DIGITAL STORYTELLING I SKOLEN
-  blir det læring av slikt da?              Anita Normann
       C...
Innhold
       Digital storytelling som
       metode og arbeidsform
       i skolen: Hva, hvordan
 ...
1001 SPEIL: ”Eleven på toppen
av læringspyramiden”

Økt læring gjennom å
forberede til formidling
for andre:
Reformulerin...
Ulike måter å FORMIDLE på...
• Muntlig framlegging (m/uten
PPT, Glogg)
• Mapper                 ”Hm,
• Di...
Hva er egentlig
Digital StoryTelling?
  Tekstsjanger hvor man forteller ved hjelp av lyd og bilder

  Det ferdige prod...
Hva trenger vi for å lage
en digital fortelling?
   En idé/et tema/en historie vi ønsker å dele...
   Ulike typer arki...
Sammendrag av prosess
  Fase 1: Utarbeiding av idé/valg av tema

  Fase 2: Utarbeiding av skriftlig manus

  Fase 3:...
Mer enn en rent teknisk bruk
av et dataprogram
Fase 1: Idéen


  Ta utgangspunkt i en idé du har eller et
  tema du jobber med i et fag
  La arbeidet forankres i k...
Fase 2: Manuset
  Hva ønsker du å fortelle?
    Ikke gape over for mye...
    Fokuser på en bestemt episode, en ...
Fase 3: Bildene
  Finne bilder / arkivmateriale
    6-15 bilder for en fortelling på ca. 2 min.
  Vurdere bildene ...
Fase 4: Fortellerstemmen

  Øve på å FORTELLE innholdet
  Trene på å snakke høyt og tydelig (artikulasjon)
  Øve på ...
Fase 5: Redigeringa
  Importere bildene til et redigeringsprogram
  Sett bildene i ønsket rekkefølge
  Lage et innle...
Fase 6: Lyd og musikk
  Lydopptak av manus (vha f.eks. headset m/mic, innebygd
  mikrofon, digital lydopptaker, Audaci...
“For those teachers who fear the digital age, fear not.
    The more digital the world becomes,
    the more your s...
Det digitale klasserommet
  Mer enn tekniske redskaper
  “Det digitale innebærer en ny
  måte å handle på, tenke på,...
Fra VERKTØYOPPLÆRING i 8.klasse

    Telling Lives          Min Beste Leseopplevelse
             ...
Videreutvikling av leseprosjektet

  “Den boka elsket jeg!”
  Større fokus på opphavsrett
  (bilder, lyd)
  Bedre ...
...via ARBEID MED OPPDRAG I
9.klasse...

   Tydeligere kobling av fag og uttrykk
   Spisse kunnskapene om verktøyet/ut...
“Oppdragsuka” i 9.klasse
            Mål:
             Vise kunnskaper og evne til refleksjon om
 ...
Personlige familiehistorier fra krigen
             Dokumentere personlige historier fra krigen (hele
    ...
... til SELVVALGTE PROSJEKT
i 10.klasse
  Faglig fordypning på ulike, selvvalgte områder innenfor
  Kunnskapsløftet
 ...
Storytelling fagprosjekt


           Avsluttende arbeid i
           engelsk, 10.kl.
        ...
Fra
fremmedspråksundervisninga
  Mange tema som egner
  seg godt
    Meg og familien min
    Fritida mi
   ...
Hvorfor digital storytelling i skolen?

  Eleven som formidler
  Praktisering av digitale verktøy; fokusskifte
   ...
Viktige spørsmål:
• Får elever nye        • Hvordan blir forholdet
 muligheter til å “stå      mellom modali...
“Are there any rules about
   digital storytelling?”

“Perhaps one:
- story without digital works, but digital
 without...
Derfor....

