Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Olgular Eşliğinde Cerrahi   Dr Bülent ALIÇ   Dr Erkan ÖZTÜRK   Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
DCIS           Virnig BA J Natl Cancer İnst 2010Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Hasta Özellikleri  R.B.•  27 yaşında nullipar•  Menarj yaşı 14•  Risk faktörü yok•  6 hafta önce sol meme alt kadran...
Patoloji Sonucu• DCIS• Cerrahi sınırlar (+)        Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Güvenli Cerrahi Sınır ?   Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Prognostik Faktörler• Cerrahi sınır• Tümör boyutu• Patolojik değerlendirme – Nükleer grade – Comedo nekroz varlığı• Yaş ...
Tedavi Seçenekleri• MKC• MKC + RT• Mastektomi• Mastektomi + eş zamanlı rekonstrüksiyon        Preinvaziv Meme Kanse...
Tedavi Seçenekleri• Mastektomi – %98-99 Küratif – Nüks çoğu zaman   • Farkedilmemiş invaziv odak   • Yetersiz cerrah...
Tedavi Seçenekleri• MKC – Sağ kalım açısından fark yok – Lokal nüks oranı yüksek – Cerrahi sınır negatifliği lokal nüks...
Cerrahi Sınır• En önemli prognostik faktör• Re-eksizyon veya gerekirse mastektomi• Cilt ve pektoral fasya• RT uygulanamaya...
Cerrahi Sınır• Yakın cerrahi sınır lokal nüks fazla• Geniş cerrahi sınır kozmetik sonuçlar ???• En uygun ne kadar????   ...
Metanaliz (MKC+RT)                        Close= 1<to<5 mm                    ...
MKC + RT (2514 hasta)             Dunne C J Clin Oncol 2009  Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Sadece MKC vs MKC+RT             Wang SH J Natl Cancer İnst 2012  Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Sadece MKC vs MKC+RT             Wang SH J Natl Cancer İnst 2012  Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Cerrahi Sınır• RT’den bağımsız olarak negatif cerrahi sınır sağlanmalı• Lokal nüks açısından 10 mm > 2mm• Kozmetik sonuçl...
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Patoloji Sonucu• DCIS• Cerrahi sınırlar negatif• Yüksek grade        Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Evreleme Yapalım mı?   Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
DCIS Evreleme• Patolojinin tekrar değerlendirilmesi – Uygun cerrahi sınır sağlandı mı? – İnvazif odak ? – E reseptörü ?...
Mikroinvaziv odak• DCIS tanısında artışla birlikte insidansında artış• Tüm meme kanserlerinin %1’i• Mikroinvaziv DCIS <1mm...
Mikroinvazyon                       Gutt AA Breast J                       2...
DCISM• Büyük boyutlularda (Palpable)• Multisentrik olanlarda• Histopatolojik olarak – Yüksek grade DCİS – Komedo nekroz ...
Aksilla ?Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
DCİS-SLN• Teorik olarak aksiller lenf nodu metastazı mümkün değil• Mikroinvaziv komponenti olan hastalarda• Mastektomi pl...
DCIS-DCISM SLNMinnesota Evidence –based Practice Center DCIS Evidence Report 2009        Preinvaziv Meme Kanseri Ku...
SLN (Preop tanı konmuş)             Ansari B Br J Surgery 2008  Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
SLN ( cerrahi sonrası)             Ansari B Br J Surgery 2008  Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
SLN (Preop- Postop)• Randomize karşılaştırma mümkün değil• Hasta sayıları az• SLN patolojik değerlendirme yöntemleri farkl...
DCİS- SLN (+)• Aksiller diseksiyon gerekli mi ??• Adjuvan tedavi gerekli mi ?       Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 1...
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
• Yüksek grade                komedo DCİS               • Rezidü DCİS 14 mm        ...
LIN (LCIS)• Çoğu zaman insidental• Güncel yayınlarda – Vakaların %21-67 mamografide kalsifikasyonlar           ...
İnsidans• SEER veritabanı                   3.19/100000• Başka çalışmalarda – Açık biyopsilerde    ...
LCIS• 1941 Foote ve Stewart “LCIS” prekanseröz lezyon• 1978 Haagenson “lobüler neoplazi” sadece risk faktörü• Takip eden...
LCIS• Genetik çalışmalar – ILC ve LCIS benzer genetik moleküler biyolojiye  sahip – Preinvaziv lezyon olarak değerlend...
