Фирмена задлъжнялост `2010

564 views

Published on

Презентацията е представена на пресконференция на БСК, проведена на 9 януари 2011 г.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Фирмена задлъжнялост `2010

 1. 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТАОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТАКъм 31 декември 2010 г.Пресконференция9 януари 2012 г. www.bia-bg.com
 2. 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ и БВП(в млрд.лв.) Задължения БВП 157.626 148.681 67.021 65.500 68.424 42.356 2005 2009 2010 www.bia-bg.com
 3. 3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ и БВПСъотношение на задълженията към БВП 2.31 2.27 2.3 2.21 През 2005 г. на 1 лев БВП са се падали 1.58 лв. задължения, а през 2010 г. – 2.3 лв., 1.67 или с 46% повече. 1.58 2005 2006 2007 2008 2009 2010 www.bia-bg.com
 4. 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ и БВПТемп на нарастване спрямо предходната година 50.1% Темпът на растеж на задълженията е по- 31.5% голям от този на БВП! 21.6% 20.9%Задължения 6.4% 6.5% 6.4% 6.2% 6.0% 6.0%БВП 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0.2% -5.5% www.bia-bg.com
 5. 5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ИНВЕСТИЦИИ(в млрд.лв.) Инвестиционните разходи през 2010 г. 40.579 38.265 спрямо 2008 г. са спаднали с 45%. 17.743 21.274 27.447 29.424 16.20913.26311.916 13.985 8.867 8.945 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ръст на задълженията Разходи за придобиване на ДМА www.bia-bg.com
 6. 6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ(Съотношение) 1.6% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -11.0% -9.0% -25.0% Приходите от продажби продължават да растат по-бавно в сравнение със задълженията на предприятията. -62.6% -65.8% www.bia-bg.com
 7. 7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЕЙНОСТИ Дейност Млрд. лв.Търговия 34.2Операции с недвижими имоти 23.6Строителство 20.3Производство и разпределение на 11.3електрическа и топлинна енергия и газообразни гориваПроизводство на основни метали 7.9Транспорт, складиране и пощи 7.0Далекосъобщения 6.3Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 6.2Хотелиерство и ресторантьорство 5.4 www.bia-bg.com
 8. 8. СТРУКТУРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА Аванси 4% Други Доставчици Облигационни 18% 19% заеми 1% Осигурителни задължения 1% Персонал Финансови 1% Предприятия от предприятия група и свързани 30% Данъчни с асоциирани и задължения смесени 3% предприятия 23% www.bia-bg.com
 9. 9. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ(в млн.лв.) Около 90% от тези 4,022 задължения са с 3,868 3,575 продължителност 3,017 3,079 2,886 над 1 година.2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. www.bia-bg.com
 10. 10. ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ(в млн.лв.) Около 15% от тези задължения са с 947 808 продължителност 694 760 над 1 година. 660 606 2005 2006 2007 2008 2009 2010 www.bia-bg.com
 11. 11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА(в млн.лв.) Около 9% от тези задължения са с 1,758 1,884 1,728 продължителност 1,375 1,440 над 1 година. 1,250 2005 2006 2007 2008 2009 2010 www.bia-bg.com
 12. 12. КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ(в млрд.лв.) Лихвите по новоотпуснатите кредити се запазиха на високи нива от 11.3%. Допълнително около 3% са разходите загаранции, застраховки, такси заразглеждане и обслужване и др. 2009 г. 2010 г. Ръст (%) Краткосрочни (до 1 г.)* 72.7 75.1 8.7 Дългосрочни (над 1 г.)** 76.0 82.6 3.3 * За текущи производствени разходи ** За инвестиционни цели www.bia-bg.com
 13. 13. Задължения към финансови организациии междуфирмени задължения(Индекси спрямо 2005 г.) 301 311 317 Задължения към финансови 246 предприятия Междуфирмени задължения 236 205 220 130100 170 По-високият темп на 120100 задълженията към финансови предприятия2005 2006 2007 2008 2009 2010 увеличава риска в икономиката, а оттам растат лихвените проценти. www.bia-bg.com
