SlideShare a Scribd company logo

Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компетенциите на работната сила"

Презентация на Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК и ръководител на проекта. Презентацията е направена в рамките на заключителна пресконференция, на 26 юни 2015 г.

1 of 14
1Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд по Проект BG051РО001-2.1.06. БСК носи цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ и то при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта
Резултати от изпълнението на проект
„Разработване и внедряване на информационна
система за оценка на компетенциите на
работната сила по браншове и региони”
Заключителна пресконференция, 26 юни 2015 г.
2 Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони»
Основни параметри на проекта
Наименование на проекта: “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове и региони”
Изпълнител: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, в
съответствие с договор № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване
гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.
Партньори: Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда “Подкрепа”
Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от ЕСФ чрез
схема за безвъзмездна помощ BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда
чрез активни действия на социалните партньори”, Приоритетна ос 2 «Повишаване на производителността и
адаптивността на заетите»
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 9 920 239 лв.
Срок на изпълнение: 2009-2015 г.
3 Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони»
Индикатори от проекта
Индикатори Планирани (бр.) Изпълнени (бр.)
Разработени и внедрени информационни системи Не по-малко от 1 1
Обучени лица за придобиване на ключови компетенции 2 650 2 728
Обучения на работното място 625 647
Консултирани лица и организации Не по-малко от 1 400 1 456
Изследвания и анализи не по-малко от 24 42
Пакетни предложения за нормативни промени не по-малко от 5 5
Експертни разработки – анализи, доклади и др. не по-малко от 62 70
Разработени рекламно-информационни материали не по-малко от 20 вида 20
Мероприятия - конференции, кръгли маси и др. не по-малко от 26 50
Секторни и регионални референтни звена 30 30
4
Резултати
от проекта
Над 120 национални и секторни проучвания и анализи;
Проучване на международния опит; 46 анкетни проучвания
5 пакетни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба
49 методики, наръчници и указания в помощ мениджърите,
внедряващи компетентностния подход в управлението на ЧР
Разработена и внедрена информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила MyCompetence™
Внедрена и сертифицирана система за управление на сигурността на
информацията по стандарта ISO/IEC 27001:2013, верифицирана от KPMG
5 Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони»
Организационна инфраструктура
НСОК
НЦОК
НРМ
Националният съвет за оценка на компетенциите (НСОК) е постоянно
действащ орган за сътрудничество, консултации и институционализиране
на оценката на компетенциите на работната сила по браншове и региони.
Националният център за оценка на компетенциите (НЦОК) подпомага
методически и организационно дейността на НСОК.
Националната референтна мрежа (НРМ) включва:
20 секторни консултативни съвета,
10 регионални центрове за оценка на компетенциите,
460 оценители на компетенции от 260 пилотни предприятия,
15 водещи консултантски компании в сферата на HR.
6
Участници
в проекта
Над 2 000 души, включени в реализацията на проекта, и
над 11 000 включени в дейности, свързани със системата, вкл.:
37 браншови и регионални организации на работодателите,
Над 400 мениджъри и специалисти от 220 пилотни предприятия,
Специалисти от МОН, МТСП, НАПОО,
Преподаватели и консултанти от 17 университета,
15 водещи консултантски агенции за управление на човешките ресурси
Ad

Recommended

Experience Academy
Experience AcademyExperience Academy
Experience AcademyNikola Dimov
 
Корпоративен софтуер в гаражни условия
Корпоративен софтуер в гаражни условияКорпоративен софтуер в гаражни условия
Корпоративен софтуер в гаражни условияTsvetelin Pavlov
 
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011Mariyana Hamanova
 

More Related Content

Similar to Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компетенциите на работната сила"

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ilko gruev
 
Ut serv08 akademiya(bg)_2014_baw
Ut serv08 akademiya(bg)_2014_bawUt serv08 akademiya(bg)_2014_baw
Ut serv08 akademiya(bg)_2014_bawEmil Hristov
 
3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikaciavesicat
 
SOLE presentation EURassist
SOLE presentation EURassistSOLE presentation EURassist
SOLE presentation EURassistBiljana Lowndes
 
