Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ryssland toner ner ilskapå Cypern cruse and associates financial news
Moskva: När villkoren i den första och nu övergivna EUräddningsaktionen för krisen drabbade Cypern tillkännagavs, Ryssland...
Villkoren för andra affären var väsentligt annorlunda till först. I stället förmed 10 procent från alla insättningar i all...
Exakta värdet på ryska insättningar i Cypern grälas uppskattningarsträcker sig från 5-25 miljarder euro. Standard och dåli...
Men en betydande omvänd flygning är knappast troligt. "Ryssarna hållahela eller delar av sin förmögenhet utomlands för en ...
Dessa kan omfatta en Medelhavet flottbas - Ryssland riskerar att förlorasin Tartus bas i Syrien om Assad regimen faller - ...
Related InfoVideo: http://www.slideshare.net/jaysonwelling/international-cruse-associatesForum: http://www.goodreads.com/t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ryssland toner ner ilska på Cypern | cruse and associates financial news

164 views

Published on

http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-168804-Russia-tones-down-anger-on-Cyprus-but-questions-remain

Moskva: När villkoren i den första och nu övergivna EU räddningsaktionen för krisen drabbade Cypern tillkännagavs, Rysslands President Vladimir Putin blottade sina huggtänder för att beskriva förslaget som "orättvisa, oprofessionellt och farlig".
Ryssarna har miljarder euro som deponeras i Cypern banker – vissa men inte alla i olaglig skatteflykt bedrägerier – och 10 procent gasinfrastrukturprojekt importavgiften för alla banktillgodohavanden riskerade dem förlora bitar av sina pengar.
Men när en vecka senare Cypern och dess partner i EU kommit överens om en annan bailout deal som vissa analytiker tror kan vara precis lika kostsamt för ryssarna, Putin gjorde inte minsta kritik och istället föreslås Ryssland kunde underlätta villkoren för ett lån på 2,5 miljarder euro till Cypern.
Kremls plötslig förändring i tackel upp en rad frågor om skumma världen ryska pengar i Cypern och effekten av Cypern bailout deal på den ryska ekonomin.
Villkoren för andra affären var väsentligt annorlunda till först. I stället för med 10 procent från alla insättningar i alla cypriotiska banker, var avgiften väsentligen ökat men begränsad till bara två banker, Bank av Cypern och Laiki. Ytterst, detta inte ryska affärsbank (RCB), som är den cypriotiska enheten av ryska statskontrollerade bank VTB, liksom andra ryska ägda enheter där ryska fonder är koncentrerade.
"En nyckel som är positiva för oss var att ingen rysk bank var en del av lösningen, säger Ivan Tchakarov, chefekonom på renässansens huvudstad.
Standard och fattiga sade att villkoren för räddningsaktionen i slutändan kommer att ha en "relativt marginell påverkan på koncernräkenskaperna fått ryska banker med en närvaro på Cypern."Ryska insättare är dock noga med att förluster och också drabbas av de kapital kontroller som införts av Cypern.
Enligt Vedomosti dagligen, var Putins första raseri så mycket irritation på inte rådfrågas av EU om den första affären som oro för ekonomiska konsekvenser.
Exakta värdet på ryska insättningar i Cypern grälas uppskattningar sträcker sig från 5-25 miljarder euro. Standard och dålig 's anser att majoriteten av de utländska insättningen bas på Cypern som uppgick till 21 miljarder euro från och med 31 januari 2013 kom från Ryssland och andra före detta sovjetiska stater.
Neil Shearing Capital Economics sade att även under den nya räddningsaktionen, ryska investerare kan förlora 5 miljarder euro. Men han sade att även detta är "ganska små i grand systemet saker" och osannolikt i sig ha en stor inverkan på den bredare ryska ekonomin. Men det kan vara en mer betydande indirekta effekt, särskilt på grund av införandet av kapitalkontroll, han betonade i en not till klienter.
Den ryska regeringen skulle vilja att komma hem.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

