetti M, et al.J Natl Cancer Inst Monogr. 1992;11:79-85. 4. Levine MN, et al. J Clin Oncol 1998; 16:2651-2658. 5. abholtz J, et al. Proc Am Soc Clin Oncol. 2002:141. Abstract. Hastaların Yüzdesi KT Re jimi Yaş < 40 Y ıl Yıl ≥ 40 Y ıl Bütün yaşlar AC ? ? 34.0 CMF p.o. 33.0 81.0 ? CMF i.v. ? ? 65.0 CEF ? ? 51.0 FAC ? ? 32.8
 9. 9. Antra. ve Taksan Alan Genç ( ≤ 40 Yaş) Kadınlarda Uzun-süreli Amenor e Fornier MN. Cancer. 2005;104:1575-1579. Özellikler Amenore, n (%) (n = 25) Amenor e yok , n (%) (n = 141) Uzun-süreli Amenore 25 (15) Amenore yok 141 (85) Ortanca Yaş (aralık) 38 ( 30-40 ) 36 ( 27-40 ) Tamo ks ifen Hayır 11 (44) 73 (52) Evet 14 (56) 68 (48)
 10. 10. Goodwin PJ. J Clin Oncol. 1999;17:2365-2370 Matemati ksel Menopoz Risk Model i : Tanı sonrası ilk yılda 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 25 30 35 40 45 50 55 N Horm onal Kemoterapi Kombine Tanıdaki Yaş (Y ıl ) Tahmini Olasılık
 11. 11. Over Supresyon Çalışmaları <ul><li>Over supresyonu vs . takip </li></ul><ul><li>CMF‘ye tamoksifen eklenmesinde over supresyonu </li></ul><ul><li>INT 0101 </li></ul><ul><ul><li>CAF’a over supresyonunun eklenmesinin etkileri </li></ul></ul><ul><ul><li>CAF+ Over supresyonuna Tamoksifen eklenmesi </li></ul></ul><ul><li>Devam eden çalışmalar </li></ul>
 12. 12. LHRH-Analogları <ul><li>LH veya Gn-RH agonistleriyle (goserelin, leuprolide, triptorelin) (aylık injeksiyon) </li></ul><ul><li>Etki genellikle reversibl (yaş ile ilişkili) </li></ul><ul><li>Menopoz ilişkili yan etkiler </li></ul>Davidson NE. J Natl Cancer Inst Monogr. 2001;30:67-71. Boccardo F. Ann Oncol. 1994;5:337-342.
 13. 13. Over supresyonu vs. KT <ul><li>Zoladex Early Breast Cancer Research Association (ZEBRA) </li></ul><ul><li>IBCSG VIII </li></ul><ul><li>Takeda Adjuvant Breast Cancer Study With Leuprolide Acetate (TABLE) </li></ul>
 14. 14. ZEBRA: Çalışma Şeması N = 1640; Premenop osa l N+ ER+/ER- CMF x 6 Goserelin 3.6 mg 28 günde bir, 2 y ıl R andom. Ortanca takip : 7.3 y ıl Kaufmann M. Eur J Cancer. 2003;39:1711-1717.
 15. 15. ZEBRA: Hastalıksız Sağkalım ER ( + ) hastalarda Kaufmann M. Eur J Cancer. 2003;39:1711-1717 HR: 1.05; 95% CI: 0.88-1.24 Y ıllar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 59 112 126 181 187 265 263 342 333 397 380 429 427 486 470 559 537 598 591 Her yıl için risk altındaki hastalar 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 DFS Goserelin CMF CMF = Goserelin (ER+)
 16. 16. IBCSG VIII: Çalışma Şeması Random . N = 1063 Premenop ozal N (-) ER+/ER- Goserelin x 2 y ıl (n = 346) CMF x 6 (n = 360) CMF x 6  goserelin x 18 ay (n = 367) Castiglione-Gertsch M. J Natl Caner Inst. 2003;95:1833-1846.
