Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Creëer uw eigentoekomst samenmet Forever Waar gewone mensenbuitengewone resultaten bereikenNL
2Grootste ter wereldForever is wereldmarktleider in hoogwaardige aloë vera-en bijenproducten en één van de meest toonaange...
3Wat wilt u bereiken? Succes is geen toevalHet succes van Forever is geen toeval. Wereldwijd groeit het besefdat men de ei...
4NatuurlijkekwaliteitsproductenForever kent een assortiment met meer dan150 aloë vera producten op het gebied vanvoeding, ...
5Breed assortimentVergelijk de werking van producten die u thuis gebruikt eens metde hoogwaardige alternatieven van Foreve...
6De mogelijkheden zijn daarbij voor iedere distributeur gelijk, ongeacht hetmoment waarop ze zich bij ons aansluiten. Dat ...
7Waardering en erkenningNaast alle genoemde beloningen heeftForever nog een aantal bijzondere“beloningen” in het verschiet...
8©2012ForeverLivingProducts.Wijzigingenvoorbehouden/Allrightsofchangesreserved.NL1059.6Forever Living Products Benelux, Po...
You’ve finished this document.
Upcoming SlideShare
CATABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS ESENCIALES DESDE EL PUNTO DE VISTA NUTRICIONAL
Next
Upcoming SlideShare
CATABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS ESENCIALES DESDE EL PUNTO DE VISTA NUTRICIONAL
Next

Share

Creeer uw eigen toekomst

Creeer uw eigen toekomst met Forever, genomineerd tot succesvolste bedrijf! Met een immer stijgende groei, zelfs of misschien juist in tijden van crisis. Ga fulltime, of werk naast uw huidige baan of functie voor een extra inkomen. Forever is een global no limit company. Internationaal werken behoort dus zeker tot de mogelijkheden!
Lees aandachtig de folder door en start zonder enig risco.
Voor meer info www.rainbowfuture.myflpbiz.com of bel met 0162693361