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проектаNikoYanev
 
Електронно кандидатстване и отчитане на проекти
Електронно кандидатстване и отчитане на проектиЕлектронно кандидатстване и отчитане на проекти
Електронно кандидатстване и отчитане на проектиEmil Hristov
 
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bgPresentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bgБАСР
 
Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)
Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)
Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)Svetlin Nakov
 
Presentation eenstara-zagora
Presentation eenstara-zagoraPresentation eenstara-zagora
Presentation eenstara-zagorailko gruev
 
Енергийна ефективност за малките и средни предприятия
Енергийна ефективност за малките и средни предприятияЕнергийна ефективност за малките и средни предприятия
Енергийна ефективност за малките и средни предприятияSvilena Grazhdanska
 
"Особености на комуникациите в проектите според най - разпространените междун...
"Особености на комуникациите в проектите според най - разпространените междун..."Особености на комуникациите в проектите според най - разпространените междун...
"Особености на комуникациите в проектите според най - разпространените междун...dessylicious
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Dimitar Blagoev
 
Схеми насочени към бизнеса по ОП РЧР
Схеми насочени към бизнеса по ОП РЧРСхеми насочени към бизнеса по ОП РЧР
Схеми насочени към бизнеса по ОП РЧРПресцентър Акаунт
 
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ENBC
 
Start UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT ClusterStart UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT ClusterRock'n'Roll.bg
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #3
Зимен семестър 2014 - Занятие #3Зимен семестър 2014 - Занятие #3
Зимен семестър 2014 - Занятие #3NikoYanev
 

Similar to Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компетенциите на работната сила" (20)

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2014 – 2020 г.
 
Ut serv08 akademiya(bg)_2014_baw
Ut serv08 akademiya(bg)_2014_bawUt serv08 akademiya(bg)_2014_baw
Ut serv08 akademiya(bg)_2014_baw
 
3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia3 tehnicheska specifikacia
3 tehnicheska specifikacia
 
SOLE presentation EURassist
SOLE presentation EURassistSOLE presentation EURassist
SOLE presentation EURassist
 
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта
03 - Формулярът за кандидатстване: композиране на проекта
 
Studio projects
Studio projectsStudio projects
Studio projects
 
Електронно кандидатстване и отчитане на проекти
Електронно кандидатстване и отчитане на проектиЕлектронно кандидатстване и отчитане на проекти
Електронно кандидатстване и отчитане на проекти
 
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bgPresentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
 
Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)
Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)
Софтуерен университет - качествено обучение безплатно (OpenFest 2012)
 
Presentation eenstara-zagora
Presentation eenstara-zagoraPresentation eenstara-zagora
Presentation eenstara-zagora
 
Енергийна ефективност за малките и средни предприятия
Енергийна ефективност за малките и средни предприятияЕнергийна ефективност за малките и средни предприятия
Енергийна ефективност за малките и средни предприятия
 
"Особености на комуникациите в проектите според най - разпространените междун...
"Особености на комуникациите в проектите според най - разпространените междун..."Особености на комуникациите в проектите според най - разпространените междун...
"Особености на комуникациите в проектите според най - разпространените междун...
 
Project Management
Project ManagementProject Management
Project Management
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Схеми насочени към бизнеса по ОП РЧР
Схеми насочени към бизнеса по ОП РЧРСхеми насочени към бизнеса по ОП РЧР
Схеми насочени към бизнеса по ОП РЧР
 
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
ИКТ приоритети и възможности за финансиране в Horizon 2020
 
Start UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT ClusterStart UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT Cluster
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #3
Зимен семестър 2014 - Занятие #3Зимен семестър 2014 - Занятие #3
Зимен семестър 2014 - Занятие #3
 
test name2
test name2test name2
test name2
 
test name
test nametest name
test name
 

More from Bulgarian Industrial Association

Развитие на биоземеделието в българия
Развитие на биоземеделието в българияРазвитие на биоземеделието в българия
Развитие на биоземеделието в българияBulgarian Industrial Association
 
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Bulgarian Industrial Association
 
Развитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияBulgarian Industrial Association
 
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Bulgarian Industrial Association
 