  “Lærere må fokusere på å øve opp varige
  ferdigheter som elevene kan ta med seg fra
  sjanger til sjang...
Klarer vi å skape læring
gjennom å jobbe med digital
    storytelling?
Nyttige lenker
  www.bbc.co.uk/tellinglives/
  www.bbc.co.uk/wales/capturewales/
  www.huseby.gs.st.no
  www.flimm...
Litteratur
  Lambert, Joe : Digital storytelling. Capturing
  lives. Creating Community (2002)
  Ohler, Jason : Digi...
www.skole.trondheim.kommune.no/charlotu/
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digital storytelling - NKUL -2010

1,498 views

Published on

Erfaringer fra og refleksjoner rundt bruken av digital storytelling som et læringsverktøy i skolen i mer enn seks år.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital storytelling - NKUL -2010

 1. 1. DIGITAL STORYTELLING I SKOLEN - blir det læring av slikt da? Anita Normann Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim
 2. 2. Innhold  Digital storytelling som metode og arbeidsform i skolen: Hva, hvordan og hvorfor?  Tanker rundt vurdering av digitale sammensatte tekster  Spørsmål
 3. 3. 1001 SPEIL: ”Eleven på toppen av læringspyramiden” Økt læring gjennom å forberede til formidling for andre: Reformulering  Reproduksjon  Produksjon Ny organisering: 8.kl.: Verktøyopplæring 9.kl.: Oppdrag 10.kl.: Selvvalgte prosjekt
 4. 4. Ulike måter å FORMIDLE på... • Muntlig framlegging (m/uten PPT, Glogg) • Mapper ”Hm, • Digital storytelling hvordan • Sammensatte (multimodale) lærer jeg tekster best..?” • Blogg, podcast • Dramauttrykk • Musikkuttrykk • Kunstneriske uttrykk FORUTSETNINGER: • .. og selvsagt: Tradisjonelle skriftlige tekster! • sidestilte uttrykksformer • opplæring satt i system
 5. 5. Hva er egentlig Digital StoryTelling?  Tekstsjanger hvor man forteller ved hjelp av lyd og bilder  Det ferdige produktet blir en kort selvbiografisk film / dokumentarfilm, 1,5 - 2 min.lengde  I sin egentlige form: en kobling av fortidas fortellertradisjon, og ny teknologi  Brukes i skolen også som en sammensatt multimodal tekst
 6. 6. Hva trenger vi for å lage en digital fortelling?  En idé/et tema/en historie vi ønsker å dele...  Ulike typer arkiv i digital form: Bilder/videoklipp/tegninger, utklipp...  Utstyr: Skanner/digitalt kamera/datamaskin  Dataprogram for å redigere bildene (Picture Manager, iPhoto, Photoshop....)  Dataprogram for å redigere selve filmen (Moviemaker, Photostory, iMovie...... )
 7. 7. Sammendrag av prosess  Fase 1: Utarbeiding av idé/valg av tema  Fase 2: Utarbeiding av skriftlig manus  Fase 3: Valg av bilder og billedredigering  Fase 4: Arbeid med fortellerstemmen  Fase 5: Produksjon av det digitale uttrykket  Fase 6: Opptak av lyd (stemme og evt. musikk) Berører 4 av 5 basisferdigheter
 8. 8. Mer enn en rent teknisk bruk av et dataprogram
 9. 9. Fase 1: Idéen  Ta utgangspunkt i en idé du har eller et tema du jobber med i et fag  La arbeidet forankres i konkrete læreplanmål
 10. 10. Fase 2: Manuset  Hva ønsker du å fortelle?  Ikke gape over for mye...  Fokuser på en bestemt episode, en opplevelse, et budskap, et poeng....  Hva kjennetegner en god fortelling?  The seven elements of digital storytelling  Utarbeide skriftlig manus. Stikkord:  Personlig, men ikke for privat  Stramt manus  Hendelser og fakta, men like viktig....  ... tanker, følelser, opplevelser, refleksjoner  150-200 ord  Bruk av storyboard
 11. 11. Fase 3: Bildene  Finne bilder / arkivmateriale  6-15 bilder for en fortelling på ca. 2 min.  Vurdere bildene og gjøre et utvalg – må være relevant i forhold til tema  Scanne, redigere (?), lagre i mapper  Husk copyright problematikken
