Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

meme kistleri - radyoloji

27,365 views

Published on

ankara meme hastalıkları derneği 19 ocak 2012 toplantısı sunumları

Published in: Education, Sports, Automotive
 • Be the first to comment

meme kistleri - radyoloji

 1. 1. Dr. Levent ARAZAnkara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meme Görüntüleme Ünitesi
 2. 2.  Kadın memesinin en yaygın kitleleridir. 35-50 yaşlarda sık Değişik boyutlarda tek veya multiple olabilir. Yaygınlık %50-90 arasındadır. Büyük boyutlu kistler tüm kadınların %20-25’inde oluşur. Kistler ağrı yapabilir. Ancak asemptomatik olanlar tesadüfen saptanırlar Genellikle TDLU’den gelişirler ve fibrokistik değişikliklerle birliktedirler Kistler içte epitelyal, dışta myoepitelyal hücre tabakası içerirler.
 3. 3.  Mamografi  US Renkli doppler *Analog  US Elastografi MG Tomosentez *Dijital   CAD Ultrasonografi  Kontrastlı Dijital MG Manyetik Rezonans  Girişimsel Tanı Yöntemleri Sintimamografi *Duktografi *Duktoskopi *Lezyon lokalizasyonu *Biyopsiler
 4. 4.  Günümüzde etkinliği kanıtlanmış tarama yöntemi mamografidir. Diğer yöntemler *Ultrasonografi ? *Manyetik rezonans görüntüleme ? 40 yaş üzeri (60-74) 1-2 yılda bir MG (+FM) *35-40 yaş baz mamografi *20-35 yaş 3 yılda bir FM
 5. 5. Genel olarak -35 yaş altı US -35 yaş üstü MG 20 yaş altı US 20-30 yaş US+Gerekirse MG 30-35 yaş (Aile öykü-) US+Gerekirse MG 30-35 yaş (Aile öykü+) MG+Gerekirse US 35 yaş üstü MG+Gerekirse US
 6. 6.  Dens (radyoopak) kitle İyi sınır, yuvarlak, oval veya lobule şekil Kitlenin tanımlanmasında yardımcıdır Eşlik eden mikrokalsifikasyonları gösterebilir Eşlik eden şüpheli lezyonları gösterebilir Yağ içerikli lezyonlar (yağ kisti, galaktosel) radyolusen görünür
 7. 7.  Ayırıcı tanı (Keskin sınırlı radyopak kitleler) *Fibroadenom *Hemanjiyom *İntradermal kistler (sebase, inkluzyon) *Papillom *Apse *Filloid tümör *Papiller karsinom *Müsinöz karsinom *Meduller karsinom *Lenfoma *Metastaz
 8. 8.  Anekoik kitle İyi sınır, yuvarlak, oval veya lobule şekil İyi posterior akustik güçlenme İyi kompressibilite
 9. 9.  Ayırıcı tanı Basit : İnce duvar, anekoik, iyi sınır, yuvarlak, oval veya lobüle şekil Septalı : İnce duvar, intrakistik ince septa (<0.5mm) Mikrokist kümesi : Gruplaşma, konglomere Komplike : Mobil internal eko/enflamasyon, debris, kanama Kompleks : İntrakistik solid komponent, kalın septa, kalın duvar Kompleks ile komplike kist ayrımında hareketlilik ve akım önemlidir Homojen internal eko içeren komplike kist fibroadenom, meduller Ca, papillom gibi solid lezyonlarla karışabilir Pozisyonla hareket varsa debris, pü yada pıhtı düşünülmelidir Solid kitlede Doppler US’de kanlanma olabilir.
 10. 10.  Amerikan Radyoloji Cemiyeti (ACR) tarafından ilk defa 1993 yılında mamografi raporlama sisteminde standart-ortak dil oluşturmak için yayınlanan skorlama sistemi 2003 yılında mamografi için 4. versiyonu, US ve MR için ilk versiyonları yayınlanmıştır.
