Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

metastatik meme kanserinde doğal seyir-olgu sunumları

8,477 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

metastatik meme kanserinde doğal seyir-olgu sunumları

 1. 1. METASTATİK MEME KANSERİ Dr Dilek Dinçol Ankara Tıp T. Onkoloji B.D.
 2. 2. Olgu 1 - SB, 36 y <ul><li>1986 Meme Ca, MRM </li></ul><ul><li>1991 Meme rekonstrüksiyonu </li></ul><ul><li>Ocak/1992 Öksürük, nefes darlığı, hemoptzi </li></ul><ul><li>Bronkoskopi:sol ana bronş tıkalı, karina infilt. Bx: tümöral infilt (meme Ca ile uyumlu) </li></ul><ul><li>CMFPx3 -> Subjektif iyilik. BT’de progres </li></ul><ul><li>Mit.C-Vinbx6 -> stabil </li></ul><ul><li>Aralık/1993 Yutma güçlüğü </li></ul><ul><li>Toraks BT: Özofagusa bası yapan med. kitle </li></ul>TEDAVİ?
 3. 3. Olgu 1 - SB, 36 y <ul><li>Tamoksifen başlandı. -> TR </li></ul><ul><li>Aralık/1994 Karında şişlik </li></ul><ul><li>FM: Pelvik kitle </li></ul><ul><li>Abd US: Sağ over ile ilişkili kitle </li></ul><ul><li>Laparotomi önerildi </li></ul><ul><li>Nisan/1995 Tüm abdomeni kaplayan kitle </li></ul><ul><li>Laparotomi: TAH+BSO </li></ul><ul><li>Dx: Meme Ca metastazı </li></ul><ul><li>Sistemik tedaviyi kabul etmedi </li></ul><ul><li>Temmuz/2006 Üst GİS kanaması </li></ul><ul><li>Endoskopi:özofagus alt uçta ülser </li></ul><ul><li>Üst abd BT: Yaygın KC met </li></ul><ul><li>Toraks BT: Lenfanjitik karsinomatoza, med. kitle </li></ul><ul><li>Overdeki metastazdan İHK: tripl negatif </li></ul>
 4. 4. Olgu 1 - SB, 36 y <ul><li>Ağustos/2006 Kapesitabin (9 ay). Yanıt: PR. Toksisite nedeniyle kesildi. DVT gelişti. LMWH başlandı </li></ul><ul><li>Haziran/2008 Progres (AC, KC, periton). Kapesitabin tekrar başlandı. Yanıt+ </li></ul><ul><li>Şubat/2009 Progres (subileus atakları). CEx6 kür </li></ul><ul><li>Yanıt: PR </li></ul><ul><li>Ağustos/2009 KT’siz takip </li></ul><ul><li> Metastaz Sonrası Sağkalım : 18 yıl 2+ ay </li></ul>
 5. 5. <ul><li>% 5-10 ilk tanıda metastatik </li></ul><ul><li>Erken evre meme kanserinde % 50 nüks </li></ul><ul><li>Nükslerin % 50’si 5 yıldan sonra </li></ul><ul><li>Medyan sağkalım (taksan alanlar dahil) 2-3 yıl </li></ul><ul><li>Oligometastatik hastalarda uzun süreli sağkalım görülebilir </li></ul>
 6. 6. 1973-1982, tek merkezde tedavi edilen olgular <ul><li>1581 hasta </li></ul><ul><li>TR (263/1581) % 16.6 </li></ul><ul><li>PR (766/1581) % 48.5 </li></ul><ul><li>Progresif hast (141/1581) % 8.9 </li></ul><ul><li>>5 yıl TR % 3.1 </li></ul><ul><li>16 yıl TR % 1.5 </li></ul><ul><li>Üç yıldan sonra progres riskinde önemli bir azalma gözlenmiş </li></ul>Greenberg RA, JCO 14:2197, 1996
 7. 7. CANCER Principles and Practice, 7th edition, DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA
 8. 9. Metastatik Meme Kanserinde Metastazların Lokalizasyon Dağılımı CANCER Principles and Practice, 7th edition, DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA 31-49 - Adrenal bezler 18 - Barsak 19-21 - Perikard 9-20 <5 Beyin 56-65 3-10 Karaciğer 23-51 5-15 Plevra 59-69 5-15 Akciğer 7-39 15-40 Lokorejyonal 44-71 40-75 Kemik Otopsi serileri % İlk nüks odağı % Lokalizasyon
 9. 10. Olgu 2 -ES, 41 y <ul><li>Ocak 1993 Sağ meme medüller Ca, MRM, T= 7 cm, 1/34 LAP+ </li></ul><ul><li>Adj KT </li></ul><ul><li>Ekim 1994 Progresif CA 15-3 yüksekliği </li></ul><ul><li>Kemik sint: L3’de akt + </li></ul><ul><li>Lomber BT: L3’de yumuşak doku komponenti de olan litik lezyon </li></ul><ul><li>Temmuz 1995 Tamoksifen </li></ul><ul><li>Eylül 1995 Lomber RT </li></ul><ul><li>Haziran 1996 Ca 15-3 N, kemik sintigrafisinde akt ↓ </li></ul>TEDAVİ SÜRESİ?
