Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak uczyć się lepiej?

547 views

Published on

Autor: Anna Komorowska

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak uczyć się lepiej?

  1. 1. Jak uczyć lepiej?Autor: Anna Komorowska
  2. 2. Czynniki działające w trakcie uczeniasię: warunki zewnętrzne, czyli usytuowanie gmachu szkoły, klasa i jej urządzenie oraz atmosfera w niej panująca, sposoby zapoznawania ucznia z nowym materiałem, sposoby prezentacji materiału , sposoby zapamiętywania i utrwalania, wzmocnienia.
  3. 3. Proces uczenia się Proces uczenia się jest ściśle powiązany z procesem nauczania. Nauczanie można określić jako: "organizowanie sytuacji, w których zachodzi uczenie się innej osoby".
  4. 4. Efekt: Ciekawość Motywacja Samodzielne działanie
  5. 5. Na proces uczenia się szkolnego wywierawpływ wiele czynników, od których zależąefekty uczenia się. Należą do nich:  Właściwości indywidualne ucznia,  Czynniki charakteryzujące sytuacje uczenia się,  Właściwości nauczyciela
  6. 6. O rezultatach pracy nauczycieladecydują takie cechy jak: zaangażowanie emocjonalne, poczucie odpowiedzialności, potrzeba oddziaływania, umiejętność postępowania pedagogicznego, respektowania innych, zdolność do empatii, wrażliwość pedagogiczna oraz inne cechy wynikające z tych podstawowych.
  7. 7. Dziękuję

×