 11. 11.  BIRADS 0- Tamamlanmamış; ek tetkik gerek BIRADS 1- Normal (Negatif bulgu) BIRADS 2- Benign BIRADS 3- Olası Benign BIRADS 4- Kuşkulu anormalite 4A-Az kuşkulu 4B-Orta kuşkulu 4C-Ilımlı kuşkulu BIRADS 5- Yüksek olasılıkla malign BIRADS 6- Kesin malign (biyopsi ile kanıtlanmış, ancak tedaviye başlanmamış)
 12. 12.  BIRADS-2 (Benign, % 0-0.5) Basit kistler İnce duvarlı, ince septalı kistler Galaktosel Yağ kisti İntradermal kistler (sebase,inkluzyon) BIRADS-3 (Yüksek olasılıkla benign, <% 2) Gruplaşmış mikrokistler Non-palbabl komplike kistler BIRADS-4A (Az kuşkulu, %3-94) Palb. komplike kist Palbabl apse BIRADS-4B (Orta kuşkulu, %3-94) Kompleks kist
 13. 13.  Basit kist  Yağ veya lipid kisti İntradermal kistler (sebase,inkluzyon) Septalı kist   Kalsiyum sütü Mikrokist kümesi  Kist duvarında punktat kals. Komplike kist  Çevresel kist duvarı kals.(egg-shell) Yağ-sıvı seviyesi (galaktosel) Kompleks kist   Fibrokistik değişiklikler
 14. 14.  BIRADS 2- Benign bulgular Basit kist insidansı % 47.1, her iki memede bulunma %48. Postmenapozal kadınlarda daha çok (Acrin 6666). Kanser oranı % 0-0.5 1 ya da 2 yıl peryotla rutin tarama
 15. 15.  BIRADS 2- Benign bulgular Kanser oranı % 0-0.5 1 ya da 2 yıl peryotla rutin tarama
 16. 16.  Mikrokist kümesi insidansı % 3.9 (ACRIN 6666). Kanser insidansı % 0.8 (ACRIN 6666). BIRADS 3- Yüksek olasılıkla benign (Kanser oranı < %2) İzlem; -Hangi yöntemle en iyi görülüyorsa 6.-12.-24. ay kontrol, -Stabilse B-2’ye düşürülür, -Değişiklik (boyut-şekil-yaygınlık) varsa B-4’e yükseltilir Biyopsi –Aspirasyon (İİAB) -6 ayda %20’den çok boyut artışı -Hasta ya da klinisyen kaygısı varsa -İzleme gelemeyecek ileri yaşlı hastalar -HRT tedavisi alacak hastalar -Gelecekte hamilelik ya da mamoplasti planlayanlar -Yüksek risk grubunda % 20-25
 17. 17.  Komplike kist insidansı % 14.1 (ACRIN 6666). Kanser insidansı % 0.42 (ACRIN 6666). BIRADS 3- Yüksek olasılıkla benign (Kanser oranı <%2)İzlem; -Hangi yöntemle en iyi görülüyorsa 6.-12.-24. ay kontrol, -Stabilse B-2’ye düşürülür, -Değişiklik (boyut, şekil, yaygınlık) varsa B-4 ’e yükseltilirBiyopsi , Aspirasyon (İİAB) -Palbabl komplike kistler (B-4A) -6 ayda %20’den fazla boyut artışı -Hasta ya da klinisyen kaygısı varsa -İzleme gelemeyecek ileri yaşlı hastalar -HRT tedavisi alacak hastalar -Gelecekte hamilelik ya da mamoplasti planlayanlar -Yüksek risk grubunda % 20-25 -Yeni oluşan komplike kist
 18. 18.  Her iki memede multiple basit ve komplike kist varsa (3’ten fazla) BIRADS-2 benign olarak değerlendirilir. Komplike kist soliter ise BİRADS-4A kuşkulu olarak değerlendirilir ve aspirasyon yapılır . (ACRIN 6666)
 19. 19.  Aspirat pürülan ise mikrobiyolojik analiz ve antibiyotik duyarlılık testi yapılır Aspirat kanlı ise sitoloji Aspirat seröz, kist tamamen gerilemiş ve solid ekopartikül-komponent izlenmiyorsa mikrobiyoloji-sitolojiye gerek yok, aspirasyon alanına klips konur
