Rpt p1 2013pindaan

121 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpt p1 2013pindaan

 1. 1. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.comSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGKU BARIAHTINGKATAN ENAM BAWAH2013Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Bil Volume Kerja Catatan Semakan8-10MeiOrientasi12-16MeiPengenalan Mata PelajaranMengenalpasti sukatan pelajaran dantajuk-tajuk yang akan dipelajari padapenggal 119-23MeiMalaysia Kekal BerdaulatNegara Berdaulat-Konsep dan ciri-Pembentukan negara malaysiaKemahiran belajar-mencari maklumat-menyoalMenjelaskan kepentingan membinanegara maju dan sejahteramenjelaskan petunjuk negara maju dansejahtera;mengenal pasti dan mengumpulmaklumat dari pelbagai sumberObjektif – 10Struktur – 2Esei - 124 – 8JunCUTI PENGGAL 1
 2. 2. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.com9-13JunMalaysia Kekal BerdaulatPerlembagaan Persekutuan-Peruntukan perlembagaanPersekutuanKepentingan dan cabaran tadbirurus( Globalisasi )menjelaskan konsep dan cirriPerlembagaan Persekutuanmenjelaskan kepentingan perlembagaanterhadap keamanan, perpaduan,kestabilan politik dan socialmenghuraikan proses pindaanperlembagaanmengaplikasi pelbagai kaedah asas untukmenganalisis maklumat, mengkategori,membanding, mentafsir dan merumusmembincangkan kepentingan dancabaran yang dihadapi Negara dalammelaksanakan tadbir urus baikObjektif – 15Struktur – 4Esei - 216-20JunMalaysia Kekal BerdaulatPerlembagaan Persekutuan-Peruntukan perlembagaanPersekutuanKemahiran belajar-menganalisis maklumatKepentingan tadbir urus( Daya Saing )menjelaskan perolehan dan penamatankewarganegaraanmembincangkan hak-hak asasi mengikutperuntukan Perlembagaanmembincangkan tentang bahasa rasmi,agama rasmi, hak istimewa bumiputeradan kepentingan kaum bukanbumiputera mengikut peruntukanperlembagaanmembincangkan kepentinganmelaksanakan tadbir urus baikObjektif – 15Struktur – 4Esei - 2
 3. 3. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.com23-27JunMalaysia Kekal BerdaulatPerlembagaan Persekutuan-Sistem dan strukturpemerintahan(pentadbiran )Kepentingan dan Cabaran dalamTadbir Urus Negara( sistem penyampaian khidmatawam )menjelaskan teori pengasingan kuasa( pentadbiran, perundangan dankehakiman ) secara umummenerangkan tentang systempemerintahan demokrasi Berparlimen( YDPA, D. Rakyat, D Negara )menghuraikan tentang system RajaBerpelembagaan ( YDPA, MRR, KetuaAudit Negaramembincangkan kepentingan dancabaran yang dihadapi Negara dalammelaksanakan tadbir urus baikObjektif – 15Struktur – 4Esei - 230-4JunPerlembagaan Persekutuan-Struktur pemerintahan-PerundanganKepentingan dan cabaran tadbirurus dari segi Daya Saing(Pembangunan Modal Insan)membincangkan fungsi, keahlian danbidang kuasa ( D. Rakyat dan D Negara )membincangkan badan perundanganpersekutuan dan negerimembincangkan fungsi, keahlian danbidang kuasa DUNmenjelaskan proses penggubalanundang-undang pgkt pusat dan negerimembincangkan kepentingan dancabaran yang dihadapi Negara dalammelaksanakan tadbir urus baikObjektif – 15Struktur – 4Esei - 2
