Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

e-Ticaret (e-Commerce)

2,131 views

Published on

e-Ticaret Sunumu - e-Commerce Presentation

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

e-Ticaret (e-Commerce)

 1. 1. E-TİCARET • ANIL CEYHAN • EMİRHAN KUŞ • FULYA HAMZA • UĞUR İMERT
 2. 2. İÇİNDEKİLER • BİLGİSAYAR AĞI – YEREL ve ULUSAL AĞLAR – İNTERNET • İNTERNETİN TARİHÇESİ • İNTERNETİN FAYDALARI • İNTERNETİN KULLANIM NEDENLERİ – BİLGİ – İLETİŞİM – EĞLENCE – TİCARET • E-TİCARET NEDİR? • ELEKTRONİK TİCARET İŞLEMLERİ • E-TİCARETİN GELİŞİMİ • ÜLKE UYGULAMALARI – AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ – JAPONYA – TÜRKİYE • E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİ • E-TİCARETİN AMACI • E- TİCARETİN STRATEJİK ÖNEMİ • E-TİCARETİN YARARLARI • E-TİCARETTE BAŞARI • NEDEN E-TİCARET? • E-TİCARETTE BAŞARININ SIRI • E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİ • E-TİCARETİN STRATEJİK ÖNEMİ • E-TİCARET HİZMETLERİ • E-TİCARET ALTYAPISI
 3. 3. BİLGİSAYAR AĞI • İki ya da daha çok bilgisayarın veri iletmek ve bilgisayar kaynaklarını ortak kullanmak amacı ile birbirine bağlanmasına bilgisayar ağı denir. 1.Yerel ve Ulusal Ağlar 2.İnternet
 4. 4. 1. Yerel ve Ulusal Ağlar a) LAN (LOCAL AREA NETWORK): Bölgesel çalışma ağı . Ana bilgisayarın adı SERVER dır. Diğer bilgisayarlar server-1 server-2 olarak adlandırılırlar. b) WAN (GENİŞ ÇALIŞMA AĞI): Birden fazla LAN‟ ın birbirine bağlı olarak çalışmasını ifade eder.
 5. 5. 2.İnternet • Dünya çapında bir kütüphanedir. • Büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır. • Fikirlerin paylaşıldığı bir demokrasi platformudur. • İnsan hayatını kolaylaştırıcı (banka, alışveriş, dergi, gazete, TV hizmetleri) yönleri vardır. • Çift yönlü bilgi aktarımı yapılabilmektedir.
 6. 6. İNTERNETİN TARİHÇESİ • 1962 yılında Amerika'da ARPA (Advanced Research Projects Agency - İleri Araştırma Projeleri Ajansı) kuruldu • 1965 yılında ilk geniş alan ağı (WAN - wide area network) uygulaması • 1968 yılında ayrı yapılardaki bilgisayarların anlaşabilmeleri için ortak bir protokol oluşturuldu. • 1969 aralık ayında dört bilgisayarı birbirine bağlayan ARPANet oluşturuldu • 1971 yılına gelindiğinde ARPANet 23 bilgisayarı kapsıyordu. • 1972 yılında ilk e-mektup gönderildi. • 1974 yılında da bugün Internet'in temel protokolü olan TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol - Gönderme Denetleme Protokolü / Ağlararası Protokol) yazıldı.
 7. 7. İNTERNETİN FAYDALARI • devasa bir kütüphanedir • bir iletişim aracıdır • bir medya aracıdır • sanal bir bankadır • sanal bir devlettir • sanal bir mağazadır • bir paylaşım aracıdır • bir eğlence aracıdır • Kurumsal Uygulamalar
 8. 8. İNTERNETİN KULLANIM NEDENLERİ 1. Bilgi 2. İletişim 3. Eğlence 4. Ticaret
 9. 9. İNTERNETİN KULLANIM NEDENLERİ-devamı 1.Bilgi • Bilgi Erişim Süreci Kaydedilmiş bilgiye seçici bir biçimde başvurarak bir bilgi merkezinde ya da başka bir bilgi erişim sisteminde bulunan belgelere ve/veya belgelerin içindeki bilgiye erişimdir. • Bilgi Erişim Sistemi Bilgiye seçici biçimde erişmek üzere bir araya gelen, bilgi ile ona gereksinim duyan birey arasındaki bilgi akış sürecinin kesintisiz biçimde oluşumunu mümkün kılan, aralarında etkileşim ve uyumluluk bulunan parçalardan oluşmuş bütündür.
