Bok Og Blueshus Notodden Romprogram Og Funskjonsanalyse

801 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bok Og Blueshus Notodden Romprogram Og Funskjonsanalyse

 1. 1. Åpen plan- og designkonkurranse Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse Notodden kommune
 2. 2. diger og blå hvor døra er Det fns et hus et hus du må gå og det er dit Huse t heter blues de eller dyp av tvil Når du er høy av gle nn det er fra sorg til smil Det æ’kke le nger dit e lues uten grenser” nsen i “B Lars Saabye Christe
 3. 3. Innhold Fellesfunksjoner................................................... 5 Bluesmuseum....................................................12 Lydstudio...........................................................15 Bibliotek............................................................17 Kulturskolen...................................................... 21 Kino.................................................................. 23 Arealdiagram.....................................................25
 4. 4. fellesfunksjoner utomhus Uteområdet skal planlegges for aktiv bruk på samme måte som Det avsettes kun et minimumsantall korttids parkeringsplasser ved husets innvendige areal. Sammenhengende bruk av de innven- bygget, samt et nødvendig antall handikapp plasser. Tilrettelegging dige og utvendige arealene skal gi husets brukere kvaliteter utover for adkomst med bil til økonomi-inngang samt i forbindelse med husets interne. Husets brukere skal også kunne nytte utearealene lydstudio, er nødvendig. Ved nye bussentralen vil det kunne parkere til sine aktiviteter, og brukere av utearealene skal bli inspirert til å ta et antall biler av et større omfang og over lengre tid. huset nærmere i bruk. Overdekket uteareal i forbindelse med ”live scene”/kafè og bibliotek vil være hensiktsmessig. felles inngang for husets brukere Hovedinngangen skal være markert og forholde seg tydelig til byen, Åpen akse fra Storgata med siktlinje til Heddalsvatnet er vesentlig at byaksen, vannet og bearbeidet grøntareal rundt bebygd areal. Alle blir ivaretatt og videreført på en god måte. Likeledes det sammen- veier fører hit og byens innbyggere blir dradd mot dette punktet. hengende turdraget som følger kanten av Heddalsvatnet. Eksister- Inngangen skal synliggjøre alle aktører i huset og vekke nysgjerrig- ende brygge er regulert til spesialområde bevaring. heten for videre deltakelse og bevegelser inn i bygget. Notodden Blues Festival kan samle store grupper til sine arrange- Noe areal foran hovedinngangen kan med fordel være overdekket, menter. Muligheten for å tilrettelegge uteområdet slik at det under da området rundt hovedinngangen også skal fungere som en festivaltiden kan benyttes til større arrangementer med sceneopp- ventesone i forbindelse med konserter og arrangementer. bygging er ønskelig. Hvordan deler av bygget eller uteområdet kan tilrettelegges for dette, utfordres. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 5
 5. 5. AreAl MeD sTØrsT nÆrHeTs- oG sAMBruksBeHoV TIl VesTIBYle ST NÆRHETS- OG OV TIL VESTIBYLE Vestibyle I vestibylen skal alle husets funksjoner møtes. Dette er hjertet i huset og museum og ”live scene” byggets sentrale rom; husets nav. Vestibylen må særlig kunne gi plass for lydstudio kafè bibliotek aktiv bruk og glidende overganger til ”live scene”/kafè, bibliotek, museum og 460 m2 355 m2 1170 m2 kino. Vestibylen skal fungere som et utvidet areal for disse funksjonene. For kinosaler og kulturskolen skal vestibylen fungere som vente- og møtesone. Automater for å hente billetter legges til dette området. Husets serveringssted skal ha mulighet for salg av kioskvarer samt barfunksjon, som også skal vestibyle kunne fungere i vestibyleområdet utenfor åpningstid til ”live scene”/kafè. 190 m2 auditorium og Bluesaspektet skal speiles i utforming av vestibylen. Vestibylen skal tydelig gi kino inntrykk i sin utforming og estetikk at dette ikke er et ordinært kulturhus, men 410 m2 et Bok og Blueshus for fremtiden. gard. inngang 70 m2 6 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 6. 