Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Oбразуване на българската държава до началото на 9 ти

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Oбразуване на българската държава до началото на 9 ти

 1. 1. Етапи на образуване Образуването на българската държава не e било еднократно събитие, а процес с вековна продължителност. Той започва в дълбока древност и протича в два основни етапа: - естествената еволюция на славяни и прабългари от варварство към цивилизация; - тяхното участие във Великото преселение на народите, което завършило с трайното им усядане на Балканския полуостров;
 2. 2. ПРИЧИНИ И ФАКТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА Фактори: – заплахата на Византия; – Хазарският хаганат; Причини: - обществено-икономическото и политическото развитие на славяните и прабългарите; - познаване на двата етноса.
 3. 3. Хазарският хаганат
 4. 4. ПОХОДЪТ НА КОНСТАНТИН IV ПОГОНАТ И ДОГОВОРЪТ С ВИЗАНТИЯ ОТ 680 Г.  Поход на Константин IV Погонат – 680 г.  Сключване на мирен договор – 681 г.
 5. 5. РОЛЯТА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ В СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА  Последици от разпадането на Велика България;  Признаване на Хан Аспарух за върховен владетел;  Установяване на столицата – Плиска;
 6. 6. Велика България или Кубратова България
 7. 7. ГРАНИЦИ И ХАРАКТЕР НА ДЪРЖАВАТА Основното териториално ядро на българската държава били земите на бившата римска провинция Мизия (дн. Северна България). За южна граница с Византия служел Старопланинският масив, на изток границата била Черноморското крайбрежие, въпреки че първоначално някои градове като Томи, Одесос (дн. Варна) и Констанция оставали във византийски ръце. На североизток под контрола на хан Аспарух останала областта Онгъл (между реките Днестър и Прут). В съчиненията на византийските хронисти областите северно от Дунав били наричани с общото название „Отвъддунавска България". На запад и северозапад границата достигнала до Железни врата на Дунав и източните разклонения на Карпатите.
 8. 8. Столицата Плиска
 9. 9. БЪЛГАРИЯ ПРИ ХАН ТЕРВЕЛ (701 - 718)  701 г. – Хан Тервел се качва на престола ;  Политика на Хан Тервел: - външна политика; - вътрешна политика;
 10. 10. УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИТЕ В АРАБСКО-ВИЗАНТИЙСКИЯ КОНФЛИКТ ОТ 717-718Г.  Споразумение между Хан Тервел и император Лъв III;  Победа на българите над арабите 718 г.  Подновяване на договора на имп. Лъв – сведения вторият надпис на Мадарския конник;  Тервел укрепва властта на българската държава;
 11. 11. Наследникът на една нова империя След смъртта на хан Тервел, изворите мълчат относно неговия наследник. В домашните извори като “Именник на българските ханове” не е посочено името на владетеля управлявал от 718 до 738 година, а от друга страна втория надпис край Мадарския конник споменава за “владетеля Кърмесис”.
 12. 12. Установено е, че след Тервел управляват още двама владетели от рода Дуло. Единият от тях най-вероятно е Кормесий /718-738/, а другият е Севар /738-753/, последният от рода Дуло. Има две хипотези относно преустановяването на управлението на този род: първата е свързана с това, че хан Север не оставя наследници, а втората с идеята, че тази династия е ориентирана към християнството. След управлението на последния владетел в България настъпва политическа криза.
 13. 13. Кризата 754-768  През 774 година хан Телегир предприема мерки за заздравяване на владетелската институция;  777 година на власт идва хан Кардам. Той управлява до 803 година и цели да укрепи централната власт;  През 791 година българите отбелязват победа при месността Проват;  Надделяването на Кардамовата армия в битката при крепостта Маркели през 792 година;
 14. 14. Обобщение Създаването на българската държава на Балканите е важно събитие в Ранното средновековие. Прабългари и славяни не само нападат най-могъщата до тогава империя – Византия, но успяват да създадат в нейните територии една жизнена държава, която е силна до такава степен, че да преодолее сериозната политическа криза през средата на VIII век. Хановете Аспарух и Тервел очертават посоката на външнополитическите взаимоотношения и полагат началото на съзидателните традиции на българските владетели.
 15. 15. Първа Българска Държава (681-1018)
 16. 16. Източници: Учебник по история История на България 1992 г. Библиотечна справка www.google.com > Кубратова България Изготвил: А.Вилфан

Views

Total views

875

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×