Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ana olmos

601 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ana olmos

 1. 1. Ana Olmos Gimeno 3r A
 2. 2. ORDINADOR Esta format per: Interconnectats formen: MAQUINARI PROGRAMARI XARXES D’ORDINADORS Que comparteixen Sistema operatiu Microprocessador Memòria Interfície gráfica Arxius i carpetes Perifèrics Manteniment i Perifèrics actualització del sistemaInterconnectats mitjançant Connexió a internet Emmagatzematge Placa base i organització de la informació Salir
 3. 3. MAQUINARITambé conegut Hardware(HW) És tota la part física de l’ordinador
 4. 4. MicroprocessadorUn microprocessador és un processador miniaturitzat fins al punt defer possible de tenir un únic circuit integrat amb totes o la major partde les seues funcionalitats
 5. 5. MemòriaLa memòria és lespai d‘entrada que permet emmagatzemarinformació en un ordinador o en dispositius electrónic en general. Ésun dels elements del maquinari dun ordinador.
 6. 6. Unitats d’emmagatzematge Les unitats magnètiques : són el dis dur i els disquets Les unitats òptiques : són el CD-ROM i el DVD Les memòries flash : emmagatzemen la informació amb transitorsque funcionen com a interruptors obert o tancats . (USB)
 7. 7. Unitats d’emmagatzematge(fotos)Memòria CD-ROM RAMDisc dur DVDDisquet Memòria Flash
 8. 8. PerifèricsEls perifèrics són tots aquells dispositius que formen part del‘ordinador, però es troben fora del contenidor principal.
 9. 9. Connectors PS/2 Peri- férics
 10. 10. Port paral·lel Peri- férics
 11. 11. Ports serie Peri- férics
 12. 12. Port Lan Peri- férics
 13. 13. Connector audio Peri- fèrics
 14. 14. Placa baseLa placa base és la targeta de circuits impresos central a l‘ordinadorque conté el microprocessador, la memòria RAM del sistema, circuitselectrònics de suport, la ROM i ranures especials que permeten laconnexió de targetes adaptadores addicionals
 15. 15. PROGRAMARITambé conegut com a Software(SW)Tres tipus de programaris:  Sistema operatiu: gestiona els recursos del sistema, ej. Windows Aplicacions: precessadors de textos, gestors de bases de dades, fulls de cálculs.. Llenguatges de programació: programes que permeten crear altres programes.
 16. 16. PROGRAMARI ( 2 )
 17. 17. Sistema operatiuEl sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes quecontrolen el funcionament dun ordinador. És el programariresponsable de gestionar els recursos en un terminal.
 18. 18. Interfície gràficaLa interfície dusuari és el medi amb que lusuari pot comunicar-seamb una màquina, un equip o una computadora, i compren tots elspunts de contacte entre lusuari i lequip; normalment solen ser fàcilsdentendre i fàcils daccionar.
 19. 19. Manteniment i actualització del sistemaQuan comprem un ordinador sempre mirem que tingui les últimestecnologies, molta memòria, el millor processador, un disc dur daltacapacitat, una bona connexió i per últim instal.lem el sistema operatiuque més sajusta a les nostres necessitats. En canvi, poques vegadesfem una planificació o som conscients que pel bon funcionamentdaquest sistema és necessari fer algunes accions senzilles demanteniment. Ennumerar les accions bàsiques és lobjectiu daquestacàpsula de coneixement.
 20. 20. Emmagatzematge i organització de la informacióUn inconvenient de compartir carpetes i impressores és quel’ordinador on estan ha d’estar connectat per a poder accedir-hi. Per asolucionar-ho es fan servir dispositius : sistemes d’emmagatzematgede connexió a xarxa i servidors d’impressió.
 21. 21. XARXES D’ORDINADOR Un conjunt d’ordinadors connectats entre si que comparteixenrecursos i intercanvien la informació
 22. 22. Arxius i carpetesGracies a les xarxes podem compartir els arxius i lescarpetes,(informació,impresores,internet.. )
 23. 23. PerifèricsEls perifèrics són tots aquells dispositius que formen part del‘ordinador, però es troben fora del contenidor principal.
 24. 24. Connexió a InternetUna xarxa d’ordinadors permet compartir una única connexió aInternet entre tots els ordinadors que la integren. Hi ha dues maneresde connectar una xarxa d’ordinadors a Internet :• Amb una Connexió a Internet.• Amb un encaminador.

×