 12. 12. Fase 4: Fortellerstemmen  Øve på å FORTELLE innholdet  Trene på å snakke høyt og tydelig (artikulasjon)  Øve på rytme og tempo  Stemmens dramaturgi  Bruke stemmen for på skape spenning  Bruke stemmen for å formidle ulike følelser i et budskap  Trene på uttale av vanskelige lyder, lære uttale av nye ord (f.eks. i engelsk eller fremmedspråk)
 13. 13. Fase 5: Redigeringa  Importere bildene til et redigeringsprogram  Sett bildene i ønsket rekkefølge  Lage et innledningsbilde og et avslutningsbilde  Legge til overganger for å få bevegelse i fortellingen  Legge til ulike effekter hvis dette gjør fortellinga bedre  ”Det enkle er ofte det beste!”  Lyd og bilde skal utfylle hverandre, ikke overlappe  Tempo og klipperytme er viktige virkemidler  Variasjon i klipperytmen kan være spennende og understreke budskapet / stemningen
 14. 14. Fase 6: Lyd og musikk  Lydopptak av manus (vha f.eks. headset m/mic, innebygd mikrofon, digital lydopptaker, Audacity eller annet)  Tilpassing/finjustering av lyd/bilde  Legge til musikk?  For å underbygge eller kontrastere  For å endre tempoet  For å få fram følelser og spesielle stemninger  Legge til andre lydkulisser  Bakgrunnslyder (fuglekvitter, bølger, travel gate...)  Lydeffekter (dør som knirker, skritt...)
 15. 15. “For those teachers who fear the digital age, fear not. The more digital the world becomes, the more your students will need you, not for the keystrokes and technical know-how, but for your guidance and wisdom”. Jason Ohler Lærer, foredragsholder, forsker, forfatter, digital humanist
 16. 16. Det digitale klasserommet  Mer enn tekniske redskaper  “Det digitale innebærer en ny måte å handle på, tenke på, uttrykke seg på” (Otnes, 2009: 11)  Kreativ og skapende virksomhet  Innhold vs uttrykk  Fokus på hvordan det digitale kan støtte opp om det innholdsmessige  Det digitale som et fagmål i seg selv (LK-06)  Det digitale som et verktøy for å nå et fagmål
 17. 17. Fra VERKTØYOPPLÆRING i 8.klasse Telling Lives Min Beste Leseopplevelse  Utg.pkt.: økt motivasjon for lesing  eTwinning prosjekt  Fra analogt til digitalt arbeid med  Formidle digitale historier boklesing fra egne liv, på engelsk.  Verktøyet inn i en større faglig sammenheng  Utveksle med finske  Filmeks.: “På egne vinger” elever  Erfaringer:  Gjorde det vi likevel  Stor motivasjon skulle gjøre innenfor  Sterkt medium for tilhørerne engelsk, men på en annen  “oppleve analogt - formidle digitalt” måte!  Filmeks.: My bathing doll
 18. 18. Videreutvikling av leseprosjektet  “Den boka elsket jeg!”  Større fokus på opphavsrett (bilder, lyd)  Bedre arbeid med refleksjonslogg (utdrag)  Bedre arbeid rundt veilednings og vurderingsprosessen (både formativt og summativt)  Eks.: Barna i bakkebygrenda
 19. 19. ...via ARBEID MED OPPDRAG I 9.klasse...  Tydeligere kobling av fag og uttrykk  Spisse kunnskapene om verktøyet/uttrykket  Bruk av verktøyet for å fremme bedre læring  Oppdrag innenfor ett enkeltfag, eller mellom flere fag  Kortere eller lengre varighet
 20. 20. “Oppdragsuka” i 9.klasse  Mål:  Vise kunnskaper og evne til refleksjon om perioden rundt krigen  Bli bedre i utvalgte verktøy/uttrykk  Omfang:  Oppstart mandag - framføringer fredag  Alle teoritimer  Tema:  Andre verdenskrig  Avsluttet et lengre arbeid med dette temaet  Forberedelsesfase:  Valg og godkjenning av tema  Utdeling av spesifikt oppdrag med klare rammer  Gjennomgang av vurderingskriterier “Helgas Dagbok”
