IdéMarken

1,012 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • IdéMarken

  1. 1. Digital demokrati i kommunerne Hvad gror der på Idémarken? Opgave på ”Medie og kommunikation” forår 2008
  2. 2. Problemformulering <ul><li>Kan kommunerne opnå en demokratisk tilvækst ved at bruge Web 2.0 teknologier i deres borgerkommunikation? </li></ul>
  3. 3. Afgrænsning <ul><li>Jeg har som eksempel set på Hedensted kommunes debatværktøj: </li></ul><ul><li>Idémarken www.idemarken.dk </li></ul>
  4. 4. Begrundelse <ul><li>Efter kommunesammenlægning er kommunerne blev større, geografisk og indbyggerantal, politikerne har derfor (måske) brug for nye kommunikationskanaler </li></ul><ul><li>” Bedst på Nettet 2008” inddrager en kategori for Web 2.0 </li></ul><ul><li>Internettet har bevæget sig fra Web 1.0 til Web 2.0. De kommunale hjemmesider er ikke fulgt med </li></ul><ul><li>Borgermøder rammer typisk 50+, hvordan får vi andre i tale? Brug for nye kanaler? </li></ul><ul><li>Kommunale hjemmesider går fra forvaltningssite til servicesite </li></ul>
  5. 5. Fokus <ul><li>Digitalt demokrati: </li></ul><ul><ul><li>en samling af tiltag til at praktisere demokrati uden begrænsninger af tid, rum og andre fysiske forhold, med ICT og CMC som middel </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kilde: van Dijk </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Demokratisk tilvækst </li></ul><ul><ul><li>Udvidelse af den politiske offentlighed på lokalt plan, herunder at øge borgernes indsigt i og deltagelse i fælles offentlige anliggender og styrke dialogen mellem borgere og myndigheder. </li></ul></ul><ul><ul><li>3 dimensioner </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Få indsigt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komme til orde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udvide emneområde og personkreds </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kilde: Bruhn Jensen og Bang </li></ul></ul></ul></ul></ul>ICT ‘information and communication technology’ CMC ‘computer mediated communication’
  6. 6. Beskrivelse <ul><li>Idémarken er Hedensteds Kommunes platform for online samtale med borgerne </li></ul><ul><ul><ul><li>Al online debat foregår her, og ikke på selve hjemmesiden </li></ul></ul></ul><ul><li>Temaer: 2 politikker og 3 planer for lokalområder er blevet debatteret på Idémarken </li></ul><ul><ul><ul><li>Hver tema har en tovholder </li></ul></ul></ul><ul><li>Idémarken spiller sammen med face-to-face borgermøder, information i aviser, på plakater og i foldere o.s.v. </li></ul><ul><li>Jeg argumenterer for, at der er tale om en særlig brug af blog. </li></ul><ul><ul><ul><li>En corporative blog/organisationsblog (Klastrup) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emneorienteret community blog (Krishnamurthy) </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Idémarken <ul><li>Borgmesteren gøder og vander Idémarken på YouTube </li></ul><ul><li>Under nyheder kan man læse ”…hvad der gror på kommunens Idémark.” </li></ul><ul><li>Under punktet ’Om Idémarken’ kan man læse, at ”Høsten fra Idémarken indgår i arbejdet med de forskellige politikker…”. </li></ul>
  8. 8. Tekst eksempler fra Udviklingsplan for Uldum <ul><li>Indlæg: </li></ul><ul><li>Spejderhus Spejderne i Uldum ønsker ny lokaller. Det nuværende spejderhus er i forfald og er ikke bevarigs værdigt, plus der er også mangel på udendørs areal. Et nyt hus kunne eventuelt ligge i udkanten af Uldum kær eller ved skoven ved lilleåen mellem Åparken/Skanderborgvej. Dette giver spejderne perfekte rammer i nærhed af skov og vand. </li></ul><ul><li>Idé indsendt af Steen Jensen, formand Uldum Fritidscenter, 5. maj 2008 </li></ul><ul><li>Set 76 gange </li></ul><ul><li>1 person, der synes at idéen er god </li></ul><ul><li>Præsentation </li></ul><ul><li>Denne (red. Udviklingsplanen) sendes nu i høring blandt byens borgere i perioden 5. maj til 30 maj 2008. Efterfølgende vil de indkomne høringssvar blive bearbejdet af lokalrådet i Uldum i samarbejde med Hedensted Kommune og med baggrund i disse vil der blive udarbejdet en endelig udviklingsplan for området, som vil blive præsenteret for byens borgere på en aften med fællesspisning efter sommerferien. </li></ul><ul><li>I løbet af mandag den 5. maj vil der blive placeret en papirudgave af planen som alle kan hente en kopi af på biblioteket, i brugsen, på apoteket, i sparekassen, på skolen og i børnehaven . Du kan også rekvirere et eksemplar ved at kontakte undertegnede Kim Rosenkilde på telefon 79 75 55 74 eller på e-mail. </li></ul>
  9. 9. Digital demokrati <ul><li>Diskussionslister </li></ul><ul><li>E-mail og telekonferencer </li></ul><ul><li>Elektroniske rådhuse </li></ul><ul><li>Gruppediskussions-systemer </li></ul>Konversation <ul><li>Valg og informations kampagner </li></ul><ul><li>Informationssystemer </li></ul><ul><li>Elektroniske polls og valg </li></ul>Allokering, konsultation og registrering Digital demokrati Jf. Van Dijk <ul><li>E-mail </li></ul><ul><li>Chat og debat </li></ul><ul><li>Blogs </li></ul>Eks. på digitale redskaber Kontakt og dialog <ul><li>Dagsordner og referater </li></ul><ul><li>Oplysninger om råd og nævn </li></ul><ul><li>Min side </li></ul><ul><li>Myndigheds-oplysninger </li></ul><ul><li>Selvbetjening </li></ul>Eks. på Digitale redskaber Åbenhed og information Digital demokrati Jf. Hals Kommune Digital forvaltning