6. fellesareal Det skal tilrettelegges for automatisk Dette skal utformes slik at en får god levering av bøker etter bibliotekets oversikt over husets innhold og videre stengetid på en hensiktsmessig måte. bevegelser vertikalt og horisontalt. Husets logikk skal hurtig kunne avleses Resepsjonsfunksjonen skal kunne benyt- fra fellesarealet og dette området skal tes selv om bibliotek og butikk er stengt, tydelig gi en smakebit av husets varierte eksempelvis som skranke /billettinfor- innhold. Det er her satt av et begrenset masjon ved større arrangementer. areal, da det er ønskelig med et område av mer intim karakter i aktiv bruk fremfor Butikk det storslagne volumet. Varierte areal Butikken skal tilby blueseffekter/musikk, for opphold skal skapes her. Bruk av øvrige turisteffekter og utvalgte bok/bib- dagslys kombinert med kunstig belysning lioteksrelaterte varer. Erfaringer fra andre og møblering skal også bidra til at slike museer viser at et godt tilbud av salgs- varierte soner skapes. produkter, er en opplevelse i seg selv. Varer fra butikken skal kunne flyttes ut i Resepsjon vestibylen i åpningstiden og bidra til økt Felles resepsjon for huset etableres i aktivitet i fellesarealet. Det er kun planlagt overgangen mellom vestibyle, bibliotek for et mindre butikklokale med innredning og butikk. som også skal ivareta lagerbehov i butik- ken. Butikken skal betjenes av husets Resepsjonen skal kunne betjenes med resepsjon. 1-3 ansatte etter behov. Turistinformasjon om Notodden, infor- masjon om husets aktivitet, butikk samt inn og utlån av bøker administreres herfra. Det skal være nærhet til de øvrige ansatte i biblioteket sine faste kontor- plasser, slik at de lett kan bevege seg mellom disse arbeidsstasjonene. Plass for sorteringsmaskin må også ligge i forbindelse med resepsjonsarealet. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 7
 7. 7. “livescene” og kafé opphold og kafè etter størrelsen på arrangementet. Scene ”Live scene”/kafè i sammenheng med BB Kings Blues Club konsept trekkes skal knyttes direkte opp mot ”green vestibyle skal gi tydelige anslag for husets Dette rommet skal fungere som frem som referanseprosjekt for ”live room” og artistgarderobe. Scenebredde bluesprofl. Det legges opp til en estetikk husets sentrale rom i sammenheng med scene”. Idealformen for dette er 270 kvm er 9m, med dybde på 3 m (høyde 50 i tråd med disse røttene, samtidig som en vestibyle. Det skal være et åpent, lyst (15x18 m) på grunnplan inkl. scene, bar cm). Utvidelsesmuligheten er tenkt i ettersøker det moderne og veien videre og lett rom for husets brukere på dagtid og areal for dans samt et galleri i plan 2 scenens dybde. for fremtidens blueshus. og kunne benyttes som klubblokale for på 170 kvm. Programareal for eksklusivt konserter på kveldstid. Rommet skal ha areal til ”live scene” og kafè er mindre Det stilles akustiske krav til rommet og Det er avsatt et mindre stollager i potensiale for å endre karakter med bruk. enn dette. For økt kapasitet utfordres forhold som er gode for musikk- og forbindelse med scene. Det skal tilrettelegges for variert bruk av det derfor med sambruk av areal for taleformidling fra scene. Det må være dagslys og styrt belysning til ulike tider temporære utstillinger samt vestibyle. enkel tilgjengelighet for lydrigg og utstyr artistgarderobe av døgnet. Det skal fungere intimt med Potensiale for sener utvidelse av dette til livescenen. Rommets høyde tilpasses Artistgarderobe eller ”green room” få brukere og ved behov kunne utvides arealet for å tilfredsstille ytterligere større dette. møbleres for venting og avslapping. og fungere i sammenheng med vestibyle, arrangementer kan være aktuelt. Nødvendige toalett, HWC og dusj med areal for temporære utstillinger og opp- Som kafè vil alle husets brukere aktivt hensiktsmessig fordeling mellom menn arbeidet uteplass. Arealet ønskes tilrette- Det skal tilrettelegges for på en enkel kunne benytte arealet. Det skal kunne og kvinner kobles til dette rommet. lagt med et bluespreg, men ikke slik at måte å