 10. 10. İNTERNETİN KULLANIM NEDENLERİ-devamı 2.İletişim İnternet , kendi iletişim dilini de zamanla oluşturup, geliştirmektedir ; • Kısaltmalar • Kendine has jargonlar • Smiley / harf yerini alan simge kodlar
 11. 11. İNTERNETİN KULLANIM NEDENLERİ 2.İletişim - devamı Örnek olay-1 Haberi en hızlı nereden alıyoruz? Türkiye'de 18-40 yaş grubundaki internet kullanıcısı olan örneklem kitlenin neredeyse tamamı haber takibinde interneti yoğun olarak kullanırken, ‘son dakika’ haberlerine ulaşmada öncelikle sosyal ağları tercih ediyor.
 12. 12. İNTERNETİN KULLANIM NEDENLERİ 2.İletişim - devamı Örnek olay-2 Diğer Ülkelere Örnek Olacak ! - Evden e-posta cevaplamak mesaiye girecek
 13. 13. İNTERNETİN KULLANIM NEDENLERİ-devamı 3.Eğlence
 14. 14. İNTERNETİN KULLANIM NEDENLERİ-devamı 4.Ticaret • 2013’te e-ticaret hacmi 50 milyar lirayı aşacak • Dünya e-ticaret hacmi 680 milyar dolara ulaştı • Sizin hâlâ sanal mağazanız yok mu ?
 15. 15. E-TiCARET NEDİR? Bazı görüşlere göre, 1.Her türlü malın ve servisin • bilgisayar teknolojisi • elektronik iletişim kanalları • ilgili teknolojiler (-EFT-, POS terminalleri) ile satılası ve satın alınmasıdır. 2. ödeme işleminin internet üzerinden yapıldığı alış-satışlardır.
 16. 16. ELEKTRONİK TİCARET İŞLEMLERİ • Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi • Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, • Elektronik banka işlemleri ve fon transferi, • Elektronik hisse alışverişi ve borsa, • Sayısal imza, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü taraf işlemleri, • Anında bilgi oluşturma ve aktarma,
 17. 17. E-TİCARETİN GELİŞİMİ- devamı ÜLKE UYGULAMALARI 1. Amerika Birleşik Devletleri • " Federal Elektronik Ticaret Ekibi " • " Küresel Elektronik Ticaret için Bir Çerçeve " • "Elektronik Mesaj Birliği", "Elektronik Ticaret Komitesi" ve " işletme Entegrasyonu Network"u
 18. 18. E-TİCARETİN GELİŞİMİ- devamı ÜLKE UYGULAMALARI 2. Japonya’da Elektronik Ticaret • Elektronik Ticareti Geliştirme Merkezi –ECOM I. Malın dağıtımı II. Fikri Mülkiyet Hakları III. Vergilendirme IV. İşletmenin yönetimi V. İşletmenin yönetimi • Kağıt para yerine elektronik para • Özel Sektörde Elektronik Ticareti Geliştirme Konseyi
 19. 19. E-TİCARETİN GELİŞİMİ e-Ticaret Kurulu (ETiK) 1. Gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasını sağlamak, 2. Hukuki yapıyı oluşturmak, 3. Elektronik ticareti özendirecek önlemleri almak, 4. Ulusal politika ve uygulamaların uluslararası politikalar ve uygulamalarla uyumunu sağlamak.
 20. 20. E-TİCARETİN GELİŞİMİ- devamı TÜRKİYE’DE E-TİCARET • 1999 itibariyle internet kullanıcılarının sayısında hızlı artış • Business to Consumer, B2C • şirketin tedarikçileri ve bayileri arasındaki işlemler • sanal mağaza • 1998 itibariyle internet reklamlarına «Kristal Elma Ödülü» • İşletmeden işletmeye (Business to Business, B2B) satış • e-Ticaret Kurulu(ETİK)
 21. 21. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİ 1. Global satış/global seçim 2. Rekabette üstünlük 3. Kişiselleştirilmiş ürünler 4. Aracıların azalması / ihtiyaca hızlı erişim 5. İşlem maliyetinden tasarruf 6. Yeni iş imkânları
 22. 22. E-TİCARETİN AMACI • İşinizin işleyiş şeklini değiştirmek • Hızla değişen Pazar teknolojisindeki yeriniz
 23. 23. E-TİCARETİN STRATEJİK ÖNEMİ Alternatif ticaret kanallarının öncüsü
 24. 24. E-TİCARETİN YARARLARI • Müşteri tarafından yararları 1. Hızlı alışveriş 2. Araştırma kolaylığı 3. Ürün çeşidi 4. Yorumlar
