Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

месец коменски

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 40 Ad

More Related Content

Similar to месец коменски (20)

More from Ани Петкова (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

месец коменски

 1. 1. Основно училище „ Иван Вазов“ - Видин
 2. 2. Ян Амос Коменски 28 март 1592 - 15 ноември 1670
 3. 3. Роден на 28 март 1592 г. , в Нивнице - Чехия , починал на 15 ноември 1670 г. в Амстердам - Холандия Ян Амос Коменски
 4. 4. Ян Амос Коменски произхожда от религиозно семейство, принадлежащо към протестантската общност Чешки братя
 5. 5. Коменски е педагог, лингвист, естествоизпитател , хуманист, философ и политик Портрет на Коменски ( Рембранд, 1661г.)
 6. 6. Работи като учител и свещеник в град Фулнек в Моравия . В Лешно - Полша напис в а основополагащи трудове по педагогика .
 7. 7. В Лондон реформира образователната система, а в Швеция пи ше учебници .
 8. 8. Коменски е написал много литературни произведения на чешки и латински език , религиозни книги и трудове по педагогика
 9. 9. Той преработил принципите на общата педагогика и дидактика . Основател е на модерната система за възпитание
 10. 10. <ul><li>  В произведението Didactica magna той пише : </li></ul><ul><li>-   Образованието принадлежи на всички , без разлика по произход, пол или възраст. </li></ul><ul><li>-  Важно е да се поддържа тялото здраво . </li></ul><ul><li>-   Обучението трябва да бъде нагледно , трябва да се използват различни средства и илюстрации . </li></ul><ul><li>-   В часовете трябва да се върви от познатото към непознатото , от простото към сложното , от конкретното към абстрактното . </li></ul><ul><li>-   Децата трябва да учат предметите на майчиния си език, а по късно и на чужд език . </li></ul><ul><li>-   Училището трябва да бъде хуманно , учителят трябва да познава духовното развитие и способностите на ученика . </li></ul>
 11. 11. Неговата надежда е за хуманен свят , за напредък и подобряване на живота на хората и това го свързва със съвремието
 12. 12. Теорията на Ян Амос Коменски, смятана за утопична в продължение на три века, е вече реалност и перспектива в условията на обединена Европа
 13. 14. <ul><li>По традиция от няколко години хиляди училища в цяла Европа, които работят съвместни проекти по Програма „Коменски” организират Седмица на Коменски. </li></ul><ul><li>Учители и ученици участват във видеоконференции и чатове, създават творби на изкуството, обменят информация за своята държава и научават все повече за разнообразието на европейската култура и природа. </li></ul><ul><li>Инициативата се провежда във всички държави, участващи в Програмата „Учене през целия живот”. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Педагогиката като изкуството да умееш да преподаваш всичко на всички - това е основен принцип, залегнал и в основата на Секторна програма за учене през целия живот - Коменски. </li></ul><ul><li>Изборът на името на програма „Коменски” има за цел да припомни богатото европейско наследство в сферата на образованието. „Коменски” е секторна програма на най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот”. </li></ul><ul><li>Насочена е към средното образование и дава възможност за участие в европейски образователни проекти, в индивидуална и групова мобилност. </li></ul><ul><li>Програмата работи от 1995 г. за засилване на европейските измерения в образованието. </li></ul>Програма „ Учене през целия живот” Секторна програма КОМЕНСКИ
 15. 16. <ul><li>Чрез нея участниците избират сами как да поднесат интересни знания по забавен и нестандартен начин за всички европейски държави - хроника на различни дейности, места за пътешествия, любопитни факти и архитектурни забележителности, изграждане на училищни кътове и галерии, образователните игри и интернет сайтове на проекти, чуждоезиково обучение и много други дейности. </li></ul><ul><li>Основно е разбирането, че усвояването на знанията трябва да бъде интересен и забавен процес както за учениците, така и за техните учители, да бъде в помощ на родители и регионалната общественост. </li></ul><ul><li>Целта е чрез безграничната сила на творчеството участниците да хармонизират европейската си и гражданска компетентност. </li></ul><ul><li>Подпрограма Коменски дава възможност за осъзнаване и практическо осъществяване на европейски измерения в областта на всички степени на училищното образование. </li></ul>
 16. 19. Енергията като начин на живот 2010-2012
 17. 20. Формиране личностни качества у учениците Културен обмен
 18. 21. Очаквани резултати
 19. 23. ПРИЛОЖЕНИЕ РАБОТНИ СРЕЩИ
 20. 25. Екипна работа по проект
 21. 26. Екипна работа по проект
 22. 27. Екипна работа по проект
 23. 29. <ul><li>10.2010 - Подготвена Power-Point презентация ще се показва на ученици. Продуктите на подготвено състезание за рисунки ще бъдат изложени на всички ученици и родители. Посетителите ще бъдат информирани за нашия проект, както и значението на спестяване. </li></ul><ul><li>12.2011 - Уеб сайт ще бъде предназначен за споделяне на чувства и мисли, и документи и продуктите от проекта. </li></ul><ul><li>05.2011 - Наблюдение на резултатите от кампанията за намаляване на енергийните разходи. Сравнение на сметките от преди и след кампанията. Семействата и училищните ръководства ще видят резултата на спестяване. </li></ul><ul><li>10.2011 – Брошура ще бъде предназначена за разширяване на значението на пестене на обществеността. Местната общественост ще види, че в нашите училища се прави нещо за да се предотврати унищожаването на нашата планета и много от тях ще се присъединят към това движение.   </li></ul><ul><li>03.2012 - Кампания за събиране на хартия ще се провежда на всеки етап и тази дейност ще бъдат фотографирана. Участниците и ученисите ще имат съзнание за потреблението на хартия. Тези снимки ще се разпространяват в уеб сайта. </li></ul><ul><li>05.2012 - Учениците ще са произвели някои полезни продукти от отпадъчни материали. Изложба ще се проведе да покаже тези продукти за всички (местни лидери, управители) и уеб сайт. </li></ul>ДЕЙНОСТИ 2010 - 2012 година
 24. 31. Бирмингам – Англия
 25. 34. Краков - Полша Неа Пела - Гърция о.Мадейра - Португалия Страконице - Чехия

Editor's Notes

 • Следващите слайдове показват няколко примера на времеви линии с използване на графики SmartArt. Включва времева линия за проекта, ясно отбелязваща контролните точки, важни дати, и обърнете внимание на какъв етап се намира проектът в момента.
 • Какво значи зависимости които оказват влияние върху сроковете, разходите и резултата от този проект?
 • Подгответе слайдовете за приложението в събитието, че са необходими повече подробни данни или допълнителни слайдове. Приложението е полезно и ако презентацията се разпространява по-късно.
 • * Ако някой от тези проблеми са довели до закъснение в графика или трябва да се обсъдят по-нататък, включително подробните данни в следващия слайд.
 • * Ако някой от тези проблеми са довели до закъснение в графика или трябва да се обсъдят по-нататък, включително подробните данни в следващия слайд.
 • Дублирайте този слайд при необходимост, ако има повече от един проблем. Този и сродните слайдове може да се преместят в приложението или да се скрие при необходимост.
 • Дублирайте този слайд при необходимост, ако има повече от един проблем. Този и сродните слайдове може да се преместят в приложението или да се скрие при необходимост.
 • Дублирайте този слайд при необходимост, ако има повече от един проблем. Този и сродните слайдове може да се преместят в приложението или да се скрие при необходимост.
 • Дублирайте този слайд при необходимост, ако има повече от един проблем. Този и сродните слайдове може да се преместят в приложението или да се скрие при необходимост.

×