Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Հայաստանի պատմության թանգարան

324 views

Published on

Հայաստանի պատմության թանգարան

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Հայաստանի պատմության թանգարան

  1. 1. Հայաստանի պատմության թանգարան
  2. 2. Հայաստանի պատմության թանգարան, պատմամշակութային, գիտահետազոտական և տեղեկատվական խոշոր կենտրոն է։ Հիմնադրվել է 1919 թ-ին, Երևանում։ Հայաստանի պատմության թանգարանը հիմնադրվել է Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պառլամենտի օրենքով (N 439, 09.09.1919թ.)։ Կոչվել է Ազգագրական- մարդաբանական թանգարան-գրադարան։ Առաջին տնօրենն էր Երվանդ Լալայանը։ Այցելուների համար բացվել է 1921թ. օգոստոսի 20-ին։ Ժամանակի ընթացքում կրել է անվանափոխություններ. Հայաստանի պետական կենտրոնական (1922թ.) Կուլտուր-պատմական (1931թ.) Պատմական (1935թ.) Հայաստանի պատմության պետական թանգարան (1962թ.) Հայաստանի պատմության թանգարան (2003թ.) Թանգարանը կազմավորվել է Կովկասի Հայոց ազգագրական ընկերության, Նոր Նախիջևանի Հայկական հնությունների թանգարանների, Անիի Հնադարանի, Վաղարշապատի Մատենադարանի հավաքածուների հիման վրա (15.289 առարկա)։ Հայաստանի պատմության թանգարանը հիմնադրվել է Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պառլամենտի օրենքով (N 439, 09.09.1919թ.)։ Կոչվել է Ազգագրական- մարդաբանական թանգարան-գրադարան։ Առաջին տնօրենն էր Երվանդ Լալայանը։ Այցելուների համար բացվել է 1921թ. օգոստոսի 20-ին։ Ժամանակի ընթացքում կրել է անվանափոխություններ.
  3. 3. Թանգարանում պահպանում է շուրջ 400 000 առարկայից բաղկացած ազգային հավաքածու հետևյալ բաժիններով. հնագիտություն (հիմնական հավաքածուի 35%,) ազգագրություն (8%), դրամագիտություն (45%), վավերագրեր (12%)։ Թանգարանի հավաքածուները համալրվում են հիմնականում Հայաստանի տարածքի հնավայրերից հայտնաբերված գտածոներով, գնումներով, նվիրատվություններով։ Թանգարանը ներկայացնում է Հայաստանի մշակույթի և պատմության ամբողջական պատկերը նախապատմական ժամանակներից՝ մեկ միլիոն տարի առաջ, մինչև մեր օրերը։ Ցուցադրում է Հայկական լեռնաշխարհում Հին Արևելքի երկրների (Եգիպտոս, Միտանի, Խեթական թագավորություն, Ասորեստան, Իրան, Սելևկյան պետություն, Հռոմ, Բյուզանդիա) մշակութային փոխառնչությունների հազվագյուտ հետքերը։
  4. 4. Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր Միջին դպրոց 6-2 դասարան Արզումանյան Անգելինա

×