  10. 10. 6 demokrati-modeller og ICT ICT: informations og kommunikations teknologi Kilde: Digital Democracy , Hacker & van Dijk Folkeafstemmende ICT: elektronisk afstemning Frihedskæmpende ICT: ”New Digital Nation” Direkte demokrati Deltagende ICT: mindske gabet mellem informationsrig og -fattig Pluralistisk ICT: understøtter samtale Konkurrerende ICT: kampagner Lovgivende ICT: sikre nok information Repræsentativt demokrati Beslutningstagende Meningsdannende Primært mål Primært middel
  11. 11. Hvad er demokrati? <ul><li>Politics and power are not viewed as properties of individuals or collectivities as such, but as properties of the relationships between them. These relationships are made of communicative action aimed towards the acquisition and (inter)change of material and immaterial rules and resources (c.f. Giddens, 1984) </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kilde: van Dijk </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Giddens strukturationsteori </li></ul>
  12. 12. 6 demokrati-modeller og ICT <ul><li>Legalist : lovgivende </li></ul><ul><ul><ul><li>Klassisk vestligt demokrati. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Majoriteten bestemmer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT: bruges mest til at sikre nok information </li></ul></ul></ul><ul><li>Competitive : konkurrerende </li></ul><ul><ul><ul><li>Amerikansk model. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Politik som en evig konkurrence mellem ledere og partier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT: informations kampagner </li></ul></ul></ul><ul><li>Pluralist: pluralistisk </li></ul><ul><ul><ul><li>Opmærksomhed på organisation, interessegrupper og partier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Magten ligger hos skiftende koalitioner af minoriteter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT: kommunikation </li></ul></ul></ul><ul><li>Participatory : deltagende </li></ul><ul><ul><ul><li>Borgerne dannes til at deltage i samfundslivet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kombination af direkte og repræsentativt demokrati </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT: information skal mindske gabet mellem informationsrig og -fattig </li></ul></ul></ul><ul><li>Libertarian : frihedskæmpende </li></ul><ul><ul><ul><li>Institutionaliseret politik erstattes af en ny politisk virkelighed skabt i netværk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT er central: information, diskussion og stemmeafgivning </li></ul></ul></ul><ul><li>Plebiscitary : folkeafstemmende </li></ul><ul><ul><ul><li>Vægter folket stemme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Så mange beslutninger så muligt tages af borgerne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT: Telepolls , elektronisk afstemning, diskussionsfora </li></ul></ul></ul>Kilde: Digital Democracy , Hacker & van Dijk ICT: informations og kommunikations teknologi
  13. 13. Hvad har de opnået <ul><li>Det debatværktøj, et digitalt demokrati redskab </li></ul><ul><li>Online kontakt til borgerne </li></ul><ul><ul><ul><li>3403 unikke besøgende og 40.992 sidevisninger pr. 12.05.08, på ca. 4½ måned </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>50 deltagere er normalt til et borgermøde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kilde: Susanne Boesen, Kalundborg Kommune </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Et værkstøj der både rummer oplysninger som på traditionelle statiske websites og samtale som f.eks. diskussionsfora </li></ul><ul><ul><ul><li>Karakteristisk for blog ( Bridging the Gab ) </li></ul></ul></ul><ul><li>Et redskab der spiller sammen med andre kanaler </li></ul>
  14. 14. Udfordringer <ul><li>Hvad er borgerne parathed til digital demokrati? </li></ul><ul><ul><ul><li>98% mellem 16-19 år har adgang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>65% mellem 60-74 år har adgang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>”Danskernes brug af Internet” FDIM2008 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… så må I gerne skrive det på papiret og så må vi skrive det ind for jer, taste ind på Idémarken. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Webudvikler Kim </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Hvilket aspekt af demokrati ønsker vi at understøtte? </li></ul><ul><ul><ul><li>Teknologi er ikke uundgåelig og neutral. Vigtigt at politikerne involveres og tages i ed. </li></ul></ul></ul>
  15. 15. Hvad kunne jeg mere have gjort? <ul><li>Jeg har </li></ul><ul><ul><ul><li>Set på formen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interview med webudviklerne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kvantitativ undersøgelse </li></ul></ul></ul><ul><li>Jeg kunne have </li></ul><ul><ul><ul><li>Fulgt en idé fra ”jord til bord” (fra præsentation på idémarken til den aftryk i en politik) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Have spurgt nogle borgere og politikere om deres mening om Idémarken </li></ul></ul></ul>
  16. 16. Perspektivering <ul><li>Digital indfødte </li></ul><ul><ul><ul><li>Der kommer generationer, der er vokset op med web2.0, socialt software, mobil med netadgang o.s.v. </li></ul></ul></ul><ul><li>Sammenligning med andre værktøjer </li></ul><ul><ul><ul><li>Traditionelle kanaler (avis og borgermøder) henvender sig på en anden måde, og muligvis til en anen del af borgerne </li></ul></ul></ul>
  17. 17. Jeg blev så begejstret… <ul><li>…så et tilsvarende system er ved at blive politisk behandlet i Kalundborg Kommune </li></ul>

  ×