 17. 17. IBCSG VIII: DFS ER+ hastalarda Yaş <ul><li>Yaş ≥39 : </li></ul><ul><li> 5-y ıllık DFS , tüm kollarda benzer) </li></ul><ul><ul><li>CMF + goserelin (% 89 ) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>G oserelin (% 85 ) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>CMF (% 85 ) ( p = 0 .90 ) </li></ul></ul><ul><li>Yaş< 39 : </li></ul><ul><li>5-y ıllık DFS, CMF + goserelin kolunda daha iyi </li></ul><ul><ul><li>CMF + goserelin (% 88 ) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>G oserelin (% 63 ); </li></ul></ul><ul><ul><li>CMF (% 62 ) ( p = 0 .04 ) </li></ul></ul>Castiglione-Gertsch M. J Natl Caner Inst. 2003;95:1833-1846.
 18. 18. <ul><li>n = 600, N+ , ER+ </li></ul><ul><li>CMF x 6 vs. l ö prolid x 2 y ıl </li></ul><ul><li>Löprolidle o v e r supres yonu =KT (DFS, GS) </li></ul><ul><li>S erum ö stradiol seviyeleri ve menstrua sy on daki supresyon CMF- koluna göre löprolid-kolunda daha belirgin </li></ul><ul><li>En sık yan etkiler </li></ul><ul><ul><li>L ö prolid : sıcak basması , kilo artışı , terleme </li></ul></ul><ul><ul><li>CMF : Alope si , bulantı-kusma </li></ul></ul>TABLE Study Schmid P. Anticancer Res. 2002;22:2325-2332.
 19. 19. EBCTG meta-analizi 2005 - O verin Ablasyonun Etkisi EBCTCG. Lancet. 2005;365:1687-1717. 40 60 80 100 20 0 Yüzde 0 5 10 15 Y ıllar K emoterap i Yok : Ov er Abla syonu vs . Yok Tüm ölümler 72.7% 62.7% 56.7% 46.3% 10.4% (SE 3.1) 54.3% 8.3% (SE 3.0) 66.6% 6.1% (SE 2.9) < 50 yaş - ABLA SY ON - K ONTROL <ul><li>Risk Azalması </li></ul><ul><ul><li>Re laps : % 31 </li></ul></ul><ul><ul><li>Meme Ca. ölüm: % 31 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mortalit e : % 28 </li></ul></ul><ul><li>Ancak, KT’ye over supresyonu eklemenin faydası yok ! </li></ul>
 20. 20. Tamoksifen vs. Kemoterapi
 21. 21. <ul><li>N = 1246, N+ , pre- ve perimenop oza l </li></ul><ul><li>Tedavi kolları: </li></ul><ul><ul><li>AC x 4 -> CMF x 3 -> tamo ks ifen x 5 y ıl </li></ul></ul><ul><ul><li>AC x 4 -> CMF x 3 -> takip </li></ul></ul><ul><li>Sonuçlar </li></ul><ul><ul><li>DFS : T amo ks ifen kolu daha iyi ; HR: 0.76; 95% CI: 0.63-0.91; p = 0 .004 </li></ul></ul><ul><ul><li>ER+ : HR: 0.61; 95% CI: 0.48-0.79; P = .0001 </li></ul></ul><ul><ul><li>ER düşük +: HR: 0.85; 95% CI: 0.62-1.16; P = .29 </li></ul></ul><ul><ul><li>ER - : H R: 1.95; 95% CI: 0.95-4.00; P = .07 </li></ul></ul>IBCSG 13-93 Colleoni M, ASCO 2004. Abstract 532.
 22. 22. Tamoksifen + Over Supr vs. Kemoterapi <ul><li>ABCSG-5 </li></ul><ul><li>GROCTA 02 </li></ul><ul><li>FASG 06 </li></ul>
 23. 23. ABCSG Trial 5 <ul><li>N = 1034, N-/+ , ER+ </li></ul><ul><li>Tedavi kolları </li></ul><ul><ul><ul><li>CMF x 6 , veya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Goserelin x 3 y ıl + T amo ks ifen x 5 y ıl </li></ul></ul></ul><ul><li>Ortanca takip : 60 ay </li></ul><ul><li>Sonuçlar </li></ul><ul><ul><ul><li>Goserelin + tamo ks ifen , CMF ’den daha iyi ( DFS ) HR: 1.40; 95% CI: 1.06-1.87; p = 0 .017 </li></ul></ul></ul>Jakesz R, J Clin Oncol. 2002;20:4621-4627.