 20. 20.  Klasifikasyon 4 tip ◦ Tip1: kalın duvar, kalın septa veya ikisi birlikte ◦ Tip2 : intrakistik bir veya daha fazla solid komponent ◦ Tip3 : kistik ve solid (<%50) komponent ◦ Tip4 : kistik ve solid (>%50) komponent Berg, MD, at al. Radiology 2003;227
 21. 21.  BIRADS 4B- Orta kuşkulu lezyon Malignite olasılığı % 3-94 arasında (ACR)(%23 Berg, WA et al. Radiology 2003;227)(%31 Doshi, DJ et al. Radiological Society of North America, 2006; 655)(%0 ACRIN-6666) Biyopsi (İİAB, kalın iğne, eksizyonel)
 22. 22. ◦ Benign ◦ Atipik (yüksek riskli) ◦ MalignDevang J. Doshi, MD, et alRadioGraphics 2007; 27:S53–S64
 23. 23.  Benign kitlelerden sık görülenler: ◦ Fibrokistik değişiklikler ◦ İntraduktal yada intrakistik papilloma (atipisiz) ◦ FibroadenomaDevang J. Doshi, MD, et alRadioGraphics 2007; 27:S53–S64
 24. 24. ◦ Atipik duktal hiperplazi en sık ◦ Atipik papilloma en sık ◦ Lobuler neoplazi (atipik lobuler hiperplazi veya LCİS)Devang J. Doshi, MD, et alRadioGraphics 2007; 27:S53–S64
 25. 25.  En sık maligniteler: ◦ Duktal karsinoma insitu(DCİS) ◦ İnvaze(infiltre) duktal Ca ◦ İnfiltre lobuler Ca’da kompleks kistik görünümde olabilir Berg ve arkadaşlarının hasta serilerinde; 18 karsinom hastasından 2’sinde tip4 kompleks kistik lezyon - infiltre lobuler karsinoma bulunmuştur (%11)
 26. 26.  Her iki memede non-palbabl, asemptomatik multiple basit ve komplike kist varsa (3’ten fazla) benign olarak değerlendirilebilir (ACRIN 6666). Komplike kist soliter ise BİRADS-4A kuşkulu olarak değerlendirilir ve aspirasyon yapılır (ACRIN 6666). Kompleks kistik kitlelerde şüpheli US bulguları genellikle biopsiyi gerektirir. Kompleks kistik kitlelere yaklaşımda US eşliğinde perkutan biopsi tanı ve klavuzlukta efektif bir yaklaşımdır.
 27. 27. Ank. Numune Eğt. Ve Arş. Hast.Meme Gör. Ünit.
 28. 28. Berg et al. Radiology April 2003, RSNA
 29. 29. Ank. Numune Eğt. Ve Araş. Hast.Meme Gör. Ünit.
 30. 30. Ank. Numune Eğt. Ve Araş. Hast.Meme Gör. Ünit.
 31. 31. Ank. Numune Eğt. Ve Araş. Hast.Meme Gör. Ünit.
 32. 32. Ank. Numune Eğt. Ve Araş. Hast.Meme Gör. Ünit.
 33. 33. Berg et al. Radiology April 2003, RSNA
 34. 34. Wendie A. Berg AJR:185, October 2005
 35. 35. Wendie A. Berg AJR:185, October 2005
 36. 36. Yağ kisti BI-RADS 2 2 1Dr. F. Demirkazık
 37. 37. Wendie A. Berg AJR:185, October 2005
 38. 38. Wendie A. Berg AJR:185, October 2005
 39. 39. 59 y bayan hasta, ele gelen meme kitlesi, US de duvar kalınlaşması olan ince septalı kistik lezyon, İİAB de kansız aspirat Sonraki US de rezidü hipoekoik lezyon, kor iğne biyopsi sonucunda fibrokistik değişiklikler Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 40. 40. 46 y bayan hasta, internal ekolar içeren komplike kistik lezyon, hastaya pozisyon verildiğinde intrakistik materyal hareketli, İİAB sonrası kist tamamen gerilemiş, kan içermeyen aspirat gelmiş, kor biyopsiye gerek yok Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 41. 