etablere scene og areal for å servere varm mat enten det er lunsj eller dette vil utelukke andre besøkende. danse. Disse arealene skal kunne varieres middag. Både som kafè og klubblokaler kjøkken skal det tilrettelegges for aktiv bruk av Kjøkkenet skal være et kjøkken for uteareal, særlig sommerstid. Kafèen tilbereding av varm mat med plass for skal gi intimitet for en mindre gruppe oppvask og enkel tilgang for varelevering som spiser lunsj eller en større gruppe (økonomi inngang). til middag på kveldstid. Maks belastnin- gen er 150 personer som skal kunne Det er satt av 3 lagerrom til kjøkken- spise samtidig i dette rommet uten å ta i driften knyttet til tørrvarer, kjøl /frys og bruk tilstøtende areal (faktor 1,7 kvm pr avfall. Økonomi-inngang skal planlegges i person). tilknytning til dette. Det skal etableres kiosk og barfunksjon Det avsettes også et egnet rom som og tilrettelegges for at disse funksjonene kombinert garderobe og toalett for skal kunne trekkes ut i vestibyleområ- kjøkkenansatte. det når ”live scene”/kafè er stengt eller benyttes til andre formål. 8 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 8. 8. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 9
 9. 9. 10 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 10. 10. kontor og administrasjon personalgarderobe og toalett De skal også kunne benyttes av musikere Det skal etableres 10 faste kontor i huset Husets ansatte har krav på egne gar- ved arrangementer i huset, ved studio- som en samlet enhet. Bibliotekets ansatte derobe- og toalettfunksjoner inkludert innspillinger og under bluesfestivalen. har ikke kontor her, men vil kunne HCWC. Dusjmuligheter skal være inklud- benytte felles møterom med mer. ert i garderobefunksjonen. Øverommene skal også benyttes av kulturskolen, på samme måte som kontor Det skal vurderes om ansattes garderobe kulturskolens øverom skal kunne benyttes Det etableres kontor for følgende enhet: bør ligge nær husets kontorfunksjoner, av andre ved behov. Disse arealene kan eller sentralt sammen med husets øvrige derfor med fordel ligge nær hverandre. • 5 kontor til bluesfestivalen garderobefasiliteter. • 2 kontor til Teknikk m.m. Europas Blues Senter utleieareal • 2 kontor til kulturskolen garderober Toalett auditorium • 1 kontor til kino Publikumstoalett og garderobe skal ha en Det skal etableres et auditorium på 170 sentral beliggenhet for all husets eksterne seter i bygget. Rommet skal også be- Kontorene er programmert små. Det brukere nær vestibyle. nyttes til kino og er derfor dimensjonert utfordres derfor til etablering av gode etter dette. løsninger for disse. Dette er ordinære Som del av garderobe avsettes det areal kontorfasiliteter med dertil krav til lyd for låsbare skap/bokser (myntinnkast) til Maskinrom ligger i bakkant og skal og lys. Fra felles kontorenhet skal det klær og vesker. betjene både auditorium og kino. etableres god og helst kort avstand til de øvrige arealene som disse brukerne Det avsettes et rimelig antall toalett fordelt Vestibyle benyttes som felles adkomst for benytter i huset. på menn /kvinner og HWC. kino og auditorium møte og pauseareal Teknisk rom Øverom I åpent fellesareal er det programmert et Prosjektet ønsker å være i forkant med Eksterne vil kunne leie disse øve- møte og pauseareal som møbleres for miljøutfordringene knyttet til fremtidens rommene. dette. Det skal etableres et minikjøkken i bygg. Hvordan bygget utformes og spiller forbindelse med dette. sammen med valgte tekniske løsninger Øverommene skal brukes av band og utfordres. Plassering og valg av løsninger andre grupper til øving og undervisning. Felles møterom for kontorenheten og knyttet til tekniske rom blir dermed viktig. Det stilles krav til tilfredsstillende lyd- huset, samt kopirom avsettes inkluderes i isolasjon og akustikk. kontorenheten. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 11
