Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

איך הובלנו אתר איקומרס לעמוד הראשון בגוגל בעשרות ביטויים

155 views

Published on

קייס סטאדי מתוך הרצאה שהעברנו בכנס נקסט קייס 2015

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

איך הובלנו אתר איקומרס לעמוד הראשון בגוגל בעשרות ביטויים

 1. 1. ‫חקק‬ ‫אנידור‬, ‫איך‬‫הובלנו‬‫חנות‬‫אינטרנטית‬ ‫לדף‬‫ראשון‬‫בגוגל‬ ‫בעשרות‬‫ביטויים‬ ‫בזירה‬‫תחרותית‬?
 2. 2. ‫הלקוח‬: ‫איקומרס‬ ‫אתר‬,‫קוסמטיקה‬ ‫של‬ ‫מוצרים‬ ‫אלפי‬ ‫המציע‬, ‫תינוקות‬,‫ועוד‬ ‫בריאות‬. ‫פרויקט‬ ‫מנהל‬:‫כהן‬ ‫אסף‬ ‫שהתגלו‬ ‫הבעיות‬ ‫עם‬ ‫שלב‬ ‫אחר‬ ‫שלב‬ ‫שלנו‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫מתארת‬ ‫המצגת‬ ‫חדש‬ ‫לאתר‬ ‫מעבר‬ ‫במהלך‬.
 3. 3. ‫מקרה‬ ‫סיפור‬: •‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫מקדמים‬-4‫שנים‬ •‫ולעבור‬ ‫חדש‬ ‫אתר‬ ‫לבנות‬ ‫החליט‬ ‫הלקוח‬ ‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫מג‬ ‫לפלטפורמת‬ ‫מלייבסיטי‬'‫נטו‬–‫יותר‬ ‫ועדכני‬ ‫חדש‬ ‫אתר‬, ‫למובייל‬ ‫מותאם‬,‫חנויות‬ ‫עבור‬ ‫ופילטרים‬ ‫אפשרויות‬ ‫מגוון‬ ‫מציע‬. ‫שנעשו‬ ‫הפעולות‬: •‫ליווי‬SEO‫אתר‬ ‫בהקמת‬-‫המתכנת‬ ‫מול‬ •‫מרובות‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫בבעיות‬ ‫וטיפול‬ ‫אפיון‬on-page •‫תוכן‬ ‫פרויקט‬ •‫ובלוגריות‬ ‫משפיעים‬ ‫פרויקט‬
 4. 4. ‫המעבר‬ ‫לפני‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫כך‬: ‫חדש‬ ‫לאתר‬ ‫המעבר‬ ‫לפני‬, ‫בדף‬ ‫והתייצב‬ ‫בעליות‬ ‫היה‬ ‫האתר‬ ‫רבים‬ ‫בביטויים‬ ‫הראשון‬
 5. 5. ‫חדש‬ ‫לאתר‬ ‫עוברים‬!!‫טובות‬ ‫בשורות‬? •‫אתר‬ ‫למעבר‬ ‫ודרישות‬ ‫ליווי‬ ‫מסמך‬-‫על‬ ‫בדגש‬: •‫כתובות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬URL/‫הצורך‬ ‫בעת‬ ‫הפניות‬ ‫ביצוע‬ •‫האתר‬ ‫מבנה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬+‫וקטגוריות‬ ‫היררכייה‬ •‫למובייל‬ ‫התאמה‬ •‫כפילויות‬ ‫למניעת‬ ‫קנוניקלים‬ •‫תוסף‬ ‫להטמעת‬ ‫בקשה‬SEO‫ייעודי‬(‫בתשלום‬)‫למג‬'‫נטו‬ 20.8.2013-‫לאוויר‬ ‫עלייה‬ ‫טרם‬ ‫שלנו‬ ‫סופית‬ ‫בדיקה‬ ‫ללא‬ ‫לאוויר‬ ‫עולה‬ ‫האתר‬. ‫בבדיקות‬ ‫להתחיל‬ ‫מהלקוח‬ ‫עדכון‬ ‫מקבלים‬ ‫אנו‬ ‫למחרת‬
