MEME KANSERLİ HASTADA İZLEM   Medikal Onkoloji        Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbb...
Onkolojide NCCN Klinik Uygulama Kılavuzları (NCCN Kılavuzları)                              ...
National            Comprehensive            Cancer                        ...
National                 Comprehensive                 Cancer              ...
National                Comprehensive                Cancer                ...
National                Comprehensive                Cancer                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meme kanserli hastalarda takip hakan akbulut

688 views

Published on

ankara meme hastalıkları derneği 21 şubat 2013 sunuları - 02

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Meme kanserli hastalarda takip hakan akbulut

 1. 1. MEME KANSERLİ HASTADA İZLEM Medikal Onkoloji Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Meme Hastalıkları Derneği, 21 Şubat 2013
 2. 2. Onkolojide NCCN Klinik Uygulama Kılavuzları (NCCN Kılavuzları) Meme Kanseri Versiyon 1.2013 NCCN.org Hastalar için NCCN Kılavuzları www.nccn.com adresinde bulunabilir. Devam3.2012 Versiyonu, 01/12/11 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2011, Her hakkı saklıdır. NCCN’nin açık yazılı izni olmaksızın NCCN Kılavuzları ve bu sunum herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.
 3. 3. National Comprehensive Cancer NCCN Kılavuzları 1.2013 Versiyonu NCCN Kılavuzları Fihrist Meme Kanseri İçindekiler Tablosu Network İnvaziv Meme Kanseri Tartışma • İlk 5 yıl, 4-6 ayda bir anamnez ve Fizik muayene, sonrasında yılda bir • Yılda bir mamografi • Tamoksifen alan kadınlarda: uterus var ise yılda bir jinekolojik değerlendirme (Bkz. • Aromataz inhibitörü alan veya tedaviye ikincil olarak over yetmezliği gelişen Nüks Hastalık kadınlarda önce bazal ve sonrasına periodik kemik mineral dansitometresi 99 (BINV-17) • Adjuvan endokrin tedaviye uyumu değerlendir ve hastayı tedaviyi bırakmama konusunda uyar • İdeal vücut ağırlığını (BMI:20-25) devm ettirecek aktif bir yaşam tarzı meme kanserinde sonuçları olumlu etkilediğine dair kanıtlar vardır99Meme kanserli kadınlarda osteoporozu ya da osteopeniyi tedavi etmede östrojen, progesteron veya selektif östrojen reseptör modülatörlerinin kullanılmasıönerilmez. Kem,ik mineral dansitesin,i arttırmak için tercih edilen koruyucu önlem bifosfonat kullanılmasıdır. Bisfosfonatların optimum kullanım süresi henüz netdeğildir. Anti-osteoporoz tedavi süresine karar verirken dikkate alınmasıo gereken faktörler; kemik mineral dansitesi, tedavi cevabı, ve sürekli kemik kaybı veya kırıkaçısından risk faktörleri. Bisfosfonat tedavisi verilen kadınlar tedavi öncesinde diş muayenesine gitmeli ve mutlaka kalisyum ve D vitamini desteği almalıdır.Not: Aksi belirtilmediği sürece tüm öneriler Kategori 2A seviyesindedir.Klinik Çalışmalar: NCCN, bir kanser hastanın en iyi tedavisinin klinik çalışma içinde yapılabildiğine inanmaktadır. Klinik çalışmalara katılım özellikle teşvik edilmelidir.3.2012 Versiyonu, 01/12/11 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2011, Her hakkı saklıdır. NCCN’nin açık yazılı izni olmaksızın NCCN Kılavuzları ve bu sunum herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.
