Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sherbimi psikologjik ne spitale

926 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sherbimi psikologjik ne spitale

  1. 1. Sherbimi psikologjik ne spitaleAktiviteti i psikologut i duhet ofruar te gjitha sherbimeve te spitaleve dukezbatuar protokolle, per cdo sherbim te specifikuar. Mbeshtetja teknike dhe moralendihmon shume ne vazhdimesine e punes per te rritur kualitetin e jetes dheedukimin per zhvillim te pacienteve te shtruar si dhe personelit mjekesor.Psikologu duhet te jete i pranishem ne cdo dite te ndryshme te javes ne te gjithasherbimet e spitalit. Ne te gjitha sherbimet psikologu duhet te bashkepunonoje menje ekip multidisiplinor (mjek, infermjer etj...) si edhe me familjaret e pacientitdhe te mbaje shenime te dokumentuara.ose skeda psiko-klinike. Ambjenti kuzhvillohet aktiviteti i tij duhet te jete i rezervuar dhe i pershtatshem.Sherbimi psikologjik ndihmon ne :- Pediatri- Patologjia- Semundjet e Brendshme- Kardiolgji- Neurologji- Materniteti- Obstetrike- Gjinekologji- Konsultori i gruas- PediatriPromovimi i shendetit eshte nje aspekt shume i rendesishem i cili luan nje rolthelbesor per te permiresuar shendetin tone , dhe ne fakt praktikat e informimit qeperdoren jane te shumta. Praktika te tilla nisen qe heret dhe ne fillojme teinformohemi permes librave , qe ne periudhen shkollore. Aty meret njeinformacion i pergjithshem ne lidhje me probleme te ndryshme shendetesore, aporrezikues te shendetit si HIV , DROGA , ALKOOLI , DUHANI etj. Qendrat
  2. 2. rajonale shendetesore ne bashkepunim me organizatat joqeveritare bejne te mundurorganizimin e shume seminareve , hartimin e fletepalosjeve , me qellimin e vetemper te permiresuar informimin e qytetareve rreth shendetit. Por ky bashkepunimnuk eshte i mjaftueshem sidomos ne shoqerine tone, pasi qytetaret nuk jane teinformuar rreth praktikave shendetesore apo rolit te psikologut. Duke qene pak teinformuar ata nuk jane te motivuar per te kryer sjellje ne dobi te shendetit.Informacionet permes broshurave , fletepalosjeve qe shperndahen jane te pakta.Neper spitale mungon psikologjia e informimit te pacienteve , e madje nuk ikushtohet fare rendesi informimit te pacienteve rreth psikologjise shendetesore , esi rrjedhoje mungojne sjelljet ne dobi te shendetit nga ana e pacienteve .Punoi : MSCANIDA AGO

×