Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Page  1
Звукове и букви
Български език
2 клас
Аничка Петкова
“ОУ Иван
” .Вазов гр
Видин
http://vazovche.webnode.com
Page  2
Аничка Петкова
ОУ “Иван Вазов” гр. Видин
http://vazovche.webnode.com
Ние съдържаме
само ГЛАС.
Затова всички
ни наричат
ГЛАСНИ.
Ние съдържаме
само ГЛАС.
Затова всички
ни наричат
ГЛАСНИ.
От наш...
Page  4
в българския
език биват:
глас
ни
съгл
асни
Аничка Петкова
ОУ “Иван Вазов” гр. Видин
http://vazovche.webnode.com
Page  6
Аничка Петкова
ОУ “Иван Вазов” гр. Видин
http://vazovche.webnode.com
Page  7
Съдържат само глас.
Образуват сричка.
Съдържат шум и глас.
При изговаряне гласилката
трепти.
Съдържат само шум.
А...
Page  8
•Ние
съдържаме
само глас.
•Образуваме
сричка.
•Можем да
се пеем.
•Ние съдържаме
звук и шум.
•При произнасяне
глас...
Page  9
Наричат ни
така, защото
при изговаряне
съдържаме
ГЛАС И ШУМ
Наричат ни
така, защото
при изговор
съдържаме
само ШУ...
* ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:
* Владова, Л., Учебно помагало по
български език за 2 клас, изд.
Скорпио
* Здравкова, Ст. Азбука н...
звукове и букви 3
звукове и букви 3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

звукове и букви 3

16,306 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business

звукове и букви 3

  1. 1. Page  1 Звукове и букви Български език 2 клас Аничка Петкова “ОУ Иван ” .Вазов гр Видин http://vazovche.webnode.com
  2. 2. Page  2 Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  3. 3. Ние съдържаме само ГЛАС. Затова всички ни наричат ГЛАСНИ. Ние съдържаме само ГЛАС. Затова всички ни наричат ГЛАСНИ. От нашия брой зависи броя на сричките в думата. От нашия брой зависи броя на сричките в думата. Колкото са гласните в думата толкова са и сричките в нея. Колкото са гласните в думата толкова са и сричките в нея.
  4. 4. Page  4 в българския език биват: глас ни съгл асни Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  5. 5. Page  6 Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  6. 6. Page  7 Съдържат само глас. Образуват сричка. Съдържат шум и глас. При изговаряне гласилката трепти. Съдържат само шум. Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  7. 7. Page  8 •Ние съдържаме само глас. •Образуваме сричка. •Можем да се пеем. •Ние съдържаме звук и шум. •При произнасяне гласилката трепти. • Не можем сами да образуваме сричка. •Ние съдържаме само шум. • Не образуваме сами сричка. Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” гр. Видин http://vazovche.webnode.com
  8. 8. Page  9 Наричат ни така, защото при изговаряне съдържаме ГЛАС И ШУМ Наричат ни така, защото при изговор съдържаме само ШУМ. Ние сме най- звучните съгласни, защото съдържаме ГЛАС и мъничко ШУМ.
  9. 9. * ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ: * Владова, Л., Учебно помагало по български език за 2 клас, изд. Скорпио * Здравкова, Ст. Азбука на граматиката, Хермес

×