Hasta Özellikleri  E.Y.•  40 yaşında•  Nullipar•  Menarj yaşı 13•  Premenopozal•  Aile öyküsü yok•  Risk faktörü y...
MamografiPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Cerrahi ÖncesiPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Spesmen Mamografisi  Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Patolojik Tanı      LIN 3Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Tedavi KararıPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Tedavi Kararı• Başlangıçta tüm hastalara mastektomi• Artmış risk, bilateral mastektomi  – Bilateral invaziv ca     ...
Tedavi Kararı• Kalın iğne tanı- takip edelim• Kalın iğne tanı- eksizyon- MKC• MKC• Bilateral profilaktik mastektomi- eş za...
Kalın İğne Biyopsisi• Kalın iğne biyopsi sonrası tanı LN, takip edelim• Takip – Fizik muayene – Mamografi        ...
Kalın İğne- Cerrahi LCIS           Hussain M EJSO 2011  Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Kalın İğne-Cerrahi (ALH)            Hussain M EJSO 2011   Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Kalın İğne- Cerrahi(LN)           Hussain M EJSO 2011  Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Kalın İğne- Cerrahi (PLCIS)Screen clipping taken: 08.04.2012 16:26                            ...
Kalın İğne- Cerrahi Eksizyon• Mamografide tanı ??• Eşlik eden invaziv kanser ??• Eşlik eden DCİS ve invaziv ca??     ...
Kalın İğne- Cerrahi Eksizyon• Kalın iğne biyopsisi sonrası tüm hastalara eksizyon gerekli !!• Bazı hastalara gerekli !! ...
MKC- Cerrahi Sınır• LCİS ve ALH – Cerrahi sınır rapor bile edilmiyor – Reeksizyon gerekli değil – Ek RT gerekli değil• ...
MKC Sonrası Takip• NCCN – 6 ay-1 yıl muayene – Yıllık mamografi• MR ???? – Port ve ark ( Ann Surg Oncol 2007) (MSKCC) ...
Multisentrisite• LCIS mastektomi piyeslerinin – %60-80’inde – Bilateral hastalık % 23-35’de multisentrik  (önemi yok ç...
Tanı Sonrası Risk• LCIS tanısı sonrası risk  – İpsilateral invaziv ca          % 18  – Kontrlateral invaziv ca ...
Tanı Sonrası Risk• 10 yıl sonrası         %13• 20 yıl sonrası        %26• 35 yıl            %3...
Risk Azaltıcı Cerrahi• Risk her iki meme içinde mevcut• BPM ve eş zamanlı rekonstrüksiyon• Kime önerilmeli ? – RCT mevcut...
BPM- MortaliteÇalışma    Risk Grubu    Hasta Sayısı     Takip Süresi  Risk Azalması              ...
BPM- İnsidansÇalışma     Risk Grubu     Hasta Sayısı    Takip Süresi  Karsinom               ...
BPM• Cochrane Review 2010 – RCT yok – 20 çalışma dahil edilmiş – Meme kanseri insidansı azalmış – Meme kanserine bağlı...
MamografiPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Cerrahi ÖncesiPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Spesmen Mamografisi  Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Evreleme Yapalım mı?   Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
LCIS Evreleme•  Tis (LCIS)•  Tanı için kalın iğne yeterli değil•  PLCIS için ILC gelişme riski fazla•  LCIS tanısı son...
