Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COM VÀREM COMENÇAR? http://tasques6norai.blogspot.com/2009_09_20_archive.html http://tasques6norai.blogspot.com/2009_09_20...
Pregunta Clau: Perquè muten els virus? Es poden eliminar?
GUIÓ 1.-Què és un virus? 2.-Tipus de virus. 3.-Parts dels virus 4.-Com actuen? 5.-Com prevenir-nos dels virus? 6.-Quins só...
1.-Què és un virus?Els virus no són cèl·lules. Són estructures formades perlassociació dun àcid nucleic i proteïnes, incap...
QUÈ ÉS UN VIRUSSon entitats or gàniques compostes nomes de material genètic envoltat duna capa pr otector a .Es una par ti...
2.- Tipus de virus.Els virus poden classificar-sede diferents formes segonsel criteri que utilitzem:           ...
2.- Tipus de virus.• Segons la cèl·lula que parasitenhi ha virus animals, vegetals i bacteriòfags(que parasiten bacteris)....
2.- Tipus de virus.• Segons la forma de la càpside: nhi ha de polièdrics o helicoïdals, amb o sense envoltura(veure imatge...
2.- Tipus de virus.• Segons làcid nucleic hi ha virus dADN i virus dARN.Els virus de DNA sensamblen en el núcleo ambexcepc...
CITOPLASMA     MEMBRANA CÈL.LULARNUCLi
PARTS DUN VIRUS
3.-Parts dels virus
4.-Com actuen els virus?Una vegada els virus són en contacte amb cèl.lules amb els receptorsadients,làcid nucleic del viru...
5.-Com prevenir-nos dels virus?La vacunació és la principal eina preventiva. L’objectiu principal de lavacunació és reduir...
Les vacunesLa vacuna cea inticossos a la hemaglutinina.La cèl.lula protegeixals seus receptors cotra aquesta proteina dels...
VIRUS PERILLOSOS-Grip Estacional-Grip A-Hepatitis-Papil·loma-Viruela-Hepatitis A-Hepatitis B-Hansen-Lepra-La SIDA (VIH)
7.-Els cicles dels virus?
http://www.youtube.com/watch?v=8dAwk3KJz1k1.-La partícula viral se adsorbe en la membrana de la célula hospedera pormedio ...
8.-Funcions dels virus. Es desconeix amb exactitud quina importància tenen a labiosfera, però és pràcticament segur que j...
9.-Què és una cel.lula? La cèl·lula és lelement de menor mida que es pot considerar vivent Té les següents característique...
10.-Parts de la cèl.lula               MEMBRANA CÈL.LULAR              CITOPLASMA  NUCLI
CITOPLASMA     MEMBRANA CÈL.LULARNUCLi
10.-Parts de la cèl.lula
11.-Què és el ADN i el RNA?La sequencia de bases del ADN ens informasobre qué elements (aminoacidS) i en quin ordresuniran...
RESPOSTES A LES PREGUNTES CLAUSPerque muten els virus?Els virus muten per simple evolució..De la mateixamanera que nosaltr...
Es poden eliminar els virus ?DEBAThttp://tasques6norai.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&upd...
VOCABULARI  BIOSFERA:  HEMAGLOTUNINA:És una proteína que  facilita la unió del virus a les cél´.lules hostes,  seguida...
retrovirus
Els virus2
Els virus2
Els virus2
Els virus2
Els virus2
Els virus2
Els virus2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els virus2

