Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

So tay ky_nang_quan_ly

So tay ky_nang_quan_ly

 1. 1. Wastewater and Solid Waste Management in Provincial CentersDự án GTZ TA No: 2000.2208.7 - Project GTZ TA No: 2000.2208.7 Tài liệu dự án số: IM 001 - Project Document No.: IM 001 Phát hành lần: 01 - Edition: 01 SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS Hà Nội, tháng 3 năm 2007 - Hanoi, March 2007 Bộ Xây dựng – Hà Nội Ministry of Construction – Hanoi hợp tác với in cooperation with Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Hỗ trợ Kỹ thuật của GTZ do GFA thực hiện Technical Assistance on behalf of GTZ by GFA Consulting Group & Associates Bộ Xây Dựng – 37 Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội – Việt Nam ĐT: 84-4-974 0938 Fax: 84-4-974 0939 Email: gtz-www@fpt.vn
 2. 2. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS Người liên hệ của GFA Consulting Group GmbH Your contact with GFA Consulting Group GmbH Gudrun Krause Fax +49 (40) 6 03 06169 Email: gudrun.krause@gfa-group.de Địa chỉ Address GFA Consulting Group GmbH Eulenkrugstraße 82 D-22359 Hamburg Germany Người chuẩn bị This manual was prepared by Đinh Đăng Minh minhdd@wwm-gfa.org070313-Maunual on Management Skills-EN&VN-Minh-1.doc i
 3. 3. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS Your contact person with GFA Consulting Group GmbH Gudrun Krause Phone +49 (40) 6 03 06168 Fax +49 (40) 6 03 06169 Email: gudrun.krause@gfa-group.de Address GFA Consulting Group GmbH Eulenkrugstraße 82 D-22359 Hamburg Germany This report was prepared by Dinh Dang Minh minhdd@wwm-gfa.org ii
 4. 4. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS MỤC LỤC1. LỜI NÓI ĐẦU ...............................................................................................................................12. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ...................................................................................................23. CÁC CẤP QUẢN LÝ ...................................................................................................................34. VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ ...........................................................................................................45. CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ .........................................................................................................66. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH...................................................................................................77. TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH......................................................................................................78. ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG – SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG TY ..............................................119. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU ..............................................................................................................1311. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH......................................................................1712. QUY TRÌNH TỔ CHỨC..........................................................................................................2213. ỦY THÁC CÔNG VIỆC ..........................................................................................................2814. THÔNG TIN LIÊN LẠC...........................................................................................................3015. QUẢN LÝ THỜI GIAN ............................................................................................................3216. XÂY DỰNG NHÓM.................................................................................................................3417. XÂY DỰNG SỰ ĐỒNG THUẬN...........................................................................................3718. LỰA CHỌN ..............................................................................................................................4119. ĐÀO TẠO .................................................................................................................................4220. LÃNH ĐẠO ...............................................................................................................................4821. TẠO ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY .................................................................................................5122. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT.......................................................................................................5523. HUẤN LUYỆN..........................................................................................................................5924. TƯ VẤN ....................................................................................................................................6025. THI HÀNH KỶ LUẬT...............................................................................................................6226. ĐÁNH GIÁ ................................................................................................................................6227. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ................................................................................62 iii
 5. 5. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS TABLE OF CONTENTS1. PREAMBLE ..................................................................................................................................12. MANAGERIAL FUNCTIONS .....................................................................................................23. MANAGEMENT LEVELS...........................................................................................................34. MANAGERIAL ROLES...............................................................................................................45. MANAGEMENT SKILLS ............................................................................................................68. OPERATING GUIDELINES - CORPORATE DEVELOPMENT .......................................119. OBJECTIVE SETTING .............................................................................................................1311. PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING ..............................................................1712. ORGANIZING PROCESS................................................................................................2213. DELEGATING..........................................................................................................................2814. COMMUNICATING.................................................................................................................3015. MANAGING TIME ...................................................................................................................3217.CONSENSUS BUILDING .......................................................................................................3718. SELECTING.............................................................................................................................4119. TRAINING ................................................................................................................................4220. LEADING..................................................................................................................................4821. MOTIVATING...........................................................................................................................5122.CONTROLLING PROCESS ...................................................................................................5523. COACHING ..............................................................................................................................5924. COUNSELING .........................................................................................................................6025. DISCIPLINING.........................................................................................................................6226. EVALUATING ..........................................................................................................................6227. TERMINATING ........................................................................................................................62 iv
