Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Framtiden är redan här, den är bara ojämnt distribuerad

520 views

Published on

Föreläsning på "E-boksseminarium 4",
15. marts 2013, Kultur Skåne, Regionhuset, Malmö


 • Be the first to comment

Framtiden är redan här, den är bara ojämnt distribuerad

 1. 1. Föreläsning på E-boksseminarium 4 af Thomas Angermann 15. marts, Kultur Skåne, Regionhuset, Malmö Framtiden ärredan här, den är bara ojämnt distribuerad
 2. 2. jagthan@gentofte.dk
 3. 3. NOT ONLY IN WORDS BUT ALSO IN ACTIONS
 4. 4. Gentofte Hovedbibliotek
 5. 5. Fra tidsskriftet Everyday Science and Mechanics, april, 1935http://blogs.smithsonianmag.com/paleofuture/2012/03/the-ipad-of-1935
 6. 6. http://www.bookpatrol.net/2010/07/electronic-home-library-1950s-style.html
 7. 7. BiblioTech, San Antonio, Texas
 8. 8. http://www.fastcodesign.com/1662561/a-library-designed-for-the-post-print-eraLibrary of the University of Amsterdam
 9. 9. Struktur för mitt uppläggBegeistring Kärna Utförande
 10. 10. Begeistring
 11. 11. www.ereolen.dk
 12. 12. Trend 1Kontext-beroende
 13. 13. - Tillgång i stället förägande- Personliga böcker- Sälja på device
 14. 14. Trend 2Socialt
 15. 15. highlighter
 16. 16. - Nya sätt att läsa- Boken som nytt socialtobjekt- synlig läsare
 17. 17. Trend 3Gratis
 18. 18. läs i 45 sökminuter inte läs
 19. 19. - Gratis är business
 20. 20. Trend 4Bransch-förskjutning
 21. 21. Kampen om midten
 22. 22. + =
 23. 23. + +
 24. 24. Förlag BibliotekFörfattare Bokhandlare
 25. 25. 4 trends:... vad skavi göra istället?
 26. 26. Närkärnobjekten blir100%digitala?
 27. 27. När tillgång är enfråga omanvändarnaskompetenser ochinte biblioteketsförmåga attdistribuera?
 28. 28. BegeistringTeknologi skaparnya bibliotek - viskal omdefiniera oss själva
 29. 29. Begeistring Fri och likatillgång är inte svaret
 30. 30. Kärna
 31. 31. Kärna Från bok- tillanvändarfokus
 32. 32. We’re not in the coffeebusiness serving people.We’re in the peoplebusiness serving coffee.Deborah Hauck
 33. 33. Tillgångsbiblioteket vs.Relationsbiblioteket
 34. 34. Säg hej tilldit nya bibliotek:
 35. 35. Förändring i fokusFrån boken sommedium till boken som innehåll
 36. 36. Förändring i fokus Bildning som ettindividuellt till ett socialt projekt
 37. 37. BättreförhandlingspositionTillsammans omanvändarenPrioritering i enknapphetstid
 38. 38. E-boken somförändringsagentpå biblioteket?
 39. 39. I takt med att vi tömmer husen för böcker blir husenintressanta igen
 40. 40. Om vi har färre böcker blir innehållet i böckerna det viktigaste
 41. 41. KärnaFrån distribution till relation
 42. 42. Kärna Från läsningtill användningen
 43. 43. Utförande
 44. 44. UtförandeSkapa allianseroch fokusera på gemensamma mål
 45. 45. Zetland Live
 46. 46. Tackhttp://www.flickr.com/photos/anemoneprojectors/4575820069/

×