Ryssland toner ner ilska på Cypern | cruse and associates financial news

  1. 1. Ryssland toner ner ilskapå Cypern cruse and associates financial news
  2. 2. Moskva: När villkoren i den första och nu övergivna EUräddningsaktionen för krisen drabbade Cypern tillkännagavs, RysslandsPresident Vladimir Putin blottade sina huggtänder för att beskrivaförslaget som "orättvisa, oprofessionellt och farlig".Ryssarna har miljarder euro som deponeras i Cypern banker – vissa meninte alla i olaglig skatteflykt bedrägerier – och 10 procentgasinfrastrukturprojekt importavgiften för alla banktillgodohavandenriskerade dem förlora bitar av sina pengar.Men när en vecka senare Cypern och dess partner i EU kommit överensom en annan bailout deal som vissa analytiker tror kan vara precis likakostsamt för ryssarna, Putin gjorde inte minsta kritik och istället föreslåsRyssland kunde underlätta villkoren för ett lån på 2,5 miljarder euro tillCypern.Kremls plötslig förändring i tackel upp en rad frågor om skumma världenryska pengar i Cypern och effekten av Cypern bailout deal på den ryskaekonomin.
  3. 3. Villkoren för andra affären var väsentligt annorlunda till först. I stället förmed 10 procent från alla insättningar i alla cypriotiska banker, varavgiften väsentligen ökat men begränsad till bara två banker, Bank avCypern och Laiki. Ytterst, detta inte ryska affärsbank (RCB), som är dencypriotiska enheten av ryska statskontrollerade bank VTB, liksom andraryska ägda enheter där ryska fonder är koncentrerade."En nyckel som är positiva för oss var att ingen rysk bank var en del avlösningen, säger Ivan Tchakarov, chefekonom på renässansenshuvudstad.Standard och fattiga sade att villkoren för räddningsaktionen i slutändankommer att ha en "relativt marginell påverkan på koncernräkenskapernafått ryska banker med en närvaro på Cypern."Ryska insättare är docknoga med att förluster och också drabbas av de kapital kontroller sominförts av Cypern.Enligt Vedomosti dagligen, var Putins första raseri så mycket irritation påinte rådfrågas av EU om den första affären som oro för ekonomiskakonsekvenser.
  4. 4. Exakta värdet på ryska insättningar i Cypern grälas uppskattningarsträcker sig från 5-25 miljarder euro. Standard och dålig s anser attmajoriteten av de utländska insättningen bas på Cypern som uppgick till21 miljarder euro från och med 31 januari 2013 kom från Ryssland ochandra före detta sovjetiska stater.Neil Shearing Capital Economics sade att även under den nyaräddningsaktionen, ryska investerare kan förlora 5 miljarder euro. Menhan sade att även detta är "ganska små i grand systemet saker" ochosannolikt i sig ha en stor inverkan på den bredare ryska ekonomin. Mendet kan vara en mer betydande indirekta effekt, särskilt på grund avinförandet av kapitalkontroll, han betonade i en not till klienter.Den ryska regeringen skulle vilja att komma hem. Vice premiärministerIgor Shuvalov sade att krisen var bevis på soliditet av det ryskabanksystemet jämfört med några av sina partner och var en "bra signal"att uppmuntra ryssarna att investera mer hemma.
  5. 5. Men en betydande omvänd flygning är knappast troligt. "Ryssarna hållahela eller delar av sin förmögenhet utomlands för en mängd olika skäloch Cypern erfarenhet är inte bra... det finns gott om andra hubbar därute, sade Tchakarov.Hong Kong och Nederländerna - som har en avslappnad skatteordning -har nämnts som möjliga resmål för ryska inlåning, samt de baltiskastaterna, i synnerhet Lettland.Lettiska mediarapporter har hävdat att Riga har redan blivit varnad avEuropeiska centralbanken att acceptera ryska pengar från cypriotiskaoffshores skulle skada dess chanser att gå med i euron. Men Lettlandsfinansminister har sagt finns det bara ett "mycket, mycket mindreinflöde" Cypern pengar.När Putin började andas eld över de första räddningspaket planerna,föreslog vissa analytiker att Kreml hade baktankar och var eyeing räddarCypern på sin egen mot strategiska intressen.
  6. 6. Dessa kan omfatta en Medelhavet flottbas - Ryssland riskerar att förlorasin Tartus bas i Syrien om Assad regimen faller - och en andel i Cypernshittills outnyttjad offshore gas reserver.Till slut dock alla Nicosia fick från Moskva var möjligt omstruktureringenav ett lån som hade tittat mogen för omstrukturering innan dennuvarande krisen ens börjat.Cyperns gasreserver kan verka attraktiv men är problematiska."Ryssland teoretiskt kunde ha köpt ut Cypern men tillgångar somoffshore gasreserver är dåligt utforskade och av Turkiet," sadeVedomosti.
  7. 7. Related InfoVideo: http://www.slideshare.net/jaysonwelling/international-cruse-associatesForum: http://www.goodreads.com/topic/show/1237499-cruse-associates-varer-faller-p-amerikanske-utgiftskutt-konomien-som

×