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Creeer uw eigen toekomst

 1. 1. Creëer uw eigentoekomst samenmet Forever Waar gewone mensenbuitengewone resultaten bereikenNL
 2. 2. 2Grootste ter wereldForever is wereldmarktleider in hoogwaardige aloë vera-en bijenproducten en één van de meest toonaangevendeinternationale netwerkmarketing bedrijven. Het bedrijf isopgericht in 1978 door Rex Maughan en opereert vanuithet hoofdkantoor in de Verenigde Staten met groot engroeiend succes in meer dan 150 landen, met eenjaaromzet van meer dan 2,65 miljard dollar. Wereldwijdzijn enkele miljoenen zelfstandige distributeursactief met genereren van bekendheidvoor onze producten en deinkomensmogelijkheden diedaarmee verbonden zijn. Ook inde Benelux zijn honderdenmensen zoals u actiefals distributeur enworden daarbijondersteund doorhet Benelux hoofd-kantoor in Baarn (NL).Op zoek naar verandering?Kijk eens om u heen, naar uw vrienden, uw kennissen, uw buren, uwcollega’s. Ongetwijfeld kent u mensen die ”het over een andere boegzouden willen gooien” en hun manier van leven willen veranderen.Hoe zit dat eigenlijk bij u? Hoe tevreden bent u met uw werk?Met uw inkomsten en uw toekomstperspectieven? Zou u uw eigentoekomst niet willen vormgeven, op een manier zoals u dat wenst?Een gezonder leven met minder stress, een hoger inkomen en devrijheid om zelf uw tijd in te delen. Maar hoe?Mensen worden door economische omstandigheden gedwongenom na te denken over “hoe het eventueel anders kan”. Omdat zena vele trouwe dienstjaren alsnog ontslagen werden, of omdat zehun eigen onderneming, door de economische crisis overvallen,failliet zagen gaan. Dat wat vroeger een zekerheid leek blijkt datplotseling niet meer te zijn. Hoe zien uw pensioeninkomsten erstraks bijvoorbeeld uit?Of de verandering die u zoekt nu vanuit u zelf komt of dooromstandigheden gedwongen, maakt niet uit. Dankzij een unieken uitgekiend concept biedt Forever Living Products concretemogelijkheden om deze veranderingen daadwerkelijk teverwezenlijken.Een goed moment om u verder te verdiepen in uw mogelijkhedenmet Forever.
 3. 3. 3Wat wilt u bereiken? Succes is geen toevalHet succes van Forever is geen toeval. Wereldwijd groeit het besefdat men de eigen gezondheid positief kan beïnvloeden. Daardoor neemtde vraag naar natuurlijke en kwalitatief hoogwaardige gezondheids- enhuidverzorgingsproducten fors toe. Een ontwikkeling die in de komendejaren nog sterk zal doorzetten. De natuurlijke producten van Forevervormen een pasklaar antwoord op deze ontwikkeling. De manierwaarop Forever deze producten in de markt zet, biedt voor mensenzoals u interessante inkomensmogelijkheden waar u wellicht nog nietbij had stilgestaan. Het unieke distributie- en beloningssysteem vanForever zorgt voor een moderne, flexibele en leuke manier van werken,die bij velen nog onbekend is maar in de praktijk kan zorgen voor eenverrassend goed inkomen. Mede dankzij de groeiende waarderingvoor aloë vera is de marktpotentie voor onze producten enorm.Daarmee liggen er in de komende jaren ook voor mensen zoals ubuitengewone groeikansen. U hoeft uw huidige activiteiten niet op tegeven, u kunt uw Forever business starten in uw vrije uren...• Meer vrije tijd • Een eigen tijdsindeling • Persoonlijke ontwikkeling • Een gezonder leven• Een nieuwe uitdaging • Meer inkomen • Eigen baas kunnen zijn • Een goed pensioen• Een gezonde en onbezorgdetoekomst$2.73Miljard$2.0Miljard$1.7Miljard$1.2Miljard$2.73M$2.0Mi$1.7Mi$1.2Mi
 4. 4. 4NatuurlijkekwaliteitsproductenForever kent een assortiment met meer dan150 aloë vera producten op het gebied vanvoeding, huidverzorging, persoonlijke verzorgingen cosmetica. Om de kwaliteit te waarborgen,beheert en controleert Forever het geheleproductieproces. Niet voor niets is Forever heteerste bedrijf ter wereld dat het IASC-certificaat(International Aloe Science Council) heeft ver-worven. Als distributeur van Forever bent u erzeker van dat u over producten beschikt dievoldoen aan de hoogste standaarden vankwaliteit en puurheid.GroeikansenVeel mensen kennen aloë vera vooral als ingrediënt inhuidverzorgingsproducten. Nog