 6. 6. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS1. LỜI NÓI ĐẦU 1. PREAMBLECuộc Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ thế kỷ 18 đã The Industrial Revolution began in the eighteenthlàm biến đổi công việc của người quản lý, từ chỗ đóng century and transformed the job of manager fromvai trò quản lý cho một ông chủ trở thành người quản owner-manager to professional, salaried manager.lý chuyên nghiệp được trả lương. Sản xuất vẫn còn The production of manufactured goods was still in the handicraft stage and consisted of householdtrong giai đoạn thủ công, với sự tham gia của các hộ manufacturing, small shops, and local mills. Thegia đình, các cửa hiệu nhỏ, và các xưởng sản xuất địa inventions, machines, and processes of the Industrialphương. Các phát minh, máy móc mới, và các quá Revolution transformed business and managementtrình đổi mới của cuộc Cách mạng công nghiệp đã biến (such as, the use of fossil fuels as sources of energy,đổi việc kinh doanh và quản lý (ví dụ như việc sử dụng the railroad, the improvement of steel and aluminumcác nhiên liệu hóa thạch làm nguồn năng lượng, metallurgical processes, the development ofđường sắt, sự cải tiến trong các quy trình luyện thép và electricity, and the discovery of the internal-nhôm, sự ra đời và phát triển của năng lượng điện, combustion engine.) With the industrial innovations inphát minh ra động cơ đốt trong..). Với những cách tân factory-produced goods, transportation, and distribution, big business came into being. New ideascông nghiệp trong các sản phẩm chế tạo công nghiệp, and techniques were required for managing thesetrong lĩnh vực vận tải và phân phối, các hoạt động kinh large-scale corporate enterprises.doanh lớn đã được hình thành. Điều đó đòi hỏi nhiều ýtưởng và kỹ thuật mới để quản lý các tổ hợp doanhnghiệp quy mô lớn.Ngày nay, kinh doanh và quản lý đang tiếp tục biến đổi Today, business and management continue to benhờ công nghệ cao. Để theo kịp tốc độ và sự phức tạp transformed by high technology. In order to keep pacecủa hoạt động kinh doanh, người ta đã phát minh ra with the increased speed and complexity of business,nhiều phương tiện tính toán, phân loại và xử lý thông new means of calculating, sorting and processing information were invented. Managers realized thattin. Các nhà quản lý nhận thấy rằng họ có thể tận dụng they could profit from immediate knowledge ofnhững kiến thức mới này. Điện tín là công cụ đầu tiên relevant information. The telegraph was the firstchuyển thông tin sang dạng điện tử để vượt qua những instrument to transform information into electrical formquãng đường dài. Điện thoại, rađiô, vô tuyến truyền over long distances. The telephone, radio, television,hình và máy vi tính phát triển các cách truyền tải thông and computer expanded instant information.tin tức thời. Máy vi tính lưu giữ và xử lý một khối lượng Computers store and handle a vast amount of data,thông tin khổng lồ, tự động hóa quá trình chế tạo và cải automate manufacturing, and enhance moderntiến các hệ thống liên lạc hiện đại. Các máy tính lớn communication systems. The mainframe in the 1970s,trong những năm 70, máy tính cá nhân trong những the PC in the 1980s and the office network in the first part of the 1990s were the platforms that drovenăm 80 và mạng nội bộ trong những năm đầu thập kỷ massive product development and growth for the90 là những bàn đạp cho sự phát triển sản phẩm và technology industry.lớn mạnh của ngành công nghệ.Các công nghệ thông tin và xử lý thông tin là công cụ Communication and processing technologies is anthiết yếu cho hầu hết các lĩnh vực kinh doanh. Internet, essential tool in almost every field of business. Thevới việc kết nối hàng triệu máy tính, đã phát triển đến Internet, with its interconnection of millions ofmức có khả năng trở thành nguồn lực lớn nhất của computers, has evolved to potentially become one of the greatest resources available to businesses today.hoạt động kinh doanh ngày nay. Trang thông tin toàn The World Wide Web (www) offers access to vastcầu - Web (www) - cho phép tiếp cận các nguồn thông information resources and an immense number oftin rộng lớn và số lượng khổng lồ các trang thông tin sites on the Internet. Managers can access, store andtrên Internet. Các nhà quản lý có thể tiếp cận, lưu giữ move digital information (voice, sound, text andvà di chuyển các thông tin đã được số hóa (giọng nói, numbers). Private corporate intranets provide aâm thanh, văn bản, và số liệu). Mạng nội bộ của các universal interface for sharing company-widecông ty tạo ra một giao diện chung để chia sẻ thông tin information and work group level information.trong toàn bộ công ty và thông tin ở cấp độ các nhóm Employees can access information, collaborate, andcông tác. Nhân viên có thể tiếp cận thông tin, phối hợp distribute results anywhere, anytime.và phổ biến kết quả ở mọi nơi, mọi lúc.Ngành công nghiệp máy tính và công nghiệp viễn The computer and telecommunications industriesthông tiếp tục phát triển theo cùng một hướng và đã continue to converge and have resulted in advancestạo ra nhiều tiến bộ như các máy nhắn tin hai chiều, in two-way pagers, digital cellular service, desktopdịch vụ liên lạc di động số hóa, hội thảo video trên video-conferencing, portable satellite phones, mini- dishes and high-speed Internet access. Businessmạng, điện thoại bỏ túi liên lạc qua hệ thống vệ tinh, documents include graphics and text on computerstruy cập Internet tốc độ cao. Các tài liệu kinh doanh around the world, sound, video and simultaneousgồm có các đồ họa và văn bản trên các máy tính ở voice communications.khắp nơi trên thế giới, các thông tin được trao đổi đồngthời bằng âm thanh giọng nói và qua video.Tổ chức là hai hay nhiều người cùng làm việc trong Organizations are two or more people working 1
 7. 7. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLSmột môi trường được cơ cấu chính thức nhằm hoàn together in a structured, formal environment tothành các mục tiêu chung. Các nhà quản lý đưa ra các achieve common goals. Managers provide guidance,chỉ dẫn, tổ chức thực hiện và điều phối để đạt được implementation, and coordination so thosecác mục tiêu của tổ chức. Nhà quản lý hiện đại còn organizational goals can be reached. The modern manager coaches employees of the organization tohuấn luyện nhân viên của tổ chức cách triển khai làm develop teamwork, which effectively fulfills their needsviệc theo nhóm để có thể đáp ứng các nhu cầu và and achieves organizational objectives. The traditionalhoàn thành các mục tiêu của tổ chức một cách hiệu autocratic organization with its hierarchical system ofquả. Hiện nay không còn cần đến những tổ chức hoạt management and an overbearing "boss" that forcesđộng theo kiểu chuyên quyền truyền thống với hệ performance out of people is no longer needed. Thethống quản lý theo tôn ti trên dưới và với một ông chủ modern manager provides an atmosphere ofđộc đoán, bắt ép nhân viên làm việc. Nhà quản lý hiện empowerment by letting workers make decisions andđại tạo ra một không khí trao quyền cho nhân viên inspiring people to boost productivity.bằng cách cho phép nhân viên tự quyết định và tạo racảm hứng cho nhân viên tăng năng suất.2. