SlideShare a Scribd company logo

тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту

marketing research

1 of 26
Download to read offline
ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» 
ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ 
Ольховська А.Б 
ТЕМА 5.3. 
ПРОГНОЗНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЗБУТУ 
1
ТЕМА 5.3.ПРОГНОЗНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУТУ 
Теоретичні питання: 
1. Поняття «прогноз». Види прогнозів. 
2. Вимоги до складання маркетингових прогнозів 
3. Етапи процесу прогнозування. 
4. Класифікація методів прогнозування. 
5. Методи прогнозування збуту. 
6. Основні економічні показники, які використовуються у 
прогнозуванні збуту: випереджаючі індикатори; збіжні 
(цінові) індикатори; індикатори наслідків. 
Теоретичні питання для самостійного вивчення: 
1. Взаємозв'язок прогнозування і планування. Практичне значення 
прогнозування. 
2. Вибір способу і моделі прогнозування. 
3. Методи статистичного прогнозування: екстраполяція за 
ковзаючою- середньою, експоненціальна середня, метод лінійної 
регресії. 
4. Експертні методи: метод аналітичних групових записок, «мозкового 
штурму», метод Дельфі, групового аналізу, метод складання 
сценаріїв та ін. 22
ЛІТЕРАТУРА 
1. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / 
В.Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с. 
2. Багиев Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. 4-е изд. / Г.Л. Багиев, 
В.М. Тарасевич. Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: Питер, 2012. – 
560 с. 
3. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с. 
4. Гаркавенко С.С. маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2004. – 712 с. 
5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 
практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2008. – 416 с. 
6. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. – Спб.: 
Питер, 2004. – 800с. 
7. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / Ілляшенко 
С.М., М.Ю. Баскакова . За ред д-ра еконм. наук, проф. С.М. 
Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 
8. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: навч. 
пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с. 
9. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Пер. с англ. – СПб.: 
Питер, 2001. – 752 с. 3
ПРОГНОЗ ( грец. prognosis – «знання наперед») – 
являє собою спеціальне наукове 
дослідження конкретних перспектив розвитку 
якого-небудь явища. 
4
ВИДИ ПРОГНОЗІВ 
•пошукові (дослідні, трендові) 
•нормативні (програмні, цільові) 
Пошукове прогнозування – це визначення 
можливих станів об'єкта в майбутньому. 
Нормативне прогнозування – це визначення 
шляхів і строків досягнення можливих станів 
об'єкта, котрі (стани) відповідають на 
запитання, яким шляхом можна досягти 
бажаного стану. 
•короткостроковий прогноз (до 1 року) 
•середньостроковий прогноз (від 1 до 5 років) 
•довгостроковий прогноз (понад 5 років) 
5
МЕТА МАРКЕТИНГОВИХ ПРОГНОЗІВ 
визначення ймовірнісних альтернатив 
економічного розвитку і прогнозування їх 
соціально-економічних наслідків для прийняття 
раціональних управлінських рішень 
6

Recommended

Тема 5 маркетингова цінова політика
Тема 5 маркетингова цінова політикаТема 5 маркетингова цінова політика
Тема 5 маркетингова цінова політикаPavlo Syrvatka
 
3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформаціяPavlo Syrvatka
 
Презентація до теми 12.1
Презентація до теми 12.1Презентація до теми 12.1
Презентація до теми 12.1cit-cit
 
Тема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємстваТема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємстваPavlo Syrvatka
 
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментутема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежменту
тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менежментуAnna_30
 
Презентація до теми 8
Презентація до теми 8Презентація до теми 8
Презентація до теми 8cit-cit
 

More Related Content

What's hot

мгсд тема 4. презентація
мгсд тема 4. презентаціямгсд тема 4. презентація
мгсд тема 4. презентаціяcdecit
 
методи маркетингових досліджень
методи маркетингових дослідженьметоди маркетингових досліджень
методи маркетингових дослідженьfalkovolodymyr
 