te weinig mensen weten dat menaloë vera ook kan drinken. Aloë vera dranken zorgen voor meerdan de helft van de totale omzet van Forever. Wereldwijd drinkenmiljoenen mensen dagelijks één à twee ‘borrelglaasjes’ en merkendat ze zich er onder meer veel energieker door voelen.Aloe Vera Gel heeft een positieve uitwerking op de spijsvertering enhet afweersysteem. Het centrum van onze gezondheid wordt op eennatuurlijke manier in balans gebracht. Voedingsstoffen worden beteropgenomen met alle positieve effecten van dien. Aloë vera helptzo uw lichaam zich in een optimale conditie te houden.Aloë vera.De wonderplant!Aloë vera is één van de oudst bekendeheilzame planten. De gel van aloë verabevat meer dan 200 voedingsstoffen,die de stofwisseling stimuleren, deweerstand verhogen, het immuunsysteemondersteunen, stressgevoeligheidverminderen en zorgen voor een extraenergiek gevoel. Forever Living ProductsInternational heeft het patent op een uniekstabilisatieproces, waarin de gel aan deplant wordt onttrokken en op natuurlijkewijze wordt gestabiliseerd. Met behoud vanalle werkzame voedingsstoffen.Deze pure gestabiliseerde gel is in hogeconcentraties verwerkt in alle aloë veraproducten van Forever.
 5. 5. 5Breed assortimentVergelijk de werking van producten die u thuis gebruikt eens metde hoogwaardige alternatieven van Forever. De kwaliteitsverschillenzullen u verrassen en u doen besluiten om deze producten voortaanbij Forever in te kopen. U zult er bovendien als vanzelf enthousiastmet anderen over gaan spreken.Bij Forever vindt u producten in o.a. de volgende productgroepen:Aloë dranken voedingssupplementenEen goede gezondheid begint met goede voeding. In onzehedendaagse levensstijl lukt het niet altijd om aan dezebehoefte te voldoen. Het is dan ook van belang om dedagelijkse voeding aan te vullen met essentiële vitaminen enmineralen voor een optimale gezondheid. Met de dranken envoedingssupplementen van Forever kan dat. Dagelijks gebruikdraagt bij aan een energieke en gezonde levensstijl.GezichtsverzorgingDe huid is het grootste menselijke orgaan en heeft de taakons te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Forevergezichtsverzorging is een assortiment die op aloë vera isgebaseerd, en waaraan extracten zijn toegevoegd die helpen bijhet reinigen, hydrateren, verzorgen, beschermen, herstellen enverfraaien van de huid van gezicht, hals en decolleté.HuidverzorgingDe huid is een orgaan dat haar jeugdigheid, frisheid en glansdankt aan een fysiologisch evenwicht van de huidweefselswaaruit zij is samengesteld. Onze huid is in vele opzichtenbelangrijk en veel meer dan zomaar het omhulsel van onslichaam. Ze is de eerste verdedigingslinie tegen schadelijkeinvloeden van buitenaf en voorkomt dat wij oververhit,onderkoeld of uitgedroogd raken. De huid bezit tastgevoelen vormt letterlijk onze presentatie aan de buitenwereld.100%TevredenheidsgarantieAlle producten van Forever kenmerkenzich door een zeer hoge kwaliteit enpuurheid. Daarom kunt u als distributeureen 100% tevredenheidsgarantieverstrekken op het volledige assortiment.Zo ontstaat voor afnemers een lagedrempel om de producten uit teproberen.Persoonlijke verzorgingForever Living Products heeft alle voordelenvan aloë vera gel gecombineerd met de besteingrediënten op het gebied van persoonlijkeverzorging. Van top tot teen hult ons uitgebreideassortiment van verzorgingsproducten u in pure,gestabiliseerde aloë vera. Gun uzelf het beste enverwen uzelf met onze Personal Care lijn.DierenverzorgingDe producten van Forever zijn wereldwijd nietalleen erg gewild bij mensen, maar ook uw dierenkunnen baat hebben bij onze natuurlijk productenop basis van aloë vera. Gebruik ook de productenvan Forever voor het verzorgen van uw dieren;de resultaten zullen niet ongemerkt aan uvoorbijgaan en ook zeker niet aan uw dieren!100%producttevredenheid30 dagengeld teruggarantie