827 views

Published on

Projecte de treball realitzat pels alumnes de 6è

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els virus2

 1. 1. COM VÀREM COMENÇAR? http://tasques6norai.blogspot.com/2009_09_20_archive.html http://tasques6norai.blogspot.com/2009_09_20_archive.html
 2. 2. Pregunta Clau: Perquè muten els virus? Es poden eliminar?
 3. 3. GUIÓ 1.-Què és un virus? 2.-Tipus de virus. 3.-Parts dels virus 4.-Com actuen? 5.-Com prevenir-nos dels virus? 6.-Quins són els virus més perillosos? 7.-Els cicles dels virus? 8.-Funcions dels virus. 9.-Què és una cèl.lula? 10.-Parts de la cèl.lula 11.-Què és el ADN i el RNA?
 4. 4. 1.-Què és un virus?Els virus no són cèl·lules. Són estructures formades perlassociació dun àcid nucleic i proteïnes, incapaços de nodrir-se ode reproduir-se per si mateixos. Dit daltra manera:Sòn organismes destructura simple,formats per una capsulaprotéica i àcid nucleic (ADN o ARN),incapaços de viureindependents.Tenen capacitat per reproduir-se però nomès dinsuna cèl.lula.
 5. 5. QUÈ ÉS UN VIRUSSon entitats or gàniques compostes nomes de material genètic envoltat duna capa pr otector a .Es una par ticula iner te (que no es mou per si mateixa) .Altr es autor s els consider en com or ganismes vius destr uctur a simple for mats per una capsula proteica i àcid(ADN i ARN)
 6. 6. 2.- Tipus de virus.Els virus poden classificar-sede diferents formes segonsel criteri que utilitzem: bacteriòfags animals• Segons la cèl·lula queparasiten ,es a dir,segons la vegetalscèl.lula hoste . heliocoidrals• Segons la forma de la poliédricscàpside . ADN• Segons làcid nucleic RNA
 7. 7. 2.- Tipus de virus.• Segons la cèl·lula que parasitenhi ha virus animals, vegetals i bacteriòfags(que parasiten bacteris). També hi ha virusque infecten fongs, protozous,...Els virus dels animals i debacteries (fagos) requereixen unsreceptors específics localitzats ales cèl.lules que infecten.Els virus que infecten a les plantesno requereixen receptorsespecífics.
 8. 8. 2.- Tipus de virus.• Segons la forma de la càpside: nhi ha de polièdrics o helicoïdals, amb o sense envoltura(veure imatge següent). Els bacteriòfags són viruscomplexos, amb un cap polièdric i una cua proteica a travésde la qual injecten làcid nucleic a linterior del bacteri.
 9. 9. 2.- Tipus de virus.• Segons làcid nucleic hi ha virus dADN i virus dARN.Els virus de DNA sensamblen en el núcleo ambexcepció del poxvirus. Mentres que els virus de RNAsensamblen al citoplasma.
 10. 10. CITOPLASMA MEMBRANA CÈL.LULARNUCLi
 11. 11. PARTS DUN VIRUS
 12. 12. 3.-Parts dels virus
 13. 13. 4.-Com actuen els virus?Una vegada els virus són en contacte amb cèl.lules amb els receptorsadients,làcid nucleic del virus ,es a dir lADN o el RNA, utilitza les estructures dela cèl.lula per reproducir-se1.-El virus es posa a la pared de la cèl.lula i saferra als receptors de la mateixacèl.lula (en el cas dels virus animals)2.-La partícula viral sabsorveig a la pared de la cèl.lula hoste i fica làcid nucleical citoplasma de la cèl.lula.3.-Làcid nucleic viral controla els mecanismes de la cèl.lula.Es fabriquen novescadene d ARNs i dADNs4.Soriginen nombroses còpies de él mateix.5.-Fabriquen noves capsules proteiques.6.-La cèl.lula es trenca i surten a lexterior els nous virus ja formats i disposat ainfectar noves cèl.lules.Hem de pensar que els virus no es mouen,els virus participen dels moviment quehi ha en un ambient aquoso que hi ha fora de les cèl.lules i dins delles .
 14. 14. 5.-Com prevenir-nos dels virus?La vacunació és la principal eina preventiva. L’objectiu principal de lavacunació és reduir el nombre d’afectats protegint a la població perquèno pateixi les conseqüències de la malaltia.Les vacunes provoquen una resposta immunitària que es basa en crearanticossos contra l’hemaglutinina que és específica per cada virus.
 15. 15. Les vacunesLa vacuna cea inticossos a la hemaglutinina.La cèl.lula protegeixals seus receptors cotra aquesta proteina dels virus