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

dcıs lcıs cerrahi tedavi

2,066 views

Published on

ankara meme hastalıkları derneği preinvaziv meme kanseri kursu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

dcıs lcıs cerrahi tedavi

 1. 1. Olgular Eşliğinde Cerrahi Dr Bülent ALIÇ Dr Erkan ÖZTÜRK Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 2. 2. DCIS Virnig BA J Natl Cancer İnst 2010Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 3. 3. Hasta Özellikleri R.B.• 27 yaşında nullipar• Menarj yaşı 14• Risk faktörü yok• 6 hafta önce sol meme alt kadranda ele gelen kitle• Dış merkezde açık Bx• Patoloji sonucu DCIS Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 4. 4. Patoloji Sonucu• DCIS• Cerrahi sınırlar (+) Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 5. 5. Güvenli Cerrahi Sınır ? Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 6. 6. Prognostik Faktörler• Cerrahi sınır• Tümör boyutu• Patolojik değerlendirme – Nükleer grade – Comedo nekroz varlığı• Yaş Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 7. 7. Tedavi Seçenekleri• MKC• MKC + RT• Mastektomi• Mastektomi + eş zamanlı rekonstrüksiyon Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 8. 8. Tedavi Seçenekleri• Mastektomi – %98-99 Küratif – Nüks çoğu zaman • Farkedilmemiş invaziv odak • Yetersiz cerrahi sınır – Agresif tedavi Rosner D Ann Surg 1980 Kinne DW Arch Surg 1989 Silverstein MJ Oncology 2003 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 9. 9. Tedavi Seçenekleri• MKC – Sağ kalım açısından fark yok – Lokal nüks oranı yüksek – Cerrahi sınır negatifliği lokal nüks açısından çok önemli – Multifokal DCIS kontrendike Rosner D Ann Surg 1980 Kinne DW Arch Surg 1989 Silverstein MJ Oncology 2003 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 10. 10. Cerrahi Sınır• En önemli prognostik faktör• Re-eksizyon veya gerekirse mastektomi• Cilt ve pektoral fasya• RT uygulanamayacak hastalarda çok önemli• Uygun cerrahi sınır en Bolant2 mmSurg 2003 az GP Br J Silverstein MJ 1999 Wang SY J Natl Cancer İnst 2012 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 11. 11. Cerrahi Sınır• Yakın cerrahi sınır lokal nüks fazla• Geniş cerrahi sınır kozmetik sonuçlar ???• En uygun ne kadar???? Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 12. 12. Metanaliz (MKC+RT) Close= 1<to<5 mm Dunne C J Clin Oncol 2009 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 13. 13. MKC + RT (2514 hasta) Dunne C J Clin Oncol 2009 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 14. 14. Sadece MKC vs MKC+RT Wang SH J Natl Cancer İnst 2012 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 15. 15. Sadece MKC vs MKC+RT Wang SH J Natl Cancer İnst 2012 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 16. 16. Cerrahi Sınır• RT’den bağımsız olarak negatif cerrahi sınır sağlanmalı• Lokal nüks açısından 10 mm > 2mm• Kozmetik sonuçlar, RT gibi tedavi seçenekleri değerlendirilerek hastaya en uygun yaklaşım değerlendirilmeli Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 17. 17. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 18. 18. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 19. 19. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 20. 20. Patoloji Sonucu• DCIS• Cerrahi sınırlar negatif• Yüksek grade Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 21. 21. Evreleme Yapalım mı? Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 22. 22. DCIS Evreleme• Patolojinin tekrar değerlendirilmesi – Uygun cerrahi sınır sağlandı mı? – İnvazif odak ? – E reseptörü ?• Yüksek riskli hastada genetik danışmanlık• Saf DCIS için aksiller diseksiyon önerilmemekte• SLN NCCN Guidelines Version 2012 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 23. 23. Mikroinvaziv odak• DCIS tanısında artışla birlikte insidansında artış• Tüm meme kanserlerinin %1’i• Mikroinvaziv DCIS <1mm – Tip 1 stromada birkaç tümör hücresi( 1-15) – Tip 2 stromada birkaç tümör kümesi• Genellikle duktal histoloji Mori M Breast Cancer 2012 Vieira CC Eur J Radiol 2010 Tang Y Tohoku J Exp Med2011 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 24. 24. Mikroinvazyon Gutt AA Breast J 2008Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 25. 25. DCISM• Büyük boyutlularda (Palpable)• Multisentrik olanlarda• Histopatolojik olarak – Yüksek grade DCİS – Komedo nekroz Minnesota Evidence –based Practice Center DCIS Evidence Report 2009 Mori M Breast Cancer 2012 Vieira CC Eur J Radiol 2010 Tang Y Tohoku J Exp Med2011 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 26. 