intrakistik papiller meme kanseri - medikal onkoloji

1,387 views

Published on

ankara meme hastalıkları derneği 19 ocak 2012 toplatısı sunumları

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Literatürde 10-15 yıllık takip süresinde 40-50 vakalık serilerle bildirimler var. Adjuvan tedaviler ile ilgili yönlendirici bilgiler oldukça sınırlı
 • Hastaların aldıkları tedavilere veya tümör alt tiplerine göre bir sağkalım analizi yok
 • Aksilla pozitif olan vakalar invazif ca olan vakalar. Hastalıksız sağkalım… NED. Hastalığa bağlı ölüm yok Uygulanan cerrahi veya uygulanan RT, den bağımsız olarak rekürrens insidansı açısından gruplar arasında fark yoktu.
 • En geniş seri. Kanser kayıt programı verisi CCR İPC’yi insitu veya invazif olarak sınıflıyor / invaziv: beraberinde invazyon olan veya aksilla pozitif vakalar
 • Rölativ kümülatif yaşam, yaşa göre hastalığa bağlı ölüm.
 • Radyoterapi ve Hormonal tedavinin rolü ile ilgili bir makalede…
 • Adjuvan hormonal tedavilerden bahsedilmekte ancak, tedavi verilen/verilmeyen hastaların nüks ve sağkalımı ile ilgili bilgi yok
 • intrakistik papiller meme kanseri - medikal onkoloji