організація оптових закупівель та формування товарного асортименту
організація оптових закупівель та формування товарного асортиментуорганізація оптових закупівель та формування товарного асортименту
організація оптових закупівель та формування товарного асортиментуaleksandra hristenko
 
Тема 7 маркетингова політика комунікацій
Тема 7 маркетингова політика комунікаційТема 7 маркетингова політика комунікацій
Тема 7 маркетингова політика комунікаційPavlo Syrvatka
 
Тема 1 Вступ до маркетингу
Тема 1 Вступ до маркетингуТема 1 Вступ до маркетингу
Тема 1 Вступ до маркетингуPavlo Syrvatka
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьAngela Olkhoskay
 
ABC аналіз Техніка застосування.pptx
ABC аналіз Техніка застосування.pptxABC аналіз Техніка застосування.pptx
ABC аналіз Техніка застосування.pptxRostyslavDmytruk
 
мгсд тема 9 презентація
мгсд тема 9 презентаціямгсд тема 9 презентація
мгсд тема 9 презентаціяcdecit
 
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦ятема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦яAngela Olkhoskay
 
Презентація курсу з аналізу даних
Презентація курсу з аналізу данихПрезентація курсу з аналізу даних
Презентація курсу з аналізу данихVladimir Bakhrushin
 
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxПередумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxssuser5e3503
 
4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політикаPavlo Syrvatka
 
Тема № 13. Інтернет маркетинг. Сайтопромоутінг
Тема № 13. Інтернет маркетинг. СайтопромоутінгТема № 13. Інтернет маркетинг. Сайтопромоутінг
Тема № 13. Інтернет маркетинг. СайтопромоутінгOleg Nazarevych
 
санхүүгийн тайлангийн маягт
санхүүгийн тайлангийн маягтсанхүүгийн тайлангийн маягт
санхүүгийн тайлангийн маягтByambadrj Myagmar
 
Збірник завдань з математики 9 клас, Мерзляк, Гімназія
Збірник завдань з математики 9 клас, Мерзляк, ГімназіяЗбірник завдань з математики 9 клас, Мерзляк, Гімназія
Збірник завдань з математики 9 клас, Мерзляк, ГімназіяSolomijMelnyk
 
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10cit-cit
 

What's hot (20)

мгсд тема 4. презентація
мгсд тема 4. презентаціямгсд тема 4. презентація
мгсд тема 4. презентація
 
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
 
методи маркетингових досліджень
методи маркетингових дослідженьметоди маркетингових досліджень
методи маркетингових досліджень
 
організація оптових закупівель та формування товарного асортименту
організація оптових закупівель та формування товарного асортиментуорганізація оптових закупівель та формування товарного асортименту
організація оптових закупівель та формування товарного асортименту
 
Тема 7 маркетингова політика комунікацій
Тема 7 маркетингова політика комунікаційТема 7 маркетингова політика комунікацій
Тема 7 маркетингова політика комунікацій
 
Тема 1 Вступ до маркетингу
Тема 1 Вступ до маркетингуТема 1 Вступ до маркетингу
Тема 1 Вступ до маркетингу
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
 
ABC аналіз Техніка застосування.pptx
ABC аналіз Техніка застосування.pptxABC аналіз Техніка застосування.pptx
ABC аналіз Техніка застосування.pptx
 
мгсд тема 9 презентація
мгсд тема 9 презентаціямгсд тема 9 презентація
мгсд тема 9 презентація
 
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦ятема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
 
Презентація курсу з аналізу даних
Презентація курсу з аналізу данихПрезентація курсу з аналізу даних
Презентація курсу з аналізу даних
 
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxПередумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
 
4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика
 
Histukr zno 2015
Histukr zno 2015Histukr zno 2015
Histukr zno 2015
 
Тема № 13. Інтернет маркетинг. Сайтопромоутінг
Тема № 13. Інтернет маркетинг. СайтопромоутінгТема № 13. Інтернет маркетинг. Сайтопромоутінг
Тема № 13. Інтернет маркетинг. Сайтопромоутінг
 