 25. 25. E-TİCARETİN YARARLARI-devamı • Satıcı tarafından yararları 1. Yeni kanal 2. Detaylı platform 3. Talep 4. Yeni müşteriler 5. İletişim ve Reklam masrafları az
 26. 26. E-TİCARETTE BAŞARI 1. Müşteri 2. Tercihler , yaratıcı fikirler 3. Etkin prosedür 4. Vizyon 5. Yardım
 27. 27. NEDEN E-TİCARET ? Karlı alışverişin yeri artık E-Ticaret web siteleri
 28. 28. E-TİCARET VE KLASİK TİCARET ARASI FARKLAR • E-Ticaret ile klasik mağaza ticaretine göre çok belirgin farklar bulunmaktadır. E-Ticaret’te fark daha çok iletişim ve onay işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Veri aktarımının sağlanması için klasik mağazacılık yöntemlerinde bir çok yol vardır. Ancak bunların hepsi E-Ticaret, e-posta ve diğer data aktarım alanlarından çok daha hızlı olamaz. E-Ticaret İle Fiziksel Mağazacılık arasındaki farkları gösteren Tablo 1′de satın alma işlemleri yapan bir firmanın geleneksel ticaret ve elektronik ortamlarda yapacağı E-ticaret karşılaştırılarak ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. Geleneksel mağazacılık klasik ticaret ifadesiyle, e-ticaretin sağladığı imkanlardan faydalanmadan yapılan ticaret olarak kastedilmiştir.
 29. 29. E-TİCARET VE KLASİK TİCARET Geleneksel Ticaret Elektronik Ticaret Satın Almayı Yapan Firma Bilgi Edinme Yöntemleri Görüşmeler, dergiler, kataloglar, reklamlar Web sayfaları Talep Belirtme Yöntemi Yazılı form Elektronik posta Talep Onayı Yazılı form Elektronik posta Fiyat Araştırması Kataloglar, görüşmeler Web sayfaları Sipariş Verme Yazılı form, fax Elektronik posta, EDI Tedarikçi Firma Stok Kontrolü Yazılı form, fax, telefon Online Veritabanı, EDI Sevkiyat Hazırlığı Yazılı form, fax, telefon Elektronik Veritabanı, EDI İrsaliye Kesimi Yazılı form Online Veritabanı, EDI Fatura Kesimi Yazılı form Elektronik Posta, EDI Siparişi Yapan Firma Teslimat Onayı Yazılı form Elektronik Posta, EDI Ödeme Programı Yazılı form Online Veritabanı, EDI Ödeme Banka Havalesi, Posta, Tahsildar İnternet bankacılığı, EDI, EFT Tablo 1: Geleneksel Ticaret- Elektronik Ticaret Karşılaştırılması
 30. 30. E-TİCARET / Hizmetler GİYİM
 31. 31. E-TİCARET / Hizmetler-devamı YİYECEK
 32. 32. E-TİCARET / Hizmetler-devamı FIRSAT/KAMPANYA
 33. 33. E-TİCARET / Hizmetler-devamı TATİL
 34. 34. E-TİCARET ALT YAPISI • Müşterilerin ilgisini çeken iyi bir web sitesi içeriği. • Online işlemleri doğru olarak işleyen etkin bir elektronik ticaret yazılımı. • İnternet’ten online işlem yapan ve satışları hızlandıran destek hizmetleri. • Güvenli uygulama ve işlem yöntemleri. • E-ticaret çevresinin niteliği.
 35. 35. KAYNAKÇA • Yönetim Bilgi Sistemi • Temel Bilgi Teknolojileri • Herkes için Temel Bilgisayar ve İnternet Kılavuzu • İnternet Cağı Dinamikleri • Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret • İnternetin Tarihi • İnternette Bilgi Erişim ve Bilgi Erişim Kaynakları • Elektronik Ticaret • e- Ticaret • e- Ticaret ve Fiziksel Mağaza Arasında Ki Farklar
 36. 36. KAYNAKÇA • e- Ticaret ve Fiziksel Mağaza Arasında Ki Farklar • İnternet Nasıl Bulundu • İnternetin Geçmişi • e- Ticaret Mobile Kayıyor • e- Ticaret Hacmi 50 Milyar Lirayı Aşacak • Dünya e- Ticaret Hacmi 680 Milyar Dolara Ulaştı • Sizin Hala Sanal Mağazanız Yok Mu? • Haberi En Hızlı Nereden Alıyoruz • Evden e-Posta Cevaplamak Mesaiye Girecek

×