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 2. MANAGERIAL FUNCTIONSCác nhà quản lý tạo ra và duy trì một môi trường nội Managers create and maintain an internalbộ, thường được gọi là tổ chức, để những người khác environment, commonly called the organization, socó thể làm việc hiệu quả trong đó. Công việc của một that others can work efficiently in it. A managers jobnhà quản lý gồm có lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức và consists of planning, organizing, directing, and controlling the resources of the organization. Thesekiểm soát các nguồn lực của tổ chức. Các nguồn lực resources include people, jobs or positions,này có thể là con người, công việc hoặc chức vụ, công technology, facilities and equipment, materials andnghệ, trang thiết bị, vật tư, các nguồn cung ứng, thông supplies, information, and money. Managers work in atin, và tiền bạc. Các nhà quản lý làm việc trong một môi dynamic environment and must anticipate and adapttrường năng động và phải dự đoán trước cũng như to challenges.biết cách thích ứng với các thách thức.Công việc của mỗi nhà quản lý bao gồm cái mà người The job of every manager involves what is known asta thường gọi là các chức năng quản lý: lập kế hoạch, the functions of management: planning, organizing,chỉ đạo, tổ chức và kiểm soát. Các chức năng này đều directing, and controlling. These functions are goal-hướng về mục tiêu, liên quan đến nhau và phụ thuộc directed, interrelated and interdependent. Planning involves devising a systematic process for attaininglẫn nhau. Lập kế hoạch là việc tạo ra một quy trình có the goals of the organization. It prepares thetính hệ thống để thực hiện các mục tiêu của tổ chức. organization for the future. Leading involves theViệc này cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho tương lai guiding, leading, and overseeing of employees tocủa tổ chức. Lãnh đạo gồm có hướng dẫn, lãnh đạo và achieve organizational goals. Organizing involvesgiám sát nhân viên để thực hiện các mục đích của tổ arranging the necessary resources to carry out thechức. Tổ chức được hiểu là sắp xếp các nguồn lực cần plan. It is the process of creating structure,thiết để tiến hành kế hoạch. Đây là quy trình tạo ra cơ establishing relationships, and allocating resources tocấu, thiết lập các mối quan hệ và phân bổ nguồn lực accomplish the goals of the organization. Controllingnhằm hoàn thành các mục đích của tổ chức. Kiểm soát involves verifying that actual performance matches the plan. If performance results do not match the plan,là việc xem xét kết quả hoạt động thực tế có phù hợp corrective action is taken.với kế hoạch không. Nếu kết quả hoạt động khôngthống nhất với kế hoạch, sẽ cần đến biện pháp sửachữa/điều chỉnh. Hình 1 – Các chức năng quản lý / Figure 1 – Functions of Management Lãnh đạo / Leading Lập kế hoạch / PLOC Tổ chức / Organizing Planning Kiểm soát / Controlling 2
 8. 8. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS3. CÁC CẤP QUẢN LÝ 3. MANAGEMENT LEVELSPhạm vi để những người quản lý thực hiện các chức The extent to which managers perform the functionsnăng quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm of management - planning, organizing, directing, andsoát) khác nhau tùy theo cấp bậc trong hệ thống thứ controlling - varies by level in the managementbậc quản lý. Thuật ngữ “người giám sát” có thể dùng hierarchy. The term supervisor could be applied at all management levels of the organization to those whocho tất cả các thứ bậc quản lý trong tổ chức, cụ thể là direct the work of others. In common usage, however,áp dụng cho những người chỉ đạo công việc của người the title tends to be used only in the first level of thekhác. Tuy nhiên, trong bối cảnh áp dụng chung, chức management hierarchy. If an organization weredanh này thường chỉ hay sử dụng cho cấp trực tiếp divided into top, middle, and lower managerial levels,đầu tiên trong hệ thống thứ bậc quản lý. Nếu một tổ the term generally applies to the lower level.chức chia những người quản lý theo cấp cao, cấptrung và cấp trực tiếp thì thuật ngữ “người giám sát” sẽđược dùng cho người quản lý ở cấp trực tiếp. Hình 2 – Các cấp quản lý / Figure 2 – Management Levels Cấp cao / Giám đốc / Top management Director Cấp trung / Middle Management V.Director 1 V.Director 2 / P.Gđốc 1 P.Gđốc 2 Cấp trực tiếp Head Depart.1 / Head Depart.2 / Head Depart.3 / (giám sát) / TP1 TP.2 TP.3 Supervision Staff / Staff / Staff / Nhân viên Nhân viên Nhân viênNgười giám sát là người quản lý chủ yếu thực hiện hai Supervisors are managers whose major functionschức năng chỉ đạo và kiểm soát công việc của nhân emphasize directing and controlling the work ofviên để thực hiện các mục đích của nhóm. Đây là cấp employees in order to achieve the team goals. Theyquản lý duy nhất có trách nhiệm quản lý những người are the only level of management managing non- managers. Thus, most of the supervisors time iskhông phải là nhà quản lý. Như vậy, phần lớn thời gian allocated to the functions of directing and controlling.của người giám sát được phân bổ cho các chức năng In contrast, top managers spend most of their time onchỉ đạo và kiểm soát. Trái lại, các nhà quản lý cấp cao the functions of planning and organizing. The topsử dụng phần lớn thời gian của mình cho các chức manager determines the mission and sets the goalsnăng lập kế hoạch và tổ chức. Nhà quản lý cấp cao xác for the organization. His or her primary function isđịnh sứ mệnh và đặt ra các mục đích cho tổ chức. long-range planning. Top management is accountableChức năng đầu tiên của nhà quản lý cấp cao là lập kế for the overall management of the organization.hoạch dài hạn. Nhà quản lý cấp cao chịu trách nhiệm Middle management implements top managementgiải trình về công tác quản lý chung trong tổ chức. Nhà goals. Supervisors direct the actual work of the organization at the operating level.quản lý bậc trung thực hiện các mục đích của nhà quảnlý cấp cao. Người giám sát chỉ đạo công việc thực tếcủa tổ chức ở cấp độ hoạt động.“Viên đá đỉnh vòm” trong tổ chức Keystone in the OrganizationQuan điểm về viên đá đỉnh vòm trong tổ chức là quan The keystone view is many peoples ideal of ađiểm của nhiều người về công việc của người giám supervisors job. The comparison between an archwaysát. So sánh giữa một kiến trúc cổng vòm với một tổ and an organization is very interesting. Without thechức sẽ cho thấy nhiều điểm thú vị. Không có viên đá keystone (supervisor), the arch (organization) collapses. The keystone is the central topmost stoneđỉnh vòm (tức là người giám sát), cái cổng vòm (tức là 3
 9. 9. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLStổ chức) sẽ sụp đổ. Viên đá đỉnh vòm là viên đá đặt of an arch. It is an essential part because it takes thetrên cùng và chính giữa của cổng vòm. Đây là bộ phận pressure of both sides, exerts pressure of its own andthiết yếu vì nó chịu áp lực từ cả hai phía cổng vòm, uses them to strengthen the overall arch. Thecộng với áp lực của bản thân nó và sử dụng các áp lực keystone supervisor is the main connector joining management and employees making it possible fornày để chống đỡ toàn bộ cổng vòm. Người giám sát each to perform effectively. Supervisors are the levelcũng là điểm kết nối chính giữa hai bên – các nhà quản of management linking the operations of eachlý và nhân viên, để mỗi bên có thể thực hiện công việc department to the rest of the organization. This viewcủa mình một cách hiệu quả. Người giám sát là cấp underscores the critical importance of developingquản lý kết nối hoạt động của từng phòng/ban với phần people at all levels.còn lại của tổ chức. Quan điểm này nhấn mạnh tầmquan trọng của việc phát triển nhân viên ở mọi cấp. Hình 3 – Viên đá đỉnh chòm / Figure 3 – The keystone Người giám sát / Mg t Supervisor Nh er nâ â igh vi ên /H /E n E trê m p pl p o o Cấ ye e esNhân viên cần việc làm, họ muốn biết những kỳ vọng Employees need their jobs and want to know what iscủa tổ chức đối với họ và công việc của họ liên quan expected of them and how their work relates to thenhư thế nào đến toàn bộ quy trình của tổ chức. Người whole process. The supervisor is the point of contactgiám sát là điểm tiếp xúc để đáp ứng nhu cầu này của in the satisfaction of these needs for employees. By his or her efforts toward productivity and efficiency,nhân viên. Bằng các nỗ lực của mình để đạt năng suất the supervisor helps make the company successful,và hiệu quả trong công việc, người giám sát giúp cho which preserves and creates jobs. By interpretingcông ty thành công, và bằng cách đó duy trì và tạo ra policies and giving instructions and information andviệc làm cho nhân viên. Thông qua giải thích các chính through normal, everyday contact with employees, thesách, đưa ra các chỉ dẫn và thông tin, và thông qua supervisor serves as the point of contact withtiếp xúc thông thường hàng ngày với nhân viên, người management. The keystone has determined that he orgiám sát đóng vai trò cầu nối giữa nhân viên với lãnh she will control the job instead of the job controllingđạo quản lý công ty. “Viên đá đỉnh vòm” phải xác định him or her. Thus, It is the confidence in self that willrằng anh ta/cô ta sẽ kiểm soát công việc thay vì để cho help determine the success of the manager.công việc kiểm soát mình. Như vậy, chính sự tự tin vàobản thân