 11. 11. BluesMuseuM museum faste utstillinger Museet skal ha enkel tilkomst fra felles Temporære utstillinger Museets faste utstilling skal i hovedsak vestibyle og fungere i samspill med De temporære utstillingene kan være Nedslagsfeltet for museet er lokalt, dreie seg om blueshistorien fremstilt i butikk. Museet skal planlegges for styring alt fra fotoutstillinger til utlånte deler av nasjonalt og internasjonalt som Europas tekst, bilder, memorabilia (minnegjen- av lyd og lys i forbindelse med skaping andre bluesmuseers samlinger. Faste og viktigste visningsrom for blueshistorie. stander av offentlig interesse), interaktive av ulike scenografske settinger. Eget temporære utstillingsareal skal fungere i Europas Blues Senter fkk allerede i innslag og iscenesatte fortellinger. En lager knyttes opp mot utstillingsarealene. et samspill. 2004, som første institusjon utenfor blanding av tradisjonelle og scenografske Retroestetikken er viktig at blir ivaretatt USA, den prestisjetunge prisen ”Keeping utstillinger som underbygger Notodden også i et fremtidsrettet museum. Areal for temporære utstillinger skal også the Blues Allive Award” fra The Blues som bluesens Mekka i Europaplanlegges kunne fungere som et utvidet areal for Foundation i USA for sine samlinger og etablert. Her skal publikum kunne følge Museet samt deler av vestibylen skal ”live scene” og kafè ved behov. sitt arbeid med å formidle blues. blueshistoriens spennende veier fra Afrika også kunne gi plass for konserter/fore- til USA og videre til Europa. Utstillingen stillinger samt enkel servering knyttet Lydstudio med tilstøtende areal og funk- skal være en turistattraksjon for direkte opp mot spesielle begivenheter i sjoner skal fungere som en utvidet del av Notodden. museet. museet i aktiv bruk. 12 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 12. 12. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 13
 13. 13. 14RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden 6 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 14. 14. lYDsTuDIo juke joint studio kunne spilles inn. Ulik plassering av Juke Joint Studio er et unikt analogt ulike instrumenter og utøvere i rommet studio i full virksomhet på Notodden, som skaper ulike effekter som benyttes ved i sin tid ble importert fra USA. Studioet innspillinger. Plassering av mikrofoner i er et eget AS med hovedsaklig lokale ulike høyder skal også bidra til justeringer eiere. Elektrisk, rytmisk musikk for band, av lyd. grupper og enkeltpersoner spilles inn her. Studioet har produsert et bredt utvalg Utover instrumenter og mikrofoner har av høy kvalitet, blant dem 2 CD’er som eksisterende innspillingsrom både tepper har fått Spellemannsprisen. De gode og retro lamper som gir en ”image” en kvalitetene fra det eksisterende studio gjerne ser videreført også i et nybygg. med tilhørende rom ønskes gjenskapt Innspillingsrommet skal også og videreutviklet. Se www.jukejointstudio. fungerende som en del av museet i aktiv com. bruk og gjerne med vindu inn, slik at en kan kikke på løpende aktivitet i rommet. For samtlige rom gjelder krav til akustikk og teknikk. Det skal tilrettelegges for Innspillingsrommet skal fungere i samspill omvisning i studioet som del av virk- med kontrollrom og oppholdsrom. Det somheten til bluesmuseet. skal etableres en direkte adkomst til innspillingsrommet for inntransportering Innspillingsrom av arealkrevende utstyr (høy og bred). Kontrollrommet skal fungere i sammen- oppholdsrom Rommet skal tilrettelegges med nød- heng med oppholdsrommet. Det skal Oppholdsrom møbleres for venting og vendige tiltak for å ivareta akustiske og kontrollrom også etableres en direkte adkomst til avslapping. Ekstern direkte adkomst til tekniske forhold. Hensiktsmessig belysn- Kontrollrommet skal innredes med kontrollrommet. dette rommet og videre til både innspill- ing (kunstig og dagslys) samt varme og eksisterende utstyr. Dette rommet henger ingsrommet og kontrollrommet herfra, er ventilasjon må tilpasses rommets bruk. direkte sammen med innspillingsrom- Det knyttes et lite verksted, samt et lite nødvendig. I rommet skal det også være met teknisk, fysisk og visuelt. Vindusflate lagerrom for oppbevaring av teiper, med mulig å spille eller ha sammenkomster. I innspillingsrommet skal levende musikk etableres mellom innspillingsrommet og adkomst for disse rommene til kontroll- Rommet skal utstyres med bar. Estetik- fra både enkeltmusikere og grupper kontrollrommet. rommet. ken skal ha binding til bluesmusikken. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 15