 6. 6. 21.8-‫להתרסק‬ ‫מתחילים‬... •‫ב‬ ‫עלה‬ ‫החדש‬ ‫האתר‬-20.8 •‫עם‬ ‫עלה‬ ‫האתר‬DISALLOW •‫ה‬ ‫תוסף‬ ‫ללא‬ ‫עלה‬ ‫האתר‬-SEO– •‫האתר‬ ‫דפי‬ ‫ברוב‬ ‫טייטלים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ •‫אתר‬ ‫מפת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ •‫טובים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫קנוניקלים‬ •‫מההפניות‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬301‫שנעשו‬–‫נכונים‬ ‫לא‬ ‫לדפים‬ ‫הפנו‬ •‫הנחיתה‬ ‫מדפי‬ ‫חלק‬"‫נעלמו‬"‫חדשים‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫לקדם‬ ‫צריכים‬ ‫והיינו‬
 7. 7. ‫עושה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ‫בבוקר‬ ‫קם‬ ‫כשאתה‬? •‫נכונות‬ ‫לא‬ ‫ההפניות‬ ‫שרוב‬ ‫ומגלה‬? •‫ומגלה‬‫התאפס‬ ‫באתר‬ ‫מהטייטלים‬ ‫גדול‬ ‫שחלק‬/‫נמחק‬? •‫האתר‬ ‫מדפי‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫מאנדקס‬ ‫לא‬ ‫שגוגל‬ ‫ומגלה‬? •‫ומגלה‬‫אותו‬ ‫על‬ ‫ביניהם‬ ‫מתחרים‬ ‫שלך‬ ‫דפים‬ ‫שכמה‬‫ביטוי‬? •‫האתר‬ ‫ממפת‬ ‫נעלמו‬ ‫שלך‬ ‫מהאתר‬ ‫שלמים‬ ‫שחלקים‬ ‫ומגלה‬? •‫באתר‬ ‫דפים‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מאנדקס‬ ‫שגוגל‬ ‫ומגלה‬ ‫וסריקה‬ ‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬ ‫ונוצרות‬?
 8. 8. ‫מג‬ ‫פלטפורמת‬'‫נטו‬: •‫מותגים‬ ‫של‬ ‫חנויות‬ ‫לאתרי‬ ‫מעולה‬ •‫רבות‬ ‫תוכן‬ ‫הכפלות‬(‫קטגוריות‬,‫מוצרים‬,‫פילטרים‬) •‫תוסף‬ ‫ללא‬ ‫מאוד‬ ‫בעייתית‬SEO–‫רוחבי‬ ‫וניהול‬ ‫שליטה‬ ‫אין‬ •‫מג‬ ‫עם‬ ‫שעובד‬ ‫למי‬'‫נטו‬–‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫מומלץ‬ ‫תוסף‬Seo suite ultimate(‫עולה‬250$) •‫מאפשר‬ ‫התוסף‬:‫הפניות‬WWW,‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫טייטלים‬ ‫עריכת‬ ‫לאתר‬(‫פוסטים‬/‫קטגוריות‬,‫וכו‬ ‫מוצרים‬')..,‫תגיות‬meta, ‫רובוטס‬ ‫קובץ‬,‫אתר‬ ‫מפת‬,‫קנוניקלים‬ •‫גרסה‬ ‫עדכוני‬ ‫בזמן‬ ‫מאוד‬ ‫בעייתית‬(‫שנעשה‬ ‫ידני‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬–‫נמחק‬)!
 9. 9. ‫עשינו‬ ‫מה‬? ‫בעיניים‬ ‫אדום‬!! ‫ספטמבר‬ ‫חודש‬–‫להתרסק‬ ‫מתחילים‬
 10. 10. ‫בבעיות‬ ‫לטפל‬ ‫מתחילים‬: •‫ה‬ ‫תוסף‬ ‫את‬ ‫והטמיע‬ ‫התקין‬ ‫שהמתכנת‬ ‫עד‬-SEO‫בתשלום‬– •‫הראשיים‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫טייטלים‬ ‫מעדכנים‬ ‫שלנו‬ ‫במיקומים‬ ‫להישאר‬ ‫כדי‬ •‫הפניות‬ ‫תיקון‬ ‫על‬ ‫האתר‬ ‫מנהל‬ ‫מול‬ ‫עובדים‬ ‫במקביל‬301 ‫בעיניים‬ ‫ירוק‬ ‫לראות‬ ‫מתחילים‬... ‫הבעיות‬ ‫הסתיימו‬?