санхүүгийн тайлангийн маягт
санхүүгийн тайлангийн маягтсанхүүгийн тайлангийн маягт
санхүүгийн тайлангийн маягт
 
Збірник завдань з математики 9 клас, Мерзляк, Гімназія
Збірник завдань з математики 9 клас, Мерзляк, ГімназіяЗбірник завдань з математики 9 клас, Мерзляк, Гімназія
Збірник завдань з математики 9 клас, Мерзляк, Гімназія
 
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10презентація до питання 10.1 лекції теми 10
презентація до питання 10.1 лекції теми 10
 
Асуулгын дизайн
Асуулгын дизайнАсуулгын дизайн
Асуулгын дизайн
 
Гістологія людини. О. Д.Луцик, Київ, 2003
Гістологія людини. О. Д.Луцик, Київ, 2003Гістологія людини. О. Д.Луцик, Київ, 2003
Гістологія людини. О. Д.Луцик, Київ, 2003
 

Similar to тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту

тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженняхAngela Olkhoskay
 
методи та прийоми фінансового аналізу
методи та прийоми фінансового аналізуметоди та прийоми фінансового аналізу
методи та прийоми фінансового аналізуДмитро Резніченко
 
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-дженьAngela Olkhoskay
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016Валентин Ольховский
 
роль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових дослідженьроль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових дослідженьViktoria Mova
 
Zagalna harakteristika
Zagalna harakteristikaZagalna harakteristika
Zagalna harakteristikametallurg056
 
методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017cit-cit
 
організація і методика тема перша
організація і методика тема першаорганізація і методика тема перша
організація і методика тема першаДмитро Резніченко
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016Валентин Ольховский
 
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...KNEU
 
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 newM&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 newOlena Bashun
 
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринокстратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринокkutorai
 
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬Angela Olkhoskay
 
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...ssuser6b7e921
 
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016cdecit
 
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016cit-cit
 

Similar to тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту (20)

тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
 
методи та прийоми фінансового аналізу
методи та прийоми фінансового аналізуметоди та прийоми фінансового аналізу
методи та прийоми фінансового аналізу
 
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
 
роль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових дослідженьроль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових досліджень
 
Zagalna harakteristika
Zagalna harakteristikaZagalna harakteristika
Zagalna harakteristika
 
методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017
 
організація і методика тема перша
організація і методика тема першаорганізація і методика тема перша
організація і методика тема перша
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
 
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
 
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 newM&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
 
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринокстратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
 
марк лекц 3
марк лекц 3марк лекц 3
марк лекц 3
 
Modyle 02
Modyle 02Modyle 02
Modyle 02
 
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
 
Klymenko
KlymenkoKlymenko
Klymenko
 
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
 
т1.ppt
т1.pptт1.ppt
т1.ppt
 
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
 
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
 

More from Angela Olkhoskay

презентація дк
презентація дкпрезентація дк
презентація дкAngela Olkhoskay
 
тема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура брендаAngela Olkhoskay
 
тема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування брендаAngela Olkhoskay
 
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендаAngela Olkhoskay
 
тема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендаAngela Olkhoskay
 
тема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджментуAngela Olkhoskay
 
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментуAngela Olkhoskay
 
презентація курсу
презентація курсупрезентація курсу
презентація курсуAngela Olkhoskay
 
тема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовищетема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовищеAngela Olkhoskay
 
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкутема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкуAngela Olkhoskay
 
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦втема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦вAngela Olkhoskay
 
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринкутема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринкуAngela Olkhoskay
 
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхAngela Olkhoskay
 
тема 1. система маркетингових досл джень
тема 1. система маркетингових досл дженьтема 1. система маркетингових досл джень
тема 1. система маркетингових досл дженьAngela Olkhoskay
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьAngela Olkhoskay
 