 15. 15. 16RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden 6 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 16. 16. BIBlIoTek Biblioteket er Notoddens sentrale Helsinki og Århus bibliotek har vært sett møteplass, med stor trafkk og gjennom- nærmere på som særdeles aktuelle strømming. Det skal skapes rom for referanseprosjekt (www.lib.hel.f og møteplasser og opplevelse, slik at www.aakb.dk ). I Hjørring og Herning biblioteket fortsatt er stedet som besøkes (www.hjoerringkom.dk og www.herning- ofte og som en gjerne oppholder seg i bib.dk) er balansen mellom scenografen, over tid. Plass til mennesker for å arbeide det digitale og bøkene aktuelle referanser. og møtes er like viktig som areal for Både i Cerritos og Vejle (http://menu-ci. bokstamme. Brukerne benytter gjerne cerritos.ca.us og www.vejlebb.dk) er bibliotekets lokaler aktivt uten nødven- det skapt opplevelsesrom som bidrar til digvis å låne noe med seg hjem. Det nye leseinspirasjon for barn og ungdom. biblioteket skal være et hybridbibliotek – hvor digitale media sidestilles med bøker, Lette hybridhyller som tilrettelegger for og gi ulike vinklinger inn til kunnskap, fleksibilitet og endring ønskes. opplevelse og læring. Bibliotekets areal skal inneha en stor grad av generalitet. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 17
 17. 17. media og mennesker myldreplassen Myldreplassen er introduksjonen til biblioteket. Allerede i husets vestibyle vil fellesarealet Arealet skal invitere til opphold og inspirere gi et inviterende innblikk i biblioteket. Ved og invitere til videre bruk av biblioteket. Her husets resepsjon er det automater for vil dagens aviser og tidsskrifter stå side om innlevering og utlån side med en smakebit av nyere litteratur og virtuelle medier for både voksne og barn. Biblioteket skal gi plass for det pulser- ende liv hvor ulike seksjoner og medier Her vil også publikum få tilgang til PC’er (ca. glir inn i hverandre. Alle generasjoner kan 10). Ladestasjoner for mobiltelefoner, mp3- møtes og møte kunnskap, litteratur og spillere, lesebrett og bærbare datamaskiner opplevelse. skal inn her. Publikumssonene er inndelt i følgende småbarnsavdeling seksjoner: Det er viktig at seksjonen for de minste barna gjør det attraktivt og spennende å møte • Myldreplass - for alle generasjoner bokstaver som blir til ord, fortellinger og glade • Småbarnsavdeling opplevelser. Avdelingen må kunne gi plass for • Laboratoriet - ungdomsavdeling både lekeinstallasjoner og interaktive medier. • Lesegleder - romaner og dikt • Kunnskapsseksjon - faglitteratur laboratoriet - ungdomsavdeling • Lokalhistorisk arena Laboratoriet skal være møblert slik at biblio- • Det blå rommet – teket har kvaliteter og areal for Notoddens Europas Blues Bibliotek ungdom. Målet er å skape en møteplass hvor • Dypdykket - litteratur og tilhørende medier knyttet til dette, studieplasser/grupperom er i sentrum for sosiale aktiviteter. Laboratoriet skal også tilby pc-spill som gir kompetanse Kompaktreoler inkorporeres som åpne i ungdommens vei videre. Laboratoriet skal magasin knyttet til de enkelte avdelinger. være ungdommens egen arena, designet for å ivareta dem på best mulig måte. Sittesoner av ulike romlige og funk- sjonsmessige kvalitet etableres tilknyttet Plasser for tilkobling av pc’er som en har de ulike mediene. Mat og drikke inngår med, eller som står til disposisjon er nød- gjerne ved bruk av biblioteket over tid. 18 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 18. 