 4. 4. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.com7-11JulaiPerlembagaan Persekutuan-Struktur pemerintahan-KehakimanKepentingan dan cabaran tadbirurus dari segi Daya Saing( Pengaruh Teknologi Maklumat )menyatakan sumber perundanganmenjelaskan personal, fungsi danaturcara kehakiman mengikut jenismahkamahmenjelaskan fungsi M. Awam /M.Syariah / MRR / M.Khas dan badanpengadilan yang lainmembincangkan kepentingan dancabaran yang dihadapi Negara dalammelaksanakan tadbir urus baikObjektif – 15Struktur – 4Esei - 214-18JulaiPerlembagaan Persekutuan-Demokrasi dan Pilihan rayaKepentingan dan cabaran tadbirurus( Dasar Kerajaan Berkaitandengan Tadbir Urus Negara )PIN / Dasar Pandang KeTimur /Kepimpinan Melalui Teladan /Penerapan Nilai-nilai Islam dalamPentadbiranmembincangkan amalan demokrasi diMalaysiamenyatakan tugasn dan bidang kuasaSPRmenghuraikan personal SPRmenghuraikan proses pilihanrayamembincangkan kepentingan dancabaran yang dihadapi Negara dalammelaksanakan tadbir urus baikObjektif – 15Struktur – 4Esei - 2
 5. 5. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.com21-25JulaiTadbir Urus Negara-Takrif dan ciri-ciri-Sistem dan struktur pentadbirankerajaan persekutuanKedaulatan Malaysia( Pertahanan )-isu keselamatan-pencerobohan negara-penyeludupan- ( PATI )menerangkan takrif dan ciri-ciri tadbirurus negaramenghuraikan bidang kuasa ( Jadual 9 )menghuraikansistem dan struktur KP /KN dan KTmenjelaskan fungsi YDPA, MRR danketua auditmenjelaskan jenis dan fungsisuruhanjayamenjelaskan kepentingan keamananNegara dan antarabangsamenilai jenis cabaran dan carapenyelesaianObjektif – 15Struktur – 4Esei - 228-1OgosTadbir Urus Negara-Sistem dan struktur pentadbirankerajaan persekutuanKedaulatan Malaysia(Sosial Budaya)-masalah sosial khususnyaremaja-isu pendidikmenerangkan struktur dan fungsi kabinetdan kementerianmenghuraikan jenis dan fungsiperbadanan awammenjelaskan fungsi majlis penyelarasanmenjelaskan cabaran dari sudut soaialdan budayamembincangkan punca dan caramengatasi cabaranObjektif – 15Struktur – 4Esei - 2
 6. 6. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.com4-5ogosTadbir Urus Negara-Sistem dan struktur pentadbirankerajaan persekutuanKedaulatan Malaysia(Sosial Budaya)-perumahan-ictmenyatakan sumber kewangan kerajaanpersekutuanmenjelaskan cabaran dari sudut soaialdan budayamembincangkan punca dan caramengatasi cabaranObjektif – 15Struktur – 4Esei - 26-17OgosCUTI HARI RAYA AIDIL FITRICUTI PERTENGAHAN PENGGAL 218-22OgosTadbir Urus Negara-Sistem dan struktur pentadbirankerajaan negeriKedaulatan Malaysia(Politik)-jenayah siber-Rasuahmenerangkan struktur kerajaan negerimenghuraikan bidang kuasa ( Jadual 9 )menjelaskan fungsi Sultan/Raja/ YDPNdan SU kerajaan Negerimenerangkan struktur dan fungsi kabinetnegeri ( MMK / kabinet / Majlis tertinggiPej Suk – Agensi negeri, pejabat daerah,cawangan agensi pusatmenjelaskan fungsi majlis penyelarasan( JK tindakan / JK Ekonomi dan JKKeselamatanmenyatakan sumber kewangan kerajaannegerimenjelaskan cabaran dari sudut politikmembincangkan punca dan caramengatasi cabaranObjektif – 15Struktur – 4Esei - 2