 24. 24. Jakesz R. J Clin Oncol. 2002;20(24):4621-4627. ABCSG Trial 5 : Tam x 5 Y ıl + O ver supr x 3 Y ıl vs . CMF Risk altındaki hastalar Endo k rin te davi K emoterap i 511 476 410 329 272 207 523 464 379 309 244 179 Aylar CMF Tamo ks ifen + Goserelin 0 12 24 36 48 60 60 70 80 90 100 RFS * (%) Risk altındaki hastalar Endocrine te d a vi Ke moterap i 511 485 430 356 304 235 523 476 424 358 291 217 Aylar Tamo ks ifen + Goserelin CMF 0 12 24 36 48 60 60 70 80 90 100 GS † (%) ( p = 0 .093 ) ( p = 0 .017 )
 25. 25. GROCTA 02 <ul><li>N = 244, N-/+ , ER+ </li></ul><ul><li>Tedavi kolları </li></ul><ul><ul><li>O ver S upresyonu ( cerrahi , RT , veya goserelin x 2 y ıl ) + tamo ks ifen 30 mg x 5 y ıl (n = 124) </li></ul></ul><ul><ul><li>CMF x 6 (n = 120) </li></ul></ul><ul><li>Sonuçlar </li></ul><ul><ul><li>Ortanca 76 ay takip </li></ul></ul><ul><ul><li>Goserelin + tamo ks ifen ile CMF benzer ( DFS ve G S ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Re kürrens : HR: 0.94; p = 0 .80 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ölüm : HR: 0.69; p = 0 .3 </li></ul></ul></ul></ul>Boccardo F. J Clin Oncol. 2000;18:2718-2727.
 26. 26. French Adjuvant Study Group Trial 06 <ul><li>Premenop oza l, N = 333, N+( 1-3 ) , ER+ </li></ul><ul><li>Tedavi kolları </li></ul><ul><ul><li>Tamo ksi fen 30 mg + T riptorelin 3.75 mg /ay x 3 y ıl (n=164) </li></ul></ul><ul><ul><li>FEC x 6 (n = 169) </li></ul></ul><ul><li>Sonuçlar </li></ul><ul><ul><li>54 aylık ortanca takip </li></ul></ul><ul><ul><li>Tamo ks ifen + triptorelin vs . KT (Fark yok) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DFS: % 91.7 vs . % 80.9 (NS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OS: % 97 vs . % 92.9 (NS) </li></ul></ul></ul>Roche HH, ASCO 2000. Abstract 279.
 27. 27. ZIPP (yayınlanamadı) Premenop ozal ER+ ve / veya PR+ N + N = 2631 Goserelin x 2 y ıl <ul><ul><li>Goserelin x 2 y ıl + </li></ul></ul><ul><ul><li>T amoxifen x 2 y ıl </li></ul></ul>Ek tedavi yok Tamo ks ifen x 2 y ıl Rutqvist LE. ASCO 1999. Abstract 251. <ul><li>Goserelin içeren kollarda, diğer kollara göre DFS daha iyi </li></ul><ul><li>HR: 0.77; 95% CI: 0.66-0.89; P < .001 </li></ul>
 28. 28. ECOG 5188/I NT 0101 N = 1503 N+ HR+ Randomize CAF CAF + G oserelin CAF + goserelin + tam oks ifen Goserelin ve tamo ks ifen 5 y ıl uygulandı Davidson NE, J Clin Oncol. 2005;23:5973-5982. <ul><li>40 yaş altında: CAF + Goserelin’e Tamoksifen eklenmesi iyi (9-yıllık DFS) </li></ul><ul><ul><li>Tamo ks ifen + CAF + gosere l in: % 68 ( P < .01) </li></ul></ul><ul><ul><li>CAF + goserelin : % 60 ( P = NS) </li></ul></ul><ul><ul><li>CAF : % 57 </li></ul></ul><ul><li>GS bakımından fark yok </li></ul>
 29. 29. E5188/INT 0101: DFS (yaş ≥ 40 ) <ul><li>9-y ıllık DFS ; 3 tedavi kolunda da benzer </li></ul><ul><ul><li>Tamo ks ifen + CAF + goserelin: % 69 </li></ul></ul><ul><ul><li>CAF + goserelin : % 62 </li></ul></ul><ul><ul><li>CAF : % 61 </li></ul></ul><ul><li>Tamoksifen eklenmesi sağkalıma faydası var gibi </li></ul>Davidson NE, J Clin Oncol. 2005;23:5973-5982.