 21. 21. Personlige familiehistorier fra krigen  Dokumentere personlige historier fra krigen (hele vårhalvåret i 9.kl.)  Sette arbeidet med et globalt tema inn i en lokal, nær sammenheng  Digital storytelling et utmerket uttrykk!  Spennende kildearbeid: www.kildenett.no  Samtale med familie & venner  Private familiealbum  Statsarkivet  www.kildenett.no Min farmors bror  Engasjement og positiv respons fra foresatte som ble involvert
 22. 22. ... til SELVVALGTE PROSJEKT i 10.klasse  Faglig fordypning på ulike, selvvalgte områder innenfor Kunnskapsløftet  Kobling av faglig innhold til et selvvalgt uttrykk  To avsatte uker i årsplanen  Fortettet uke (oppstart mand., framføring fred.)  Få faglige fokus  Stor variasjon i tema og uttrykk
 23. 23. Storytelling fagprosjekt  Avsluttende arbeid i engelsk, 10.kl.  Vurdering i muntlig  Økt fokus på opphavsrett mhp bilder og musikk  Se etter utvikling på uttrykkssida - og ikke minst på språksida
 24. 24. Fra fremmedspråksundervisninga  Mange tema som egner seg godt  Meg og familien min  Fritida mi  Skolen min  Byen min  Mine venner  Mitt bosted  Kjæledyret mitt  Min favorittmusikk
 25. 25. Hvorfor digital storytelling i skolen?  Eleven som formidler  Praktisering av digitale verktøy; fokusskifte  Fra konsument til produsentrolle  Fra passiv til kreativ bruk  Postmoderne ungdommer  Erfaringsfattige, men mediekyndige og kunnskapsrike (T. Ziehe)  Digital natives vs digital immigrants (M. Prensky)  Fokus på ungdommenes hverdagskompetanse  The tacit dimension: Michael Polanyi (1891-1976): “We know more than we can tell”  Læringsstiler/læringsstrategier  Rike bruks- og differensieringsmuligheter  Enkelt å tilpasse ut fra evner og forutsetninger  En god måte å skape tekster på for minoritetsspråklige  Bygger opp under mestring, bekreftelse, stolthet og identitetsbygging:  ”Noe i mitt liv er interessant for andre”  Morsom arbeidsmåte - syns noen!
 26. 26. Viktige spørsmål: • Får elever nye • Hvordan blir forholdet muligheter til å “stå mellom modalitet og fram” når digitale meningsinnhold? medier brukes? • Hvordan skal vi som – Forsterke allerede “vanlige lærere” veilede sterke sider? på modalitet? – Utvikle sider de strever • Hvordan skal vi vurdere med? de sammensatte digitale tekstene?
 27. 27. “Are there any rules about digital storytelling?” “Perhaps one: - story without digital works, but digital without story doesn’t” Jason Ohler: “Digital storytelling in the classroom”
 28. 28. Derfor.... “Lærere må fokusere på å øve opp varige ferdigheter som elevene kan ta med seg fra sjanger til sjanger, fra program til program. Dette kan f.eks. være godt språk, formuleringsevne, grafisk sans, sjangerforståelse, analytiske evner, argumentasjon, kildekritikk.” (Liestøl m.fl.: Sammensatte tekster)
 29. 29. Klarer vi å skape læring gjennom å jobbe med digital storytelling?
 30. 30. Nyttige lenker  www.bbc.co.uk/tellinglives/  www.bbc.co.uk/wales/capturewales/  www.huseby.gs.st.no  www.flimmerfilm.no  www.digitalbridge.nu  www.intermedia.uio.no  http://www.jasonohler.com/storytelling/index.cfm  http://www.skole.trondheim.kommune.no/charlotu/Prosjekter/LN/L Nettverk.htm  www.jazzmontor.no  http://www.edutopia.org/use-digital-storytelling-classroom
 31. 31. Litteratur  Lambert, Joe : Digital storytelling. Capturing lives. Creating Community (2002)  Ohler, Jason : Digital Storytelling in the Classroom: New Media Pathways to Literacy, Learning, and Creativity (2008)  Liestøl, Fagerjord & Hannemyr, Sammensatte tekster (2009)
 32. 32. www.skole.trondheim.kommune.no/charlotu/

×