Advertisement

звукове и букви 3

Ани Петкова
Oct. 23, 2010
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

звукове и букви 3

  1. Page  1 Звукове и букви Български език 2 клас Аничка Петкова “ОУ Иван ” .Вазов гр Видин http://vazovche.webnode.com
  2. Page  2 Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  3. Ние съдържаме само ГЛАС. Затова всички ни наричат ГЛАСНИ. Ние съдържаме само ГЛАС. Затова всички ни наричат ГЛАСНИ. От нашия брой зависи броя на сричките в думата. От нашия брой зависи броя на сричките в думата. Колкото са гласните в думата толкова са и сричките в нея. Колкото са гласните в думата толкова са и сричките в нея.
  4. Page  4 в българския език биват: глас ни съгл асни Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  5. Page  6 Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  6. Page  7 Съдържат само глас. Образуват сричка. Съдържат шум и глас. При изговаряне гласилката трепти. Съдържат само шум. Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  7. Page  8 •Ние съдържаме само глас. •Образуваме сричка. •Можем да се пеем. •Ние съдържаме звук и шум. •При произнасяне гласилката трепти. • Не можем сами да образуваме сричка. •Ние съдържаме само шум. • Не образуваме сами сричка. Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  8. Page  9 Наричат ни така, защото при изговаряне съдържаме ГЛАС И ШУМ Наричат ни така, защото при изговор съдържаме само ШУМ. Ние сме най- звучните съгласни, защото съдържаме ГЛАС и мъничко ШУМ.
  9. * ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ: * Владова, Л., Учебно помагало по български език за 2 клас, изд. Скорпио * Здравкова, Ст. Азбука на граматиката, Хермес
Advertisement