 10. 11. Olgu 2 <ul><li>Tamoksifen 5 yılda kesildi </li></ul><ul><li>Kasım 2009 -> TR </li></ul><ul><li>Metastaz Sonrası Sağkalım: 15.5+ yıl </li></ul>
 11. 12. 10- and 15-year OSRafor Connecticut and San Francisco-Oakland registry for 1981–1985 and 1991–1995 cohorts with 95% confidence intervals in brackets (SEER data) Tai P, BMC Cancer 2004;4:60 N.A. 2.4 (1.2-3.6) 15 yıl 8.8 (5.7-11.9) 4.6 (2.8-6.4) 10 yıl San Fransisco-Oakland N.A. 3.2 (2.0-4.4) 15 yıl 7.2 (3.7-10.7) 6.4 (4.6-8.2) 10 yıl Connecticut 1991-1995 OSR (%) 1981-1985 OSR (%)
 12. 13. MMK’de Tedavi Amacı <ul><li>Palyasyon </li></ul><ul><li>Sağkalımı uzatmak </li></ul><ul><li>Şifa (kür) ??? </li></ul>
 13. 14. Primer Tm ile Metastatik ve Lokal Rekürrens Arasında Diskordans Idirisinghe PK, Am J Clin Pathol 133:416-29,2010 % 2 % 7 erbB2 P=.017 % 33 % 42 PR % 13 % 18 ER Met veya lokal nüks Primer Tm
 14. 15. Broom RJ, Anticancer Res 29:1557, 2009 Primer Tm ile Metastatik ve Lokal Rekürrens Arasında Diskordans % 37.3 PR % 8 ER- -> ER+ % 9.7 ER+ -> ER- % 17.7 ER Diskordans Reseptör
 15. 16. Olgu 3 - SK, 51 y <ul><li>Tem.2005 sol memeyi kaplayan ve büzülmeye yol açan kitle, sağ meme areola çevresinde eritem-ödem ve yaygın satellit nodüller ile başvuru </li></ul><ul><li>Tanı: İnvaziv mikropapiller meme Ca, G2 </li></ul><ul><li> ER %40+, PR %30+, erbB2 +3 </li></ul><ul><li>CA 15-3: 341 </li></ul><ul><li>Uzak organ metastazı: AC? </li></ul><ul><li>CAF x 2 sonrası </li></ul><ul><ul><li>FM bulgularında % 30-40 gerileme </li></ul></ul><ul><ul><li>CA 15-3: N </li></ul></ul><ul><li>Dosetaks-ADR ile tedaviye devam edildi. </li></ul><ul><ul><li>ADR dozu 380 mg/m2’de KT kesildi (halsizlik fazla) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yanıt: çok iyi PR </li></ul></ul><ul><li>Femara ile sistemik tedavi devam etti ve RT uygulandı </li></ul>
 16. 17. Olgu 3 - SK, 51 y <ul><li>İki yıl sonra progres (KC ve lenfanjitik AC metastazları) </li></ul><ul><li>Trastuzumab+VNR başlandı </li></ul><ul><ul><li>Yanıt: Çok iyi PR </li></ul></ul><ul><ul><li>MUGA’da EF %25 ↓ </li></ul></ul><ul><ul><li>Trastuzumab kesildi </li></ul></ul><ul><li>İki ay sonra AC’de progres </li></ul><ul><li>Kapesitabin başlandı (10 kür) </li></ul><ul><ul><li>Yanıt: PR Toksisite+ (el-ayak send ve halsizlik) </li></ul></ul><ul><ul><li>4 ay sonra progres </li></ul></ul><ul><li>CDDP-Gems verildi (3 kür) </li></ul><ul><ul><li>Yanıt ? </li></ul></ul><ul><li>Kapesitabin+Lapatinib (4-5 kür) </li></ul><ul><ul><li>Yanıt: AC ve KC lezyonları stabil. Lokal lezyonda progres (ülser) </li></ul></ul>
 17. 18. Olgu 3 - SK, 51 y <ul><li>Hasta takipten çıkıp alternatif arayışlara girmiş ve DMSO kullanmış </li></ul><ul><li>Genel durum kötüleştiği, kilo verdiği için tekrar başvurdu. GGT, Alk.P ve CA 15-3 çok ↑ INR: 1.26, AST: 123, ALT: 33 </li></ul><ul><li>KC met -> Progres MUGA’da EF: N </li></ul><ul><li>Haftalık Paklitaks+Trastuzumab başlandı </li></ul><ul><li>Dört doz sonrası CA 15-3 882 -> 107, 1-2 kilo aldı </li></ul><ul><li>Ardından nefes darlığı, hipotansiyon, taşikardi ile başvurdu </li></ul>SORUN NE OLABİLİR?