26. Aksilla ?Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 27. 27. DCİS-SLN• Teorik olarak aksiller lenf nodu metastazı mümkün değil• Mikroinvaziv komponenti olan hastalarda• Mastektomi planlanan hastalarda – Geniş üst dış kadran eksizyonu planlanan hastalarda• Kötü prognostik faktörü olan hastalarda Ansari B Br J Surgery 2008 Silverstein MJ J Natl Cancer İnst Monogr 2010 Patani N Breast Cancer Res Treat 2007 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 28. 28. DCIS-DCISM SLNMinnesota Evidence –based Practice Center DCIS Evidence Report 2009 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 29. 29. SLN (Preop tanı konmuş) Ansari B Br J Surgery 2008 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 30. 30. SLN ( cerrahi sonrası) Ansari B Br J Surgery 2008 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 31. 31. SLN (Preop- Postop)• Randomize karşılaştırma mümkün değil• Hasta sayıları az• SLN patolojik değerlendirme yöntemleri farklı (HE, İHC RT-PCR)• Hasta grupları heterojen Ansari B Br J Surgery 2008 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 32. 32. DCİS- SLN (+)• Aksiller diseksiyon gerekli mi ??• Adjuvan tedavi gerekli mi ? Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 33. 33. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 34. 34. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 35. 35. • Yüksek grade komedo DCİS • Rezidü DCİS 14 mm • Bir odakta mikroinvazyon • Aksilla 2/17 • ER %70 + • PR %50 + • cerb B2 (+++)Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 36. 36. LIN (LCIS)• Çoğu zaman insidental• Güncel yayınlarda – Vakaların %21-67 mamografide kalsifikasyonlar Londero V. Breast 2008 Georgian Smith D. Am J Roentgenol 2001 Fadare O. Am J Surg Pathol 2006 Sneige N Mod Pathol 2002 Li CI Cancer 2006 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 37. 37. İnsidans• SEER veritabanı 3.19/100000• Başka çalışmalarda – Açık biyopsilerde %0.8-3.8 – Kalın iğne biyopsileri %0.02-3.3• Tüm eksizyon spesmenlerinde %5 Esserman LE. Breast J 2007 Li CI Breast Cancer Res Treat 2002 Li CI Cancer Epidemiol Biomarkers 2005 Hussain M EJSO 2011 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 38. 38. LCIS• 1941 Foote ve Stewart “LCIS” prekanseröz lezyon• 1978 Haagenson “lobüler neoplazi” sadece risk faktörü• Takip eden çalışmalar risk faktörü Apple SK Diagnostic Pathology 2010 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 39. 39. LCIS• Genetik çalışmalar – ILC ve LCIS benzer genetik moleküler biyolojiye sahip – Preinvaziv lezyon olarak değerlendirilmeli ?? Newsham IF Am J Pathol 1998 De Lee SW J Pathol 1997 Nemoto T J surg Oncol 1998 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 40. 40. Hasta Özellikleri E.Y.• 40 yaşında• Nullipar• Menarj yaşı 13• Premenopozal• Aile öyküsü yok• Risk faktörü yok Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 41. 41. MamografiPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 42. 42. Cerrahi ÖncesiPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 43. 43. Spesmen Mamografisi Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 44. 44. Patolojik Tanı LIN 3Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 45. 45. Tedavi KararıPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 46. 46. Tedavi Kararı• Başlangıçta tüm hastalara mastektomi• Artmış risk, bilateral mastektomi – Bilateral invaziv ca Rosen PP Ann Surg 1979 Page DL Cancer 1985 Page DL Br Med J 1995 riski %30 Rosen PP Cancer 1980 Bodian CA Cancer 1996 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 47. 47. Tedavi Kararı• Kalın iğne tanı- takip edelim• Kalın iğne tanı- eksizyon- MKC• MKC• Bilateral profilaktik mastektomi- eş zamanlı rekonstrüksiyon Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 48. 48. Kalın İğne Biyopsisi• Kalın iğne biyopsi sonrası tanı LN, takip edelim• Takip – Fizik muayene – Mamografi Frykberg ER 1999 Liberman L Am J Roentgenol 1999 Berg WA Radiology 2001 Bauer VP Breast J 2003 Renshaw AA Am J Clin Pathol 2002• Küçük retrospektif çalışmalarla karşılaştırma• Takip süreleri ortalama 2.5 yıl Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 49. 49. Kalın İğne- Cerrahi LCIS Hussain M EJSO 2011 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 50. 