 4. 4. National Comprehensive Cancer NCCN Kılavuzları 1.2013 Versiyonu NCCN Kılavuzları Fihrist Meme Kanseri İçindekiler Tablosu Network İnvaziv Meme Kanseri TartışmaMETASTATİK HASTALIKTA TAKİP PRENSİPLERİMetastatik meme kanserli hastalarda tedavinin yarar sağlayıp sağlamadığını belirlemek ve hastaları etkisiz bir tedavinin toksisitesinden korumak için tedavisüresince hastanın semptomları ve tümör yükünün izlenmesi önemlidir.Takip Kriterleri:Takipde Hastanın semptomları, fizik muayenesi, rutin laboratuar testleri, görüntüleme ve uygun durumlarda kan biyobelirteçleri nin peryodik olarakizlenmesi. Takip sonuçları yanıt/tedaviye devam eden yanıt, stabl hastalık, hastalık durumu ile ilgili belirsizlik veya hastalık progresyonu olarak sınıflandırılır.Klinisyen hastalığın kontrol altında ve tedavi toksisitesinin kabul edilebilir olup olmadığını mutlaka değerlendirmelidir. Bazen bu bilgi çelişkili olabilir.Hastalık Progresyonu tanımı:Aşağıdaki faktörlerden bir yada daha fazlası ile etkisiz tedavi veya tedaviye direnç nedeniyle hastalık progresyonu değerlendirilmelidir. Hastalık progresyonudaha önce bilinen bölgelerdeki hastalığın büyümesi veya kötüleşmesi ve/veya yeni metastaz bölgelerinin ortaya çıkması olarak tanımlanır.Hastalık progresyonu ile ilgili bulgular:• Semptomların kötüleşmesi (ör ağrı, dispne)• Fizik muayenede hastalığın büyümesi veya yeni hastalık ortaya çıkması• Performans durumunun bozulması• Açıklanamayan kilo kaybı• Alkalen fosfataz, ALT, AST veya Biluribin artışı• Hiperkalsemi• Yeni radyolojik bulgu veya önceki bulgularda boyut artışı• Fonksiyonel görüntülemede yeniş anormal bölgelerin saptanması (ör sintigrafi, PET/BT)• Tümör belirleyicilerinin artması (CEA, CA15.3, CA27.29)11Yükselen tümör belirleyicileri (ör. CEA, CA15.3, CA27.29) tümör progresyonu ile ilişkilidir, ancak tedaviye yanıt durumunda da yükselebilir. Tek başına tümör belirleyicisi artışı hastalıkprogresyonu olarak çok nadiren kullanılabilir. Kemik lezyonlarındaki değişiklikleri düz graifler veya sintigraifde değerlendirmek sıklıkla zordur. Bu nedenle kemik metastazları ön planda olanmetastatik hastaların değerlendirilmesinde hastaların semptomları ve serum tümör belirleyicileri daha yararlı olabilir. Not: Aksi belirtilmediği sürece tüm öneriler Kategori 2A seviyesindedir. Klinik Çalışmalar: NCCN, bir kanser hastanın en iyi tedavisinin klinik çalışma içinde yapılabildiğine inanmaktadır. Klinik çalışmalara katılım özellikle teşvik edilmelidir. 3.2012 Versiyonu, 01/12/11 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2011, Her hakkı saklıdır. NCCN’nin açık yazılı izni olmaksızın NCCN Kılavuzları ve bu sunum herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.
