Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn cài đặt autodesk inventor proffesional 2012

21,080 views

Published on

Hướng dẫn cài đặt Autodesk Inventor Proffesional 2012.doc

 • Be the first to comment

Hướng dẫn cài đặt autodesk inventor proffesional 2012

 1. 1. Hướng dẫn cài đặt Autodesk Inventor Proffesional 2012 Sau đây là các bước hướng dẫn cài đặt phần mềm Autodesk InventorBước 1: Chạy file Setup (nếu là file nén bạn phải giải nén trước khi chạy Setup)Bước 2: Xuất hiện hộp thoại hình 1
 2. 2. Hình 1Bước 3: Chọn Install, xuất hiện hình 2. Bạn chọn update để update phần mềmNetFramework 4.0( Chú ý: bạn có thể bỏ qua bước này, nhưng tốt nhất là bạn nên update để có thể tối ưuphần mềm sử dụng)
 3. 3. Hình 2Bước 4: Chọn I have read and accept the licens terms, chọn tiếp Istall để cài đặt. Hình 3Bước 5: Nhấn Finish để kết thúc việc update NetFramework 4.0
 4. 4. Hình 4Bước 6: Restart lại máy tính Hình 5Bước 7: Bạn quay lại cài đặt từ bước 1 ban đầu. Xuất hiện hình 6, bạn chọn I Accept →Next
 5. 5. Hình 6Bước 8: Xuất hiện hình 7. Bạn nhập lần lượt như sau (hình 7):Số Serial: 666-69696969 hoặc 667-98989898Product Key: 797D1 (Inventor Professional 2012)( Chú ý: ở đây có hai số Product Key: số 208D1 dùng để cài Autodesk Autocad Inventor;797D1 dùng để cài Autodesk Inventor Professional 2012 )Xong nhất Next
 6. 6. Hình 7Bước 9: Bạn quan sát thấy Autodesk Inventor Professional 2012 đã được chọn .Tiếp tụcnhấn Next như hình 8
 7. 7. Hình 8Bước 10: Xuất hiện hình 9, bạn chọn Click to open and Configure và thiết lập đơn vị càitheo hệ mm, tiêu chuẩn ISO
 8. 8. Hình 9Bước 11: Sau khi thiết lập xong bạn kích vào Click to close and return to produc list đểtiếp tục cài đặt.
 9. 9. Hình 10Bước 12: Nhấn Install để cài đặt(Chú ý: ở bước này bạn phải đóng tất cả các chương trình mở bằng phần mềmMicrosoft Word nếu không sẽ bị báo lỗi như hình 11) Hình 11Bạn cứ chờ máy cài đặt
 10. 10. Hình 12Bước 13: Khi máy cài xong xuất hiện hình 13, bạn nhấn Finish để kết thúc Hình 13
 11. 11. Bước 14: Ra màn hình Desktop khởi động Autodesk Inventor Professional 2012. Xuấthiện hình 14, bạn chọn Active Hình 14Bước 15: Chọn dấu kiểm như hình 15, xong chọn Continue
 12. 12. Hình 15Bước 16: Chọn I have an activation code from Autodesk như hình 16 Hình 16Bước 17: Vào thư mục Crack giải nén file xf-a2012-32bits chạy file xf-adesk2012x32.exe ( chú ý đối với Win 7 và Win Vista bạn phải mở bằng cách nhấnphải chuột chọn Run as administrator ) (nếu máy bạn là Win 64 ta chọn xf-adesk2012x64.exe)Bước 18: nhấn Mem Patch, máy báo thành công bạn nhấn Ok như hình 17
 13. 13. Hình 17Bước 19: Bạn copy số Request code trong Autodesk Inventor dán vào thẻ Request củaAutodesk Products 2012, nhấn Generate, bạn tiếp tục copy dòng số trong thẻ Activationdán vào từng ô bên dưới (1 đến 16), hình 18 Hình 18Bước 20: Xong nhấn Next, nhấn Finish để kết thúc công việc Crack
 14. 14. Hình 19Bây giờ bạn có thể bắt đầu khám phá phần mềm Autodesk Inventor Professional 2012 Hình 20

×