Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

5,519 views

Published on

thanks to those yang buat benda ne as ur reference...hopefully dapatlah membantu~ :)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

 1. 1. KAQ1073 : PENGLIBATAN IBUBAPA DAN KOMUNITI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKTAJUK : KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN  MENERANGKAN JENIS-JENIS ATAU BENTUK KOMUNIKASI YANG BERKESAN
 2. 2. ROSMANIZA AHMAD (E20102001448)ANIS AMANINA ANUAR (E20102001474)NURUL ASHIKIN HASMAN (E20102001439)NURUL ZULAIKHA ARSHAD (E20102001438)NUR DIYANA IMBERAN SHAH (E20102001437)NOORHEARLLYNDA MOHAMED HASSIM (E20102001447)
 3. 3. JENIS-JENIS DAN BENTUKKOMUNIKASI BERKESAN PENGENALAN MAKSUD KESIMPULAN KOMUNIKASI CARA JENIS-JENIS BERKOMUNIKASI KOMUNIKASI BENTUK KOMUNIKASI
 4. 4. PENGENALAN• Apabila kanak-kanak menunjukkan kelakuantertentu, mereka sebenarnya mahumemberitahu sesuatu kepada kita.• Kita sebagai guru / ibu bapa harus mendengarapa yang ingin disampaikan oleh kanak-kanak itudan bertindak untuk menyelesaikannya.• Jadi, guru harus tahu cara yang terbaik untukmemberitahu / berkomunikasi dengan kanak-kanak tentang tingkah laku mereka itu.
 5. 5. • Komunikasi : sebagai istilah berpunca dariperkataan latin (communiatus) yang bermaksudberkongsi sesuatu ( Hamdan, 1993)• Komunikasi  pengiriman maklumat, pemikiran,sikap atau emosi daripada seseorang denganmenggunakan simbol-simbol (Theodorson, 1969)• Proses bermula apabila satu mesej (maklumat)daripada pengirim kemudian dipindahkanmenerusi alat atau saluran khas kepada penerimayang kemudiannya memberi maklum balas(merekod dan mentaksir) mesej tersebut .
 6. 6. KOMUNIKASI: APA MAKSUDNYA ? Satu proses dua hala di antarapenyampai dengan penerima Proses perkongsian maklumat, idea,nilai dan perasaan Proses menyampaikan secara jelas danmendengar secara aktif
 7. 7. TEORI KOMUNIKASI• Emery, Ault dan Agee (dlm. Sulaiman Masri, 1997). - Komunikasi ialah seni memindahkan maklumat, idea dan sikap daripada seseorang kepada seseorang.• Sulaiman Masri (1997), merumuskan bahawa, komunikasi bermula apabila satu mesej (maklumat) daripada pengirim (penutur) dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima (pendengar) yang kemudiannya memberikan maklumat balas mesej tersebut.
 8. 8. APAKAH KOMUNIKASI BERKESAN? Makna yang Makna yang dimaksudkan difahami (dari sumber (oleh penerima)pengeluar/ pemberi)
 9. 9. JENIS-JENIS KOMUNIKASI1. Lisan Lisan + intonasi = apa yang dikatakan + bagaimana dikatakan Perbualan tak dirancang Perbualan yang dirancang secara tidak formal Perbualan melalui telefon Sesi pembelajaran bercerita
 10. 10. 2. Bukan Lisan Raut muka Bahasa badan (body language) Keterampilan diri Peradaban
 11. 11. 1.Komunikasi VerbalBerbicara, menulisMendengar dan membaca2. Komunikasi non-verbal Bahasa isyarat Ekspresi wajah Gerakan tubuh Simbol-simbol Warna
 12. 12. 3. Komunikasi Visual a) Visual  Grafik , foto b) Imej bergerak  televisyen, video
 13. 13. CARA BERKOMUNIKASI DENGAN KANAK-KANAK• Duduk dengan paras ketinggian sama dengan kanak-kanak.• Bercakap sambil mengekalkan eye contact dengan kanak-kanak.• Memberi tumpuan ketika kanak-kanak bercakap.• Mengambil tahu perasaan kanak-kanak.• Tenang dan melembutkan suara.• Bercakap dengan perkataan yang difahami kanak-kanak.
 14. 14. PROSES KOMUNIKASI feedbackmesejPenghantar Penerima
 15. 15. KESIMPULAN• Resepi yang paling penting perlu ada di dalam komunikasi dengan kanak-kanak adalah faktor disiplin emosi guru / ibu bapa.• Maksudnya – bagaimana kita tunjukkan perasaan kita secara yang bersesuaian dan elakkan daripada menghina / merendah- rendahkan kanak-kanak dengan perkataan- perkataan yang sinis, kasar dan melalui tingkah laku yang kita tunjukkan.
 16. 16. RUJUKAN• Sulaiman Md. Yassin, Mohd Salleh Lebar & Azlina Abu Bakar (2007), Komunikasi dalam Pengajaran dan Kepimpinan Pendidikan. Shah Alam : Karisma Production Sdn. Bhd• Ab. Rahman & Ab. Rashid (1997), Bahasa Melayu Komunikasi 2. Kuala Lumpur : Longman Malaysia Sdn. Bhd• http://jazimin.wordpress.com/2010/03/17/psikologi- anak-komunikasi-secara-berkesan/• http://www.ismaaustralia.com/tips-komunikasi- berkesan/

×