 11. 11. ‫אוקטובר‬–‫נובמבר‬:‫להתרסק‬ ‫ממשיכים‬! •‫אוקטובר‬ ‫בחודש‬:‫את‬ ‫מטמיעים‬‫ה‬ ‫תוסף‬-SEO‫באתר‬ •‫אתר‬ ‫גרסת‬ ‫עדכון‬ ‫בוצע‬–‫הידניים‬ ‫והשינויים‬ ‫הטייטלים‬ ‫כל‬ ‫שביצענו‬–‫נמחקו‬(‫הידניים‬ ‫השינויים‬ ‫נדרסו‬ ‫התוסף‬ ‫בהתקנת‬) •‫דפים‬‫ותיאור‬ ‫בטייטל‬ ‫מתעדכנים‬ ‫אינם‬ ‫באתר‬ ‫חדשים‬‫רלוונטיים‬
 12. 12. ‫אתר‬ ‫במפת‬ ‫בעיות‬ •‫אתר‬ ‫במפת‬ ‫בעיות‬–‫מופיעים‬ ‫הדפים‬ ‫כל‬ ‫לא‬(‫מאמרים‬,‫מותגים‬) •‫הפתרון‬:‫אתר‬ ‫מפות‬ ‫של‬ ‫מפה‬ ‫יצירת‬
 13. 13. ‫דצמבר‬-‫ינואר‬–‫ו‬ ‫קנוניקל‬ ‫בעיות‬pagination: •‫שגויים‬ ‫קנוניקלים‬ ‫עם‬ ‫מרובות‬ ‫כפילויות‬ ‫דצמבר‬ ‫חודשים‬-‫לחזור‬ ‫שהמשיכו‬ ‫רבות‬ ‫בבעיות‬ ‫אופיינו‬ ‫פברואר‬– ‫ידנית‬ ‫שנעשו‬ ‫ושינויים‬ ‫טייטלים‬ ‫נעלמו‬ ‫גרסה‬ ‫שעודכנה‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬, ‫ביטוי‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫שמתחרים‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫ומספר‬ ‫דפים‬ ‫כפילויות‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫בעיות‬
 14. 14. ‫המשוגע‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬!! ‫המערכת‬ ‫מעדכוני‬ ‫באחד‬ ‫מהאתר‬ ‫התכנים‬ ‫סריקת‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫החליט‬ ‫המתכנת‬ ‫ואז‬... ‫הדעת‬ ‫שיקול‬‫מה‬ ‫ברובוטס‬ ‫לחסום‬‫הינו‬ ‫בלבד‬ ‫המקדם‬ ‫של‬!
 15. 15. ‫המשוגע‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬!!‫בבעיות‬ ‫הטיפול‬ ‫אחרי‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬: •‫בהן‬ ‫וטיפלנו‬ ‫ברובוטס‬ ‫חסימות‬ ‫גילינו‬ •‫בהן‬ ‫וטיפלנו‬ ‫בהפניות‬ ‫בעיות‬ ‫גילינו‬ •‫נמשכת‬ ‫המיקומים‬ ‫נדנדת‬... •‫במיקומים‬ ‫לעלות‬ ‫חוזרים‬ ‫ושוב‬!!
 16. 16. ‫ככה‬ ‫התחיל‬ ‫זה‬–‫פברואר‬ ‫בסוף‬ ‫שם‬ ‫אי‬2014: ‫באתר‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫מתקדמים‬ ‫לא‬ ‫מאי‬ ‫חודש‬–‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬ ‫יותר‬ ‫התייחסנו‬ ‫לא‬‫מדי‬–‫הבא‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫שגילינו‬ ‫עד‬: ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬?‫להילחץ‬ ‫צריך‬? ‫אתרים‬ ‫כמקדמי‬ ‫שלנו‬ ‫אינטרס‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫דפים‬ ‫המון‬ ‫לאנדקס‬?
 17. 17. ‫מדי‬ ‫גדול‬ ‫אינדוקס‬ ‫עם‬ ‫הבעיה‬ ‫מה‬? ‫הגדולה‬ ‫הדפים‬ ‫כמות‬ ‫בשל‬,‫אינדוקס‬ ‫בעיית‬ ‫נוצרה‬ ‫לאתר‬ ‫שעלו‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫דפי‬ ‫של‬.