41. 23 y bayan hasta, sol memede reduksiyon cerrahisi sonrası skar bölgesinde ele gelen kitle, Doppler US de internal akımın izlenmediği tip 3 kompleks kist Aynı hastanın ,tanjansiyal spot magnifiye mamografide, düzgün sınırlı,benign görünümlü yağ dansitesinde kitle, yağ kisti, biyopsiye gerek yok Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 42. 42. 27Y, palbabl subareolar kitle, ateş+, vaskülarite+
 43. 43. Eski travma hikayesi+
 44. 44. Doppler US de solid komponentte akımın izlendiği tip 2 kompleks kistik kitle, kor iğne biyopsi atipik duktal hiperplazisi olan papiller apokrin hiperplazi ve cerrahi eksizyon ile tanı desteklenmiş Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 45. 45. 71 y bayan hasta, solid komponentte akımın izlendiği tip 2 kompleks kistik kitle, kor iğne biyopsi ile tanı konmuş, Papilloma Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 46. 46. 33 y bayan, ele gelen meme kitlesi, US de duvar kalınlaşması olan kompleks kistik kitle US eşliğinde İİAB de kanlı aspirat gelmiş, daha sonra küçük solid rezidü komponente kor iğne biyopsi yapılmış, patoloji grade 3 infiltratif duktal karsinoma Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 47. 47. US’de tip 2 kompleks kistik kitle US eşliğinde vakumlu iğne biyopsi, intrakistik papilloma Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 48. 48. 45 y bayan hasta, US de tip 2 kompleks kistik kitle, lokalizasyon zorluğu nedeni ile perkutan biyopsi yerine cerrahi eksizyon yapılmış, İntrakistik papilloma Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 49. 49. 45 y bayan hasta, mamografide belli belirsiz izlenen nonpalpabl kitle, US de kalın septalı tip 1 kompleks kistik kitle , Apokrin metaplazili kist Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 50. 50. 62 y bayan hasta,, kraniokaudal mamografi de medial kesimde düzgün sınırlı kitle Doppler US de tip 3 kompleks kistik kitle, Atipisiz intraduktal papillom, apokrin metaplazi, mikrokalsifikasyon Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 51. 51. 48 Y/K; kraniokaudal mamografide meme lateralinde radyopak oval kitle US de tip 1 kompleks kistik kitle, kor biyopsi fibroadenom Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 52. 52. 64 Y/K; palpabl kitle, mamografide radyopak oval kitle US de tip 3 kompleks kistik kitle, Kor iğne biyopsi DCİS Doshi, D. J. et al. Radiographics 2007;27:S53-S64Copyright ©Radiological Society of North America, 2007
 53. 53. Supine pozisyonda(sol) ve dik durur pozisyonda(sağ) kompleks kist içindekiekojenik lipit materyal hareketli. Yağ sıvı seviyelenmesi benign, galaktosel.
 54. 54. Dr. F. Demirkazık
 55. 55. M. Muttarak et al. Biomed ImagingInterv J 2005; 1(1):e5
 56. 56. Wan Wook Kim, et al. J Korean Surg Soc 2010;78
 57. 57. Berg et al. Radiology April 2003, RSNA
 58. 58. Berg et al. Radiology April 2003, RSNA

×