Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph

13,123 views

Published on

Rph

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN<br />Mata pelajaran : Bahasa Melayu<br />Tahun : 4 Bestari<br />Bil Murid : 32 orang<br />Tema : Kraf Tradisional<br />Tajuk : Mengenal Kraf Tradisonal<br />Tarikh : 18 Februari 2011<br />Masa : 7.45pagi - 8.45pagi (1 jam)<br />Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran murid dapat :<br /><ul><li>Murid dapat bercerita berpandukan tiga gambar bersiri
  2. 2. Murid dapat membaca petikan menggunakan gaya, sebutan dan intonasi yang betul.
  3. 3. Murid dapat membina lima ayat penyata yang mengandungi kata kerja.</li></ul>Fokus utama<br /><ul><li>8.0 menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana penulisan.
  4. 4. Aras 2( i) : Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.</li></ul>Fokus sampingan<br /><ul><li>8.6 - Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
  5. 5. Aras 3( i ) : Menulis karangan yang lengkap menepati ciri – ciri wacana yang baik.
  6. 6. 8.6 - Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
  7. 7. Aras 2 (i)menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai isi perenggan.</li></ul>Kemahiran bahasa : Mendengar, bertutur, membaca dan menulis.<br />Sistem bahasa : Kosa kata : Kelab dan Persatuan, aktiviti<br />Ilmu : Pendidikan Jasmani<br />Nilai : Kerjasama dan keberanian.<br />Kemahiran Nilai Tambah (KBT) :<br />Kemahiran Belajar : Menghubungkaitkan, mencirikan, menjana idea dan menilai<br />Kecerdasan Berfikir : Interpersonal, intrapersonal<br />Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah menjalani hari sukan sekolah<br />Bahan Bantu Belajar : Video, gambar, kertas.<br /><ul><li>LANGKAH MASAISI PELAJARANAKTIVITI PENGAJARAN &PEMBELAJARANCATATANSet Induksi(5 minit)Mempamer gambar bersiri.Soalan :Cuba anda ceritakan apakah yang anda faham tentang gambar yang telah dipaparkan?Jawapan: gambar perbuatan manusia sedang berlari, berenang, membaca buku, berdoa, menukul, menjahit, mengecat, melompat, dan menendang bola.Adakah kamu mengamalkan perbuatan yang dipaparkan dalam gambar berkenaan?Jawapan:ya dan tidakGuru mempamer gambar kepada murid menggunakan LCD.Guru mengajukan soalan kepada murid.Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pelajaran pada hari itu iaitu “kata kerja”KBMenghubungkan dan mencirikan.BCB: mendengar aktifBBM: videoIlmu: sukanLangkah 1(10 minit)Menayangkan teks “hobi saya” kepada pelajar Guru menayangkan teks “hobi saya” kepada pelajar menggunakan LCD.Murid diminta untuk membaca teks secara senyap.Guru meminta murid membaca teks yang diberikan dengan suara yang lantang menggunakan gaya, sebutan dan intonasi yang betul.Guru memanggil beberapa orang murid untuk membaca teks menggunakan gaya, sebutan dan intonasi yang betul. Guru memperbetulkan kesalahan bahasa dan sebutan murid.Guru membantu dan membimbing pelajar.KB: bertutur dan mendengarBCB: mendengar aktifBBM: teksIlmu: Sukan dan .Langkah 2(10 minit)Membahagi kumpulan.Kumpulan 1 membina ayat.Kumpulan 2 mengisi tempat kosong.Kumpulan 3 memadankan gambar. Guru membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan. Kumpulan 1: Pelajar cemerlangKumpulan 2: Pelajar sederhanaKumpulan 3: Pelajar pemulihanKumpulan 1 diminta membina 5 ayat yang mengandungi kata kerja.Kumpulan 2 diminta untuk mengisi tempat kosong dengan rangka jawapan yang disediakan guru Kumpulan 3 pula memadankan perkataan dengan gambar yang diberikanGuru memberi pujian kepada murid.KB: BertuturBCB: Video atau gambarBBM: LCD bergambarKP: intepersonal.Nilai: Berusaha,keberanianIlmu: Seni visual dan ICT.Langkah 3(10 minit)Melakukan tugasan mengikut kumpulan. Kumpulan 1 dikehendaki untuk membuat karangan pendek tentang “ Hari Sukan Sekolah”.Kumpulan 2 pula mengisi tempat kosong di dalam karangan dengan saranan jawapan yang diberikan dan guru berbincang jawapan dengan murid dan memberi markah.Kumpulan 3 menyalin perenggan pertama teks yang diberikan oleh guru dan guru menyemak petikan tersebut. KB: menghubungkaitkanBCB: BertuturBBB: Bola Ilmu :PJK Penutup (10minit)Guru memper-dengarkan lagu.Soalan :Apakah kata kerja yang terdapat dalam lagu yang telah diperdengarkan?Jawapan :MenariMembacaBerkebunMemberi pujian dan montivasi.Membuat rumusan isi pelajaranGuru memperdengar lagu yang mengandungi kata kerja kepada murid.Guru meminta murid kembali ke tempat duduk masing-masingGuru kemudian menyuruh salah seorang murid daripada kumpulan 1 untuk membaca hasil karangannya.Guru bertanya kepada murid apa yang telah dipelajari oleh murid pada hari tersebut.Guru membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari pada hari tersebut.

×