 30. 30. <ul><li>N = 466, N+/- , ER+/- </li></ul><ul><ul><ul><li>Ortanca takip : 5 y ıl </li></ul></ul></ul><ul><li>Tedavi kolları </li></ul><ul><ul><ul><li>CMF </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A -> CMF </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CMF -> goserelin + tamo ks ifen x 2 yıl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A -> CMF -> goserelin + tamo ks ifen x 2 yıl </li></ul></ul></ul><ul><li>Goserelin + tamo ks ifen kolları KT’ye göre iyi </li></ul><ul><ul><ul><li>RFS : HR: 0.71; 95% CI: NR; P = 0 .04 (GS’de fark yok) </li></ul></ul></ul>Mam-1 GOCSI Bianco AR, et al. ASCO 2001. Abstract 104.
 31. 31. <ul><li>O ver S upresyonu +/- T amo ks ifen ; CMF kemoterapisine eşit görünüyor (premenop ER+ meme Ca) </li></ul><ul><li>O ver supresyonun, güncel KT ve hormonal tedavilere eklenmesinin faydası belli değil </li></ul><ul><li>Over supresyonu, dolaşımda yüksek östrojen düzeylerine sahip çok genç kadınlarda (<40 yaş) önemli olabilir </li></ul><ul><li>O ver supresyonu iyi tolere edilir </li></ul><ul><ul><ul><li>Fertilitenin geriye dönmesi ve idamesi konusu bilinmiyor </li></ul></ul></ul><ul><li>K emoterap iye - bağlı amenore konusu açık değil </li></ul>ÖZET
 32. 32. <ul><li>Over supresyonunun güncel KT/HT’lere eklenmesinin rolü ne ? </li></ul><ul><li>Güçlü HR (+) meme kanserinde endokrin tedaviye KT eklemenin faydası ne? </li></ul><ul><li>Optimal adjuvan GnRH analo ğu kullanma süresi ne? </li></ul><ul><li>R e z id ü ov er fonksiyonu nasıl değerlendirilebilir? (E2 seviyeleri) </li></ul><ul><li>Premenopozal kadınlarda over supresyonu yapılırsa, aromataz inhibitörlerinin ne etkileri olur ? (Çalışmalar devam ediyor) </li></ul>Cevap Bekleyen Sorular ?
 33. 33. <ul><ul><li>KT sonrasında veya tek başına tamoksifen alanlarda, 6 ay geçmesine rağmen premenopozal kalan hastalar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SOFT ( Suppression of Ovarian Function Trial ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tamo ks ifen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OFS* + tamo ks ifen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OFS + e kz emestan </li></ul></ul></ul>Over Supresyon + AI ? * OFS: Ovarian function suppression , triptorelin x 5 y ıl veya cerrahi oo ferek tom i veya ov erlere rad yasy on.
 34. 34. <ul><li>Adjuvan tedavi başlangıcından itibaren OFS alan hastalar </li></ul><ul><ul><li>TEXT* </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Triptorelin ± KT + tamo ks ifen vs . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T riptorelin ± KT + e kz emestan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>PERCHE </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>OFS + tamo ks ifen/e kz emestan vs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OFS + KT + tamo ks ifen/e kz emestan ( ABD’de çalışma kapatıldı !) </li></ul></ul></ul>Devam eden çalışmalar *TEXT, OFS = triptorelin x 5 yıl, fakat cerrahi veya radyasyon over ablasyonuna 6 ay sonra izin var.