sẽ giúp nhà quản lý thành công.4. VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ 4. MANAGERIAL ROLESĐể đáp ứng nhiều yêu cầu về thực hiện các chức năng To meet the many demands of performing theircủa mình, nhà quản lý được hiểu là phải đóng nhiều functions, managers assume multiple roles. A role isvai trò khác nhau. Vai trò là một tập hợp có tổ chức của an organized set of behaviors. We can identify tencác hành vi. Chúng ta có thể xác định được 10 vai trò roles common to the work of all managers. The ten roles are divided into three groups: interpersonal,phổ biến cho công việc của một nhà quản lý. 10 vai trò informational, and decisional. The informational rolesnày được chia thành 3 nhóm: vai trò tiếp xúc giữa link all managerial work together. The interpersonalngười và người, vai trò thông tin và vai trò quyết định. roles ensure that information is provided. TheCác vai trò thông tin kết nối mọi công tác quản lý với decisional roles make significant use of thenhau. Các vai trò xúc tác đảm bảo thông tin được cung information. The performance of managerial roles andcấp, còn các vai trò quyết định thì sử dụng thông tin. the requirements of these roles can be played atCác vai trò quản lý này cùng những yêu cầu kèm theo different times by the same manager and to differentcó thể do cùng một nhà quản lý thực hiện cùng một lúc degrees depending on the level and function ofvà ở nhiều mức độ khác nhau, tùy theo cấp bậc và management. The ten roles are described individually, but they form an integrated whole.chức năng quản lý. 10 vai trò được mô tả riêng biệtnhưng tất cả chúng tạo thành một tổng thể hợp nhất.Ba vai trò tiếp xúc trước hết có liên quan đến các mối The three interpersonal roles are primarily concernedquan hệ con người. Với vai trò bộ mặt, nhà quản lý đại with interpersonal relationships. In the figurehead role, 4
 10. 10. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLSdiện cho tổ chức về tất cả mọi vấn đề thủ tục. Nhà the manager represents the organization in all mattersquản lý ở cấp cao nhất là đại diện của công ty trước of formality. The top level manager represents thepháp luật, trong xã hội và trong con mắt của những company legally and socially to those outside of thengười bên ngoài công ty. Người giám sát là đại diện organization. The supervisor represents the work group to higher management and higher managementcủa nhóm công tác trước cấp quản lý cao hơn, đồng to the work group. In the liaison role, the mangerthời cũng là đại diện của cấp quản lý đối với nhóm interacts with peers and people outside thecông tác. Trong vai trò cầu nối, nhà quản lý tiếp xúc với organization. The top level manager uses the liaisoncác đồng sự và những người bên ngoài. Nhà quản lý ở role to gain favors and information, while thecấp cao nhất sử dụng vai trò này để thu nhận thông tin supervisor uses it to maintain the routine flow of work.và các thiện ý, khác với người giám sát sử dụng vai trò The leader role defines the relationships between thenày để duy trì quy trình công việc hàng ngày. Vai trò manger and employees.lãnh đạo xác định mối quan hệ giữa nhà quản lý vớicác nhân viên.Các quan hệ trực tiếp với mọi người theo các vai trò The direct relationships with people in thexúc tác đặt nhà quản lý vào vị trí duy nhất có thể lấy interpersonal roles place the manager in a uniqueđược thông tin. Do đó, ba vai trò thông tin trước hết có position to get information. Thus, the threeliên quan đến các khía cạnh thông tin trong công tác informational roles are primarily concerned with the information aspects of managerial work. In the monitorquản lý. Trong vai trò theo dõi, nhà quản lý sẽ ghi nhận role, the manager receives and collects information. Invà thu thập thông tin. Trong vai trò người phổ biến the role of disseminator, the manager transmitsthông tin, nhà quản lý sẽ truyền đạt lại những thông tin special information into the organization. The top levelđặc biệt cho tổ chức. So với người giám sát thì nhà manager receives and transmits more informationquản lý ở cấp cao nhất sẽ nhận và truyền đạt thông tin from people outside the organization than thetừ người bên ngoài nhiều hơn. Trong vai trò người phát supervisor. In the role of spokesperson, the managerngôn, nhà quản lý sẽ phổ biến thông tin của tổ chức ra disseminates the organizations information into itsbên ngoài. Như vậy, nếu như nhà quản lý cấp cao nhất environment. Thus, the top level manager is seen asđược coi như một chuyên gia cấp ngành thì người an industry expert, while the supervisor is seen as a unit or departmental expert.giám sát có thể được coi như chuyên gia cấpphòng/ban hoặc đơn vị.Do là người ở vị trí duy nhất có thể tiếp cận thông tin The unique access to information places the managernên nhà quản lý chính là trung tâm của quá trình ra at the center of organizational decision making. Therequyết định trong tổ chức. Có 4 vai trò ra quyết định. are four decisional roles. In the entrepreneur role, theTrong vai trò nhà thầu, nhà quản lý phát động những manager initiates change. In the disturbance handler role, the manger deals with threats to the organization.thay đổi. Trong vai trò người xử lý rắc rối, nhà quản lý In the resource allocator role, the manager choosesgiải quyết những mối đe dọa đối với tổ chức. Trong vai where the organization will expend its efforts. In thetrò người phân bổ nguồn lực, nhà quản lý sẽ chọn lựa negotiator role, the manager negotiates on behalf ofnhững lĩnh vực mà tổ chức cần tăng cường nỗ lực. the organization.Trong vai trò người đàm phán, nhà quản lý sẽ thay mặttổ chức trong các cuộc đàm phán. Hình 4 - Các vai trò của quản lý / Figure 4 - Managerial Roles Các vài trò - Bộ mặt / Figurehead T/xúc con người / - Lãnh đạo / Leader C/cấp T.tin / Interpersonal - Cầu nối / Liasion Provide informatioPhản hồi / Feedback Các vài trò - Theo dõi / Monitor Thông tin / - Phổ biến / Disseminator Xử lý T.tin / Information - Phát ngôn / Spokesperson Process information Các vài trò - Nhà thầu / Entrepreneur Quyết định / - X/lý rắc rối / Disturbance handler Sử dụng T.tin / Decisional - P/bổ Nguồn lực / Resource Allocator Use information - Đàm phán / Negociator 5
 11. 11. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS5. CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ 5. MANAGEMENT SKILLSĐể thực hiện các chức năng quản lý và đóng nhiều vai In order to perform the functions of management andtrò, nhà quản lý cần có đủ kỹ năng. Có thể xác định 3 to assume multiple roles, managers must be skilled.kỹ năng quản lý cần có cho một nhà quản lý thành Three managerial skills that are essential tocông, đó là kỹ thuật, kỹ năng về con người (nhân văn) successful management can be identified: technical, human, and conceptual. Technical skill involvesvà kỹ năng ý tưởng. Kỹ năng kỹ thuật gồm có các kiến process or technique knowledge and proficiency.thức và sự thông thạo về quy trình hoặc kỹ thuật. Các Managers use the processes, techniques and tools ofnhà quản lý phải sử dụng các quy trình, kỹ thuật hoặc a specific area. Human skill involves the ability tocông cụ của một lĩnh vực cụ thể. Kỹ năng về con người interact effectively with people. Managers interact and(nhân văn) gồm có khả năng tiếp xúc một cách hiệu cooperate with employees. Conceptual skill involvesquả với người khác. Các nhà quản lý phải tiếp xúc và the formulation of ideas. Managers understandhợp tác với nhân viên. Kỹ năng ý tưởng chính là khả abstract relationships, develop ideas, and solvenăng tổng hợp, xây dựng các ý tưởng. Các nhà quản lý problems creatively. Thus, technical skill deals withcần hiểu thấu các mối quan hệ trừu tượng, biết phát things, human skill concerns people, and conceptual skill has to do with ideas.triển ý tưởng và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.Như vậy, kỹ năng kỹ thuật liên quan đến sự vật, kỹnăng con người liên quan đến nhân sự và kỹ năng ýtưởng liên quan đến các ý đồ.Cấp bậc của nhà quản lý trong tổ chức sẽ quyết định A managers level in the organization determines themức độ quan trọng tương đối của việc sở hữu các kỹ relative importance of possessing technical, human,năng kỹ thuật, kỹ năng nhân văn và kỹ năng ý tưởng. and conceptual skills. Top level managers needCác nhà quản lý cấp cao cần có kỹ năng ý tưởng để conceptual skills in order to view the organization as a whole. Conceptual skills are used