50. Kalın İğne-Cerrahi (ALH) Hussain M EJSO 2011 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 51. 51. Kalın İğne- Cerrahi(LN) Hussain M EJSO 2011 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 52. 52. Kalın İğne- Cerrahi (PLCIS)Screen clipping taken: 08.04.2012 16:26 Hussain M EJSO 2011 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 53. 53. Kalın İğne- Cerrahi Eksizyon• Mamografide tanı ??• Eşlik eden invaziv kanser ??• Eşlik eden DCİS ve invaziv ca?? Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 54. 54. Kalın İğne- Cerrahi Eksizyon• Kalın iğne biyopsisi sonrası tüm hastalara eksizyon gerekli !!• Bazı hastalara gerekli !! – Diffüz LN varlığı – MG de kitle veya distorsiyon – Kuvvetli DCİS şüphesi Hussain M EJSO 20122 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 55. 55. MKC- Cerrahi Sınır• LCİS ve ALH – Cerrahi sınır rapor bile edilmiyor – Reeksizyon gerekli değil – Ek RT gerekli değil• PLCİS ( WHO LIN 3) – Nüks sık re-eksizyon önerilir Apple SK Diagnostic Pathology 2010 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 56. 56. MKC Sonrası Takip• NCCN – 6 ay-1 yıl muayene – Yıllık mamografi• MR ???? – Port ve ark ( Ann Surg Oncol 2007) (MSKCC) • Fark yok, MR ile takipte tanı daha erken (aile hikayesi olan ve genç hastalar) – King ve ark (Ann Surg Oncol 2011)(MSKCC) • Fark yok Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 57. 57. Multisentrisite• LCIS mastektomi piyeslerinin – %60-80’inde – Bilateral hastalık % 23-35’de multisentrik (önemi yok çünkü kanser riski bilateral) http://www.uptodate.com/content/lobuler-carcinoma-in-situ-of-the-breast Lewison EF Surg Gynecol Obstet 1968 Donegan WL Ann Surg 1972 Carter D Cancer 1977 Newman W Ann Surg 1963 Lambird PA JAMA 1969 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 58. 58. Tanı Sonrası Risk• LCIS tanısı sonrası risk – İpsilateral invaziv ca % 18 – Kontrlateral invaziv ca %14 Fentiman IS Int J Clin Pract 2001 Hussain M EJSO 2011 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 59. 59. Tanı Sonrası Risk• 10 yıl sonrası %13• 20 yıl sonrası %26• 35 yıl %35• Kabaca tanı sonrası her yıl %1 risk artıyor Bodian CA Cancer 1996 Oppong BA Cancer 2011 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 60. 60. Risk Azaltıcı Cerrahi• Risk her iki meme içinde mevcut• BPM ve eş zamanlı rekonstrüksiyon• Kime önerilmeli ? – RCT mevcut değil – Diğer risk azaltıcı yöntemlerle karşılaştırma yok Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 61. 61. BPM- MortaliteÇalışma Risk Grubu Hasta Sayısı Takip Süresi Risk Azalması (yıl) (%)Meijers- BRCA1-2 mut 76 3 100Heijboer 2001Hartmann Yüksek risk 214 14 941999Hartmann Orta risk 425 14 1001999Geiger 2005 Orta risk 276 10 100 Lostumbo L Cochrane Review 2010 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 62. 62. BPM- İnsidansÇalışma Risk Grubu Hasta Sayısı Takip Süresi Karsinom (yıl) saptanan hasta sayısıHartmann 2001 BRCA1-2 mut 26 13.4 0Meijers-Heijboer BRCA1-2 mut 76 3 02001Rebbeck 2004 BRCA1-2 mut 105 6.4 2Contant 2002 Yüksek risk 79 2.8 2 Lostumbo L Cochrane Review 2010 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 63. 63. BPM• Cochrane Review 2010 – RCT yok – 20 çalışma dahil edilmiş – Meme kanseri insidansı azalmış – Meme kanserine bağlı mortalite azalmış – Çıkarılan meme dokusu hacmi arttıkça ca riski azalmış – Kararı hastanın kendi verdiyse memnuniyet daha fazla Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 64. 64. MamografiPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 65. 65. Cerrahi ÖncesiPreinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 66. 66. Spesmen Mamografisi Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 67. 67. Evreleme Yapalım mı? Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 68. 68. LCIS Evreleme• Tis (LCIS)• Tanı için kalın iğne yeterli değil• PLCIS için ILC gelişme riski fazla• LCIS tanısı sonrası risk azaltıcı cerrahi mutlaka değerlendirilmeli NCCN Guidelines Version 2012 Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 69. 69. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 70. 70. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 71. 71. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 72. 72. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 73. 73. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 74. 74. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012
 75. 75. Preinvaziv Meme Kanseri Kursu 14 Nisan 2012

×