  1. 1. 19.01.2012 Dr. Doğan UNCU ANEAH Tıbbi Onkoloji Kliniği İNTRAKİSTİK PAPİLLER KARSİNOM Prognoz ve Adjuvan Tedavisi
  2. 2. <ul><li>39 vakada (35 kadın, 4 erkek) 40 spesimen </li></ul><ul><li>Ortanca tümör çapı 1.8 cm </li></ul><ul><ul><li>Saf IPC :13 vaka </li></ul></ul><ul><ul><li>IPC + mikroinv. :8 vaka </li></ul></ul><ul><ul><li>IPC + invazyon :19 vaka </li></ul></ul><ul><li>Tüm tümörler ER(+), HER2(-)(skor 0/1+) </li></ul><ul><li>Mastektomi :11 hasta </li></ul><ul><li>Lumpektomi :28 hasta </li></ul><ul><li>Aksiller tutulum :3 hasta+ (6 hasta AD, 23 hasta SLN) </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Tamoksifen 8 hastaya, AI 8 hastaya verilmiş. 14 hastaya RT </li></ul><ul><li>Ortanca 72 aylık takipte </li></ul><ul><ul><li>4 hastada lokal nüks (hepsi saf IPC), 5 hastada kontralateral invaziv ca </li></ul></ul><ul><ul><li>9 hasta bilinmeyen, </li></ul></ul><ul><ul><li>2 hasta kanser dışı nedenlerle exitus </li></ul></ul><ul><ul><li>2 hastada uzak metastaz, hayatta </li></ul></ul><ul><ul><li>Hastalıksız sağkalım %71, hastalık spesifik sağkalım %100 </li></ul></ul>
  4. 4. MD Anderson Cancer Center deneyimi <ul><li>Solorzano ve ark., 15 yılda 40 vaka </li></ul><ul><ul><li>IPC : 14 vaka </li></ul></ul><ul><ul><li>IPC + DCIS : 13 vaka </li></ul></ul><ul><ul><li>IPC + Invazyon : 13 vaka </li></ul></ul><ul><li>Aksiller Diss. : 28 hastaya, 3 hasta LN+ </li></ul>Solorzano C, et al., Am J Surg, 2002
  5. 5. <ul><li>6 hastaya KT </li></ul><ul><li>veya tamoksifen </li></ul><ul><li>verilmiş (ayrıntı Ø ) </li></ul>MD Anderson Cancer Center deneyimi Solorzano C, et al., Am J Surg, 2002
  6. 6. <ul><li>Ortanca takip süresi 58 ay </li></ul><ul><li>Rekürrensiz sağkalım 5 ve 10. yılda %85, %77 </li></ul><ul><li>Ortanca genel sağkalım 11 yıl </li></ul><ul><li>Hastalık spesifik sağkalım %100 </li></ul>MD Anderson Cancer Center deneyimi Solorzano C, et al., Am J Surg, 2002
  7. 7. Toplum-tabanlı veri: California Cancer Registry (CCR) <ul><li>1988-2005 arası </li></ul><ul><li>917 IPC hastası </li></ul><ul><ul><li>427 in situ IPC </li></ul></ul><ul><ul><li>490 invaziv IPC </li></ul></ul><ul><li>Ortanca yaş 69 </li></ul><ul><li>%3.5 (32 hasta) erkek </li></ul><ul><li>Aksiller tutulum 39 hastada </li></ul><ul><li>Hastaların tedavi bilgisi yok </li></ul>Grabowski J, et al., Cancer, 2008
  8. 8. Toplum-tabanlı veri: California Cancer Registry (CCR) <ul><li>10. yılda yaşam </li></ul><ul><ul><li>İn situ IPC %61.7 </li></ul></ul><ul><ul><li>İnvaziv IPC %60.6 </li></ul></ul><ul><ul><li>(p=0.08) </li></ul></ul><ul><li>10. yılda rölativ yaşam </li></ul><ul><ul><li>İn situ IPC %96.8 </li></ul></ul><ul><ul><li>İnvaziv IPC %94.4 </li></ul></ul><ul><ul><li>(p=0.75) </li></ul></ul>Grabowski J, et al., Cancer, 2008
  9. 9. Radyoterapi ve Hormonal tedavinin rolü <ul><li>Fayanju ve ark., Washington, ABD </li></ul><ul><li>On yıllık takipte 45 vaka </li></ul><ul><ul><li>IPC :21 hasta </li></ul></ul><ul><ul><li>IPC + DCIS :18 hasta </li></ul></ul><ul><ul><li>IPC + MI :6 hasta </li></ul></ul><ul><li>Ortanca yaş 66 </li></ul><ul><li>AD 17 hastaya, </li></ul><ul><li>RT 22 hastaya (MKC ugulanan 36 hasta) </li></ul><ul><li>Hormonal tedavi 22 hastaya uygulanmış </li></ul>Fayanju OM, et al., Am J Surg, 2007
  10. 10. <ul><li>Değerlendirme anında (takip süresi?) 42 (%86) hasta hastalıksız hayatta </li></ul><ul><ul><li>Lokal nüks :1 hastada mastektomi, hayatta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemik metastazı :1 hastada eksitus </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir hasta hastalık dışı nedenlerle eksitus </li></ul></ul>Fayanju OM, et al., Am J Surg, 2007
  11. 11. Solorzano C, et al., Am J Surg, 2002
  12. 12. Intrakistik Papiller Karsinom Sonuç-1 <ul><li>Genelde postmenopozal, ER(+), HER2(-) tümörler </li></ul><ul><li>Tüm yayınlar saf IPC hastalarının mükemmel prognozunu desteklemekte </li></ul><ul><li>Segmental mastektomi saf IPC için bir seçenektir </li></ul><ul><li>Saf IPC’de ALN tutulumu oldukça nadir </li></ul><ul><li>ALN tutulumunun düşük olması nedeniyle tüm hastalara rutin AD önerilmemektedir </li></ul><ul><li>SLN biyopsisi ile ilgili veriler sınırlıdır </li></ul><ul><li>Ancak SLN biyopsisi invaziv karsinomun eşlik ettiği IPC vakalarında AD’a alternatif olabilir </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Lokal nüks serilerde  %10 oranında bildirilmekte </li></ul><ul><li>Uzak metastaz oldukça nadir </li></ul><ul><li>Adjuvan RT ‘nin rolü tanımlanmamıştır </li></ul><ul><li>Adjuvan hormonal tedavinin sonuçları iyileştirdiğine ait bir veri bulunmamakta </li></ul><ul><li>IPC hastalarının çoğunda eşlik eden DCIS ve/veya invaziv ca olduğu için tedavinin eşlik eden patolojiye göre yapılması önerilir </li></ul>Intrakistik Papiller Karsinom Sonuç-2
  14. 14. <ul><ul><ul><ul><ul><li>TEŞEKKÜRLER </li></ul></ul></ul></ul></ul>

  ×