in planning andnhìn nhận tổ chức như một tổng thể, Các kỹ năng ý dealing with ideas and abstractions. Supervisors needtưởng sẽ được sử dụng trong công tác lập kế hoạch và technical skills to manage their area of specialty. Allsắp đặt các ý đồ hay các khía cạnh trừu tượng. Những levels of management need human skills in order tongười giám sát cần có kỹ năng kỹ thuật để quản lý lĩnh interact and communicate with other peoplevực chuyên môn của mình. Tất cả các nhà quản lý ở successfully.các cấp đều cần có kỹ năng nhân văn, để tiếp xúc vàgiao tiếp với người khác một cách hiệu quả. Hình 5 – Các yêu cầu về kỹ năng ở các cấp quản lý khác nhau / Figure 5 – Skill Distribution at Various Management Levels Các kỹ năng / Skills Cấp cao / Top management Cấp quản lý / Levels Nhân văn / Conceptual Ý tưởng / Human Technical Kỹ thuật / Cấp trung / Middle Management Cấp giám sát / SupervisionKhi tiến trình thay đổi được đẩy nhanh và các công As the pace of change accelerates and diversenghệ đa dạng hòa nhập với nhau cũng là lúc các technologies converge, new global industries arengành công nghiệp mới được tạo ra trên toàn cầu (ví being created (for example, telecommunications).dụ như ngành viễn thông). Thay đổi công nghệ dẫn Technological change alters the fundamental structure of firms and calls for new organizational approachesđến những thay đổi căn bản trong cơ cấu của các công and management skills.ty và đòi hỏi các biện pháp tổ chức cũng như kỹ năngquản lý mới. 6
 12. 12. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS6. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 6. BUSINESS ENVIRONMENTNhà quản lý là người biết cách phân tích cũng như A manager is someone skilled in knowing how totăng cường khả năng của một tổ chức nhằm đảm bảo analyze and improve the ability of an organization tosự tồn tại và tăng trưởng của tổ chức trong một thế survive and grow in a complex and changing world.giới phức tạp và luôn thay đổi. Điều này có nghĩa là This means that managers have a set of tools that enable them to grasp the complexity of thenhà quản lý có một bộ công cụ có thể giúp họ hiểu thấu organizations environment.sự phức tạp của môi trường mà tổ chức hoạt động.Hệ thống quản lý thể hiện tổ chức doanh nghiệp và tập A management system describes the organization andhợp các thể chế cũng như lực lượng có ảnh hưởng rất the set of significant interacting institutions and forceslớn lẫn nhau và diễn ra khi tổ chức đang hoạt động in the organizations complex and rapidly changingtrong môi trường hoạt động phức tạp và không ngừng environment that affect its ability to serve its customers. The firm must continuously monitor andthay đổi nhanh chóng. Môi trường kinh doanh này rất adapt to the environment if it is to survive and prosper.ảnh hưởng đến khả năng phục vụ khách hàng của tổ Disturbances in the environment may spell profoundchức. Công ty cần liên tục theo dõi và tự thích ứng với threats or new opportunities for the firm. Themôi trường nếu muốn tồn tại và phát triển thịnh vượng. successful firm will identify, appraise, and respond toNhững xáo trộn trong môi trường có thể tạo ra những the various opportunities and threats in itsđe dọa sâu sắc hoặc ngược lại, những cơ hội mới cho environment.công ty. Một công ty thành công là công ty có thể xácđịnh, đánh giá và ứng phó với các cơ hội và thách thứckhác nhau trong môi trường hoạt động của mình.Môi trường nội bộ Internal EnvironmentHệ thống quản lý có thể khái quát thành hai cấp độ. The management system can be conceptualized onCấp độ đầu tiên gồm có môi trường nội bộ của bản two levels. The first level involves the organizationsthân tổ chức. Trong nội bộ, một tổ chức có thể được internal environment. Internally, an organization cancoi như một cỗ máy chuyển hóa các nguồn lực, nghĩa be viewed as a resource conversion machine that takes inputs (labor, money, materials and equipment)là nhận các đầu vào (lao động, tiền, vật tư, thiết bị) từ from the external environment (i.e., the outside world),môi trường bên ngoài (ví dụ như từ thế giới bên ngoài), converts them into useful products, goods, andchuyển chúng thành các sản phẩm, hàng hóa và dịch services, and makes them available to customers asvụ có ích, sau đó cung cấp các đầu ra này đến khách outputs.hàng.Môi trường bên ngoài External EnvironmentCấp độ thứ hai của hệ thống quản lý là môi trường bên The second level of the management system involvesngoài của tổ chức. Môi trường này gồm tất cả các tổ the organizations external environment. It consists ofchức, các lực lượng bên ngoài có thể quan tâm hoặc all the outside institutions and forces that have antác động đến khả năng đạt mục tiêu của tổ chức: đó có actual or potential interest or impact on the organizations ability to achieve its objectives:thể là các yếu tố cạnh tranh, kinh tế, công nghệ, pháp competitive, economic, technological, political, legal,chế, chính trị, nhân khẩu (dân số), văn hóa và hệ sinh demographic, cultural, and ecosystem.thái.Các yếu tố môi trường tạo ra thách thức và cơ hội cho Environmental forces create challenges andtổ chức. Các nhà quản lý phải phản ứng và tự thích opportunities for the organization. Managers mustnghi với những thay đổi trong môi trường nội bộ cũng react and adapt to changes in their internal andnhư môi trường bên ngoài. Sự toàn cầu hóa là một ví external environment. Globalization is an example of an opportunity for an organization. Improvingdụ về cơ hội đối với một tổ chức. Các công nghệ được technologies, such as transportation andtăng cường như trong lĩnh vực giao thông và thông tin communications, have enabled companies to expandliên lạc đã tạo điều kiện cho các công ty mở rộng thị into global or worldwide markets. Globalization affectstrường ra toàn cầu hoặc thị trường thế giới. Sự toàn how organizations are managed. Managers mustcầu hóa ảnh hưởng đến cách thức quản lý của các tổ learn to deal effectively with multiple cultures andchức. Các nhà quản lý cần biết cách làm việc hiệu quả political systems in the midst of rapidly changingvới các nền văn hóa và hệ thống chính trị khác nhau markets and technology. They must be able totrong khi các thị trường và công nghệ đang thay đổi anticipate this changing environment and develop thenhanh chóng. Họ phải có khả năng dự đoán môi vision and competencies at all levels in their organizations to embrace this dynamic futuretrường thay đổi này và phát triển tầm nhìn cũng nhưnăng lực của tất cả các cấp trong tổ chức của mình đểnắm lấy tương lai năng động này.7. TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH 7. PLANNING PROCESSCác nhà lãnh đạo luôn là người đi tiên phong. Họ tạo Leaders are proactive. They make change happenđiều kiện cho sự thay đổi diễn ra, thay vì phản ứng với instead of reacting to change. The future requires 7
 13. 13. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLSthay đổi. Tương lai cần đến sự lãnh đạo công ty với corporate leadership with the skills to integrate manycác kỹ năng lồng ghép nhiều sự kiện không lường unexpected and seemingly diverse events into itstrước và có vẻ đa dạng vào trong quá trình lập kế planning. Every organization must plan for change inhoạch. Mỗi một tổ chức phải lập kế hoạch cho các thay order to reach its ultimate goal. Effective planning helps an organization adapt to change by identifyingđổi cần thiết để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. opportunities and avoiding problems. It sets theLập kế hoạch một cách hiệu quả sẽ giúp cho tổ chức direction for the other functions of management andthích ứng với thay đổi nhờ xác định được các cơ hội và for teamwork. Planning improves decision-making. Allngăn ngừa được các vấn đề vướng mắc. Lập kế hoạch levels of management engage in planning.sẽ định hướng cho các chức năng quản lý khác và địnhhướng để làm việc theo nhóm. Lập kế hoạch sẽ giúpcải thiện quá trình ra quyết định. Tất cả các cấp quản lýđều phải tham gia vào quá trình lập kế hoạch.Lập kế hoạch chiến lược Strategic PlanningLập kế hoạch chiến lược sẽ tạo ra các quyết định và Strategic planning produces fundamental decisionshành động mang tính cơ bản có tác dụng định hình và and actions that shape and guide what anchỉ dẫn “tổ chức là gì”, “tổ chức làm gì” và “tại sao tổ organization is, what it does, and why it does it. Itchức lại làm như vậy”. Để lập kế hoạch chiến lược, cần requires broad-scale