 18. 18. ‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬ •‫קטגוריות‬ ‫ובדפי‬ ‫מותגים‬ ‫בדפי‬ ‫כפילויות‬: •‫מהאתר‬ ‫דפים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫אינדקס‬ ‫גוגל‬– ‫ע‬ ‫שבוצעו‬ ‫פילטרים‬ ‫של‬ ‫דפים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬"‫הגולשים‬ ‫י‬(‫מחירים‬, ‫מותגים‬,‫ועוד‬ ‫קטגוריות‬)..,‫חיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫דפים‬.
 19. 19. ‫עשינו‬ ‫מה‬? •‫אתר‬ ‫במפת‬ ‫טיפלנו‬ •‫חיפוש‬ ‫תוצאות‬ ‫הסרנו‬(‫פנימי‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬)‫שהתאנדקסו‬ •‫באתר‬ ‫הקישורים‬ ‫במבנה‬ ‫טיפלנו‬–‫המותגים‬ ‫לדפי‬ ‫וקישרנו‬ ‫לקדם‬ ‫שרצינו‬ ‫הנכונים‬.-‫המקודם‬ ‫המותג‬ ‫לדף‬ ‫קנוניקלים‬. •‫הסינונים‬ ‫אפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חסמנו‬(‫פילטרים‬)‫לאינדוקס‬
 20. 20. ‫החדש‬ ‫באתר‬ ‫האופטימיזציה‬ ‫בעיות‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬–‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫ביטויים‬ ‫שיותר‬ ‫בכמה‬ ‫הראשון‬ ‫לעמוד‬ ‫האתר‬ ‫את‬ ‫מקדמים‬ ‫כיצד‬. ‫השיטה‬: On-page:‫באתר‬ ‫התוכן‬ ‫סוגיות‬ ‫בכל‬ ‫טיפול‬ Off page:‫מותג‬ ‫בניית‬–‫משפיעים‬ ‫שיווק‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫תהליך‬ ‫יולי‬2014–‫חדשה‬ ‫לדרך‬ ‫יוצאים‬ ‫לראשונה‬,‫עולים‬ ‫הנכונים‬ ‫הנחיתה‬ ‫דפי‬‫בתוצאות‬, ‫באתר‬ ‫וחסימות‬ ‫אינדוקס‬ ‫בעיות‬ ‫אין‬
 21. 21. ‫לדרך‬ ‫יוצא‬ ‫התוכן‬ ‫פרויקט‬! ‫דפים‬ ‫אלפי‬ ‫בשל‬ ‫פנדה‬ ‫עונש‬ ‫ספג‬ ‫בעבר‬ ‫האתר‬"‫מטרונסלטים‬" ‫העיקריות‬ ‫האופטימיזציה‬ ‫בעיות‬ ‫בכל‬ ‫לטפל‬ ‫סיימנו‬, ‫באתר‬ ‫מהמוצרים‬ ‫גדול‬ ‫בחלק‬ ‫בגוגל‬ ‫להופיע‬ ‫הצלחנו‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬: ‫המוצר‬/‫החיפוש‬ ‫בתוצאות‬ ‫הופיע‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫מאונדקס‬ ‫היה‬ ‫עמוד‬ ‫למה‬? ‫חודש‬ ‫בכל‬ ‫לשכתב‬ ‫הוחלט‬30‫באתר‬ ‫המוצרים‬ ‫דפי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫זמן‬ ‫ולאורך‬ ‫מוצרים‬
 22. 22. ‫ומותגים‬ ‫מוצרים‬ ‫בדפי‬ ‫כפול‬ ‫תוכן‬: ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫שוכתבו‬ ‫היום‬ ‫עד‬-400‫באתר‬ ‫ומותגים‬ ‫מוצרים‬ ‫דפי‬!