 5. 5. National Comprehensive Cancer NCCN Kılavuzları 1.2013 Versiyonu NCCN Kılavuzları Fihrist Meme Kanseri İçindekiler Tablosu Network İnvaziv Meme Kanseri TartışmaMETASTATİK HASTALIKTA TAKİP PRENSİPLERİYanıt değerlendirilmesinde Objektif Kriterlerin KullanılmasıEn doğru değerlendirme seri olarak ve düzenli yapılan tetkiklerle yapılabilir. Tedavi takibinde hep aynı yöntem kullanılmalıdır (ör.Toraks BT de anormallik var ise takipte de o kullanılmalıdır (HA. Akciğer grafisi ile takip edilebilecek bir hastalık aktivitesi BT ile takipedilmemelidir).Yanıt değerlendirmesinde objektif ve geniş kabul gören kriterler (RESIST veya WHO gibi) kullanılmalıdır.Fonksiyonel görüntülemeler (sintigrafi, PET/BT) yanıt değerlendirmesinde yanıltıcı olabilir. Kemik sintigrafisi yanıt veren hastalardaalevlenme izlenebilir ve yanlışlıkla progresyon olarak değerlendirilebilir (özellikle yeni bir tedavinin başlangıcında). PET/BT ninkullanılması da yanıltıcı olabilir. Metastatik meme kanserli hastaların takibinde standart kabul gören bir yöntem değildir.Takip sıklığıTakip tetkiklerinin optimal sıklığı belli değildir ve genellikle klinik çalışmalarda kullanılan takip sıklıklarına dayanmaktadır. Takip sıklığınıbelirlerken dikkate alınması gereken nokta progresif hastalığı tespit etmek ve etkisiz bir tedavinin toksisitesinden hastayı korumak ilekaynakların doğru kullanımı ve maliyet arasındaki dengenin korunmasıdır. Bir sonraki slaytta verilen tablo sadece yol göstericidir vehekim her bir hasta için hastalık bölgeleri, hastalığın biyolojisi , tedavide geçen sürenin uzunluğu gibi faktörleri dikkate alarak takipsıklığını belirlemelidir.Yeni hastalık semptom veya bulguları ortaya çıkması veya mevcutlarda kötüleşme olması durumunda hastalık aktivitesinin yenidendeğerlendirilmesi gereklidir. Not: Aksi belirtilmediği sürece tüm öneriler Kategori 2A seviyesindedir. Klinik Çalışmalar: NCCN, bir kanser hastanın en iyi tedavisinin klinik çalışma içinde yapılabildiğine inanmaktadır. Klinik çalışmalara katılım özellikle teşvik edilmelidir. 3.2012 Versiyonu, 01/12/11 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2011, Her hakkı saklıdır. NCCN’nin açık yazılı izni olmaksızın NCCN Kılavuzları ve bu sunum herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.
 6. 6. National Comprehensive Cancer NCCN Kılavuzları 1.2013 Versiyonu NCCN Kılavuzları Fihrist Meme Kanseri İçindekiler Tablosu Network İnvaziv Meme Kanseri Tartışma Metastatik hastalarda önerilen takip aralıkları1 Yeni tedavi Kemoterapi Endokrin tedavi Hastalık progresyonu öncesi bazal var ise yeniden evrelendirme Semptmom Evet Her kür öncesi 2-3 ayda bir Evet değerlendirmesi Fizik muayene Evet Her kür öncesi 2-3 ayda bir Evet Performans durumu Evet Her kür öncesi 2-3 ayda bir Evet Kilo Evet Her kür öncesi 2-3 ayda bir Evet KCFT, Tam kan sayımı Evet Her kür öncesi 2-3 ayda bir Evet BT (toraks/abd/pelvis) Evet 2-4 kürde bir 2-6 ayda bir evet Kemik sintigrafisi Evet 4 kürde bir 4-6 ayda bir evet PET/BT Opsiyonel Bilinmiyor Bilinmiyor Opsiyonel Tümör belirleyicileri Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel1Uzun süre stabl hastalığı olanlarda takip sıklığı azaltılabilir. Not: Aksi belirtilmediği sürece tüm öneriler Kategori 2A seviyesindedir. Klinik Çalışmalar: NCCN, bir kanser hastanın en iyi tedavisinin klinik çalışma içinde yapılabildiğine inanmaktadır. Klinik çalışmalara katılım özellikle teşvik edilmelidir. 3.2012 Versiyonu, 01/12/11 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2011, Her hakkı saklıdır. NCCN’nin açık yazılı izni olmaksızın NCCN Kılavuzları ve bu sunum herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.

×