18. vendig. Ladestasjoner til bruk for de Søketerminaler for publikum inkorporeres Her må det også gis plass for TV/DVD besøkende skal også installert her i rommet. slik at små grupper kan se sammen. Både musikk og bøker og spill skal ha Reoler som åpne magasin plasseres her. Dypdykket - sin naturlige plass. studieplasser /grupperom lokalhistorisk arena 2 rom med arbeidsplass for studiegrup- lesegleder - romaner og dikt Kunnskap om egen lokalhistorie er viktig per eller enkeltpersoner som trenger Romaner og dikt for alle alderstrinn settes for identitet. Notodden bibliotek har mye arbeidsro avsettes. Det skal her være sammen, slik at det er litterær form som lokalhistorie. I det nye biblioteket skal det godt arbeidslys, gode arbeidsplasser er avgjørende ikke aldersgruppe. tilrettelegge for søking i de lokalhistoriske funksjonelt sett og tilfredsstillende teknisk Seksjonen inneholder både bøker i lyd kildene samt digitale kilder og medier. (pc tilkobling, ladestasjoner). og i bokform og det forventes også at Her vil brukerne kunne foreta dypdykk i det vil være en bibliotekoppgave å tilby slektsgransking og lokalhistorisk stoff. Tilgjengeligheten utenom bibliotekets utlån av bøker i nedlastede MP3-fler og i åpningstid kan være aktuelt. lesebrettformat. Rommet må gi plass for minst 3 PC plasser for publikum, samt leseapparat arbeidsplasser for de ansatte En arbeidsplass for veileder tilpasses inn for mikrofl/mikrofche og kopimaskin. I De ansatte deltar hovedsakelig aktivt sentralt i området. tillegg trenges tre brannsikre arkivskap for som formidler, forteller og tilrettelegger i sikring av verdifullt materiale. bibliotekets ulike seksjoner. Det er felles Det er åpne magasin for publikum. arbeidsrom for ansatte som benyttes for Det blå rommet - de mer faste aktivitetene. Arbeidsrom- Søketerminaler for publikum inkorporeres europas Blues Bibliotek met må imidlertid ligge sentralt med kort i rommet. Notodden bibliotek har siden 1997 hatt avstand visuelt og fysisk for ved behov en egen dokumentasjonsavdeling for raskt å kunne ta del i bibliotekets øvrige kunnskapsseksjon - faglitteratur bluesmusikk. Her fnnes bøker, flmer, aktiviteter. For den som søker kunnskap, er det musikk, avisutklipp, musikkopptak, bilder ønskelig å få alt samlet. I kunnskapssek- og klær samt andre memorabilia. Blues Bibliotekets kontorleder er det avsatt et sjonen samles all faginformasjon, og bluesmusikkens røtter generelt har sin eget kontor for, ved siden av felles arbe- uavhengig av medieform og aldersinn- naturlige plass her. idsrom for ansatte. Det skal være mulig å deling. avholde samtaler og minimøter på dette Her må gis plass for CD reoler, vanlige kontoret. En arbeidsplass for veileder må plasseres reoler, arkivskap og DVD/CD oppbevar- inn her. ingsskap. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 19
 19. 19. 20 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 20. 20. kulTurskolen Kulturskolen skal være et kulturpedago- Kulturskolen ønsker nær kontakt og 2 lytte og multimediarom som miniklas- Tegning-, form- og gisk ressurssenter med et egnet tilbud til sambruk av areal med husets øvrige serom skal tilrettelegges for undervisning fargeundervisning flest mulig på Notodden. Kulturskolens potensielle brukere. Individuell undervisn- av opptil 12 elever samtidig. Rommene Klasseromsstørrelse etableres med aktivitet knyttes til undervisning av barn, ing starter fra 13:30 og utover ettermid- skal ha fastmontert projektor, tilkoblings- tilstøtende lager. Tegnebord eller staffeli unge og voksne innen musikk, dans, dagen. Videregående skole skal kunne mulighet for laptop /pc og lydanlegg. skal kunne benyttes. Det er viktig med teater og tegning/form/farge. nytte kulturskolens areal til sin undervisn- Rommene benyttes til teoriundervisning, godt dagslys egnet for denne aktiviteten. ing i teori, komposisjon, kor, samspill og lytting, komposisjon, video og digital Oppheng av bilder for gjennomgang Undervisningstilbudet omfatter dans av instrumentopplæring på dagtid. bildebehandling. Rommene skal også etableres i rommet, men også andre mange slag, fra folkedans, via streetdans kunne benyttes til samspill for kammer- areal i bygget skal kunne nyttes for å vise og hip hop til klassisk ballet. Fra musikk- Kulturskolens teaterundervisning legges