MVO en Marketingcommunicatie

581 views

Published on

SlideShare presentatie voor de les Kenniskring

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MVO en Marketingcommunicatie

 1. 1. MVO & Marketingcommunicatie Angela den Besten, Coco van Oers, Arjen Schouten, Luc Trommelen en Elise Walta
 2. 2. “Hoe kan er optimaal gecommuniceerd worden door grote bedrijven naar verschillende publieksdoelgroepen omtrent MVO?”
 3. 3. Wat is MVO ? Wetenschappelijk artikel: MVO, waardecreatie, ondernemingsrecht en vennootschappelijk belang. - Mr. A.J.A.J. Eijsbouts en B. Kemp
 4. 4. 2001:“MVO is een concept waarbij bedrijven maatschappelijke en milieuaspecten integreren in hun bedrijfsactiviteiten en in hun interactie met hun stakeholders op vrijwillige basis.”
 5. 5. 2011:“De verantwoordelijkheid van organisaties voor hun invloeden op de maatschappij.”
 6. 6. Het doen aan MVO is niet meer vrijwillig, maar is voortaan een verplichting.
 7. 7. Er bestaan drie pijlers binnen het MVO, dat zijn de bekende People, Planet, Profit.
 8. 8. Belang van MVO Belang van MVO Een bedrijf schiet tekort als deze alleen gaat voor omzet en winst. Steeds meer stakeholders, klanten en medewerkers vragen om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij is het ook van belang voor bedrijven om voldoende terug te doen voor mens, planeet en de directe omgeving (de drie P‟s benadering), omdat anders een bedrijf moreel geen bestaansrecht heeft. – Wouter Smit van Bureau MVO. Geïnterviewde expert: Wouter Smit van Bureau MVO.
 9. 9. Bevolkingsgroepen
 10. 10. Mentality model van Motivaction In Nederland wonen veel verschillende soorten mensen die elk weer hun eigen opvattingen hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De diverse bevolkingsgroepen zijn geselecteerd en uitgewerkt met behulp van het Mentality model van Motivaction . De postmaterialisten en de kosmopolieten vinden MVO (zeer) belangrijk.
 11. 11. De postmaterialisten: “De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.” Deze groep is voor solidariteit, tolerantie en sociaal bewogenheid. Daarbij heeft de postmaterialist aandacht voor immateriële waarden en is maatschappelijk betrokken. Kenmerkend voor deze groep is: meer vrouwen dan mannen, vaker een iets hogere leeftijd, alle inkomensniveaus en meer hoogopgeleiden.
 12. 12. Kosmopolieten: “Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.” Deze groep is op zoek naar maatschappelijk succes en zijn maatschappelijk en politiek geïnteresseerd. Ook zijn ze tolerant en sociaal bewogen. MVO is voor deze groep belangrijk. Kenmerken voor deze groep zijn: evenveel mannen als vrouwen, meer jongeren en meer hoge inkomens.
 13. 13. Communiceren over MVO De manier waarop en waarmee gecommuniceerd kan worden.
 14. 14. Manier waarop Het is belangrijk om als organisatie zowel bij interne als externe communicatie integer te zijn. Een integere organisatie doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Hierbij moet de juiste, volledige en duidelijke informatie worden gegeven.
 15. 15. Voorbeelden van integer zijn: Belangenverstrengeling voorkomen, zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie, gemaakte afspraken nakomen, actief informeren over de risico‟s die aan het product of de dienst kunnen vastzitten en initiatief nemen om de schade van gemaakte fouten te beperken.
 16. 16. Greenwashing Een organisatie is niet integer wanneer het zich „groener‟ voordoet dan dat het in werkelijkheid is, dit is Greenwashing. Organisaties doen dit door: - Geen bewijs te leveren over de activiteiten die zij doen rondom duurzaamheid; - Veel nadruk te leggen op de duurzaamheid van het eindproduct, terwijl het productieproces zeer vervuilend is; - Zelf verzinnen van „groene‟ labels. Wanneer een organisatie aan greenwashing doet kan dit een flinke imagoschade creëren.