More from Angela Olkhoskay (17)

презентація дк
презентація дкпрезентація дк
презентація дк
 
тема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура бренда
 
тема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування бренда
 
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
 
тема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
 
тема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджменту
 
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
 
презентація курсу
презентація курсупрезентація курсу
презентація курсу
 
тема 9. бренди
тема 9. брендитема 9. бренди
тема 9. бренди
 
тема 8. пс
тема 8. пстема 8. пс
тема 8. пс
 
тема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовищетема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовище
 
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкутема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
 
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦втема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
 
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринкутема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
 
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
 
тема 1. система маркетингових досл джень
тема 1. система маркетингових досл дженьтема 1. система маркетингових досл джень
тема 1. система маркетингових досл джень
 
тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
 

Recently uploaded

правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxЛариса Іовженко
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfdjyamaha
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxssuser87759f
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxssuser87759f
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptSvitlana Skydan
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxdjyamaha
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваznzposnan
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxssuser38d5f2
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxssuser87759f
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиНБУ для дітей
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxSylaPravdy
 

Recently uploaded (16)

правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptx
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
 
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтва
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
 

тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту

 • 1. ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ Ольховська А.Б ТЕМА 5.3. ПРОГНОЗНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУТУ 1
 • 2. ТЕМА 5.3.ПРОГНОЗНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУТУ Теоретичні питання: 1. Поняття «прогноз». Види прогнозів. 2. Вимоги до складання маркетингових прогнозів 3. Етапи процесу прогнозування. 4. Класифікація методів прогнозування. 5. Методи прогнозування збуту. 6. Основні економічні показники, які використовуються у прогнозуванні збуту: випереджаючі індикатори; збіжні (цінові) індикатори; індикатори наслідків. Теоретичні питання для самостійного вивчення: 1. Взаємозв'язок прогнозування і планування. Практичне значення прогнозування. 2. Вибір способу і моделі прогнозування. 3. Методи статистичного прогнозування: екстраполяція за ковзаючою- середньою, експоненціальна середня, метод лінійної регресії. 4. Експертні методи: метод аналітичних групових записок, «мозкового штурму», метод Дельфі, групового аналізу, метод складання сценаріїв та ін. 22
 • 3. ЛІТЕРАТУРА 1. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В.Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с. 2. Багиев Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. 4-е изд. / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич. Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: Питер, 2012. – 560 с. 3. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с. 4. Гаркавенко С.С. маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2004. – 712 с. 5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2008. – 416 с. 6. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. – Спб.: Питер, 2004. – 800с. 7. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / Ілляшенко С.М., М.Ю. Баскакова . За ред д-ра еконм. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 8. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с. 9. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с. 3