til musikk og lignende, samt som ekstra frem tegninger med mer. rommene foregår bluesriff, heftige gitar- den ”gamle” kinoen ved kommunehuset møterom ved behov. soloer og kjente stykker av Grieg, Mozart med 340 sitteplasser. Noe undervisning eller Beethoven. På vårparten vil det være ser en imidlertid mulighet for i nybygget i To litt større undervisningsrom er særskilt ekstra hektisk med musikal med et 50- sambruk med øvrige øverom, kino/audi- knyttet til henholdsvis kor og pianounder- talls aktører på scenen. Hvert år settes torium og ”live scene”/kafè. visning. Sangrommet skal ha en fast inn- det også opp en større forestilling med Kulturskolens danseareal skal tilrette- redning for kor øvinger og pianorommet klassisk ballett. Tilbudet innen kunstfag legges i forbindelse med utvidelse av skal møbleres med 2 piano. omfatter moderne uttrykksformer som idrettshallen til videregående skole på video og multimedia, samt tegning, form naboeiendommen. 5 rom skal tilpasses ulik individuell og farge. Tilbudet for voksne går også undervisnings (lærer/elev). Det vil her ut til nabokommuner og kan være alt fra musikkundervisning primært være snakk om instrumentunder- tegning, maling, musikk i livets begyn- Et større bandrom som musikkskolens visning. For disse undervisningsrommene nelse, folkedans eller gjerne bandopp- areal, men særlig egnet for sambruk med er det ønskelig med en enkel venteplass læring. Lyttekurs rettet mot konserttilbud i øvrige brukere av huset og andre eks- utenfor, samt glassfelt mellom rommet regionen er også et tilbud skolen har. terne, forventes det en kontinuerlig bruk og gang som kan gi en indikasjon på om av. Rommet må ha tilstøtende låsbart rommet er ledig for neste bruker. lager for utstyr. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 21
 21. 21. 22 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 22. 22. kIno Det skal etableres en fast kinosal på 130 seter i bygget. Det er benyttet 1.3 kvm pr plass inkl areal bak lerret som egnet faktor for beregning av salens størrelse. Stoler med faste seter benyttes. Rommets lengde bør defneres som 1,45 x bredden. Maskinrom ligger i bakkant og skal betjene både kino og auditorium som også skal kunne benyttes som kino. Felles vestibyle benyttes som kinoens adkomst. Her skal det også tilrettelegges for billet- tautomat. Enkel kioskvirksomhet knyttet til husets kafè. Etter kinofremvisning skal publikum kunne ha adgang direkte ut av bygget fra salene. Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 23
 23. 23. AreAlDIAGrAM Fellesfunksjoner.......................................27 Bluesmuseum og lydstudio.......................29 Bibliotek..................................................31 Kulturskolen............................................33 Kino........................................................35
 24. 24. 26 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 25. 25. FELLESFUNKSJONER 01.12.2009 SUM KVM 1380 NETTO PROGRAMAREAL PERSONBELASTNING KRAV TIL FRI HØYDE SUM NETTO AREAL ROMKATEGORI ANTALL ROM MERKNADER SAMBRUK LYDKRAV LYSKRAV VESTIBYLE 190 fellesareal 120 1 120 etter ja dagslys ja også serverings og biblioteksareal resepsjon 30 30 løsning ja dagslys ja del av fellesareal butikk 30 1 30 lukket rom /resepsjon har salget post og pakkerom 10 1 10 ja cd pakking og utsendelser mm LIVE SCENE OG SERVERING 355 inkl. kinokioskmuligheter og bar oppholdsareal og servering 250 1 200 250 5,8 ja dagslys ja vestibyle og temp. utst. inkluderes stol lager 10 1 10 ja ved scene artistgarderobe 25 25 ja bak scene for artister kjøkken 50 1 50 dagslys varm mat produksjon tørrlager/kjøl/søppel/gard. 5 4 20 knyttet til økonomiadkomst KONTOR OG ADMINISTRASJON 143 kontor bluesavd. 8 5 40 dagslys kreative løsninger for små kontor kontor EBS 8 2 16 dagslys kontor kino 8 1 8 dagslys kontor kulturskolen 8 2 16 dagslys opphold /minikjøkken 8 8 dagslys ja i åpent fellesareal møterom 20 1 20 dagslys ja felles møterom for huset kopi 5 1 5 ja personalgard. og toalett 30 30 UTLEIEAREAL 272 auditorium 220 1 170 220 6 ja black box ja også som kino med felles maskinrom musikk øverom 1 20 1 20 ja dagslys ja eksternt utleie bandrom musikk øverom 2 16 2 32 ja dagslys ja eksterne utleie øverom TEKNIKK MED MER 420 garderobe eksternt 20 1 20 toalett eksternt 20 2 40 bøttekott med mer 5 2 10 tekniske rom 350 1 350 oppdelt eller samlet Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 27