 14. 14. МЕЖДУФИРМЕНИ, НЕТНИ И ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ(в млрд.лв.) 2009 г. 2010 г. Темп (%) Междуфирмени 97.2 104.2 7.2 Нетни 47.1 48.4 2.8 Данъчни 4.4 5 13.6 www.bia-bg.com
 15. 15. МЕЖДУФИРМЕНИ, НЕТНИ И ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ(Като дял в общия обем на задълженията, 2010 г.) Данъчни 3% Нетни 31% Между- фирмени 66% www.bia-bg.com
 16. 16. ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ –ГЕНЕРАТОРИ НА ФИРМЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Задълженията на държавата и Към 31.12.2010 г. Към 30.09.2011г. общините към бизнесаЗа изпълнени обществени поръчки 482.0 млн.лв.Невъзстановени данъци 2.2 млрд.лв.Просрочени, в т.ч.: 431.5 млн.лв. 457.0 млн.лв. • Държавен бюджет 237.2 млн.лв. 254.7 млн.лв. • Общини 194.3 млн.лв. 202.3 млн.лв. www.bia-bg.com
 17. 17. ИЗВОДИСтруктурните деформации в икономиката все още не са преодолении задълженията продължават да растат;Намалява темпът на нарастване на задълженията, порадиикономическата криза и свиването на инвестициите.Спрямо 2005 г. прирастът е 2.4 пъти, а спрямо 2009 г. – 6%;Растат задълженията на държавата и общините към бизнеса;И през 2010 г. най-голямо е увеличението на междуфирменитезадължения – 81% дял от целия прираст;Намалява делът на данъчните задължения – 2 пъти спрямо 2005 г.Увеличава се делът на задълженията към финансови предприятия -3.2 пъти повече през 2010 г. спрямо 2005 г.; www.bia-bg.com
 18. 18. ИЗВОДИЗадълженията към финансовите институции растат,но с 10 пъти по-малък темп от този през 2007/2008 г.:  Дългосрочните заеми (с инвестиционна цел) - 1% ръст,  Краткосрочните заеми (за текуща дейност) - 5.8% ръст;Растат задълженията към персонала:  за заплати – 7% повече от 2009 г.  за осигуровки – 17% повече от 2009 г.Растат данъчните задължения – 13% повече от 2009 г.Задълженията към доставчици нарастват с 11% спрямо 2009 г.По-голямата част от предприятията са счетоводно декапитализирани.Задълженията на всички предприятия в края на 2010 г. са със 72 % по-големи от собствения им капитал. www.bia-bg.com
 19. 19. ПРОГНОЗА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ФАКТОРИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ ФАКТОРИ, ГЕНЕРИРАЩИ НАМАЛЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА: ЗАДЪЛЖЕНИЯ:• Очертаваща се стагнация; • Нарастване на броя на фалитите,• Намаляващи продажби; • Ръст на случаите с фактическа• Затруднен достъп до финансиране; неплатежоспособност,• Постепенно намаление на износа като • Бавни процедури по несъстоятелност, фактор за икономически растеж • Влошено обслужване на кредитите И през следващите години производствената активност на предприятията няма даосигурява достатъчно средства за изплащане на задълженията. Съществува опасност от възпроизвеждане на тези задължения при слаб растеж на икономиката. Високата задлъжнялост, продължаващата декапитализация на предприятията и обезценяването на активите ще създават натиск върху банковата система. www.bia-bg.com
 20. 20. ДИЛЕМА: Дали дълговете ще блокират дългосрочно растежаили растежът ще намали риска от свръхзадлъжнялост? www.bia-bg.com
 21. 21. ПРЕДЛОЖЕНИЯУскоряване на приватизационните процедури с цел ликвидиранезадълженията на републиканския и общинските бюджети, и заподпомагане на платежния баланс;Публични регистри за ДДС и за неразплатените средства по изпълнениобществени поръчки и европейски проекти, вкл. за просроченитеразплащания;При забава на плащанията на държавата към търговските дружествада се отменят санкционните лихви за забавени данъчни и социалниплащания на бизнеса;Усъвършенстване на законовата база и процедурите понесъстоятелност, вкл. съкращаване на сроковете на процедурите;Изграждане на клирингова институция. www.bia-bg.com
 22. 22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТАОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТАКъм 31 декември 2010 г.Пресконференция9 януари 2012 г. www.bia-bg.com

×