 35. 35. Suppression of Ovarian Function Trial (SOFT) Random . Hedeflenen N : 3000 Premenop ozal N0-1 KT sonrası veya KT’siz serum ö stradiol (E2) seviyeleri premenopozal ER ≥ % 10 ve/veya PR ≥ % 10 5 Y ıl *OFS = ovarian function suppression : triptorelin 3.75 mg , 28 günde bir, 5 y ıl veya cerrahi/RT over ablasyonu OFS* + tamo ks ifen OFS + e kz emestan 25 mg/ gün Tamo ks ifen 20 mg/ gün Prim er : DFS Sekonder: GSS, S i stemi k DFS, Q oL,Tedavinin ilk başarısız olduğu yerler,Erken menop ozun geç yan etkileri,İkincil kanser sıklığı,Kanser-dışı ölüm sıklığı
 36. 36. SOFT: Gerekçesi <ul><li><35 yaş ER (+) meme Ca, adjuvan KT’ye rağmen, ER (-) lerden daha kötü prognoz </li></ul><ul><li>< 35 yaş ER (+) meme kanserli hastalarda KT sonrası postmenopoz gelişme olasılığı zayıf </li></ul><ul><li>Kemoterapi ile o v er supresyonu başarılı değil </li></ul><ul><li>Adjuvan a romata z inhibit örlerinin tamoksifene bazı üstünlükleri var. Ama, premenopozal etki ve güvenliği gösterilmemiş </li></ul>
 37. 37. SOFT: E kz emestan <ul><li>E kz emestan irreversibl aromataz inhibitörü </li></ul><ul><li>P la z ma ö stro j en i %90’dan fazla azalır </li></ul><ul><li>Ekz emestan , ER + postmenopozal meme Ca da etkisi gösterilmiştir </li></ul><ul><li>Premenopozal kadınlarda yapılacak bir over supresyonu sonrasında aromataz inhibisyonu faydalı olabilir ! </li></ul>
 38. 38. Tamo ks ifen ve E kz emestan Trial (TEXT) Randomiza sy on Hedef N : 1845 Premenop ozal ER ≥ % 10 ve / veya PR ≥ % 10 Adjuvan tedavi başlangıcında GnRH anoloğu başlanmasına adaylar 5 Y ıl *GnRH = triptorelin 3.75 mg , 28 günde bir x 5 y ıl , cerrahi/RT over ablasyonuna 6 ay sonra izin var GnRH ± KT + e kz emestan GnRH* ± KT + tamo ks ifen DFS ve GS QoL , erken menopoz geç yan etkileri Tedavinin başarısız olduğu ilk bölgeler İkincil kanser sıklığı
 39. 39. PERCHE (IBCSG 26-02, BIG 4-02) Premenopozal ER ≥ %10 Ve/veya PR ≥ %10 KT tipi çok önemli olmayan (daha düşük riskli) OFS = ovarian function suppression: triptorelin x 5 yıl veya cerrahi/radyasyon ablasyonu; TEXT, randomized trial comparing tamoxifen vs exemestane. OFS + any chemotherapy + TEXT x 5 ıl veya tamoksifen veya ekzemestan KT tipine göre tabakalandırma OFS tipi TEXT veya tamoksifen veya ekzemestan Hedeflenen N= 1750 Randomiza sy on OFS + TEXT x 5 yıl veya tamoksifen veya ekzemestan
 40. 40. PERCHE: Te d a vi Kolları <ul><li>K emoterap i </li></ul><ul><ul><li>≥ 2 ay ( antra sik lin li KT) </li></ul></ul><ul><ul><li>≥ 4 ay ( non - antra sik lin ) </li></ul></ul><ul><li>Adjuvan endo k rin t e d a vi </li></ul><ul><ul><li>OFS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Triptorelin 3.75 mg 28 günde bir x 5 y ıl , veya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oo fe re k tom i , veya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ov er rad yasy on u </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tamo ks ifen/e kz emestan: TEXT </li></ul></ul><ul><li>Radioterap i ( maste k tom i sonrası optimal zamanda ) </li></ul>
 41. 41. Sonuç <ul><li>5 yıllık Tamo ks ifen standar ttır. Bazı araştırmacılar AI’lerini alternatif olarak görüyor </li></ul><ul><li>Adjuvan endo k rin te d a vi, premenopozal ER+ meme Ca. da KT kadar önemli olabilir </li></ul><ul><li>Adjuvan tedavilerin uzun dönem yan etkileri önemli (fertilite, prematur menopoz) </li></ul><ul><li>Over supresyonu + Aİ ? (sonuçlar beklenmeli) </li></ul>
 42. 43. TEŞEKKÜRLER

×