 18. 19. Olgu 3 - SK, 51 y <ul><li>Febril nötropeni-pnömoni? </li></ul><ul><li>Kalp yetmezliği? </li></ul><ul><li>AC metastazlarında hızlı progres? </li></ul><ul><li>Pulmoner emboli? </li></ul><ul><li>Plevral efüzyon? </li></ul><ul><li>Perikardiyal efüzyon? </li></ul>
 19. 20. Olgu 3 - SK, 51 y <ul><li>EKO: Perikardiyal efüzyon-tamponat </li></ul><ul><li>Perikardiyosentez </li></ul><ul><ul><li>Sitoloji: malignite açısından pozitif </li></ul></ul><ul><li>İntraperikardiyal CDDP </li></ul>Sistemik tedavi?
 20. 21. Olgu 3 - SK, 51 y <ul><li>Haftalık Paklit+Trastuzumab ile devam edildi </li></ul><ul><li>Kontrol EKO’larda perikardiyal efüzyon saptanmadı </li></ul><ul><li>1, 5 ay sonraki kontrolde EF % 50 (N>% 60) </li></ul><ul><li>Trast. Kesildi. Haftalık Paklitaks ile devam </li></ul><ul><li>KC metastazlarında % 50 gerileme, subjektif belirgin iyilik </li></ul><ul><li>Mart-2010 tarihli EKO: EF>%60, perikardiyal sıvı yok </li></ul><ul><li>Trastuzumab eklendi </li></ul>TOPLAM SAĞKALIM: 56+ ay Tamponat sonrası: 7+ ay
 21. 23. A: HR negatif grup B: HR pozitif grup Dawood S, JCO 28;20-28:2010
 22. 24. MMK’de Ayırıcı Tanı <ul><li>Tbc </li></ul><ul><li>Sarkoidois </li></ul><ul><li>İkincil maligniteler (lösemi, myeloma vd) </li></ul>
 23. 25. Olgu 4 - NU, 44 y <ul><li>Nisan 1999 MRM: ILK, G?, Tm= 2 cm, Aks (-), ER % 70+ hafif şiddette boyanma </li></ul><ul><li>Nisan 1999 Postop evrelendirme: üst abd US ve BT’de sağ lob posteriorda şüpheli lezyon. Met? İİAsp: Ca (-) </li></ul><ul><li>Nisan 1999 adj KT -> Tamox </li></ul><ul><li>Mayıs 2002 Sol kulağa ve temporomandibuler bölgeye vuran ağrı, sol paryetalde şişlik </li></ul><ul><li>BBT:sol paryetal kemikte 2 lezyon </li></ul><ul><li>Kemik sint: sol paryetalde fokal akt+ </li></ul><ul><li>Kafa grafisi: Litik lezyon </li></ul><ul><li>Beyin MR: Vertekste dural kalınlaşma yapan kitle </li></ul>TANI? NE YAPMALI?
 24. 26. Olgu 4 - NU, 44 y <ul><li>Haziran 2002 Cerrahi eksizyon </li></ul><ul><li>Dx: Eozinofilik Granülom </li></ul><ul><li>Son Kontrol: Haziran 2009, TR </li></ul>Toplam Sağkalım: 122+ ay
 25. 27. Olgu 5 -NK, 31y <ul><li>Haz 2007 MRM </li></ul><ul><li>IDK+ILK, G3 </li></ul><ul><li>14/18 LAP+ </li></ul><ul><li>ER (-), PR %5 (+), erbB2 +3 </li></ul><ul><li>Postop evrelendirme: </li></ul><ul><li>KC met </li></ul><ul><li>CEx4 stabil </li></ul><ul><li>Eylül 2007 Trastuzumab+Paklitaksel (hft) PR </li></ul><ul><li>Parestezide artış nedeniyle paklitaksel kesildi, trastuzumab/3 h ile devam TR </li></ul>
 26. 28. Olgu 5 -NK, 31y <ul><li>Mart 2009 beyin met </li></ul><ul><li>RT -> Lapatinib+Kapesitabin+ deksametazon </li></ul><ul><li>Çok iyi PR </li></ul><ul><li>Mart 2010 PR devam ediyor </li></ul><ul><li>Toplam Sağkalım: 33+ ay </li></ul>
 27. 29. Olgu 6 - YK, 52 y <ul><li>Mayıs 2005 KC, AC, plevra, kemik met </li></ul><ul><li>Tanı (KC bx): az dif adeno Ca met </li></ul><ul><li>ER+, PR+, erbB2 +1 </li></ul><ul><li>Primer: meme? </li></ul><ul><li>CEF+Zoledronat+RT Progres </li></ul><ul><li>Dosetaksel+Epirubisin PR </li></ul><ul><li>+Zoledronat </li></ul><ul><li>Ekim 2005 Patolojik fraktür </li></ul><ul><li>Cerrahi onarım+LMWH </li></ul><ul><li>Ekim 2005 Anastrozol+Zoledronat </li></ul><ul><li>Temmuz 2009 Alt çene hareketlerinde güçsüzlük, konuşmada peltekleşme (progresif) sağ fasiyal parezi, başağrısı, dengesizlik </li></ul>ÖN TANI? TETKİK?