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаИновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаBulgarian Industrial Association
 
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.Bulgarian Industrial Association
 
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)Bulgarian Industrial Association
 
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеMyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеBulgarian Industrial Association
 
Възможности за създаване на устойчиви работни места
Възможности за създаване на устойчиви работни местаВъзможности за създаване на устойчиви работни места
Възможности за създаване на устойчиви работни местаBulgarian Industrial Association
 
Реформи за подобрение на бизнес средата в България
Реформи за подобрение на бизнес средата в БългарияРеформи за подобрение на бизнес средата в България
Реформи за подобрение на бизнес средата в БългарияBulgarian Industrial Association
 
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураПредложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураBulgarian Industrial Association
 
The Corporate Social Responsibility - Principle or Standard
The Corporate Social Responsibility - Principle or Standard The Corporate Social Responsibility - Principle or Standard
The Corporate Social Responsibility - Principle or Standard Bulgarian Industrial Association
 
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеИкономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеBulgarian Industrial Association
 

More from Bulgarian Industrial Association (20)

Образование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на труда
 
Развитие на биоземеделието в българия
Развитие на биоземеделието в българияРазвитие на биоземеделието в българия
Развитие на биоземеделието в българия
 
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
 
Развитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в България
 
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
 
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаИновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда
 
Младежка безработица
Младежка безработицаМладежка безработица
Младежка безработица
 
Образование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на труда
 
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.
 
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)
 
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеMyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
 
Възможности за създаване на устойчиви работни места
Възможности за създаване на устойчиви работни местаВъзможности за създаване на устойчиви работни места
Възможности за създаване на устойчиви работни места
 
Задлъжнялост 2011 г.
Задлъжнялост 2011 г.Задлъжнялост 2011 г.
Задлъжнялост 2011 г.
 
Икономическа ситуация 2013
Икономическа ситуация 2013Икономическа ситуация 2013
Икономическа ситуация 2013
 
Представяне на БСК
Представяне на БСКПредставяне на БСК
Представяне на БСК
 
Presentation of BIA
Presentation of BIAPresentation of BIA
Presentation of BIA
 
Реформи за подобрение на бизнес средата в България
Реформи за подобрение на бизнес средата в БългарияРеформи за подобрение на бизнес средата в България
Реформи за подобрение на бизнес средата в България
 
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураПредложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура
 
The Corporate Social Responsibility - Principle or Standard
The Corporate Social Responsibility - Principle or Standard The Corporate Social Responsibility - Principle or Standard
The Corporate Social Responsibility - Principle or Standard
 
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеИкономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
 

Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компетенциите на работната сила"