information gathering, an exploration of alternatives, and an emphasis on thetổng hợp thông tin ở phạm vi rộng, nghiên cứu các future implications of present decisions. Top levelphương án khác nhau, và nhấn mạnh ý nghĩa tương lai managers engage chiefly in strategic planning or longcủa các quyết định hiện tại. Các nhà quản lý cấp cao range planning. They answer such questions as "Whatchủ yếu sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược is the purpose of this organization?" "What does thishoặc lập kế hoạch dài hạn, và trả lời các câu hỏi như organization have to do in the future to remain“Mục đích của tổ chức là gì?”, “Tổ chức cần phải làm gì competitive?" Top level managers clarify the missiontrong tương lai để giữ được thế cạnh tranh?” Các nhà of the organization and set its goals. The outputquản lý cấp cao nhất sẽ làm rõ sứ mệnh của tổ chức needed by top management for long range planning isvà xác định các mục tiêu cho tổ chức. Các cấp quản lý summary reports about finances, operations, and the external environment.cao nhất cần có để lập kế hoạch dài hạn là các báocáo tổng hợp về tình hình tài chính, hoạt động và môitrường bên ngoài.Lập kế hoạch chiến lược là quá trình phát triển và Strategic planning is the process of developing andphân tích sứ mệnh, các mục tiêu chung, các chiến lược analyzing the organizations mission, overall goals,tổng quát, và việc phân bổ nguồn lực của tổ chức. general strategies, and allocating resources. AChiến lược là một loạt các hoạt động được định ra để strategy is a course of action created to achieve a long-term goal. The time length for strategies isđạt đến một mục tiêu dài hạn. Thời hạn của chiến lược arbitrary, but is probably two, three, or perhaps ascó thể tùy ý, có thể là hai, ba, thậm chí năm năm. Nói many as five years. It is generally determined by howchung, thời hạn thường được quyết định trên cơ sở far in the future the organization is committing itsmức độ cam kết của tổ chức về các nguồn lực của resources. Goals focus on desired changes. They aremình trong tương lai. Các mốc mục tiêu thường tập the ends that the organization strives to attain.trung vào những thay đổi mong muốn, và là cái đích Traditionally strategic planning has been donemà tổ chức cố gắng đạt được. Trước đây, việc lập kế annually. However, many companies are doing awayhoạch chiến lược thường được tiến hành mỗi năm một with annual business plans altogether and moving to alần. Tuy nhiên, nhiều công ty hiện không còn lập các kế system of continuous planning, to permit quicker response to changing conditions. Thus, the strategichoạch kinh doanh hàng năm nữa mà chuyển sang một plan involves adapting the organization to takehệ thống lập kế hoạch liên tục, cho phép ứng phó advantage of opportunities in its constantly changingnhanh hơn với các điều kiện luôn luôn thay đổi. Do đó, environment.kế hoạch chiến lược bao gồm cả việc làm cho tổ chứcthích ứng được và tận dụng được các cơ hội trong môitrường hoạt động luôn luôn thay đổi.Quy trình lập kế hoạch phải hợp lý và áp dụng biện The planning process is rational and amenable to thepháp tiếp cận khoa học để giải quyết vấn đề. Quy trình scientific approach to problem solving. It consists of anày phải có các bước thực hiện lôgich và theo trình tự. logical and orderly series of steps. Strategic planningLập kế hoạch chiến lược là bước dàn dựng cho các sets the stage for the rest of the organizations planning. The tasks of the strategic planning processhoạt động kế hoạch khác của tổ chức. Các nhiệm vụ include:của quá trình lập kế hoạch chiến lược gồm có: • Xác định sứ mệnh; • Define the mission • Tiến hành phân tích hiện trạng hoặc phân tích • Conduct a situation or SWOT analysis by SWOT (điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – thách assessing strengths and weaknesses and thức) bằng cách đánh giá các điểm mạnh, điểm identifying opportunities and threats. yếu và xác định các cơ hội và nguy cơ; • Set goals and objectives. • Develop related strategies (tactical and 8
 14. 14. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLS • Đặt ra các mục đích và mục tiêu. operational). • Xây dựng các chiến lược liên quan (chiến lược • Monitor the plan. mang tính chiến thuật và chiến lược hoạt động); • Theo dõi kế hoạch.CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH STEPS IN PLANNING PROCESS 1. Xác định sứ mệnh 1. Define mission 2. Phân tích các điểm mạnh 2. Analyse strenghths 3. Phân tích các điểm yếu 3. Analyse weaknesses 4. Identify opportunities 4. Xác định các thời cơ 5. Identify threats 5. Xác định các thách thức 6. Set Goals 6. Xây dựng các mốc mục tiêu 7. Set Objectives 7. Xây dựng các mục tiêu 8. Develop Strategies 8. Xác định các chiến lược 9. Develop Action Plan 9. Xây dựng kế hoạch hành động 10. Monitor Plan 10. Theo dõi thực hiện kế hoạchXác định sứ mệnh. Sứ mệnh là mục đích của tổ Define the mission. A mission is the purpose of thechức, là lý do để tổ chức tồn tại. Do đó, việc lập kế organization. It is why the organization exists. Thus,hoạch sẽ bắt đầu bằng việc xác định rõ ràng sứ mệnh planning begins with clearly defining the mission of thecủa tổ chức. Tuyên bố sứ mệnh của tổ chức phải bao organization. The mission statement is broad, yet clear and concise, summarizing what the organizationquát nhưng vẫn rõ ràng và ngắn gọn, tóm lược được does. It directs the organization, as well as all of itsnhững hoạt động của tổ chức. Tuyên bố này sẽ chỉ major functions and operations, to its besthướng cho tổ chức cũng như các chức năng và hoạt opportunities. Then, it leads to supporting tactical andđộng chính của tổ chức để đến được các cơ hội tốt operational plans, which, in turn leads to supportingnhất. Sau đó, tuyên bố này cũng hỗ trợ các kế hoạch objectives. A mission statement should be short. Itchiến thuật và kế hoạch hoạt động; đến lượt mình, các should be easily understood and every employeekế hoạch này lại hỗ trợ các mục tiêu của tổ chức. should be able to recite it from memory. An explicitTuyên bố sứ mệnh cần ngắn gọn và phải dễ hiểu để mission guides employees to work independently andbất kỳ nhân viên nào của công ty cũng có thể ghi nhớ yet collectively toward the realization of the organizations potential. The mission statement mayvà trích dẫn. Sứ mệnh rõ ràng sẽ hướng dẫn cho các be accompanied by an overarching statement ofnhân viên làm việc một cách độc lập, đồng thời vẫn philosophy or strategic purpose intended to convey ađảm bảo tính tập thể trong công việc để hướng tới khai vision for the future and an awareness of challengesthác hết tiềm năng của tổ chức. Tuyên bố sứ mệnh có from a top-level perspective.thể đi kèm với một tuyên bố bao trùm về triết lý hoặcmục đích chiến lược của tổ chức, nhằm xác định đượctầm nhìn về tương lai và nhận thức các thách thức củalãnh đạo tổ chức.Phân tích SWOT bằng cách đánh giá các điểm Conduct a situation or SWOT analysis bymạnh, điểm yếu và xác định các cơ hội và nguy cơ. assessing strengths and weaknesses andPhân tích hiện trạng hoặc phân tích SWOT (điểm mạnh identifying opportunities and threats. A situation or– điểm yếu – cơ hội – thách thức) rất quan trọng để lập SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis is critical to the creation of anyra một kế hoạch chiến lược. Phân tích SWOT bắt đầu strategic plan. The SWOT analysis begins with a scanbằng việc xem xét môi trường bên ngoài. Các tổ chức of the external environment. Organizations mustcần nghiên cứu tình hình hiện trạng của mình để tìm examine their situation in order to seek opportunitieskiếm các cơ hội và theo dõi các nguy cơ. Các nguồn and monitor threats. Sources of information includethông tin có thể là khách hàng (bên trong và bên customers (internal and external), suppliers,ngoài), các nhà cung cấp, các cấp chính quyền (địa governments (local, state), professional or tradephương, trung ương), các hiệp hội chuyên môn hoặc associations (conventions and exhibitions), journalshội nghề nghiệp, (thông qua các hội nghị hay triển lãm and reports (scientific, professional, and trade).trưng bày), các tập san và báo cáo (tập san hay báocáo khoa học, chuyên môn và thương mại).SWOT là các giả định và sự kiện làm cơ sở cho một kế SWOT is the assumptions and facts on which a planhoạch. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu bao gồm việc will be based. Analyzing strengths and weaknessesđánh giá nội bộ tổ chức. Đánh giá các điểm mạnh của comprises the internal assessment of thetổ chức. Điều gì là đặc trưng của tổ chức? (Hoạt động organization. Assess the strengths of the 9