 26. 26. 28 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 27. 27. BLUESMUSEUM OG LYDSTUDIO 21.11.2009 SUM KVM 460 NETTO PROGRAMAREAL PERSONBELASTNING KRAV TIL FRI HØYDE SUM NETTO AREAL ROMKATEGORI ANTALL ROM MERKNADER SAMBRUK LYDKRAV LYSKRAV MUSEUM 310 faste utstillinger 220 1 220 etter ja black box kikk inn i lydstudio /bibliotek temporære utstillinger 80 1 40 80 løsning ja noe dagslys ja a rea l utv. "l i ve s cene" /s erveri ng lager 10 1 10 JUKE JOINT LYDSTUDIO 150 "et museum i aktiv bruk" innspillingsrom 90 1 30 90 4,8 ja noe dagslys ja rektangel kontrollrom 30 1 6 30 ja noe dagslys ja med vindu til innspillingsrom verksted /lager 5 2 10 miniverksted og teiplager opphold 20 1 12 20 ja ja ja Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 29
 28. 28. 30 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 29. 29. BIBLIOTEK 21.11.2009 SUM KVM 1170 NETTO PROGRAMAREAL PERSONBELASTNING KRAV TIL FRI HØYDE SUM NETTO AREAL ROMKATEGORI ANTALL ROM MERKNADER SAMBRUK LYDKRAV LYSKRAV MEDIA OG MENNESKET 200 1090 ja ja myldreareal 100 100 vurderes iht inkl. tidsskr. og datapl. småbarnsavd. 75 75 etter bruk inntil eventyr scenografi ungdomslaboratorium 75 75 løsninger 25 kvm møblering leseglede roman og dikt 415 415 inkl. magasin og plass kunnskap og faglitteratur 350 350 for undervisningsareal lokalhistorisk arena 25 25 bluesavdelingen 50 50 det blå biblioteket STUDIEPLASSER MED MER 80 ja ja grupperom 1 20 2 6 40 ja ja ja lukket arbeidsrom kontorleder 15 1 3 15 arb. minimøte felles arbeidsrom ansatte 25 1 4 25 sentralt lukket rom Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 31
 30. 30. 32 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 31. 31. KULTURSKOLEN 21.11.2009 SUM KVM 270 NETTO PROGRAMAREAL PERSONBELASTNING KRAV TIL FRI HØYDE SUM NETTO AREAL ROMKATEGORI ANTALL ROM MERKNADER SAMBRUK LYDKRAV LYSKRAV MUSIKKUNDERVISNING 220 bandrom 50 1 12 50 min. 2,7 ja ja ja også eksternt blues øverom lytte /multimediarom 30 2 12 60 min. 2,7 ja ja ja data, lyd, bilde, møter lager 5 2 10 inntil lytte /multimedia sangrom 20 1 15 20 min. 2,7 ja ja ja møbleres for korsang pianorom 20 1 4 20 min. 2,7 ja ja ja møbleres for 2 piano elevrom 12 5 3 60 min. 2,7 ja ja ja individuell undervisning TEGNING-, FORM- OG FARGE 50 undervisning 40 12 40 min. 2,7 ja ja ja staffeli møblering lager 10 10 inntil undervisningsrommet Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 33
 32. 32. 34 RompRogRam og funksjonsanalyse Bok og Blueshus Notodden
 33. 33. KINO 21.11.2009 SUM KVM 190 NETTO PROGRAMAREAL PERSONBELASTNING KRAV TIL FRI HØYDE SUM NETTO AREAL ROMKATEGORI ANTALL ROM MERKNADER SAMBRUK LYDKRAV LYSKRAV KINOSAL 190 sal 1 170 1 130 170 6 ja black box ja 1,3 kvm pr person inkl. areal bak lerret maskinrom 20 1 2 20 ja black box i bakkant for både kino og auditorium Romprogram og funksjonsanalyse er utarbeidet av: Sivilarkitekt MNAL Astrid Reikvam, i samarbeid med følgende representanter for brukerne: • Olav Berget, Prosjektleder Notodden kommune • Terje Malm, Kultursjef Notodden kommune • Ragnhild Kraugerud, Notodden bibliotek og Europas Blues Senter • Ed Murphy, Notodden Blues Festival • Jostein Forsberg, Notodden Blues Festival • Morten Omlid, Juke Joint Lydstudio • Torbjørn Solbakken, Rektor Notodden kulturskole • Hilde Hem, Leder Notodden Kino Layout: Made in Notodden / www.made-in-notodden.no • Tomm Svarstad, Notodden videregående skole Trykk: Notodden Trykk og Reklame / www.notodden-trykk.no Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse 35
 34. 34. Åpen plan- og designkonkurranse Bok og Blueshus Notodden RompRogRam og funksjonsanalyse Notodden kommune Postboks193, 3672 Notodden Tlf: 35 01 50 00 | www.notodden.kommune.no

×