 • 1. 1Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд по Проект BG051РО001-2.1.06. БСК носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и то при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта Резултати от изпълнението на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” Заключителна пресконференция, 26 юни 2015 г.
 • 2. 2 Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони» Основни параметри на проекта Наименование на проекта: “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” Изпълнител: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, в съответствие с договор № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Партньори: Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда “Подкрепа” Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от ЕСФ чрез схема за безвъзмездна помощ BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”, Приоритетна ос 2 «Повишаване на производителността и адаптивността на заетите» Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 9 920 239 лв. Срок на изпълнение: 2009-2015 г.
 • 3. 3 Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони» Индикатори от проекта Индикатори Планирани (бр.) Изпълнени (бр.) Разработени и внедрени информационни системи Не по-малко от 1 1 Обучени лица за придобиване на ключови компетенции 2 650 2 728 Обучения на работното място 625 647 Консултирани лица и организации Не по-малко от 1 400 1 456 Изследвания и анализи не по-малко от 24 42 Пакетни предложения за нормативни промени не по-малко от 5 5 Експертни разработки – анализи, доклади и др. не по-малко от 62 70 Разработени рекламно-информационни материали не по-малко от 20 вида 20 Мероприятия - конференции, кръгли маси и др. не по-малко от 26 50 Секторни и регионални референтни звена 30 30
 • 4. 4 Резултати от проекта Над 120 национални и секторни проучвания и анализи; Проучване на международния опит; 46 анкетни проучвания 5 пакетни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба 49 методики, наръчници и указания в помощ мениджърите, внедряващи компетентностния подход в управлението на ЧР Разработена и внедрена информационна система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence™ Внедрена и сертифицирана система за управление на сигурността на информацията по стандарта ISO/IEC 27001:2013, верифицирана от KPMG
 • 5. 5 Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони» Организационна инфраструктура НСОК НЦОК НРМ Националният съвет за оценка на компетенциите (НСОК) е постоянно действащ орган за сътрудничество, консултации и институционализиране на оценката на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Националният център за оценка на компетенциите (НЦОК) подпомага методически и организационно дейността на НСОК. Националната референтна мрежа (НРМ) включва: 20 секторни консултативни съвета, 10 регионални центрове за оценка на компетенциите, 460 оценители на компетенции от 260 пилотни предприятия, 15 водещи консултантски компании в сферата на HR.
 • 6. 6 Участници в проекта Над 2 000 души, включени в реализацията на проекта, и над 11 000 включени в дейности, свързани със системата, вкл.: 37 браншови и регионални организации на работодателите, Над 400 мениджъри и специалисти от 220 пилотни предприятия, Специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, Преподаватели и консултанти от 17 университета, 15 водещи консултантски агенции за управление на човешките ресурси
 • 7. 7 Съдържание на системата Професионални стандарти за близо 500 длъжности и над 1000 близки до тях длъжности (= над 25% от всички длъжности в НКПД), вкл. връзка с европейската класификация на компетенциите ESCO Каталог на компетенциите в 20 икономически сектора, вкл. дефинирани 3 560 компетенции и 37 700 поведенчески модела Е-платформа за разработване на фирмени компетентностни модели 530 инструмента за оценка на компетенциите, 16 от които са разработени от екипа на MyCompetence Платформа за електронно обучение и видео уроци за развитие на компетенциите (включва 28 e-обучения и 10 видеоурока) Каталог с ресурси за развитие (4 200 обучителни организации и програми; специализирана литература за самоподготовка и др.) Икономически показатели за състоянието на секторите и на работната сила
 • 8. 8 Потребители Работодатели Човешки ресурси (заети, безработни, учащи) Обучаващи институции Държавни институции (министерства и агенции)
 • 9. 9 Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони» Активност Форма на активност Брой Посетили портала на проекта 388 155 Абонирани за електронния бюлетин 3 889 Изтеглени анализи и проучвания 13 656 Посетили сайта на системата 493 295 Регистрирали се в сайта на системата 7 372 Проучвали информация за секторни компетентностни модели и модели на ключови длъжности 43 000 Преминали през е-обучение в системата 1 778 Преминали през инстрмент за оценка на компетенции 4 130 Преминали през инструмент за самооценка на професионалната пригодност в системата 597 Ползвали информация в модул „Ресурси за развитие” на системата 32 000
 • 10. 10Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони» Оценка за полезността на MyCompetence Източник: Анкетно онлайн-проучване, проведено през м. юни 2015 г.
 • 11. 11Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони» Интеграция с европейски и други системи
 • 12. 12Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони» Възможности за надграждане на системата Разширяване на инфраструктурата (мрежата) на проекта чрез включване на нови сектори и браншове Интегриране на MyCompetence в бъдещо „електронно правителство” Създаване на система за външна оценка на качеството на ПОО; Внедряване на дуалната система на обучение в професионалното образование; Разработване и внедряване на инструменти за външна оценка на резултатите от обучението в университетите; Развитие на модели за запазване и трансфер на знания в индустрията. Разработване на нови услуги и функционалности на MyCompetence, сред които:  Модул за измерване и оценка на ефективността от проведено обучение на персонала  Платформа за регистриране и администриране на обяви за провеждане на обучение;  е-портфолио на придобитите умения и компетенции;  е-модул „Кариерно ориентиране“;  Модул за разработване на държавни образователни изисквания по професии и специалности;  модул за разработване на компетентностни профили на академични специалности;
 • 13. 13Проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони» БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ
 • 14. 14 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Божидар Данев Изпълнителен председател на БСК и ръководител на проекта danev@bia-bg.com