 • 4. ПРОГНОЗ ( грец. prognosis – «знання наперед») – являє собою спеціальне наукове дослідження конкретних перспектив розвитку якого-небудь явища. 4
 • 5. ВИДИ ПРОГНОЗІВ •пошукові (дослідні, трендові) •нормативні (програмні, цільові) Пошукове прогнозування – це визначення можливих станів об'єкта в майбутньому. Нормативне прогнозування – це визначення шляхів і строків досягнення можливих станів об'єкта, котрі (стани) відповідають на запитання, яким шляхом можна досягти бажаного стану. •короткостроковий прогноз (до 1 року) •середньостроковий прогноз (від 1 до 5 років) •довгостроковий прогноз (понад 5 років) 5
 • 6. МЕТА МАРКЕТИНГОВИХ ПРОГНОЗІВ визначення ймовірнісних альтернатив економічного розвитку і прогнозування їх соціально-економічних наслідків для прийняття раціональних управлінських рішень 6
 • 7. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПРОГНОЗІВ •надійність, наукова обґрунтованість, системність з урахуванням факторів, які можуть здійснити вплив у майбутньому; •аргументованість, об'єктивність; •наявність альтернативних варіантів, чітке формування всіх гіпотез та передумов, покладених в їх основу; •верифікованість (наявність надійної методики оцінки достовірності і точності прогнозу для його можливого коректування); •чітка і зрозуміла мова формувань; •плановий характер, своєчасність. 77
 • 9. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 1. ЗА ФОРМОЮ НАДАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ •Кількісні – базуються на числових, математичних процедурах •Якісні – базуються на використанні набутого досвіду, знань і інтуїції дослідника; 2. ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ПЕРІОДУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ •короткострокові (1 рік і менш) •середньострокові (3-5 років) •довгострокові (понад 5 роки); 3. ЗА ОХОПЛЕННЯМ ПРОГНОЗУВАННЯМ ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ •загальні (прогноз загального розвитку народного господарства) •приватні (прогноз для окремих галузей, інфраструктури, окремих показників) 9
 • 10. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ 4. ЗА МЕТОДАМИ ОТРИМАНИХ ОЦІНОК •Суб'єктивні методи (інтуїтивні, експертні, якісні) – процеси, що використовуються для формування прогнозу, не викладені в явному вигляді, і їх не можна відокремити від особи, що робить прогноз •Об'єктивні методи (кількісні) – процеси прогнозування чітко сформульовані і формалізовані і можуть бути відтворені різними особами. 5.ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ •Дослідно-пошуковий •Перевірочний •Нормативний 10
 • 11. 11
 • 12. 12 МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ 1. КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ Прогнозують: обсяги збуту за найменуваннями продукції, рівень цін, рівень конкуренції 2. СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ Прогнозують: загальноекономічні умови господарювання, обсяги збуту за категоріями продукції, рівень і динаміку цін, рівень конкуренції, появу на ринку нових продуктів і виведення існуючих з ринку і т.п. 3. ДОВГОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ Прогнозують: економічні, політичні, правові, технологічні, соціальні, екологічні і т.д. умови господарювання; темпи розвитку НТП тощо.
 • 13. ВИБІР КОНКРЕТНОГО МЕТОДУ ПРОГНОЗУ ПОПИТУ ЗАЛЕЖИТЬ: • від об’єкта і характеру процесу (динаміка відповідного процесу, що прогнозується, можливість передбачувати виникнення процесу в майбутньому; як визначається параметр — однозначно чи певними змінними; чи можна справляти той або інший вплив на параметр y цей час, чи це стане можливим лише в майбутньому за наявності відповідних умов); • від виду інформації, що використовується для прогнозування; • від горизонту прогнозування; • від бажаної точності прогнозу 1133
 • 14. 14 ПРОГНОЗ ЗБУТУ (ПРОДАЖ) – це визначення того, що підприємство розраховує продати, виходячи з існуючої кон’юнктури, ринкового потенціалу і власних можливостей. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ передбачає: •моніторинг ситуації на ринку; •детальний аналіз можливостей і загроз з боку маркетингового середовища; •сильних і слабких сторін у сфері управління збутовою політикою підприємства;
 • 15. МЕТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ передбачення: •виникнення нових потреб у споживачів •зміни переваг споживачів щодо товарів (послуг) •зміни структури попиту на товари (послуги) •зміни основних мотивів здійснення купівлі споживачами тощо. 15