 23. 23. •‫יש‬‫עם‬ ‫נישתי‬ ‫עניין‬ ‫תחום‬ ‫להם‬‫מסוימים‬ ‫לקהלים‬ ‫רלוונטיות‬ •‫חיובית‬ ‫חשיפה‬ ‫הגדלת‬‫המותג‬ ‫של‬/‫פוטנציאליים‬ ‫ללקוחות‬ ‫המוצר‬ •‫טובים‬ ‫קישורים‬,‫ו‬ ‫איכותיים‬"‫טבעיים‬" ‫גולשים‬‫לא‬‫סומכים‬‫על‬‫פרסומות‬,‫גולשים‬‫סומכים‬‫על‬‫אנשים‬ •‫בלוגרים‬‫נחשבים‬‫סמכותיים‬‫וצוברים‬‫עוקבים‬‫רבים‬ •‫בעלי‬‫השפעה‬‫גבוהה‬‫על‬‫קבלת‬‫החלטות‬‫אצל‬‫העוקבים‬‫שלהם‬ •‫בעלי‬‫נוכחות‬‫חברתית‬‫מאוד‬‫חזקה‬‫עם‬‫עוקבים‬‫רבים‬‫ברשתות‬‫חברתיות‬ •‫שיווק‬‫אמיתי‬‫יותר‬,‫אותנטי‬‫יותר‬,‫מגיע‬‫ממקום‬‫אמיתי‬ ‫ובלוגרים‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫מובילי‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫למה‬?
 24. 24. •‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫החלטנו‬5-8‫מוצר‬ ‫לכל‬ ‫בלוגריות‬(‫להעמיס‬ ‫לא‬–‫ע‬"‫ע‬YOLO) •‫מוצר‬ ‫קיבלה‬ ‫בלוגרית‬ ‫כל‬/‫קישור‬ ‫עם‬ ‫לפוסט‬ ‫בתמורה‬ ‫חינם‬ ‫ים‬ •‫יעד‬ ‫קהל‬:‫נשים‬–‫אימהות‬,‫צעירות‬,‫וכו‬ ‫מבוגרות‬' •‫המטרה‬:‫ערך‬ ‫עם‬ ‫בלוגריות‬,‫פעילים‬,‫חברתית‬ ‫ונוכחות‬ ‫עוקבים‬ ‫עם‬, ‫ומעמיקים‬ ‫מקוריים‬ ‫תכנים‬(‫לא‬copy paste‫הקומוניקט‬ ‫של‬) ‫בוחרים‬ ‫איך‬? •‫בגוגל‬ ‫טוב‬ ‫מחפשים‬ •‫בבלוג‬ ‫פעילות‬ ‫ומנתחים‬ ‫עוקבים‬–‫תגובות‬,‫שיתופים‬,‫בעלי‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬(‫ויראלי‬ ‫הפצה‬ ‫כוח‬) •‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ •‫עבודת‬‫שטח‬‫של‬‫איסוף‬‫ובניית‬‫מסד‬‫נתונים‬‫לאורך‬‫שנים‬
 25. 25. ‫איך‬‫לבלוגריות‬ ‫ולהתחבר‬ ‫לפנות‬? •‫תקראו‬‫שלהם‬ ‫המאמרים‬ ‫את‬ •‫מה‬‫אותם‬ ‫מניע‬?‫מה‬‫יחסם‬‫למותגים‬‫בתעשייה‬?‫אותם‬ ‫מעצבן‬ ‫מה‬? •‫קשר‬ ‫צור‬ ‫טופס‬ ‫דרך‬ ‫ולא‬ ‫פייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫עדיף‬–‫אישי‬ ‫חיבור‬ ‫ליצור‬ •‫תתאימו‬‫מוצרים‬‫בלוגרית‬ ‫לכל‬ ‫נכונים‬(‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫מתאים‬ ‫מוצר‬ ‫כל‬ ‫לא‬) •‫הבלוג‬ ‫לקוראי‬ ‫ערך‬ ‫ספקו‬–‫דוגמיות‬,‫וכו‬ ‫הנחה‬ ‫קופון‬'. •‫אותם‬ ‫כבדו‬,‫אותם‬ ‫ותפנקו‬ ‫בהם‬ ‫תשקיעו‬–‫אליכם‬ ‫יחזור‬ ‫זה‬ •‫לאמבטיה‬ ‫מוצר‬ ‫שלחתם‬–‫מגבת‬ ‫או‬ ‫בחלוק‬ ‫אותן‬ ‫פנקו‬ •‫למטבח‬ ‫מוצר‬ ‫שלחתם‬–‫משלים‬ ‫מוצר‬ ‫או‬ ‫מתכון‬ ‫עם‬ ‫אותן‬ ‫פנקו‬..
