Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esp day 4 week 7

652 views

Published on

esp, araling panlipunan, math , mtb.. paki edit na lang po.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esp day 4 week 7

 1. 1. Pamilya
 2. 2. Alin ang nagpapakita ng masayang pamilya? A B C D
 3. 3. Ano – anong okasyon ang dinadaluhan ng inyong pamilya?
 4. 4. Tula: Pagdalaw sa Kaanak Kaanak sa malalayong lugar, Atin silang dindalaw. Sila’y di nalilimutan Pagkat sila’y minamahal. Atin silang dinadalhan Ng pagkain, sariwang gulay May prutas, itlog at gatas Upang sila ay lumakas.
 5. 5. Pangkatang Gawain Hatiin ang pangkat sa 4 na grupo. Bigyan ng guro ng iba’t ibang gawain ang bawat pangkat.
 6. 6. Tandaan: Kaanak, kaibigay alalahanin Loob nila’y palakasin Sakit nila/y gagaling din Halina, atin silang dalawin.
 7. 7. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot 1. Dumadalaw tayo sa kaanak na maysakit para sila ay _______. a. takutin b. pagalitin c. damayan 2. Nagdadala tayo ng mga ______upang sila ay lumakas. a. paninda b. damit c. pagkain
 8. 8. 3. Di natin sila kinalilimutan dahil ____ natin sila. a. mahal b. kinaiinisan c. kinaiingitan 4. _______ ang mag-anak na sama-samang dumadalaw sa kaanak. a. Masaya b. Malungkot c. Galit 5. Ang mag-anak na dumadalaw sa kaanak ay nagpapakita ng ugaling ________. a. maalalahanin b. pagkamasipag c. pagkamatapat
 9. 9. ARALING PANLIPUNAN
 10. 10. Tatay Nanay atekuya bunso
 11. 11. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang mga ito sa guhit. 1. A T Y A T ____________________ 3. Y A N A N ___________________ 2. T E A ____________________ 4. A K U Y ____________________ 5. U N B S O ____________________
 12. 12. TAKDANG GAWAIN Sagutin ang nasa activity sheet na ibibigay ng guro.
 13. 13. Games Unahan sa pagsasabi ng mga bilang ang kinatawan ng bawat pangkat.
 14. 14. Isulat ang mga bilang sa mahabang paraan: 14 = ____ + _____ 58 = ____ + _____ 29 = ____ + _____ 63 = ____ + _____ 76 = ____ + _____
 15. 15. Isulat ang bilang na nasa unahan/hulihan at pagitan. Unahan Hulihan Pagitan ___34 45____ 38__40 ___3 9____ 6__10 ___65 33____ 17__19
 16. 16. 56 katumbas ng 5 ay 50 at ang katumbas ng 6 ay anim na isahan
 17. 17. Ibigay ang halaga ng bawat digit na may salungguhit. a. 33 - __________ b. 45 - __________ c. 78 - __________ d. 12 - __________ e. 15 - __________
 18. 18. Ii
 19. 19. 1. 2. 3.

×