 • 16. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДІЇ ДВОХ ГРУП ЧИННИКІВ: • контрольованих: ціни, канали розподілу, система просування, характеристики продукції, товарна політика підприємства; • неконтрольованих: стан економіки, темпи інфляції, процентні ставки, демографічні зміни, смаки споживачів, конкуренція, стан галузі. 16
 • 19. 1199
 • 20. ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ 1. ОПИТУВАННЯ СТОСОВНО НАМІРІВ СПОЖИВАЧІВ Прогноз складається на основі аналізу відомостей, отриманих у результаті опитування фактичних і потенційних споживачів на предмет того, чи збираються вони купувати конкретні товари, якщо так – то в яких кількостях і коли. 2. ЗАСТОСУВАННЯ СТОВПЧИКОВИХ ДІАГРАМ Метод базується на аналізі й інтерпретації даних про обсяги збуту в попередніх періодах господарської діяльності. На основі діаграми можна визначити, які частки річного обсягу збуту припадають на конкретні місяці, що слід очікувати в майбутньому. Також діаграма може бути використана для екстраполяції показників до кінця року, з урахуванням поправок. Метод застосовується за відносно стабільних умов господарювання 2200
 • 21. 2211 ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ 3. АНАЛІЗ РЯДІВ ДИНАМІКИ ТА ІСТОРИЧНИХ АНАЛОГІЙ. Досліджують дані про збут у минулому і будують графіки коливань збуту в минулі роки. Їх аналіз у зіставленні з зовнішніми та внутрішніми факторами впливу, які діяли у аналізований період господарювання, послужив основою для побудови графіка прогнозу збуту. Даний метод можна застосовувати за умови наявності даних не менше ніж 3-5 минулих періодів з порівнянними умовами господарювання. До даного метода також відноситься екстраполяція тренда, яку можна застосувати для прогнозування обсягів збуту на ринках і в галузях з відносно стабільною господарською кон'юнктурою.
 • 22. 2222 ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ 4. КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ. Метод базується на застосуванні апарату математичної статистики. Визначають статистично значимі зв'язки між обсягом збуту і факторами впливу: зовнішнього середовища (рівень інфляції, купівельна спроможність споживачів, рівень податків, курс національної валюти) і тими, які залежать від діяльності підприємства (якість товару, рівень сервісу, СТИЗ) Далі розраховуються параметри рівняння регресії та перевіряється тіснота кореляційного зв'язку. Отримані залежності можуть бути використані для розрахунку прогнозів збуту залежно від змін показників дії факторів впливу. Метод є досить точним у стабільних умовах господарювання і незначних змінах кон'юнктури ринку. 5.АНАЛІЗ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ. Прогноз базується на оцінках обсягів закупівель основних груп споживачів
 • 23. 2233 ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ 6. ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ ЧАСТКИ РИНКУ, ЯКУ ОБІЙМАЄ ПІДПРИЄМСТВО Збут прогнозується як певний відсоток (частка) від загального обсягу продажу (прогнозу продажу) на ринку. Точність методу залежить від точності прогнозу для всього ринку. 7. ПРОБНИЙ МАРКЕТИНГ На невеликих сегментах ринку моделюють ситуацію, яка повинна бути реалізованою на ринку в цілому6 на них виводяться пробні партії товарів і проводиться спостереження за їх сприйняттям споживачами. Після обробки отриманої таким чином інформації складають прогнози для всього ринку. Метод застосовується для прогнозування обсягів збуту нових (принципово нових) товарів.
 • 24. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ППООККААЗЗННИИККИИ,, ЯЯККІІ ВВИИККООРРИИССТТООВВУУЮЮТТЬЬССЯЯ УУ ППРРООГГННООЗЗУУВВААННННІІ ЗЗББУУТТУУ:: а) випереджаючі індикатори (передумови) • середня тривалість робочого часу робітників, задіяних на виробництві; • обсяги замовлень товаровиробникам; • контракти на виробництво; • обсяги замовлення; • обсяги затверджених капіталовкладень; • зміни у вартості виробничо-комерційних підприємств; • прибутки підприємств; • індекс курсу акцій; • зміни у вартості товарно-матеріальних запасів; 24
 • 25. б) цінові індикатори • процент безробітних; • показник потреб у робочій силі; • індекс обсягу промислового виробництва; • валовий національний продукт; • особисті доходи громадян; • обсяги продажу роздрібної торгівлі; • індекс оптових цін; в) індикатори наслідків • витрати підприємств на нове обладнання; • балансова вартість запасів; • заборгованість клієнтів; • індекс затрат на робочу силу з розрахунку на одиницю продукції. 25
 • 26. 26