Advertisement
Advertisement

Trupat e rrotullimit

  1. Trupat e rrotullimit janë:sfera,cilindri dhe koni.Le të njihemi me to.
  2.  Cilindri është truoi që përftohet nga rrotullimi I një drejtëkëndëshi rreth njërës brinje të tij  Formulat:  S a=2πRh  Sb=πR²  Sp=Sb+Sa  V=Sbh=πR²h
  3. R
  4.  Rrezja e bazës së cilindrit është 5 cm.Lartësia e tij është sa diametri I bazës.Gjeni sipërfaqen anësore dhe të përgjithshme të cilindrit.  S a=2πRh= Sp=2πR²+2πRh=  2•π•5•10= 2•π•5²+314=  π•50= 2π•25+314=  314 cm² 157+314=  471 cm²
  5.  Koni quhet trupi gjeometrik që përftohet nga rrotullimi I një trekëndëshi kënddrejtë rreth njërit katet  V=Sbh÷3  Sp=Sb+Sa=πR²+πRa
  6.  Sfera është trupi gjeometrik që përftohet nga rrotullimi I një gjysëm rrethi rreth diametrit të tij.  Formulat:  S=4πR²  V= 4 3 πR³
  7.  Gjej:  Perimetrin e rrethit me diametër 10 cm  P=2π2R  R=D÷2=10÷2=5 cm  P=2•π•5=  6,28•5=  31,4 cm
Advertisement