Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aitor jauregi nekazaritza ekologikoa

Nekazaritza ekologikoari buruzko lana. Aniturri BHI, Agurain 2012

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Aitor jauregi nekazaritza ekologikoa

  1. 1. Zer da? NATUARABA A.I.E. 2003. urteannekazariek sortu zuten beraienemaitzak hobetu nahi zituztelako etaberaien nekazaritza eta abeltzaintzaekologikoa komertzializatzeko. Eremu Nekazaritza ekologikoa gure aiton-hau aukera oso ona da modu amonen jakituria eta zientzian izandako betradizionala lantzen duten nekazari eta rrikuntzak konbinatuz sortutako nekazaritzaabeltzain guztiontzat, hauek beti modu da. Honekin produktu onena lortu nahiekologikoan lana egiten badute. dute, inolako kimikorik eta eraldaketaHelburua: genetikorik erabili gabe.2003, urtean nekazarien dirulaguntzak murriztu ziren. Erreforma Nekazaritza ekologikoaren helburuak:hau enpresa txikiei eta ertainei •Nekazal ingurunea eta ziklo naturalakeragingo die, beraz, Natuarabak errespetatzea, lurraren, uraren, laboreenalternatiba ekonomiko bat nahi du zein animalien osasuna eta beraien artekoesplotazioentzat. Europak natura oreka babestuz.errespetatzen duten enpresei, •Sistemaren dibertsitate biologikoa, berejasangarriak direnei edo kalitatezko osotasunean defendatzea.produktuak egiten dituztenei bakarriklagunduko baitie. •Energia eta naturalak diren baliabideen erabilera arduratsua izatea. •Animalien ongizatea bermatu eta espezie ● bakoitzaren portaera errespetatzea. •Landareen garapena iraunkorra lortzea. ANITURRI BHI NEKAZARITZA EKOLOGIKOA Aitor Jauregi
  2. 2. ETIKETATUA, ORO HAR Elikagaien etiketei, publizitateari eta aukez- penariHauek dira bionekazaritza bultzatzeko eta bio Honako hauek hartzen dira etiketatutzat: pro buruzko arauen arabera inforazio hau agertu behar duktu jakin batekin doan edo produktu jakin bati da:nekazaritzako produktuak erosteko hamar arrazoi. erreferentzia egiten dion ontzian, dokumentuan, • Produktuaren salmenta-deitura. 1. Zaporetsuak, osasungarriak eta elikagarriak direlako. errotuluan, etiketan, zintan edo lepokoan agertzen • Osagai-zerrenda. Elikadura-gehigarriak ere 2. Nekazaritza ekologikoak landa-garapenean laguntzen diren aipamenak, fabrikako edo merkataritzako mar kak, marrazkiak edo zeinuak, betiere produktu ho osagaiak dira. duelako. rrekin lotuta. • Osagai jakin batzuen kopurua edo haien ka- 3. Gure nekazal eta paisaiaren ondarearen aberastasuna tegoria. kontserbatu eta hobetzen duelako. Etiketatuak eta etiketatzeko moduek ez diote eros • Alkohol-graduak, 4. Ingurumena babesten dutelako. leari nahastea eragin behar, honako alderdi haue • Ontziratutako produktuetan, zenbateko gar- tan: bia. 5. Pestizida eta ongarri kimiko gabe ekoiztu direlako. 6. Genetikoki moldaturiko organismorik erabiltzen ez • Produktuaren ezaugarriak, nondik norakoak, • Gutxieneko iraupen-data edo iraungitze-data identitatea eta kualitateak, osaera, kantitatea, • Gordetzeko eta erabiltzeko baldintza bere- dutelako. iraupena, jatorria eta fabrikatzeko edo lortzeko ziak. 7. Ez dutelako baimentzen animalien hazkuntza modua. • Jarraibideak, elikagaia behar bezala erabilt- artifizialki behartzea. • Produktu jakin batek ezaugarri bereziak dituela zeko beharrezkoa izanez gero. 8. Berauek lortzeko, animalien ongizatea guztiz ulertaraz dezakeelako antzeko produktu • Enpresaren identifikazioa: errespetatua izan delako. guztiek ezaugarri berdin-berdinak dituztenean. • Sorta. 9. Gehigarrien erabilera oso mugatuta dagoelako. • Gaixotasunaren baten prebentzio- • Jatorria. 10. Europar arauen bitartez hertsiki erregulatuta propietateak, propietate terapeutikoak edo • sendatzeko propietateak dituela dioelako, ur Ontziratu gabe saltzen diren elikagaien eti- daudelako eta ziurtapen-erakundeek kontrolatzen mineral naturalak eta elikadura berezirako ketetan, salmenta-deiturak gutxienez agertu be- dituztelako. elikagai-produktuak izan ezik, lege berezia har du, baita beste hainbat datu ere, produktu- baitute. motaren arabera. Txikizkako merkataritzagunee- • Produktu jakin batek ez dituen ondorioak eta tan, sorta ez dute azaldu beharko, baina ontzirat- propietateak badituela dioelako. zailea identifikatu beharko dute. Estatu espainolean merkaturatzen diren eli- kagaien etiketek gutxienez gaztelaniaz egon be- har dute, berezko hizkuntza ofiziala duen autono- mia erkidego baten esparruan soilik lantzen eta banatzen diren produktu tradizionalen kasuan izan ezik.

×