Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

звук и буква м

  • Be the first to comment

звук и буква м

  1. 1. Звук и буква Мм Работен лист на ................. 1. Разделете думите на срички. Открийте мястото на звук и буква М. Направи звуков модел на думата. 2.Открий и огради буквата на звук М! ПЪРВОЛАЧЕ Слънцето на мене ли така се смее? Мама ме погалва нежно с поглед влажен. Сребърна звездица на усмивката й грее и разбирам - днес съм най-най- важен Всички са усмихнати край мен, дори Врабчо ми подвикна:"Здрасти,хей,юначе, пръв да си!" Довиждане,игри, нямам време.Аз съм вече първолаче!

×