 28. 30. Olgu 6 - YK, 52 y <ul><li>CA 15-3: 100 ↑ </li></ul><ul><li>Kraniyal MR: N </li></ul><ul><li>Alt-üst çene BT: Şüpheli lezyon </li></ul><ul><li>Bx: N </li></ul><ul><li>Karotis arter RDUS: N </li></ul><ul><li>Bilateral vertebral arter RDUS: N </li></ul><ul><li>Servikal-torakal MR: N sınırlarda </li></ul><ul><li>Lomber MR: Spinal kord distalde leptomeningeal opaklaşma </li></ul><ul><li>BOS sitolojisi: + </li></ul><ul><li>TANI: Leptomeningeal metastaz </li></ul><ul><li>İlk semptomlar ile tanı arasındaki süre: >6 ay </li></ul>TEDAVİ?
 29. 31. Olgu 6 - YK, 52 y <ul><li>Kraniyal RT -> Spinal RT + Dexametazon </li></ul><ul><li>İntratekal Mtx </li></ul><ul><li>Kapesitabin + proflaktik LMWH </li></ul><ul><li>Toksisite + -> Destek Tx </li></ul><ul><li>Semptomatik yanıt + </li></ul><ul><li>Kapesitabin + proflaktik LMWH ile taburcu </li></ul><ul><li>Mart-2010 Destekle yürüyebiliyor, arasıra artan fasiyal parezi </li></ul><ul><li>CA 15-3: N </li></ul>Toplam Sağkalım: 58+ ay LMM sonrası sağkalım: 7+ ay
 30. 32. Lower EE , Breast Cancer Res Treat 113:301-6,2009 erbB2 Durumuna Göre Hastalar % 14.1 % 9.2 % 25 %51.6 PR % 16.1 % 9.1 % 36 % 49.7 ER +/+ -/+ +/- -/- % 35.7 - Prediktif - - 205 % 84.6 + Prediktif + + 50 % 60.4 Spes + - 37 % 57.5 Sens - + 90 Metastatik Tm Primer tm erbB N
 31. 33. Lower EE , Breast Cancer Res Treat 113:301-6,2009 Fig. 1  Kaplan Meier curves showing probability of survival from the time of original diagnosis versus four groups based on HER/2 neu status in primary and metastatic lesion: Group 1 (negative/negative); Group 2 (positive/negative); Group 3 (negative/positive); Group 4 (positive/positive). This difference between the groups was significant (χ2 = 13.03, P  < 0.005)
 32. 34. Fig. 2  Kaplan Meier curves showing probability of survival from the time of first diagnosis of metastases versus four groups based on HER/2 neu status in primary and metastatic lesion: Group 1 (negative/negative); Group 2 (positive/negative); Group 3 (negative/positive); Group 4 (positive/positive). There was no significant difference between groups (χ2 = 5.76, P  > 0.05) Lower EE , Breast Cancer Res Treat 113:301-6,2009
 33. 35. Prognostik faktörler <ul><li>Tümör biyolojisi (greyd, ER, HER-2 ) </li></ul><ul><li>Performans durumu </li></ul><ul><li>Kanser ile ilişkili semptomlar </li></ul><ul><li>Nüks bölgeleri </li></ul><ul><li>Nüks bölgelerinin sayısı </li></ul><ul><li>Daha önceki adjuvant tedaviler </li></ul><ul><li>Hastalıksız Yaşam Süresi (HYS) </li></ul><ul><li>Metastatik hastalık için daha önce uygulanan tedaviler </li></ul><ul><li>Daha önceki tedaviye yanıt ve yanıt süresi </li></ul>

×