 7. 7. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.com25-29OgosTadbir Urus Negara-Sistem dan struktur pentadbirankerajaan negeriKedaulatan Malaysia(Politik)-pemerdagangan manusia-Integritimenghuraikan fungsi kerajaan tempatanmenjelaskan jenis kerajaan tempatanmenyatakan sumber kewangan kerajaantempatanmenghurai hubungan dan penyelarasanpentadbiran KP / KN / K Tmenjelaskan cabaran dari sudut politikmembincangkan punca dan caramengatasi cabaranObjektif – 15Struktur – 4Esei - 21-5SeptTadbir Urus Negara-Sistem dan struktur pentadbirankerajaan tempatanKedaulatan Malaysia(Ekonomi)-krisis ekonomi-hub industri halalmenghuraikan fungsi kerajaan tempatanmenjelaskan jenis kerajaan tempatanmenyatakan sumber kewangan kerajaantempatanmenjelaskan cabaran dari sudut politikmembincangkan punca dan caramengatasi cabaranObjektif – 15Struktur – 4Esei - 28-12SeptKedaulatan Malaysia(Integrasi dan Perpaduan-Konsep kejiranan-kepentingan perpaduanmenjelaskan cabaran dari sudutperpaduanmembincangkan punca dan caramengatasi cabaranObjektif – 15Struktur – 4Esei - 2
 8. 8. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.com15-19SeptKedaulatan Malaysia( Sains dan Teknologi )-Teknologi dan sektor pertanian-Inovasimenjelaskan cabaran dari sudut sainsdan teknologimembincangkan punca dan caramengatasi cabaranObjektif – 15Struktur – 4Esei - 222-26SeptKedaulatan Malaysia( Sains dan Teknologi )Perpaduan-Konsep kejiranan-kepentingan perpaduanmenjelaskan cabaran dari sudutperpaduanmembincangkan punca dan caramengatasi cabaranObjektif – 15Struktur – 4Esei - 229-3OktPEPERIKSAAN PERCUBAAN P1/20146-10OktLatih tubi menjawab soalanKemahiran belajar-mencari maklumat-menyoalmenjawab soalan dengan tepatmelengkapkan soalan struktur dengantepatmenulis esei dengan lengkapberdasarkan idea yang telah dijanamengenal pasti dan mengumpulmaklumat dari pelbagai sumberObjektif – 30Struktur – 8Esei - 2
 9. 9. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.com13-17OktLatih tubi menjawab soalanKemahiran belajar-mencari maklumat-menyoalmenjawab soalan dengan tepatmelengkapkan soalan struktur dengantepatmenulis esei dengan lengkapberdasarkan idea yang telah dijanamengenal pasti dan mengumpulmaklumat dari pelbagai sumberObjektif – 30Struktur – 8Esei - 220-24OktLatih tubi menjawab soalanKemahiran belajar-mencari maklumat-menyoalmenjawab soalan dengan tepatmelengkapkan soalan struktur dengantepatmenulis esei dengan lengkapberdasarkan idea yang telah dijanamengenal pasti dan mengumpulmaklumat dari pelbagai sumberObjektif – 30Struktur – 8Esei - 227-31OktLatih tubi menjawab soalanKemahiran belajar-mencari maklumat-menyoalmenjawab soalan dengan tepatmelengkapkan soalan struktur dengantepatmenulis esei dengan lengkapberdasarkan idea yang telah dijanamengenal pasti dan mengumpulmaklumat dari pelbagai sumberObjektif – 30Struktur – 8Esei - 23-7NovULANGKAJIKemahiran belajar-mencari maklumat-menyoalmengenal pasti dan mengumpulmaklumat dari pelbagai sumber
 10. 10. Rancangan Pengajaran Tahunan 900/1cikani99@yahoo.com10-14NovULANGKAJIKemahiran belajar-mencari maklumat-menyoalmengenal pasti dan mengumpulmaklumat dari pelbagai sumber19-21 dan 25 NovPEPERIKSAAN STPM PENGGAL 1/2014

×