 16. 16. VIRUS PERILLOSOS-Grip Estacional-Grip A-Hepatitis-Papil·loma-Viruela-Hepatitis A-Hepatitis B-Hansen-Lepra-La SIDA (VIH)
 17. 17. 7.-Els cicles dels virus?
 18. 18. http://www.youtube.com/watch?v=8dAwk3KJz1k1.-La partícula viral se adsorbe en la membrana de la célula hospedera pormedio de la proteína HN, que reconoce el receptor específico2.-Un cambio de la HN activa la proteína F, la cual lleva a cabo la fusión de lasmembranas celular y viral (2),3.- El ARN viral es liberado en el citoplasma (3).4.-En este punto comienza, por un lado, la síntesis de ARN (cadenacomplementaria al genoma),la cual da origen a genomas nuevos (4),5.- y por otro lado, a la producción de ARN mensajero (5),6-Que codifica para las proteínas virales (6a).7.-Los productos de la traducción se dirigen al sitio de ensamble, las proteínasNP, P y L son acopladas al ARN recién sintetizado y la proteína M se ubica en laparte interna de la membrana celular (7).Las glicoproteínas (HN y F), sintetizadas en retículo endoplásmico, sonmodificadas en aparato de Golgi (6b) y8.- posteriormente expresadas en la membrana citoplásmica, en contactoíntimo con la proteína M (8).9.-La afinidad de las proteínas del genoma (NP, P y L) con la proteína de matrizy de ésta con las glicoproteínas es determinante para el ensamble del virión,que es liberado de la célula por exocitosis (9).10.-Es característico en los paramixovirus que además de la formación deviriones, los virus pueden infectar las células inmediatamente vecinas a través
 19. 19. 8.-Funcions dels virus. Es desconeix amb exactitud quina importància tenen a labiosfera, però és pràcticament segur que juguen un paper fonamental en la regulació natural de la densitat de les poblacions dels éssers viusmitjançant les malalties que els causen
 20. 20. 9.-Què és una cel.lula? La cèl·lula és lelement de menor mida que es pot considerar vivent Té les següents característiques:1 . U n i t a t e s t r u c t u r a l: l a c è l ·l u l a é s l a p a r t m é s p e t i t a d e t o t e s s e r v i u ,2 . U n it a t f u n c io n a l: q u e é s c a p a ç d e n o d r ir - s e , r e p r o d u ir - s e .3 . U n i t a t g e n è t i c a : A m é s a m é s , d e s d e l p u n t d e v i s t a e v o l u t i u , l e s c è l ·l u l e s a c t u a ls p r o v e n e n d e le s p r im e r e s c è l·lu le s q u e v a n a p a r è ix e r a la T e r r a , p r o b a b l e m e n t f a m é s d e 3 5 0 0 m i l i o n s d ’a n y s ( t o t a c è l · l u l a p r o v é d ’u n a a l t r a a n t e r i o r p e r d i v i s i ó d ’a q u e s t a )
 21. 21. 10.-Parts de la cèl.lula MEMBRANA CÈL.LULAR CITOPLASMA NUCLI
 22. 22. CITOPLASMA MEMBRANA CÈL.LULARNUCLi
 23. 23. 10.-Parts de la cèl.lula
 24. 24. 11.-Què és el ADN i el RNA?La sequencia de bases del ADN ens informasobre qué elements (aminoacidS) i en quin ordresuniran per formar la proteina El ARN transporta la informacio del nucli al citoplasma,,formaels ribosomes i transporta aminoacids i els coloca en el orden adequado para formar la proteina
 25. 25. RESPOSTES A LES PREGUNTES CLAUSPerque muten els virus?Els virus muten per simple evolució..De la mateixamanera que nosaltres,els virus tracten de adaptar-se als canvis per poder sobreviure al seu entorn ,MUTAR significar canviar .El proces ciclic de comactuen els virus significa que cada vegada que esreprodueix sha de mezclar amb ladn o el rna dela cèl.lula hoste i en aquesta nova reconvinacióque es produeix cada vegada que fabrica i copiael seu ADN o RNA es fàcil que per circunstanciesexternes (temperatura,pressió,radiació,ambientaquoso...) o merament casual canvii qualcúelement de la seva estructura.Els virus canvien constantement la sevaestructura degut a la seva capacitat de réplica ide mutació
 26. 26. Es poden eliminar els virus ?DEBAThttp://tasques6norai.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=50
 27. 27. VOCABULARI BIOSFERA: HEMAGLOTUNINA:És una proteína que facilita la unió del virus a les cél´.lules hostes, seguida per una fusió amb les membranes de la cel.lule hoste
 28. 28. retrovirus

×