 17. 17. Manier waarop Naast dat een organisatie integer moet zijn, moet het ook transparant zijn. Transparantie geeft meer inzicht in de mate van openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van een organisatie. De consumenten van een organisatie moeten weten wat ze aan de organisatie zelf hebben. Door het transparant zijn over het MVO beleid krijgen consumenten meer informatie over bepaalde problemen waarmee een organisatie te maken heeft (of kan krijgen) en hoe de organisatie hiermee omgaat. Geraadpleegd op: 17 september 2013, Transparantie en MVO.Bron:http://www.mvonederland.nl/trendsontwikkelingen/transparantie
 18. 18. Manier waarmee Label: Keur- en Beeldmerk Prestatiemerk: MVO-prijs, Benchmark en Scan ISO 26000 Duurzaamheidsverslag Marketingcommunicatie Hoe te communiceren over MVO? http://www.mvonederland.nl/content/nieuwsbericht/hoe-te-communiceren-over-mvo-0
 19. 19. Label Binnen dit label kan er onderscheid worden gemaakt tussen een keurmerk en een beeldmerk. - Keurmerk: Wordt verstrekt door een onafhankelijke externe partij. - Beeldmerk : is een label waarbij er geen voor afgestelde normen aan te pas komen; het is geen keurmerk.
 20. 20. Prestatiemerk Dit geeft aan hoe een organisatie scoort t.o.v. andere bedrijven binnen de sector of regio met betrekking tot MVO. Dit zijn - MVO prijs: wordt toegekend aan het bedrijf die als beste een MVObeleid voert. - Benchmark: onafhankelijke vergelijking van verschillende bedrijven. - Scan: een manier om je als organisatie te vergelijken met andere organisaties.
 21. 21. Zelfverklaring - ISO 26000: laat zien dat een organisatie MVO heeft toegepast. - Manifest MVO Nederland: verklaring dat de beschreven visie op MVO gehanteerd wordt als uitgangspunt voor alle bedrijfsbeslissingen.
 22. 22. Duurzaamheidsverslag Hierin kunnen alle prestaties omtrent MVO gerapporteerd worden.
 23. 23. Publiciteit Onder publiciteit valt het onderwerp Marketingcommunicatie. Volgens Wouter Smit (Bureau MVO) is social media zeer geschikt vanwege het grote bereik en de interactie.
 24. 24. Directe Communicatie Onder directe communicatie verstaan we informatie die de ontvanger direct ontvangt. Dit zijn boodschappen die vaak boven de waarnemingsdrempel worden gecommuniceerd. (Voorbeeld: FairTrade)
 25. 25. Indirecte Communicatie Onder indirecte communicatie verstaan we communicatie die onder de waarnemingsdrempel van de consument ligt. Hierbij moet gedacht worden aan een boodschap die niet meteen overkomt of opvalt. (Voorbeeld: No House Wine)
 26. 26. Interne Communicatie Aan de hand van verschillende definities is de volgende definitie ontstaan: “Continue uitwisseling van boodschappen tussen zender en ontvanger in één organisatie waarbij de relationele context van groot belang is. De relatie heeft invloed op de manier waarop een boodschap ontvangen wordt. Belangrijk is dat iedereen erbij wordt betrokken en dat naast organisatorische belangen ook de individuele belangen aandacht krijgen”.
 27. 27. Tips voor betrokken medewerkers: 1. 2. 3. 4. Vergroot de belevingswereld van de medewerkers; Communiceer duidelijk het doel; Kies projecten die dicht bij de belevingswereld staan; Maak duidelijk wat zij er aan hebben als zij de betrokkenheid vergroten. Wetenschappelijk artikel: “MVO dichtbij maakt medewerkers meer betrokken - Johanna Muis
 28. 28. Externe communicatie 1. Marketingcommunicatie 2. Concerncommunicatie: o.a. klachtenafhandeling, public affairs en crisiscommunicatie. Bron: http://www.slideshare.net/Marya1986/iscored-een-methode-om-interne-en-externe-communicatie-te-meten-enverbeteren
 29. 29. Conclusie “Hoe kan er optimaal gecommuniceerd door grote bedrijven naar verschillende publieksdoelgroepen omtrent MVO?” Afhankelijk van de betrokkenheid van de doelgroep moet er gekeken worden of er direct of indirect gecommuniceerd gaat worden. Betrokkenen moeten direct benaderd worden en minder betrokkenen indirect. Daarbij moet de interne communicatie op orde zijn, zodat de werknemers loyaal en gemotiveerd zijn. De organisatie moet tevens transparant en integer zijn.
 30. 30. Toekomstvisie over 10 jaar Nauwelijks communicatie, MVO is vanzelfsprekend en meer indirecte dan directe communicatie.
 31. 31. Bedankt voor uw aandacht!

×