 15. 15. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLSchế tạo của tổ chức chúng ta hiệu quả đến đâu? Mức organization. What makes the organizationđộ lành nghề của đội ngũ công nhân? Thị phần của distinctive? (How efficient is our manufacturing? Howchúng ta đạt bao nhiêu? Có các nguồn tài chính nào? skilled is our workforce? What is our market share?Uy tín của chúng ta có mạnh hơn các công ty khác hay What financing is available? Do we have a superior reputation?) Assess the weaknesses of thekhông?). Đánh giá các điểm yếu của tổ chức. Đâu là organization. What are the vulnerable areas of thecác lĩnh vực dễ bị tổn thương và có thể bị khai thác? organization that could be exploited? (Are our facilities(Trang thiết bị, máy móc của chúng ta đã lạc hậu outdated? Is research and development adequate?chưa? Hoạt động nghiên cứu và phát triển đã phù hợp Are our technologies obsolete?) What does thechưa? Các công nghệ chúng ta sử dụng đã lỗi thời competition do well?chưa?) Điều gì dẫn đến cạnh tranh tốt?Phân tích các cơ hội và nguy cơ bao gồm việc đánh giá Analyzing opportunities and threats comprises themôi trường bên ngoài. Xác định các cơ hội. Trong lĩnh external assessment of the environment. Identifyvực nào cạnh tranh chưa đáp ứng được các nhu cầu opportunities. In which areas is the competition notcủa khách hàng? (Các thị trường tiềm năng mới là thị meeting customer needs? (What are the possible new markets? What is the strength of the economy? Aretrường nào? Điểm mạnh của nền kinh tế là gì? Các đối our rivals weak? What are the emerging technologies?thủ của chúng ta yếu hay mạnh? Các công nghệ mới Is there a possibility of growth of existing market?)xuất hiện là công nghệ nào? Thị trường hiện nay có Identify threats. In which areas does the competitionkhả năng phát triển hay không?). Xác định các nguy meet customer needs more effectively? (Are therecơ. Trong lĩnh vực nào cạnh tranh cần đáp ứng nhu new competitors? Is there a shortage of resources?cầu của khách hàng một cách hiệu quả hơn? (Có các Are market tastes changing? What are the newđối thủ cạnh tranh mới không? Các nguồn lực hiện nay regulations? What substitute products exist?) The bestcó thiếu thốn không? Thị hiếu trên thị trường có thay strategy is one that fits the organizations strengths tođổi không? Có các chế định mới nào? Có các sản opportunities in the environment.phẩm mới nào xuất hiện chưa?). Chiến lược tốt nhất làchiến lược có thể làm cho các điểm mạnh của tổ chứcphù hợp với các cơ hội của môi trường bên ngoài.Phân tích SWOT được sử dụng làm cơ sở cho những The SWOT analysis is used as a baseline for futurephát triển trong tương lai cũng như để phân tích improvement, as well as gap analysis. Comparing thekhoảng cách. So sánh tổ chức với các Tiêu chí chuẩn organization to external benchmarks (the bestbên ngoài (các thông lệ tốt nhất) thường được dung để practices) is used to assess current capabilities. Benchmarking systematically compares performanceđánh giá các năng lực hiện tại. Xác định các tiêu chí measures such as efficiency, effectiveness, orchuẩn một cách có hệ thống sẽ giúp so sánh lượng outcomes of an organization against similar measureshóa hiệu quả hoạt động của một tổ chức, ví dụ như from other internal or external organizations. Thishiệu suất, hiệu quả, hoặc các ảnh hưởng tác động của analysis helps uncover best practices that can betổ chức mình, so với các tiêu chí tương tự của các tổ adopted for improvement. Benchmarking with otherchức khác bên trong hoặc bên ngoài. Phân tích này sẽ organizations can help identify a gap. Gap analysisgiúp khám phá ra các thông lệ tốt nhất có thể áp dụng identifies the progress required to move theđể cải tiến. So sánh tiêu chí chuẩn với các tổ chức organization from its current capabilities to its desiredkhác có thể giúp xác định khoảng cách. Phân tích future state. In this way, the organization can adapt to the best practices to improve organizationalkhoảng cách sẽ giúp xác định tiến độ cần thiết nhằm performance.đưa tổ chức từ mức độ năng lực hiện tại đến trạng tháimong muốn cho tương lai. Bằng cách này, tổ chức cóthể thích ứng với các thông lệ tốt nhất nhằm cải thiệnhiệu quả hoạt động của tổ chức.Đặt ra các mốc mục tiêu và mục tiêu. Các mốc mục Set goals and objectives. Strategic goals andtiêu và mục tiêu chiến lược được xây dựng để thu hẹp objectives are developed to bridge the gap betweenkhoảng cách giữa năng lực hiện tại và sứ mệnh của tổ current capability and the mission. They are alignedchức. Các mốc mục tiêu và mục tiêu này phải phù hợp with the mission and form the basis for the action plans. Objectives are sometimes referred to asvới sứ mệnh và tạo ra cơ sở cho các kế hoạch hành performance goals. Generally, organizations haveđộng. Đôi khi các mục tiêu có thể được đề cập đến long-term objectives for such factors as return onnhư các mốc mục tiêu về hiệu quả hoạt động. Nói investment, earnings per share, or size. Furthermore,chung, các tổ chức thường có các mục tiêu dài hạn they set minimum acceptable standards or common-cho những yếu tố như hoàn vốn đầu tư, lãi cổ phần, sense minimums. In addition, certain limitations, eitherhoặc quy mô hoạt động. Hơn nữa, họ còn xác định explicit or implicit, such as "must provide jobs formức chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận được, hoặc mức existing employees" may exist. Objectives elaboratetối thiểu hợp lý. Ngoài ra, còn có thể có những giới hạn on the mission statement and constitute a specific setnhất định, dù được biểu lộ rõ ràng hoặc ngầm hiểu, ví of policy, programmatic, or management objectives for the programs and operations covered in the strategicdụ như “phải cung cấp đủ việc làm cho số nhân viên plan. They are expressed in a manner that allows ahiện thời”. Các mục tiêu được cụ thể hóa trên cơ sở future assessment of whether an objective has beentuyên bố sứ mệnh của tổ chức, và là một tập hợp gồm achieved.các mục tiêu cụ thể về chính sách, tiến độ hoặc quản lý 10
 16. 16. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLScho các chương trình và các hoạt động sẽ được nêutrong kế hoạch chiến lược. Các mục tiêu này đượcbiểu hiện theo cách thích hợp để sau này có thể đánhgiá mức độ hoàn thành mục tiêu.Xây dựng các chiến lược liên quan (chiến lược Develop related strategies (Corporate andchung và các chiến lược hoạt động). Các chiến lược operational strategies). Corporate strategies arechung của Công ty dựa trên sứ mệnh và tầm nhìn của based on the organizations mission and vision. Intổ chức. Còn các chiến lược hoạt động lại dựa trên các turn, operational strategies are based on the organizations corporate strategies. These are specificchiến lược chung. Đây là các chiến lược cụ thể và cần strategies that are needed for each task or supportivethiết cho từng nhiệm vụ hoặc từng hoạt động hỗ trợ tạo activity comprising the whole. Strategic andnên một kế hoạch tổng thể. Việc xây dựng kế hoạch operational planning must be accompanied bychiến lược và hoạt động cần đi kèm với việc kiểm tra. controls. Monitoring progress or providing for follow-upTheo dõi hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động tiếp is intended to assure that plans are carried outtheo nhằm mục đích đảm bảo cho các chiến lược được properly and on time. Adjustments may need to bethực hiện nghiêm chỉnh và kịp thời. Đôi khi cần có made to accommodate changes in the external and/ornhững điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi của internal environment of the organization. A competitivemôi trường bên ngoài và/hoặc bên trong tổ chức. Có advantage can be gained by adapting to the challenges.thể thu được lợi thế cạnh tranh từ việc thích ứng vớinhững thách thức này.Theo dõi kế hoạch. Cần áp dụng một phương pháp Monitor the plan. A systematic method of monitoringtheo dõi môi trường hoạt động một cách có hệ thống the environment must be adopted to continuouslynhằm mục đích liên tục cải tiến quy trình lập kế hoạch improve the strategic planning process. To develop anchiến lược. Để xây dựng được một quy trình thủ tục environmental monitoring procedure, short-term standards for key variables that will tend to validatetheo dõi môi trường, cần phải thiết lập các tiêu chuẩn the long-range estimates must be established.ngắn hạn cho các biến số chủ yếu có thể chứng thực Although favorable long-range values have beencác ước tính cho thời gian dài hạn. Kể cả khi các giá trị estimated, short-term guidelines are needed toước tính cho thời gian dài hạn là có lợi thì vẫn phải có indicate if the plan is unfolding as hoped. Next, criteriacác hướng dẫn cho thời gian ngắn hạn để đề phòng must be set up to decide when the strategy must betrường hợp kế hoạch không diễn ra như dự tính. Tiếp changed. Feedback is encouraged and incorporatedđó, cần phải thiết lập các tiêu chí để quyết định khi cần to determine if goals and objectives are feasible. Thisthay đổi chiến lược. Nên thu thập và tổng hợp các ý review is used for the next planning cycle and review.kiến phản hồi để xác định xem các mục đích và mụctiêu có thật sự khả thi hay không. Kết quả rà soát nàysẽ được sử dụng cho chu kỳ lập kế hoạch và rà soátlần tới.8. ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG – SỰ PHÁT TRIỂN 8. OPERATING GUIDELINES - CORPORATECÔNG TY DEVELOPMENTCác tổ chức thành công là các tổ chức luôn luôn đổi Successful organizations continually innovate andmới và thay đổi trên cơ sở nhu cầu và ý kiến phản hồi change based upon customer needs and feedback.của khách hàng. Các giá trị, sứ mệnh và tầm nhìn là Values, mission, and vision form the foundation for thecác yếu tố tạo ra nền tảng để thực thi các chức năng execution of the functions of management. They are an organizations guidelines that affect how it willquản lý. Đây cũng là những hướng dẫn có ảnh hưởng operate. They work only if visible and used inđến mọi hoạt động của một tổ chức. Tuy nhiên, các everyday activities and decisions. An organizationshướng dẫn này chỉ có ích nếu chúng được soạn thảo values are its beliefs or those qualities that haverõ ràng và được sử dụng trong các hoạt động và quyết intrinsic worth and will not be compromised. Itsđịnh hàng ngày. Các giá trị của một tổ chức chính là mission is its purpose for existing. The vision is thenhững niềm tin hoặc những đặc trưng về bản chất image of itself in the future.không thể nhượng bộ. Sứ mệnh của tổ chức chính làmục đích tồn tại của nó, còn tầm nhìn là hình ảnh củabản thân tổ chức trong tương lai.Sứ mệnh MissionSứ mệnh là một khái niệm rộng, tạo ra sự khác biệt A mission is a broad definition of a business thatgiữa một doanh nghiệp với toàn bộ các tổ chức doanh differentiates it from all other organizations. It is thenghiệp khác. Sứ mệnh là lý do để tổ chức tồn tại. justification for the organizations existence. The mission statement is the "touchstone" by which allTuyên bố sứ mệnh là một “hòn đá thử” để đánh giá mọi offerings are judged. In addition to the organizationsđề nghị. Ngoài mục đích của tổ chức, các yếu tố chủ purpose other key elements of the mission statementchốt khác của tuyên bố sứ mệnh còn có đối tượng mà should include whom it serves, how, and why. Thetổ chức phục vụ, cách phục vụ và nguyên nhân phục most effective mission statements are easily recalled 11
 17. 17. SỔ TAY KỸ NĂNG QUẢN LÝ – MANUAL ON MANAGEMENT SKILLSvụ. Tuyên bố sứ mệnh hiệu quả nhất là tuyên bố có thể and provide direction and motivation for theghi nhớ dễ dàng và đưa ra phương hướng cũng như organization.động cơ hoạt động cho tổ chức.Vì một tổ chức tồn tại để hoàn thành một điều gì đó Since an organization exists to accomplish somethingtrong một môi trường rộng lớn nên sứ mệnh hoặc mục in the larger environment, its specific mission orđích cụ thể của tổ chức sẽ đem lại cho các nhân viên purpose provides employees with a shared sense ofmột cách hiểu chung về cơ hội, phương hướng, tầm opportunity, direction, significance, and achievement. An explicit mission guides employees to workquan trọng và thành tựu của tổ chức. Sứ mệnh rõ ràng independently and yet collectively toward thesẽ chỉ đường cho các nhân viên làm việc một cách độc realization of the organizations potential. Thus, alập đồng thời vẫn đảm bảo tính tập thể để khai thác good mission statement gets the emotional bondingtiềm năng của tổ chức. Như vậy, một tuyên bố sứ and commitment needed. It allows the individualmệnh tốt sẽ có sự gắn kết về cảm xúc và cam kết. Điều employee to say; "I know how I should do my jobnày khiến cho bất kỳ nhân viên nào trong tổ chức cũng differently."có thể nói “Tôi biết tôi cần làm công việc của mình nhưthế nào để tạo ra sự khác biệt”.Tầm nhìn Vision“Cách tốt nhất để tiên đoán tương lai là tự tạo ra nó”. "The best way to predict your future is to create it." ATầm nhìn có thể là một bức tranh, một hình ảnh, hoặc vision might be a picture, image, or description of themô tả tương lai mà bạn mong muốn. Một người nhìn preferred future. A visionary has the ability to foresee something and sees the need for change first. He orxa trông rộng là người có khả năng nhìn thấy trước she challenges the status quo and forces honestmột điều gì đó, đồng thời là người đầu tiên nhận thấy assessments of where the industry is headed and howsự cần thiết phải thay đổi. Anh ta hoặc cô ta nghi ngờ the company can best get there. A visionary is readythực tế hiện tại và thúc đẩy việc đưa ra những đánh giá with solutions before the problems arise.trung thực về phương hướng phát triển của ngành vàcách thức mà công ty có thể áp dụng để đến được mụctiêu đó. Một người nhìn xa trông rộng có thể có giảipháp ngay cả trước khi vấn đề nảy sinh.Một nghiên cứu về thời kỳ từ 1926 đến 1990 cho thấy A study over the period from 1926 to 1990 foundcác công ty biết nhìn xa trông rộng (là các công ty xác visionary companies that set a purpose beyondđịnh mục đích hoạt động xa hơn việc kiếm lời) đã thành making money outperformed other companies in thecông hơn các công ty khác trên thị trường chứng stock market by more than six to one. Managers require more vision than ever because change iskhoán với tỷ lệ hơn 6:1. Các nhà quản lý cần có tầm coming faster than ever. Leaders have the ability tonhìn hơn bất kỳ ai khác, vì sự thay đổi đang diễn ra make their vision real by engaging the minds, as wellnhanh hơn bất kỳ lúc nào. Các nhà lãnh đạo cần có as the hearts of others.khả năng biến tầm nhìn của mình thành hiện thực bằngcách thu hút tâm trí cũng như trái tim của người khác.Các giá trị ValuesBiện pháp quản lý của mỗi người giám sát sẽ phản ánh Each supervisors approach to management willcác giá trị của anh ta/cô ta cũng như các giá trị của tổ reflect his or her values, as well as those of thechức. Xây dựng sự tin tưởng phải bắt đầu từ việc tạo organization. Building trust starts with creating culture based on shared values. Values are traits or qualitiesra một văn hóa dựa trên các giá trị chung. Các giá trị là having intrinsic worth, such as courage, respect,những nét tiêu biểu hoặc các đặc tính có ý nghĩa thực responsibility, caring, truthfulness, self-discipline, andchất, ví dụ như sự can đảm, lòng kính trọng, trách fairness. Values serve as a baseline for actions andnhiệm, sự quan tâm, đáng tin cậy, kỷ luật, và sự công decision-making and guide employees in thebằng. Các giá trị là điều kiện cơ sở cho các hoạt động organizations intentions and interests. The valuesvà cho quá trình ra quyết định. Các giá trị cũng xác driving behavior define the organizational culture. Ađịnh phương hướng cho các dự định và quan tâm của strong value system or clearly defined culture turnsngười lao động trong tổ chức. Các hành vi được định beliefs into standards such as best quality, besthướng theo các giá trị, và đến lượt mình, chúng sẽ xác performance, most reliable, most durable, safest, fastest, best value for the money, least expensive,định văn hóa của tổ chức. Một hệ thống giá trị mạnh most prestigious, best designed or styled, easiest tomẽ hoặc một văn hóa được xác định rõ ràng sẽ biến use. If asked, "What do we believe in?" or "List ourniềm tin thành các chuẩn mực, ví dụ như chất lượng organizations values" all employees in thetốt nhất, hoạt động tốt nhất, đáng tin cậy nhất, bền organization should write down the same values.nhất, an toàn nhất, nhanh nhất, đáng tiền nhất, rẻ nhất,có uy tín nhất, có thiết kế hoặc phong cách tốt nhất, dễsử dụng nhất. Nếu được hỏi “Chúng ta tin tưởng vàođiều gì?” hoặc “Hãy liệt kê các giá trị của tổ chứcchúng ta”, tất cả mọi người trong tổ chức cần phải đưara câu trả lời giống nhau. 12

×