 26. 26. ‫בלוגריות‬ ‫מול‬ ‫עבודה‬: •‫מולם‬ ‫וברור‬ ‫מוגדר‬ ‫כתוב‬ ‫סיכום‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫וודאו‬–‫לא‬ ‫אתם‬‫רוצים‬ ‫שלכם‬ ‫המוצר‬ ‫על‬ ‫שליליים‬ ‫פוסטים‬ ‫לקבל‬... •‫דרשו‬‫שלכם‬ ‫לאתר‬ ‫שנכתב‬ ‫פוסט‬ ‫מכל‬ ‫קישור‬ ‫להוסיף‬/‫לדף‬‫המוצר‬ •‫הפוסט‬ ‫פרסום‬ ‫עד‬ ‫במוצר‬ ‫התנסות‬ ‫זמן‬ ‫תנו‬–‫שבועיים‬ ‫לפחות‬-‫חודש‬ •‫מסוים‬ ‫זמן‬ ‫בטווח‬ ‫הפוסטים‬ ‫פרסום‬ ‫את‬ ‫תכננו‬–‫יום‬ ‫באותו‬ ‫כולם‬ ‫לא‬..
 27. 27. ‫בלוגריות‬ ‫פרויקט‬–‫התוצאות‬ •‫לויאליות‬‫לינק‬ ‫למדי‬–‫קישרו‬ ‫בלוגרים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬‫למוצרים‬‫אליהם‬ ‫שלחנו‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫לינק‬ ‫במדי‬–‫רק‬ ‫איתם‬ ‫לעבוד‬ ‫שנמשיך‬ ‫רצו‬ ‫הם‬ ‫כי‬. •‫מכירות‬ ‫הגדלת‬:‫חילקנו‬‫הבלוגריות‬ ‫לשימוש‬ ‫קופון‬ ‫קוד‬.‫בפורומים‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫מחולק‬ ‫הקוד‬,‫בלוגים‬ ‫ועוד‬–‫הקופון‬ ‫את‬ ‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫מחלקים‬ ‫אלינו‬ ‫קשורים‬ ‫שלא‬ ‫אנשים‬ ‫שאפילו‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬. •‫איכותיים‬ ‫ויראליים‬ ‫קישורים‬(‫וטבעיים‬)-‫לקהל‬ ‫שפונים‬ ‫באתרים‬‫ורלוונטי‬ ‫נכון‬ ‫יעד‬. •‫למותג‬ ‫גדולה‬ ‫חשיפה‬,‫בעיקר‬‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬. •‫מדי‬‫מוכר‬ ‫רשת‬ ‫למותג‬ ‫הפכה‬ ‫לינק‬(‫קודם‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫דבר‬)
 28. 28. ‫התוצאות‬ ‫לאחר‬4‫של‬ ‫פעילות‬ ‫חודשי‬ ‫באתר‬ ‫מסיבי‬ ‫תוכן‬ ‫שכתוב‬ ‫בלוגריות‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬– ‫להגיע‬ ‫מתחילות‬ ‫התוצאות‬... ‫ל‬ ‫קרוב‬-30‫הראשון‬ ‫בדף‬ ‫ביטויים‬ ‫לעלות‬ ‫ממשיכים‬ ‫רק‬ ‫ומאז‬..
 29. 29. ‫תחתונה‬ ‫בשורה‬–‫תרם‬ ‫הפרויקט‬ ‫למה‬? ‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫גדלו‬ ‫האורגניות‬ ‫הכניסות‬-30%‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-30%‫חדשים‬ ‫גולשים‬(‫הפניות‬ ‫בעקבות‬ ‫הרבה‬–‫בלוגריות‬) ‫הרווחים‬ ‫וגם‬ ‫משמעותית‬ ‫גדל‬ ‫אורגניות‬ ‫מכניסות‬ ‫ההמרה‬ ‫אחוז‬!
 30. 30. ‫שאלות‬ ‫תודות‬: ‫ל‬ ‫להודות‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬Screaming frog‫ול‬-Search console ‫הלום‬ ‫עד‬ ‫אותי‬ ‫שהביאו‬

×