 6. 6. 6De mogelijkheden zijn daarbij voor iedere distributeur gelijk, ongeacht hetmoment waarop ze zich bij ons aansluiten. Dat het concept werkt blijktuit de jarenlange praktijk waar dagelijks gewone mensen buitengewoneresultaten bereiken.Eerlijke verdeelsleutel, gelijke mogelijkhedenBij Forever komen de ‘traditionele’ marges van groothandel en detailhandelten gunste van u als distributeur. Bovendien maakt Forever geen durereclame en bespaart daarmee fors op dit soort kosten. Het zijn dedistributeurs die via mond-tot-mondreclame zorgen voor de bekendheidvan de producten en de inkomensmogelijkheden met Forever en hiervoorworden ze beloond. Van elke euro omzet vloeit uiteindelijk circa 65% terugnaar de distributeurs in de vorm van inkoopkortingen en vergoedingen vooro.a. aanbeveling en begeleiding van anderen.Aanbevelen is iets anders dan verkopenHet woord ‘verkoop’ heeft bij sommige mensen een negatieve klank.Het doet denken aan professionele verkopers, die druk uitoefenenom mensen te overtuigen. Forever is succesvol geworden met product-aanbeveling, zonder druk. Distributeurs van Forever inspireren huntoehoorders eenvoudigweg met hun eigen positieve productervaringenen die van anderen. Onze ervaring is dat verhalen uit het hart vele malenbeter aankomen dan het overtuigen met het hoofd. Het verschiltussen aanbeveling en verkoop:Integriteit hoog in het vaandelBij Forever houden we van eerlijkheid en transparantie. Dat verwachtenwe ook van onze distributeurs. Bij ons is er geen plaats voor opgeklopteverhalen of beloften die niet nagekomen kunnen worden. Zo zijn wijook helder over uw toekomstige Forever-inkomsten. Als distributeurvan Forever zijn uw inkomsten volledig afhankelijk van uw eigen inzet,vaardigheid en uw prestaties, en die van uw toekomstige teamleden.Moderne distributievia netwerkmarketingHet grote succes van Forever ligt in de combinatievan hoogwaardige kwaliteitsproducten, eenmodern netwerkmarketingsysteem en eenbijzonder compensatieplan. Netwerkmarketingis inmiddels een gevestigde en snelgroeiendeindustrie. Hoe werkt het? Forever brengt haarproducten niet traditioneel via de groothandelen detailhandel op de markt, maar levertrechtstreeks aan mensen, zoals u, die zichregistreren als zelfstandige distributeurs. Dezedistributeurs vertellen anderen over de productenen/of de inkomensmogelijkheden met Forever.De kracht van dit systeem ligt in het groteenthousiasme van de distributeurs en in hetleggen van persoonlijke contacten met anderen.Netwerk-marketingTraditionelehandelFabrikantGroothandelVerkoopteamDetailhandelReclameConsumentForeverLiving ProductsConsumentUFOREVER PRODUCTAANBEVELINGKLASSIEK VERKOPENDe gesprekspartnerstaat centraalDe verkooptransactiestaat centraalLuisteren(focus op vragen stellen)Praten(focus op presentatie)Resultaat geven (Verkoop-) Resultaat krijgenKennis dooreigen ervaringenKennis doorverkooptrainingMet het hart Met het hoofd
 7. 7. 7Waardering en erkenningNaast alle genoemde beloningen heeftForever nog een aantal bijzondere“beloningen” in het verschiet. Zo zijn erinternationale reizen, waarvoor u zichelk jaar kunt kwalificeren. Het zijn geheelverzorgde reizen naar wereldsteden.Ook is er een ‘Carplan’, waarmee udrie jaar lang een extra uitkering vanenkele honderden euro’s per maandkunt verwerven voor de dekking vanbijvoorbeeld uw autokosten. De bestpresterende distributeurs kunnenbovendien deelnemen aan een unieke enzeer aantrekkelijke winstdelingsregeling.Op welk niveau u ook werkt, u zultaltijd genieten van de erkenning enwaardering die u van Forever ontvangt.Met het verbeteren van uw positie in hetmarketingplan bijvoorbeeldof door een andere bijzondere prestatie!Blijvend en overerfbaarinkomenAls u een goed functionerend team van actieve collega-distributeursheeft opgezet, wordt u hiervoor beloond. Ook als u uw eigenactiviteiten vermindert, lopen uw inkomsten gewoon door, dankzij deactiviteiten en omzet van uw team. Heel bijzonder is bovendien dat,als u er niet meer bent, uw nabestaanden uw positie en daarmee uwinkomstenbron kunnen erven.Inkomsten? U bepaalt!Werkt u graag in dienst van anderen… of liever voor uzelf? Foreverkunt u parttime opstarten. U bouwt naast uw huidige activiteiteneen nieuwe inkomstenbron op, met behoud van veel vrijheid envrije tijd. Een inkomen dat zelfs overerfbaar is! Zonder de hogeinvesteringen en risico’s die het ondernemerschap normaal met zichmeebrengt. Vanuit uw eigen woonomgeving, in uw eigen tempo,zonder stress en met mensen waarvoor u echt iets kunt betekenen.Met Forever werkt u zelfstandig, maar u staat daarbij nooit alleen.Forever biedt ondersteuning bij elke stap. Forever biedt flexibeleinkomensmogelijkheden. Ù bepaalt waar u de lat voor uzelf legt.Waar kiest u voor? Een interessante bijverdienste of een hoofd-inkomen? Er zijn verschillende manieren om met Forever eeninkomstenbron op te bouwen. U kunt een gedeelte van uw tijdgebruiken voor het aanbevelen van producten en zo geïnteresseerdevrienden, bekenden en anderen helpen zich gezonder en beterte voelen. Dat kan bijvoorbeeld via individuele gesprekken of viainformatieavonden bij iemand thuis. U kunt dat doen naast uwbestaande activiteiten, zonder uw huidige inkomen op het spel tezetten. Een extra maandelijks inkomen van enkele honderden euro’sis op deze manier al snel haalbaar.Bent u op zoek naar een hoofdinkomen, dan is er de mogelijkheidom naast productaanbeveling ook een team op te bouwen vancollega-distributeurs. Deze nieuwe ‘collega’s’ zullen zelf productengaan gebruiken én anderen graag helpen door hen te wijzen op deproducten en inkomstenmogelijkheden met Forever. Zo zullen ersteeds meer afnemers en nieuwe collega-distributeurs bijkomenen groeit de omzet in uw groep. Overde omzet van deze groep ontvangt u eenbonus. De hoogte van deze bonus neemtvervolgens nog toe naarmate u en uwgroep meer omzet genereren. Uw inkomenkan op deze manier verrassend sneluitgroeien tot een bovengemiddeld enblijvend hoofdinkomen.
 8. 8. 8©2012ForeverLivingProducts.Wijzigingenvoorbehouden/Allrightsofchangesreserved.NL1059.6Forever Living Products Benelux, Postbus 99, 3740 AB Baarn, NederlandMet Forever werkt u zelfstandig maar nooit alleen.Wat spreekt u het meest aan?Wat zou uw grootste drijfveer zijn zelf te starten met Forever?Iedereen kanhet. Ook u!Soms denken mensen dat ze over specialeeigenschappen moeten beschikken om eengoed inkomen te kunnen verdienen metForever. Niets is minder waar. Forever helptu om als nieuwe distributeur snel succesvolte worden. Ongeloofwaardig? Beslist niet!Met de hulp van persoonlijke begeleidingzult u snel de vaardigheden beheersen ommet zelfvertrouwen aan de slag te gaan. Met100% slagingskans, wat uw opleiding ofachtergrond ook is, specifieke ervaring is nietvereist. Iedereen is er geschikt voor. Wantuw slagen is onderdeel van de filosofie vanForever. Het enige wat u nodig heeft is dewil en ambitie om meer uit het leven te halen,en de wil om te leren. U krijgt daarbij de hulpvan ervaren collega’s op bijeenkomsten endiverse praktijkgerichte trainingen.En maakt u gebruik van de werkboeken diewij aanbieden. Deze ondersteuning onderde naam Sherpa Support Plan maakt Foreveruniek. U zult verrast zijn over de resultatendie u daardoor met Forever op korte termijnal kunt bereiken.1 3Een gezonder levenMensen helpenProducten aanbevelenMeer vrije tijdOnafhankelijkheidEigen baas zijnVelen gingen u reeds voorWellicht bent u geïnteresseerd geraakt en zou u wat meer willen leren hoe anderen met Forever in de Benelux ongekend succesvolwerden. Vraag uw contact om een exemplaar van ons blad “Anders werken, anders leven”. Daarin vertellen 12 mensen hoe zij inaanraking kwamen met Forever en hoe zij dankzij dit concept zo succesvol werden dat het hun stoutste verwachtingen overtrof.Uw zelfstandig distributeurMeer inkomenZekerheidTeam opbouwen2
 • YvetteKraassenberg2

  May. 11, 2021
 • EddyBegieneman

  Oct. 17, 2019
 • YvetteKraassenberg

  Sep. 25, 2019

Creeer uw eigen toekomst met Forever, genomineerd tot succesvolste bedrijf! Met een immer stijgende groei, zelfs of misschien juist in tijden van crisis. Ga fulltime, of werk naast uw huidige baan of functie voor een extra inkomen. Forever is een global no limit company. Internationaal werken behoort dus zeker tot de mogelijkheden! Lees aandachtig de folder door en start zonder enig risco. Voor meer info www.rainbowfuture.myflpbiz.com of bel met 0162693361

Views

Total views

853

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×